News

Usahawan B40, M40 digital akan diberi perhatian

KUALA LUMPUR: Usahawan daripada golongan B40 dan M40 yang berkecimpung dalam aktiviti berlandaskan inovasi dan ekonomi digital perlu diberi tumpuan agar dapat meningkatkan tahap kualiti kehidupan dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19.

Read more…

What's your opinion on this SMEinfo Portal?
What's your opinion on this SMEinfo Portal?
Thank You!
For SUBMITTING your Feedback!
Thank You!
For SUBMITTING your Feedback!
SME Revitalisation Financing
Latest Announcement!
SME Revitalisation Financing
Latest Announcement!