News

Salur subsidi PKS melalui platform digital

KUALA LUMPUR: Kerajaan akan mengkaji penggunaan kaedah digital untuk menyalurkan bantuan kepada perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dan syarikat mikro, selaras usaha untuk mempercepat peralihan kepada pendigitalan operasi perniagaan usahawan berkaitan di Malaysia.

Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, langkah penyaluran bantuan, subsidi dan dana mudah menggunakan platform digital dilihat menjadi keperluan penting bagi membolehkan syarikat PKS dan mikro mengadaptasi platform digital dalam urusan perniagaan.

Read more….

What's your opinion on this SMEinfo Portal?
What's your opinion on this SMEinfo Portal?
Thank You!
For SUBMITTING your Feedback!
Thank You!
For SUBMITTING your Feedback!
SME Revitalisation Financing
Latest Announcement!
SME Revitalisation Financing
Latest Announcement!