DBKL

Print

CARA-CARA UNTUK MEMOHON LESEN DARIPADA DBKL

Maklumat berkaitan dengan permohonan lesen/permit boleh diperolehi daripada :-

CARA-CARA UNTUK MENYEWA TAPAK, PREMIS, KIOSK

 1. Syarat-Syarat Permohonan Lesen Penjaja
  • Warganegara malaysia sahaja.
  • Berumur 18 tahun ke atas.
  • Pertimbangan adalah tertakluk kepada kekosongan tapak / gerai dan kesesuaian lokasi tapak bagi permohonan lesen statik tepi jalan.
 2. Dokumen yang perlu disertakan semasa membuat permohonan adalah seperti berikut:
  • Salinan kad pengenalan
  • Dua (2) keping gambar berwarna berukuran pasport
  • Pelan lokasi tapak perniagaan (untuk permohonan lesen tepi jalan sahaja)
  • Gambar lokasi (3 sudut – hadapan, kanan dan kiri) bagi permohonan lesen tepi jalan sahaja

PEGAWAI UNTUK DIHUBUNGI BAGI MENDAPATKAN MAKLUMAT LANJUT