Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman berkata, bantuan kepada usahawan mikro tersebut untuk membantu mereka mengembangkan perniagaan dan meluaskan pasaran.