Header Font Sizer

A- A A+

Header Color Change

     

Choose your language

Program Keusahawanan & Pembangunan PKS - Bidang Tumpuan

Menyokong Pembangunan Ekonomi Seluruh Negara

AKSES KEPADA PEMBIAYAAN
UNIT PERANCANG EKONOMI (EPU)

Agensi Pelaksana: Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)


Nama Program
Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (SUPERB)
Objektif Program

Pembiayaan kepada usahawan baharu / usahawan Bumiputera yang ingin memulakan perniagaan serta mempunyai idea perniagaan kreatif dan inovatif, berumur antara 18 hingga 40 tahun. Selain itu, usahawan tersebut perlu mempunyai pemilikan syarikat berstatus Bumiputera sekurang-kurangnya 60%. Bantuan melalui program peningkatan keupayaan yang melibatkan:

 • Coach & Grow Programme
 • Accelerator Early Stage
 • Accelerator ASEAN Track
 • Accelerator Growth Stage
 • Global Access & Exposure
Bidang Tumpuan
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran
Belia, Bumiputera
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program
www.teraju.gov.my/skim-usahawan-permulaan-bumiputera-2/
Sila hubungi

Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
Tingkat 5, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara
47810 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7839 8000
Laman Web: www.teraju.gov.my


Nama Program Program Syarikat Bumiputera  Berprestasi Tinggi (TERAS)
Objektif Program

Pembangunan holistik kepada Rantaian Bekalan Bumiputera untuk memastikan penyertaan Bumiputera yang mampan dalam sektor strategik selaras dengan Aktiviti Pertumbuhan Ekonomi Utama (KEGA di bawah WKB2030) melalui penciptaan sistem sokongan yang komprehensif untuk merangkumi:

 • pembiayaan oleh institusi kewangan (FI) & Agensi
 • program & aktiviti peningkatan keupayaan oleh agensi pembangunan
 • pembangunan ekosistem perniagaan oleh peneraju Bumiputera dan komuniti perniagaan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.teraju.gov.my/program-teras/
Sila hubungi

Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
Tingkat 5, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara
47810 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7839 8000
Laman Web: www.teraju.gov.my


Nama Program Dana Pembangunan Usahawan Bumiputera (DPUB) Sabah
Objektif Program Menaikkan taraf hidup Bumiputera terutama golongan B40 di kawasan luar bandar bersesuaian dengan Agenda Nasional Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB2030). Program ini bertujuan untuk menangani ketidaksamaan ekonomi masyarakat luar bandar dengan memperkukuhkan pembangunan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan Teknologi
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera, Luar Bandar, Mikroenterpris
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Sila hubungi

Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
Tingkat 5, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara
47810 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7839 8000
Laman Web: www.teraju.gov.my


Nama Program Dana Pembangunan Usahawan Bumiputera (DPUB) Sarawak
Objektif Program Menaikkan taraf hidup Bumiputera terutama golongan B40 di kawasan luar bandar bersesuaian dengan Agenda Nasional Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 (WKB2030). Program ini bertujuan untuk menangani ketidaksamaan ekonomi masyarakat luar bandar dengan memperkukuhkan pembangunan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan Teknologi
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera, Luar Bandar, B40
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Sila hubungi

Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
Tingkat 5, Menara Surian
No. 1, Jalan PJU 7/3, Mutiara Damansara
47810 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7839 8000
Laman Web: www.teraju.gov.my


Agensi pelaksana: Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)

Nama Program Aktiviti Ekonomi Tambahan
Objektif Program
 • Untuk membolehkan pekebun kecil melakukan aktiviti ekonomi sebagai pendapatan isi rumah tambahan
 • Memberi bantuan kewangan dari segi jenis (mesin, peralatan, bahan mentah dll) kepada pekebun kecil yang berkelayakan
 • Pekebun kecil lebih dinamik, inovatif dan mampu menjadi usahawan
 • Mengoptimumkan sumber yang ada untuk memaksimumkan pendapatan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.risda.gov.my/my/perkhidmatan/pembangunan-usahawan
Sila hubungi

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
Bangunan RISDA
Km 7, Jalan Ampang
Karung Berkunci 11067
50990 Kuala Lumpur.
No. Tel: 03-4256 4022
Laman Web: www.risda.gov.my


KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI MAKANAN (MOA)

Nama Program Change Upgrade Product (CUP)
Objektif Program Untuk meningkatkan produk berkualiti dan pembangunan produk
Bidang Tumpuan

Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi

Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Pertanian
Maklumat Program www.moa.gov.my/documents/20182/133220/GARIS+PANDUAN+GERAN+PEMADANAN+CUP.pdf/94c49bd4-4263-47b7-9464-b12b498f15d9
Sila hubungi

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MOA)
Wisma Tani
Blok 4 G1, Wisma Tani
No. 28, Persiaran Perdana
Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya
No. Tel: 03-8870 1375 / 1766
Laman Web: www.moa.gov.my


Nama Program Program Agropreneur Muda
Objektif Program

Program ini bertujuan bagi membantu dan menggalakkan penglibatan golongan muda di dalam sektor agromakanan yang merangkumi kesemua bidang di sepanjang rantaian nilai seperti tanaman, ternakan, perikanan dan industri asas tani termasuk pemasaran, latihan dan kursus teknikal, penyediaan perkhidmatan sokongan dan input pertanian serta agropelancongan.

Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Pertanian
Maklumat Program www.moa.gov.my/agropreneur-muda
Sila hubungi

Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MOA)
Wisma Tani
Blok 4 G1, Wisma Tani
No. 28, Persiaran Perdana
Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya
No. Tel: 03-8870 1375 / 1766
Laman Web: www.moa.gov.my


Agensi pelaksana: Bank Pertanian Malaysia Berhad (AgroBank)

Nama Program Dana Pembiayaan Usahawan Pertanian (DPUP)
Objektif Program

Menyediakan pembiayaan kepada PKS yang terlibat dalam aktiviti pertanian

Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Pertanian
Maklumat Program www.agrobank.com.my/my/product/program/
Sila hubungi

Bank Pertanian Malaysia Berhad (AgroBank)
Leboh Pasar Besar
Peti Surat 10815
50726 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2731 1600
Laman Web: www.agrobank.com.my


Agensi pelaksana: Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)

Nama Program Tabung Pembangunan Usahaniaga Peladang (TPUP)
Objektif Program
 • Meningkatkan pendapatan bersih petani kepada lebih daripada RM4,000 sebulan
 • Melahirkan agro-preneur baru yang mampu menjalankan pengeluaran pertanian, pemprosesan dan perkhidmatan berskala besar dan menghasilkan produk berkualiti
Bidang Tumpuan Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Tidak
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Pertanian
Maklumat Program www.lpp.gov.my/document/upload/DSSZifEK2ctn8txsTCY7BNValfPX2XS6.pdf
Sila hubungi

Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
Menara LPP
No. 20. Jalan Sultan Salahufdin
50480 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2610 9600
Laman Web: www.lpp gov.my


Agensi pelaksana: Bioeconomy Corporation

Nama Program Biotechnology Commercialisation Funding (BCF)
Objektif Program
 • Menyediakan dana untuk bidang bioteknologi dan bidang tumpuan berasaskan biologi
 • Menawarkan akses mudah kepada dana sedia ada di sektor awam dan swasta kepada usahawan yang layak
Bidang Tumpuan Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Pertanian
Maklumat Program www.bioeconomycorporation.my/services-and-technologies/funding-facilitation/overview-biotechnology-commercialisation-fund-bcf-2-0/
Sila hubungi

Bioeconomy Corporation
Level 16, Menara Atlan
161B Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2116 5445
Laman Web: www.bioeconomycorporation.my


Agensi pelaksana: Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)

Nama Program Program Dana Nelayan dan Usahawan Perikanan
Objektif Program
 • Pembiayaan kemudahan kredit kepada nelayan, usahawan sektor perikanan, dan PN dalam meningkatkan pendapatan dan produktiviti nelayan dan PN dalam kegiatan mereka;
 • Pembiayaan dana adalah bagi membiayai / perkara seperti berikut :
      - pembelian peralatan baharu atau mengganti kulit bot, enjin, pukat dan lain-lain peralatan untuk meningkatkan keupayaan bot dan produktiviti tangkapan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera, Wanita , Belia, Luar Bandar, B40
Sektor yang diliputi Pertanian
Maklumat Program www.lkim.gov.my/perkhidmatan-dalam-talian/
Sila hubungi

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
Wisma LKIM
Jalan Desaria, Pulau Meranti
47120, Puchong
Selangor
No. Tel: 03-8064 9000
Laman Web: www.lkim.gov.my


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI (MEDAC)

Agensi pelaksana: SME Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia)

Nama Program Tunas Usahawan Bumiputera (TUNAS)
Objektif Program
 • Memupuk dan menanam semangat keusahawanan di kalangan belia
 • Anjakan paradigma belia dari pencari pekerjaan kepada pemilik atau pengusaha perniagaan; serta
 • Membentuk daya tahan dan jati diri di kalangan belia dalam mengendalikan perniagaan sendiri
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Belia, Bumiputera
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes/2015-12-21-10-03-39/tunas-usahawan-belia-bumiputera-tube-programme
Sila hubungi

SME Corporation Malaysia (SME Corp.)
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300-30-6000
Laman Web: www.smecorp.gov.my


Nama Program Business Scale-Up Programme (Biz-up)
Objektif Program Program bantuan bersepadu untuk membangunkan dan memupuk PKS yang dinamik, berdaya saing dan berdaya tahan melalui SCORE, peningkatan kapasiti, khidmat nasihat perniagaan dan sokongan teknikal serta sokongan kewangan.
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes/2015-12-21-09-53-14/business-scale-up-programme-biz-up-programme
Sila hubungi

SME Corporation Malaysia (SME Corp.)
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300-30-6000
Laman Web: www.smecorp.gov.my


Nama Program Program Peningkatan Enterpris Bumiputera (BEEP)
Objektif Program Membangunkan potensi PKS Bumiputera di peringkat Negeri. Program ini menyediakan pakej bantuan bersepadu meliputi bantuan kewangan dan khidmat nasihat
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes/2015-12-21-10-03-39/bumiputera-enterprise-enhancement-programme-beep
Sila hubungi

SME Corporation Malaysia (SME Corp.)
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300-30-6000
Laman Web: www.smecorp.gov.my


Nama Program Galakan Eksport Bumiputera (GEB)
Objektif Program Membangunkan keupayaan eksport syarikat PKS Bumiputera menerusi pakej bantuan bersepadu bagi menembusi pasaran eksport baru. 
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Akses kepada Pasaran
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes/2015-12-21-10-03-39/galakan-eksport-bumiputera
Sila hubungi

SME Corporation Malaysia (SME Corp.)
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300-30-6000
Laman Web: www.smecorp.gov.my


Nama Program FIT2 - Solution to Market
Objektif Program Membantu PKS dengan kerjasama Universiti, Institut Penyelidikan dan Agensi berkaitan dalam mengkomersialkan inovasi melalui pemilikan harta intelek dan akses yang lebih meluas kepada pasaran.
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.platcomventures.com/HIP2-@-High_Impact_Programme_2.aspx
Sila hubungi

SME Corporation Malaysia (SME Corp.)
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300-30-6000
Laman Web: www.smecorp.gov.my


Nama Program Program SME Co-Investment Partners (SCIP)
Objektif Program Meningkatkan akses kepada pembiayaan bagi PKS di peringkat awal perniagaan melalui inisiatif pembiayaan bersama di antara pihak Kerajaan dan pelabur swasta 
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes/2015-12-21-09-39-08/sme-investment-partner-sip-programme
Sila hubungi

SME Corporation Malaysia (SME Corp.)
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300-30-6000
Laman Web: www.smecorp.gov.my

 

Nama Program SME Go Global
Objektif Program Meningkatkan jumlah eksport PKS dengan membantu pengeksport sedia ada dan baru untuk memasuki pasaran eksport melalui penyediaan dan pelaksanaan perancangan eksport
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Akses kepada Pasaran
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Sila hubungi

SME Corporation Malaysia (SME Corp.)
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300-30-6000
Laman Web: www.smecorp.gov.my


Nama Program Catalyst Programme
Bidang Tumpuan

Melahirkan syarikat jaguh tempatan (Homegrown Champion) melalui pendekatan yang menyasarkan kepada pembangunan kapasiti dan keupayaan syarikat yang terlibat, menerusi program pembangunan, penyediaan keupayaan pasaran dan peningkatan akses kepada pasaran dalam melahirkan PKS yang mempunyai pertumbuhan tinggi

Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Pembuatan
Sila hubungi

SME Corporation Malaysia (SME Corp.)
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300-30-6000
Laman Web: www.smecorp.gov.my


Nama Program Inklusif Ekosistem PKS (i-SEE)
Objektif Program Memperkasakan kumpulan pendapatan bawah 40% dengan memanfaatkan inovasi. Program ini akan mempromosikan transformasi komuniti, termasuk usahawan mikro di kawasan luar bandar menerusi bimbingan serta penyediaan sokongan teknikal, kewangan dan pengurusan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.yim.my/high-impact-project-6-inclusive-innovation/
Sila hubungi

SME Corporation Malaysia (SME Corp.)
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300-30-6000
Laman Web: www.smecorp.gov.my


Nama Program Logo Kebangsaan Jenama Malaysia (National Mark)
Objektif Program Mempertingkatkan keterlihatan produk dan perkhidmatan Malaysia bagi pasaran tempatan dan antarabangsa
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Akses kepada Pasaran
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Pembuatan, Perkhidmatan
Maklumat Program www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes/2015-12-21-09-35-24/national-mark-of-malaysia-brand-certification-programme
Sila hubungi

SME Corporation Malaysia (SME Corp.)
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300-30-6000
Laman Web: www.smecorp.gov.my


Nama Program Skim Pembiayaan PKS Patuh Syariah  (SSFS)
Objektif Program Menyediakan bantuan pembiayaan kepada PKS Malaysia yang layak dimana Kerajaan Malaysia bersetuju membayar 2% (mata peratusan) daripada kadar keuntungan yang dikenakan ke atas pembiayaan yang disediakan oleh 19 Institusi Perbankan Islam yang mengambil bahagian.
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program

Sila rujuk kepada 19 FIs yang terlibat:

 • Affin Islamic Bank Berhad
 • Alliance Islamic Bank Bhd
 • AmIslamic Bank Berhad
 • Bank Islam Malaysia Berhad
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad
 • CIMB Islamic Bank Berhad
 • Hong Leong Islamic Bank Berhad
 • Maybank Islamic Berhad
 • Public Islamic Bank Berhad
 • RHB Islamic Bank Berhad
 • HSBC Amanah Malaysia Berhad
 • OCBC Al Amin Bank
 • Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
 • United Overseas Bank
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
 • Al Rajhi Bank
 • MBSB Bank
 • Standard Chartered Saadiq Berhad
Sila hubungi

SME Corporation Malaysia (SME Corp.)
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300-30-6000
Laman Web: www.smecorp.gov.my


Agensi pelaksana: Bank Kerjasama Rakyat (BKRM)

Nama Program Pembiayaan PKS
Objektif Program

Program pembiayaan yang bertujuan untuk membantu PKS mendapatkan akses pembiayaan untuk keperluan modal kerja dan modal perbelanjaan (CAPEX)

Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Sila hubungi

Bank Kerjasama Rakyat (BKRM)
Menara Kembar Bank Rakyat,
No.33, Jalan Rakyat, 50470,
Kuala Lumpur
No. Tel: 1-300-80-5454
Laman Web: www.bankrakyat.com.my


Agensi pelaksana: Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)

Nama Program Best Exporter Programme (BEP)
Objektif Program Bertujuan untuk menyokong usaha kerajaan untuk menaikkan kadar pertumbuhan perusahaan kecil dan sederhana (PKS). Fokus untuk melahirkan pengeksport Bumiputera melalui program intervensi berstruktur.
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Akses kepada Pasaran
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.smebank.com.my/en/development/initiatives/best-exporters-program
Sila hubungi

Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
Customer Service Management
Level 10, Menara SME Bank
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2603 7700
Laman Web: www.smebank.com.my


Nama Program Tabung Khas Pelancongan 3 (SFT3)
Objektif Program

Tabung Khas Pelancongan 3 (SFT3) ialah program pembiayaan untuk menyokong usaha kerajaan untuk mengembangkan industri pelancongan dikalangan PKS seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.smebank.com.my/en/financing/programmes/special-fund-for-tourism-3-sft3
Sila hubungi

Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
Customer Service Management
Level 10, Menara SME Bank
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2603 7700
Laman Web: www.smebank.com.my


Nama Program i-SMART/Skim Anjakan Usahawan
Objektif Program Fokus kepada pelanggan sedia ada SME Bank yang berpotensi besar untuk dilonjakkan ke peringkat lebih tinggi. Disamping kemudahan pembiayaan, pelanggan akan diberi latihan keusahawan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Sila hubungi

Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
Customer Service Management
Level 10, Menara SME Bank
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2603 7700
Laman Web: www.smebank.com.my


Nama Program Creation of TITAN Companies
Objektif Program Platform perniagaan yang komprehensif untuk mewujudkan syarikat TITAN (serupa dengan unicorn) dengan nilaian minimum RM1.0 bilion
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Sila hubungi

Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
Customer Service Management
Level 10, Menara SME Bank
Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2603 7700
Laman Web: www.smebank.com.my


Agensi pelaksana: TEKUN Nasional (TEKUN)

Nama Program TEKUN Financing
Objektif Program
 • Menyediakan pembiayaan kepada PKS untuk mengembangkan perniagaan
 • Menyediakan maklumat keusahawanan dan peluang-peluang perniagaan
 • Menyediakan khidmat bimbingan dan sokongan kepada usahawan tekun
 • Membentuk komuniti usahawan TEKUN yang cekap, inovatif dan progresif
 • Memupuk budaya usahawan dikalangan peserta
 • Menyediakan pembiayaan mikro sebagai modal permulaan perniagaan dalam membantu usahawan Bumiputera memulakan perniagaan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program

www.tekun.gov.my/en/tekun-entrepreneur/tekun-nasional-financing-scheme/conditions/

www.tekun.gov.my/en/tekun-entrepreneur/teman-tekun-financing-scheme/syarat-syarat-skim-pembiayaan-teman-tekun-2/

www.tekun.gov.my/en/tekun-entrepreneur/temannita-financing-scheme/temannita-financing-scheme/

www.tekun.gov.my/en/tekun-entrepreneur/i-factoring-financing-scheme/syarat-syarat-skim-pembiayaan-i-factoring-2/

www.tekun.gov.my/en/tekun-entrepreneur/indian-community-entrepreneur-development-scheme-spumi/                                          

www.tekun.gov.my/en/tekun-entrepreneur/special-program/special-program-3/
Sila hubungi

TEKUN Nasional (TEKUN)
T5-01-01, Menara 5,
Jalan Lingkaran Tengah, Lingkaran Maju (Maju Link),
57000 Bandar Tasik Selatan,
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-9059 8888
Laman Web: www.tekun.gov.my


Agensi pelaksana: Perbadanan Nasional Berhad (PNS)

Nama Program

Skim Pembiayaan PNS

 • Pembiayaan Francaisi
 • Francaisi Mikro (SPKF)
 • Pra-Francais / Francaisor
 • Francaisor
 • Pre-Franchisee B.I.T Pra-Francaisi B.I.T
 • Pre-Franchisor B.I.T Pra-Franchaisor
 • Food truck
 • PS 2.0
Objektif Program

Membangun dan mempromosikan usahawan Bumiputera peringkat pertengahan (MLBE) dalam perniagaan francais melalui bantuan kewangan untuk tujuan pengembangan perniagaan serta syarikat francais baru (new start-up)

Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Perkhidmatan
Maklumat Program

www.pns.com.my/homepage/franchise/franchisor/pre-franchise-master-franchise-scheme/

www.pns.com.my/homepage/franchise/bit-pre-franchisor-payment-scheme/

www.pns.com.my/homepage/franchise/bit-pre-franchisee-payment-scheme/

www.pns.com.my/homepage/franchise/franchisor/franchisor-financing-scheme/

www.pns.com.my/homepage/franchise/franchisee/franchise-financing-scheme/

www.pns.com.my/homepage/franchise/food-truck-scheme/ijarah-food-truck-scheme/

www.pns.com.my/homepage/franchise/food-truck-scheme/2577-2/

www.pns.com.my/homepage/franchise/program-siswazah/
Sila hubungi

Perbadanan Nasional Berhad (PNS)
Aras 13A, Menara PNS, Tower 7
Avenue 7, Bangsar South City
No. 8, Jalan Kerinchi, 59200 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2082 7788
Laman Web: www.pns.com.my


KEMENTERIAN KEWANGAN (MOF)

Agensi pelaksana: Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)

Nama Program Skim Jaminan Modal Kerja  (Bumiputera)
Objektif Program Membantu PKS mendapatkan akses pembiayaan daripada Institusi kewangan yang terlibat
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Semua sektor
Maklumat Program www.sjpp.com.my/index.php/schemes/wcgs-b
Sila hubungi

Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
Level 12, Bangunan Setia 1
15 Lorong Dungun, Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2096 5000
Laman Web: www.sjpp.com.my


Nama Program Skim Jaminan Modal Kerja (Start Up)
Objektif Program Membantu PKS start up mendapatkan akses pembiayaan daripada Institusi kewangan yang terlibat
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua sektor
Maklumat Program www.sjpp.com.my/index.php/schemes/wcgs-su
Sila hubungi

Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
Level 12, Bangunan Setia 1
15 Lorong Dungun, Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2096 5000
Laman Web: www.sjpp.com.my


Nama Program Skim Jaminan Modal Kerja (Wanita)
Objektif Program Membantu PKS wanita mendapatkan akses pembiayaan daripada Institusi kewangan yang terlibat
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Wanita
Sektor yang diliputi Semua sektor
Maklumat Program www.sjpp.com.my/index.php/schemes/wcgs-w
Sila hubungi

Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
Level 12, Bangunan Setia 1
15 Lorong Dungun, Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2096 5000
Laman Web: www.sjpp.com.my


Nama Program Skim Jaminan Modal Kerja (Eksport)
Objektif Program Membantu PKS yang bersedia untuk mengekspot mendapatkan akses pembiayaan daripada Institusi kewangan yang terlibat
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua sektor
Maklumat Program www.sjpp.com.my/index.php/schemes/wcgs-x
Sila hubungi

Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
Level 12, Bangunan Setia 1
15 Lorong Dungun, Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2096 5000
Laman Web: www.sjpp.com.my


Nama Program Skim Jaminan Modal Kerja (WCGS2)
Objektif Program Membantu PKS mendapatkan akses pembiayaan daripada Institusi kewangan yang terlibat
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua sektor
Maklumat Program www.sjpp.com.my/index.php/schemes/wcgs
Sila hubungi

Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
Level 12, Bangunan Setia 1
15 Lorong Dungun, Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2096 5000
Laman Web: www.sjpp.com.my


Nama Program Skim Jaminan Automasi & Digital
Objektif Program Membantu PKS mendapatkan akses pembiayaan daripada Institusi kewangan yang terlibat, dalam usaha syarikat untuk mengautomasi proses pengeluaran yang seterusnya mengurangkan kebergatungan kepada pekerja asing
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua sektor
Maklumat Program http://www.sjpp.com.my/index.php/schemes/adgs
Sila hubungi

Bangunan CGC
Kelana Business Centre
97, Jalan SS7/2, 47301, Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7880 0088
Laman Web: www.cgc.com.my


KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI (KPT)

Nama Program Public-Private Research Network (PPRN)
Objektif Program

Mewujudkan persekitaran yang menghasilkan pengetahuan melalui:

 • Memperkukuhkan jaringan awam swasta melalui penyelidikan dan inovasi
 • Meningkatkan produktiviti industri melalui penggunaan teknologi terkini yang bersesuaian
 • Menggalakkan penyelidik untuk menjalankan penyelidikan berasaskan permintaan
 • Menawarkan geran sepadan untuk projek inovasi berasaskan permintaan dalam skp pembangunan produk dan proses serta inovasi dan peningkatan nilai dalam rantaian
Bidang Tumpuan

Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi

Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.moe.gov.my/pendidikan/pendidikan-tinggi/redesigning-higher-education/inisiatif-penyelidikan/pprn
Sila hubungi

Sekretariat PPRN
Kementerian Pengajian Tinggi
No. 2, Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5,
62200 Putrajaya, Malaysia
No. Tel: 03-8870 6875 / 5101 / 5095 / 5110
Laman Web: www.mohe.gov.my


KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA DAN INDUSTRI (MITI)

Agensi pelaksana: Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)

Nama Program Skim Pinjaman Mudah Untuk Sektor Perkhidmatan (SLSSS)
Objektif Program

Menyediakan bantuan pembiayaan bagi:

 • Syarikat permulaan / perusahaan dalam mewujudkan usahawan perkhidmatan baharu
 • sektor perkhidmatan untuk berkembang / menaik taraf / memodenkan / mempelbagaikan perkhidmatan mereka kepada aktiviti nilai tambahan yang lebih tinggi dan meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam penyampaian perkhidmatan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Perkhidmatan
Maklumat Program www.midf.com.my/index.php/en/what-we-do-en/sme-financing
Sila hubungi

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Level 15, Menara MIDF
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
Laman Web: www.midf.com.my


Nama Program Skim Pinjaman Mudah Bagi Automasi dan Modenisasi (SLSAM)
Objektif Program

Bagi menggalakkan dan membantu syarikat pembuatan untuk:

 • Memoden dan mengautomasi proses pembuatan
 • Meningkatkan keupayaan dan kapasiti pengeluaran
 • Mengurangkan kebergantungan kepada buruh - terutamanya buruh asing
 • Mempelbagaikan ke dalam aktiviti tambah nilai yang lebih tinggi
 • Merasional dan memperkemaskan operasi melalui penggabungan dan pengambilalihan
 • MeningkatKan produktiviti
 • Meningkatkan prestasi eksport
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua Sektor
Sektor yang diliputi Pembuatan
Maklumat Program www.midf.com.my/index.php/en/what-we-do-en/sme-financing
Sila hubungi Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Level 15, Menara MIDF
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
Laman Web: www.midf.com.my

Nama Program Skim Pinjaman Mudah Bagi Perusahaan Kecil Dan Sederhana (SLSME)
Objektif Program
 • Memberi bantuan kepada syarikat permulaan baharu dan sedia ada dalam projek, aset tetap dan pembiayaan modal kerja
 • Membantu PKS yang beroperasi di premis tidak berlesen untuk memindahkan operasi mereka ke tapak atau premis industri yang sah
 • Membantu PKS untuk meningkatkan daya saing, kecekapan dan produktiviti mereka melalui penggunaan ICT dalam pengurusan dan operasi perniagaan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Pembuatan, Perkhidmatan
Maklumat Program www.midf.com.my/index.php/en/what-we-do-en/sme-financing
Sila hubungi

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Level 15, Menara MIDF
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
Laman Web: www.midf.com.my


Nama Program Pinjaman Mudah Untuk Usahawan Automotif Bumiputera (SLBAE)
Objektif Program Memudahkan dan membantu pemilik Permit Terbuka (AP) dalam mengembangkan dan mempelbagaikan perniagaan berkaitan automotif lain. Program ini juga membantu mengekalkan dan meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam industri automotif
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Pembuatan, Perkhidmatan
Maklumat Program www.midf.com.my/index.php/en/what-we-do-en/sme-financing
Sila hubungi

Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
Level 15, Menara MIDF
82, Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
Laman Web: www.midf.com.my


Agensi pelaksana: Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)

Nama Program eTRADE
Objektif Program Bantuan untuk PKS yang menyertai e-marketplace antarabangsa melalui eTRADE
Bidang Tumpuan Akses kepada Pasaran , Akses kepada Pembiayaan, Infrastruktur
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.matrade.gov.my/en/malaysian-exporters/services-for-exporters/exporters-development/etrade-programme
Sila hubungi

Malaysian External Trade Development Corporation (MATRADE)
Menara MATRADE,
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah,
50480 Kuala Lumpur
Tel: 603-6207 7077 / 1 800 88 7280
Laman Web: www.matrade.gov.my


Nama Program Geran Promosi Eksport (GPE)
Objektif Program Bantuan kepada PKS, Penyedia Perkhidmatan, Persatuan Perdagangan & Industri, Dewan Perniagaan dan Badan Profesional untuk menjalankan aktiviti pengembangan pasaran eksport
Bidang Tumpuan Akses kepada Pasaran , Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.matrade.gov.my/en/malaysian-exporters/services-for-exporters/exporters-development/market-development-grant-mdg
Sila hubungi

Malaysian External Trade Development Corporation (MATRADE)
Menara MATRADE,
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah,
50480 Kuala Lumpur
Tel: 603-6207 7077 / 1 800 88 7280
Laman Web: www.matrade.gov.my


Agensi pelaksana: Malaysia Productivity Corporation (MPC)

Nama Program Skim Peningkatan Produktiviti Enterpris (SPPE)
Objektif Program Untuk memperkukuhkan peningkatan produktiviti
Bidang Tumpuan Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan Teknologi , Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Sila hubungi

Malaysia Productivity Corporation (MPC)
Lorong Produktiviti
Jalan Sultan 46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel: 03-7955 7266
Laman Web: www.mpc.gov.my


KEMENTERIAN PERDAGANGAN ANTARABANGSA & INDUSTRI, TERMINAL PERINDUSTRIAN DAN PEMBANGUNAN USAHAWAN (MINTRED)

Agensi pelaksana:
Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC)

Nama Program Skim Pinjaman Industri Kecil dan Sederha (SPIKS)
Objektif Program Menyediakan sokongan pembiayaan untuk modal kerja, pengubahsuaian premis perniagaan dan pembelian mesin dan  peralatan perniagaan untuk PKS dalam pembuatan, perkhidmatan dan sektor ICT dengan 4% faedah setahun
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program mintred.sarawak.gov.my/page-0-107-81-Skim-Pinjaman-Industri-Kecil-dan-Sederhana-SPIKS.html
Sila hubungi

Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC)
Menara SEDC, Lot 2878
The Isthmus, Off Jalan Bako
93050, Kuching
Sarawak
No. Tel: 082-551 555
Laman Web: www.sedc.com.my


KEMENTERIAN PERUSAHAAN PERLADANGAN DAN KOMODITI (MPIC)

Agensi pelaksana: Malaysian Palm Oil Board (MPOB)

Nama Program Insentif kepada PKS yang Menghasilkan Produk Makanan Tambah Nilai Berasaskan Sawit
Objektif Program Membangunkan nilai tambah sektor hiliran minyak sawit yang tinggi yang berpotensi untuk menjana pendapatan negara dan juga untuk meningkatkan penggunaan minyak sawit diperingkat domestik
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Pembuatan
Sila hubungi

Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
6, Persiaran Institusi
Bandar Baru Bangi
43000 Kajang
Selangor
No. Tel: 03-8769 4400
Laman Web: www.mpob.gov.my


Agensi pelaksana: Lembaga Koko Malaysia (LKM)

Nama Program Pembangunan Usahawan Coklat melalui Pemberian Insentif
Objektif Program Insentif untuk meningkatkan produktiviti dan pengeluaran usahawan coklat
Bidang Tumpuan

Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi

Menyediakan Bantuan Kewangan Tidak
Kumpulan Sasaran Bumiputera, Mikroenterpris, Wanita, Belia
Sektor yang diliputi Pembuatan
Maklumat Program www.koko.gov.my/lkmbm/loader.cfm?page=11
Sila hubungi

Lembaga Koko Malaysia (LKM)
Tingkat 5, 6 dan 7, Wisma SEDCO
Beg Berkunci 211, 88999 Kota Kinabalu,
Sabah
No. Tel: 088-206 400 / 088-234 472 / 273 / 474 / 477)
Laman Web: www.koko.gov.my


Agensi pelaksana: Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)

Nama Program Program Pinjaman Sokongan Bahan Mentah
Objektif Program menawarkan pinjaman tanpa faedah kepada Usahawan Bumiputera di bawah Program Sokongan Bahan mentah untuk perolehan bahan-bahan mentah bagi membantu mereka dalam melengkapkan pemprosesan produk siap bagi kontrak kerja yang disahkan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Pembuatan
Maklumat Program www.mtib.gov.my/raw-material-loans
Sila hubungi

Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)
Level 13-17, Menara PGRM, No 8,
Jalan Pudu Ulu, 56100 Cheras,
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-9282 2235
Laman Web: www.mtib.gov.my


Nama Program Pinjaman Mesin Kerja Kayu Bersaiz Kecil / Sederhana kepada Usahawan Mikro
Objektif Program Meningkatkan produktiviti dan kecekapan PKS Bumiputera dalam industri pembuatan kerja kayu bersaiz kecil
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera, Wanita, Belia, Luar Bandar
Sektor yang diliputi Pembuatan
Sila hubungi

Lembaga Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)
Level 13-17, Menara PGRM, No 8,
Jalan Pudu Ulu, 56100 Cheras,
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-9282 2235
Laman Web: www.mtib.gov.my


KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR (KPLB)

Nama Program Desa Lestari
Objektif Program
 • Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merancang dan melaksanakan projek di kampung
 • Untuk mengembangkan aktiviti ekonomi dengan mewujudkan peluang pekerjaan dan penciptaan kekayaan kepada masyarakat melalui platform koperasi
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Luar Bandar
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.rurallink.gov.my/en/desa-lestari/
Sila hubungi

Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)
No 47, Persiaran Perdana
Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8000
Laman Web: www.rurallink.gov.my


Nama Program Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED)
Objektif Program Penyediaan pembiayaan untuk usahawan luar bandar dalam sektor pembuatan, perkhidmatan, pertanian dan pelancongan luar bandar
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera, B40, Luar Bandar
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program

www.bankrakyat.com.my/c/perniagaan/skim_kerajaan/skim_pembiayaan_ekonomi_desa_i_sped_-3 /

www.smebank.com.my/ms/financing/programmes/skim-pembiayaan-ekonomi-desa-sped
Sila hubungi

Bank Rakyat
Tele-Rakyat Contact Centre: 1-300-80-5454
Laman Web: www.bankrakyat.com.my

Small Medium Enterprise Development Bank (SME Bank)
Menara SME Bank. Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2615 2020
Laman Web: www.smebank.com.my


Nama Program Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) Nano
Objektif Program Penyediaan pembiayaan untuk usahawan luar bandar dalam sector pembuatan, perkhidmatan, pertanian dan pelancongan luar bandar
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera, B40, Luar Bandar
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program

www.bankrakyat.com.my/c/perniagaan/skim_kerajaan/skim_pembiayaan_ekonomi_desa_i_sped_-3 /

www.smebank.com.my/ms/financing/programmes/skim-pembiayaan-ekonomi-desa-sped
Sila hubungi

Bank Rakyat
Tele-Rakyat Contact Centre: 1-300-80-5454
Laman Web: www.bankrakyat.com.my

Small Medium Enterprise Development Bank (SME Bank)
Menara SME Bank. Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2615 2020
Laman Web: www.smebank.com.my


Agensi pelaksana: Majlis Amanah Rakyat (MARA)

Nama Program Membangunkan Usahawan Lepasan Institusi Pendidikan MARA (IPMa)
Objektif Program Membangunkan Usahawan Lepasan Usahawan Institusi Pendidikan MARA (IPMa)
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Sila hubungi

Majlis Amanah Rakyat (MARA)
Tingkat 22, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan Raja Laut
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2000
Laman Web: www.mara.gov.my


Agensi pelaksana: Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)

Nama Program Integpreneur Belia
Objektif Program
 • Membangunkan 50 usahawan belia di Kelantan (selatan)
 • Mewujudkan peluang pekerjaan untuk belia Kelantan (selatan)
 • Meningkatkan pendapatan usahawan belia sebanyak 30% daripada pendapatan semasa
 • Membantu usahawan meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan
 • Mendorong usahawan mempertimbangkan usaha sama
 • Memberi bantuan kewangan (misalnya aset modal) untuk memastikan kejayaan perniagaan
 • Memenuhi keperluan pasaran
 • Membantu mempromosikan produk dan perkhidmatan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera, Wanita, Mikroenterpris, B40, Luar Bandar
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Sila hubungi

Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
Bandar Gua Musang
18300 Gua Musang
Kelantan
No. Tel: 09-9132 200
Laman Web: www.kesedar.gov.my


Agensi pelaksana: Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)


Nama Program Entrepreneurship Economic Development Transformation Programme
Objektif Program Program bersepadu untuk mengembangkan dan memupuk PKS yang dinamik, kompetitif dan berdaya tahan melalui peningkatan kapasiti, khidmat nasihat dan sokongan teknikal serta sokongan kewangan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program http://www.keda.gov.my/?page_id=804&lang=en
Sila hubungi

Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
Tingkat 2-5, Bangunan Tunku
Jalan Tunku Ibrahim, Peti Surat 195
05720 Alor Setar
Kedah
No. Tel: 04-7205 300 / 04-7205 301
Laman Web: www.keda.gov.my


Agensi pelaksana: Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)
    
Nama Program Pembinaan Premis Perniagaan
Objektif Program Penyediaan premis perniagaan untuk usahawan Orang Asli dan memberi bantuan seperti mesin, perabot, kapal dan lain-lain keperluan berkaitan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan(Subsidi), Infrastruktur
Menyediakan Bantuan Kewangan Tidak
Kumpulan Sasaran Usahawan Orang Asli
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.jakoa.gov.my/index.php/usahawan/
Sila hubungi

Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia (JAKOA)
Tingkat 3, West Block, Wisma Golden Eagle Realty,
142-C, Jalan Ampang,
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2161 0577
Laman Web: www.jakoa.gov.my


KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI)

Nama Program Dana Penyelidikan dan Pembangunan MESTECC
Objektif Program
 • Membantu dalam pembangunan proses, teknologi atau produk baharu atau penambahbaikan proses dan teknologi sedia ada untuk dikomersialkan
 • Menyediakan persekitaran untuk mendorong teknopreneur
 • Meningkatkan penerapan teknologi berinovatif di dalam masyarakat sebagai tanggungjawab sosial
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Target Group Semua
Sektor yang diliputi Pembuatan dan perkhidmatan
Maklumat Program edana.mosti.gov.my/edana/frontend/web/guidelines/mestecc32019.pdf
Sila hubungi

Fund Division
Ministry of Science, Technology and Innovation (MOSTI)
Level 4, Block C4, Parcel C
62662 Putrajaya
No. Tel: 03-8885 8393 / 8324 / 8367 / 8704 / 8322
Laman Web: www.mosti.gov.my


Agensi pelaksana: Malaysia Debt Venture (MDV)

Nama Program

MDV TACT & MDV Commercialisation Fund

Objektif Program

Menyediakan pembiayaan peringkat awal kepada syarikat teknologi untuk berkembang, terutama dalam  keperluan modal kerja, pembelian aset / peralatan dan pembangunan perniagaan

Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Target Group Semua
Sektor yang diliputi Perkhidmatan
Maklumat Program www.mdv.com.my/v3/start-up-companies/technology-acceleration-and-commercialisation-scheme/
Sila hubungi

Malaysia Debt Venture (MDV)
Level 5, Menara Bank Pembangunan,
1016 Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2617 2888
Laman Web: www.mdv.com.my


Agensi pelaksana: Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)

Nama Program Global Accelerator Programme (GAP)
Objektif Program Untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan bagi pasaran dan pembiayaan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Akses kepada Pasaran
Menyediakan Bantuan Kewangan Tidak
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program mymagic.my/gap/
Sila hubungi

Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
Block 3730, Persiaran APEC,
63000 Cyberjaya,
Selangor
No. Tel: 03-8324 4801
Laman Web: www.mymagic.my


AMANAH IKHTIAR MALAYSIA (AIM)


Nama Program Skim Pembiayaan Ikhtiar
Objektif Program Mengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia dengan menyediakan pembiayaan kepada isi rumah miskin untuk menjalankan aktiviti ekonomi bagi meningkatkan pendapatan isi rumah melalui i-Mesra, i-Srikandi dan i-Wibawa
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Luar Bandar, B40
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.aim.gov.my/skim-pembiayaan-ikhtiar/
Sila hubungi

Menara Amanah Ikhtiar,
No 3 Jalan Cempaka SD 12/1A,
Bandar Sri Damansara PJU9 52200
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-6274 8810 / 1-300-888-246
Laman Web: www.aim.gov.my


BANK NEGARA MALAYSIA (BNM)

Nama Program Bank Negara Malaysia's Fund for Small and Medium Enterprise (BNM 's Fund for SMEs)
Objektif Program Memastikan PKS yang layak menerima kos pembiayaan yang munasabah untuk memulakan perniagaan serta mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan syarikat
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.bnm.gov.my/index.php?ch=fi&pg=fi_sme&ac=443&lang=en
Sila hubungi

BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
Bank Negara Malaysia
Blok D, Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300 88 5465
Laman Web: www.bnm.gov.my


CREDIT GUARANTEE CORPORATION (CGC)

Nama Program

Skim Jaminan

 • Portfolio Guarantee/ Wholesale Guarantee
 • BizJamin
 • BizJamin Bumi
 • BizMaju
 • BizSME
 • Flexi Guarantee Scheme
Objektif Program Menyediakan skim jaminan untuk membantu PKS mendapatkan kemudahan kredit daripada Institusi Kewangan melalui CGC
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program

www.cgc.com.my/conventional-schemes/

www.cgc.com.my/government-funded-schemes/
Sila hubungi

Bangunan CGC
Kelana Business Centre
97, Jalan SS7/2, 47301, Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7880 0088
Laman Web: www.cgc.com.my


Nama Program

Skim Pembiayaan

 • BizMula-i
 • BizWanita-i
 • Special Assistance Scheme
Objektif Program
 • Menyediakan pembiayaian perniagaan start-up yang secara umumnya mempunyai kesukaran untuk mendapatkan pinjaman. Prinsip asasnya adalah untuk menggalakkan dan memupuk usahawan baru untuk menyediakan rancangan perniagaan, wawasan perniagaan yang memuaskan dan dorongan keusahawanan yang tinggi
 • Membantu usahawan wanita yang ingin mengembangkan perniagaan
 • Bertujuan memberi bantuan kewangan kepada pelanggan sedia ada yang dilanda bencana alam
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.cgc.com.my/direct-lending/
Sila hubungi

Bangunan CGC
Kelana Business Centre
97, Jalan SS7/2, 47301, Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7880 0088
Laman Web: www.cgc.com.my


Nama Program Tabung projek Usahawan Bumiputera - i  (TPUB-i)
Objektif Program Menyediakan pembiayaan kepada usahawan Bumiputera kecil dan sederhana yang telah diperuntukkan projek / kontrak tetapi tidak berjaya untuk mendapatkan pinjamann daripada institusi kewangan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.cgc.com.my/direct-lending/
Sila hubungi

Bangunan CGC
Kelana Business Centre
97, Jalan SS7/2, 47301, Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7880 0088
Laman Web: www.cgc.com.my


Nama Program Green Technology  Financing Scheme
Objektif Program Membantu PKS memperoleh pembiayaan dalam menyokong inisiatif Kerajaan mempromosikan pelaburan dalam teknologi hijau
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Semua
Sektor yang diliputi Semua Sektor
Maklumat Program www.cgc.com.my/government-funded-schemes/
Sila hubungi

Bangunan CGC
Kelana Business Centre
97, Jalan SS7/2, 47301, Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7880 0088
Laman Web: www.cgc.com.my


PERBADANAN USAHAWAN NASIONAL BERHAD (PUNB)

Nama Program Pakej Pembiayaan
Objektif Program
 • Meningkatkan bilangan usahawan Bumiputera dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan (ICT / Kejuruteraan dll.)
 • Meningkatkan jumlah penyertaan Bumiputera dalam bidang perindustrian
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Pembuatan, Perkhidmatan
Maklumat Program
www.punb.com.my/en/pakej-pembiayaan
Sila hubungi

Level 10, Block 1B
Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2785 1515
Laman Web: www.punb.com.my


ama Program PROSPER Pemborong
Objektif Program
 • Membangunkan usahawan Bumiputera dalam sektor peruncitan dengan menyediakan aktiviti pembelian pukal atau peruncitan berskala besar
 • Menyediakan bekalan dan bahan kepada usahawan Bumiputera pada kos yang akan meningkatkan daya saing mereka dalam industri peruncitan
 • Mendapatkan penjenamaan peringkat antarabangsa dan pengukuhan jenama tempatan
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Perkhidmatan
Maklumat Program www.punb.com.my/en/pakej-pembiayaan
Sila hubungi

Level 10, Block 1B
Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2785 1515
Laman Web: www.punb.com.my


ama Program PROSPER Runcit
Objektif Program
 • Meningkatkan bilangan usahawan Bumiputera dalam sektor peruncitan
 • Memupuk budaya keusahawanan di kalangan usahawan Bumiputera dengan menyediakan latihan kemahiran
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Perkhidmatan
Maklumat Program www.punb.com.my/en/pakej-pembiayaan
Sila hubungi

Level 10, Block 1B
Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2785 1515
Laman Web: www.punb.com.my


ama Program PROSPER TERAS
Objektif Program
 • Meningkatkan taraf usahawan runcit Bumiputera menerusi penyeragaman penjenamaaan, pilihan dan susun atur produk serta sistem yang bersepadu
 • Memberi pendedahan kepada pengusaha Bumiputera mengenai taktik perniagaan, applikasi kaedah pentadbiran serta sistem operasi yang teratur
 • Kegiatan perniagaan yang layak adalah Automotif, Perkakasan atau Bahan Binaan, Perkhidmatan Profesional, Telekomunikasi dan Pendidikan Awal Kanak-kanak (ECCE)
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera
Sektor yang diliputi Perkhidmatan
Maklumat Program www.punb.com.my/en/pakej-pembiayaan
Sila hubungi

Level 10, Block 1B
Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2785 1515
Laman Web: www.punb.com.my


ama Program Program JUMPER
Objektif Program
 • Mempersiapsediakan siswazah Bumiputera dan pemegang sijil kemahiran dalam ilmu pengetahuan untuk menceburi bidang peruncitan dan pengedaran
 • Membantu siswazah muda dan pemegang sijil untuk memulakan perniagaan runcit dan pengedaran melalui mekanisme pembangunan yang sistematik
 • Meningkatkan kebolehpasaran siswazah
Bidang Tumpuan Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan
Menyediakan Bantuan Kewangan Ya
Kumpulan Sasaran Bumiputera,Belia
Sektor yang diliputi Perkhidmatan
Maklumat Program www.punb.com.my/en/pakej-pembiayaan
Sila hubungi

Level 10, Block 1B
Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2785 1515
Laman Web: www.punb.com.my

PEMBANGUNAN MODAL INSAN
AKSES KEPADA PASARAN
PENERAPAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
INFRASTRUKTUR

Footer Logo - BM

Lawatan hari ini:

Jumlah lawatan: