.
 

Dana Usahawan Negeri Terengganu (DUNT)

Cetak


Bantuan Kewangan

Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank):

Dana Usahawan Negeri Terengganu (DUNT)

Objektif
Membangunkan usahawan-usahawan di negeri Terengganu.

Kadar pembiayaan maksimum : 3.5% setahun

Tempoh pembiayaan maksimum : 3-10 tahun

Jumlah pembiayaan minimum : RM20,000

Jumlah pembiayaan maksimum : RM500,000

Institusi kewangan / Kementerian / Agensi pelaksana
SME Bank

Syarat kelayakan

  • Entiti perniagaan yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia

  • Entiti sekurang-kurangnya 50% milik rakyat Terengganu

  • Entiti sekurang-kurangnya 70% milik Bumiputera

  • Modal berbayar tidak melebihi RM2.5 juta

  • Lokasi projek bertempat di negeri Terengganu

Sektor yang layak / Jenis pembiayaan

  • Pembuatan, perkhidmatan & pelancongan

  • Projek vendor dan francais

  • Perniagaan menjual barangan negeri Terengganu

  • Pembinaan

  • Pemprosesan produk asas tani

Prosedur permohonan
Permohonan hendaklah dikemukakan kepada SME Bank

Hubungi
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
Menara SME Bank Malaysia
Jalan Sultan Ismail
Peti Surat 12352
50774 Kuala Lumpur
Tel : 03-2615 2020
Faks : 03-2698 8077
Laman Web : www.smebank.com.my

 

 
Print
Share

Delicious

 
© 2015
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Best Viewed with resolution of 1024 x 768 (higher) and
supports Internet Explorer 7.0+ , Firefox 2.0+ ,Google Chrome, and Safari
© SME Corporation Malaysia, 2011. All Rights Reserved.
You are visitor no: 561708
Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer