News

KPLB beri lebih RM10 juta laksana aktiviti perkasa usahawan luar bandar

KUALA LUMPUR: Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah menyalurkan sejumlah RM10.01 juta kepada Felcra Berhad bagi pelaksanaan beberapa aktiviti pemerkasaan usahawan luar bandar di bawah Rolling Plan 2 (RP2) Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12).

Read more….

What's your opinion on this SMEinfo Portal?
What's your opinion on this SMEinfo Portal?
Thank You!
For SUBMITTING your Feedback!
Thank You!
For SUBMITTING your Feedback!
SemarakNiaga Initiatives of Budget 2022
Latest Announcement!
SemarakNiaga Initiatives of Budget 2022
Latest Announcement!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Latest Announcement!
Latest Announcement!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Disaster Relief Fund
Latest Announcement!
Latest Announcement!
Disaster Relief Fund
SME Revitalisation Financing
Latest Announcement!
SME Revitalisation Financing
Latest Announcement!

Thank you for your upload