.
 

DBKL

Print

CARA-CARA UNTUK MEMOHON LESEN DARIPADA DBKL

Maklumat berkaitan dengan permohonan lesen/permit boleh diperolehi daripada :-

CARA-CARA UNTUK MENYEWA TAPAK, PREMIS, KIOSK

 1. Syarat-Syarat Permohonan Lesen Penjaja
  • Warganegara malaysia sahaja.
  • Berumur 18 tahun ke atas.
  • Pertimbangan adalah tertakluk kepada kekosongan tapak / gerai dan kesesuaian lokasi tapak bagi permohonan lesen statik tepi jalan.
 2. Dokumen yang perlu disertakan semasa membuat permohonan adalah seperti berikut:
  • Salinan kad pengenalan
  • Dua (2) keping gambar berwarna berukuran pasport
  • Pelan lokasi tapak perniagaan (untuk permohonan lesen tepi jalan sahaja)
  • Gambar lokasi (3 sudut – hadapan, kanan dan kiri) bagi permohonan lesen tepi jalan sahaja

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI BAGI MENDAPATKAN MAKLUMAT LANJUT

 • En. Abdul Syatar Bin Abdul Halim
  Penolong Pengarah Bahagian Pelesenan
  Jabatan Pemudahcara Perniagaan dan Pengurusan Penjaja
 • En. Mohamad Suwairi Bin Deraman
  Penolong Pegawai Tadbir  Bahagian Pelesenan
  Jabatan Pemudahcara Perniagaan dan Pengurusan Penjaja
 
Print
Share

Delicious

 
Best Viewed with resolution of 1024 x 768 (higher) and
supports Internet Explorer 7.0+ , Firefox 2.0+ ,Google Chrome, and Safari
© SME Corporation Malaysia, 2011. All Rights Reserved.
You are visitor no: 908337
Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer