Export

Exports Processes and Procedure

Carta Alir Proses Eksport

Carta aliran disediakan untuk menyediakan garis panduan praktikal kepada pengguna pelabuhan yang terlibat dalam pengeksportan barangan. Garis panduan ini adalah berdasarkan kepada amalan-amalan yang biasa di Pelabuhan Klang walaupun objektifnya adalah MITI / MPC untuk menyeragamkan proses-proses ini di seluruh pelabuhan di Malaysia supaya pengirim barangan mempunyai gambaran yang lebih jelas dengan pemahaman yang baik mengenai proses-proses tersebut. Pengirim boleh membuat jangkaan penghantaran mereka akan dijalankan dalam tempoh masa dan prosedur seperti yang ditunjukkan.

Proses aliran langkah demi langkah yang diterangkan dalam bentuk jadual untuk pemahaman yang lebih baik:

Steps No

Description of Process Activity for a Typical Export Process

1

Pembeli/Pengimport akan menerima Pesanan Pengiriman dari Penjual / Pengekspot Luar Negara

2

Pembeli / Pengimpot akan menerima Dokumen Pengirim termasuk Bill of Lading dan Inbois Komersil dari Pengekspot dan Penjual Luar Negara

2a

Dalam kes di mana Surat Kredit terlibat di dalam urus niaga, Bank akan memaklumkan kepada Pembeli / Pengimport apabila set dokumen telah tiba dari Bank di mana Pengeksport / Penjual Luar Negara yang sebelum ini mencadangkan bagi pembayaran barang terhadap Surat Kredit yang dikeluarkan oleh Pembeli / Pengimport.

3

Isu-isu Agen Pengangkut / Pengiriman notis Ketibaan kapal di mana caj penghantaran boleh dibayar akan dinyatakan

3a

Bagi mempersiapkan ketibaan kapal, ejen pembawa / penghantaran perlu mengemukakan Senarai Status ke Terminal Pelabuhan untuk perancangan operasi.

3b

Pada masa yang sama, ejen pembawa / penghantaran akan mengemukakan manifesto kargo kepada Kastam untuk pengesahan Deklarasi Import.

4

Pembeli / pengimport akan mengemukakan Forwarding Instructions kepada Ejen Penghantaran yang dilantik, bersama-sama dengan semua dokumen penghantaran yang berkaitan.

4a

Pembeli / Pengimport memaklumkan kepada gudang perkilangan atau gudang logistik mengenai anggaran ketibaan barangan.

5

Ejen Penghantaran akan mengemukakan Pengisytiharan Impot secara elektronik kepada Kastam menggunakan aplikasi perisian, setelah mendapat kelulusan dan jika ada duti kastam atau cukai yang memerlukan pembayaran, harus dibayar melalui pembayaran pemindahan elektronik oleh agen pengirim.

5a

Di dalam kes-kes yang memerlukan pelepasan kastam pula adalah bergantung kepada kelulusan OGA, Agen Penghantaran hendaklah mengemukakan semua permit dan dokumen yang relevan kepada OGA untuk pemprosesan dan pemeriksaan (jika perlu). Setelah pemprosesannya selesai, OGA akan menyerahkan kelulusan elektronik ke dalam sistem SMK Kastam.

5b

Pihak Kastam, setelah meluluskan Pengisytiharan Import, tertakluk kepada semua proses lain yang telah selesai, akan mengeluarkan Status Pelepasan ke Terminal Pelabuhan, yang merupakan kebenaran untuk Terminal untuk Kontena tersebut kepada Agen Penghantar yang dilantik oleh syarikat pengangkut.

6

Ejen Penghantaran akan mengambil maklum mengenai ketibaan waktu kapal dengan ejen pembawa / penghantaran.

7

FAgen Penghantaran hendaklah mengatur pertukaran Bil Muatan Asal untuk Pesanan Penghantaran, yang dikeluarkan oleh pembawa / perkapalan secara elektronik ke Terminal Pelabuhan. Sebarang caj penghantaran yang kena dibayar hendaklah dilakukan oleh ejen penghantaran.

7a

Ejen pembawa / penghantaran perlu mengemukakan Perintah Penghantaran elektronik kepada Terminal Pelabuhan.

8

Ejen Penghantaran memohon ke Terminal Pelabuhan untuk Pass Gate. Pass Gate yang dikeluarkan kepada Ejen Penghantaran dan pengeluaran dilakukan apabila Kastam memberi perlepasan Status Tahan pada Kontena. Kebanyakkan kes, Agen Penghantaran akan memegang akaun lejar aktif dengan Terminal.

9

Pada masa yang sama, Agen Pemajuan mengeluarkan Pesanan Pengangkutan kepada Syarikat Pengangkut Kontena untuk mengambil Kontena dari Terminal untuk penghantaran kepada Pengimport / Pembeli. Dalam penyerahan perintah itu, salinan pesanan penghantaran dan Pass Gate juga diserahkan, kerana dokumen-dokumen ini diperlukan bukti kebenaran untuk mengambil kontena tersebut. Walau bagaimanapun, dengan sistem Pelabuhan Klang Net yang beroperasi pada Q3 2013, penggunaan dokumen kertas sedemikian akan dihapuskan, sekali gus mempercepat proses dan menjimatkan sumber tenaga manusia.

10

Setelah menerima pesanan pengangkutan, syarikat pengangkutan akan menyediakan trak mereka terhadap tarikh penghantaran yang diperlukan sebelum mengesahkan penerimaan pesanan itu, sebagai tarikh penghantaran biasanya dinyatakan dalam perintah itu

11

Syarikat pengangkutan akan meneruskan ke terminal untuk mengambil kontena tersebut.

11a

Sebaik sahaja kontena meninggalkan pintu terminal, mesej elektronik dihantar ke ejen pengangkut / penghantaran.

12

Syarikat pengangkutan akan menghantar kontena tersebut ke alamat kilang pembuatan atau gudang logistik, yang dinyatakan di dalam arahan pengangkutan.

13

Gudang kilang / logistik akan memberitahu Pembeli / Pengimport (atau ejen penghantaran) bahawa barang-barang telah di pindahkan dan meminta agar kontena kosong itu kembali ke depot yang dikeluarkan oleh syarkat pengangkut / pengiriman

14

Pengimport / Pembeli memberitahu dengan sewajarnya kepada Agen Kiriman untuk mengembalikan bekas kosong

15

Ejen Penyerahan, seterusnya mengarahkan syarikat pengangkutan untuk mengembalikan bekas kosong.

16

Kontena kosong diambil oleh syarikat pengangkutan untuk kembali ke depot yang telah dipersetujui.

17

Kontena akan dikembalikan depot yang dipersetujui

17a

Apabila kontena dipulangkan ke depot yang dipersetujui, mesej elektronik dihantar ke ejen pembawa / penghantaran yang mengesahkan butirannyan ke depot yatersebut, mesej elektronik dihantar ke ejen pembawa / penghantaran seterusnya mengesahkan butirannya

17b

Bukti Penghantaran (POD) dikemukakan kepada ejen penghantaran

18

Ejen Penghantaran akan mengemukakan Bill of Services, yang menggariskan kesemua caj yang telah dibayarnya sebelum (pengeluaran) dan yuran profesionalnya, untuk diserahkan kepada Pengimport / Pembeli. Beliau juga memulangkan semua dokumen penghantaran yang telah diterima daripada Pengimport / Pembeli.

What's your opinion on this SMEinfo Portal?
What's your opinion on this SMEinfo Portal?
Thank You!
For SUBMITTING your Feedback!
Thank You!
For SUBMITTING your Feedback!
SemarakNiaga Initiatives of Budget 2022
Latest Announcement!
SemarakNiaga Initiatives of Budget 2022
Latest Announcement!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Latest Announcement!
Latest Announcement!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Disaster Relief Fund
Latest Announcement!
Latest Announcement!
Disaster Relief Fund
SME Revitalisation Financing
Latest Announcement!
SME Revitalisation Financing
Latest Announcement!

Thank you for your upload