Dasar Privasi

SME Corp. Malaysia komited untuk melindungi privasi dan keselamatan data peribadi yang Syarikat akan menyediakan melalui borang / kaji selidik yang disiarkan dalam talian. Data peribadi termasuk maklumat yang boleh dikaitkan atau ditujukan kepada individu tertentu seperti nama, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel. Sekiranya SME Corp. Malaysia meminta Syarikat untuk memberikan maklumat tertentu yang mana individu / kakitangan boleh dikenal pasti apabila menggunakan laman web ini, maka Syarikat boleh yakin bahawa ia hanya akan digunakan untuk tujuan seperti itu, ia diminta.

Mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia (PDPA), apa-apa data peribadi yang diberikan oleh Syarikat hendaklah dilindungi mengikut Akta dan SME Corp. Malaysia tidak akan bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab atas apa-apa maklumat dan / atau kandungan di dalam Borang ini / kaji selidik yang telah diturunkan dan / atau disalahgunakan bebas dan / atau sudah dalam pengetahuan orang ramai dan bagi apa-apa risiko dan / atau kejadian dengan menyiarkan mana-mana kandungan dan informationgiven sini. Semua maklumat yang diberikan oleh Syarikat adalah untuk penggunaan SME Corp. Malaysia dan rakan strategiknya disahkan.

Permintaan untuk akses kepada dan pembetulan maklumat yang dikemukakan boleh ditujukan kepada kami di info@smecorp.gov.my

  1. Privasi Anda
   Laman web ini adalah untuk menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pengunjung. Jika anda membuat transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin akan dikongsi bersama dengan agensi awam lain untuk membantu kami untuk menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan

  2. Maklumat yang dikumpul
   Tiada data peribadi akan dikumpul semasa melayari laman web ini kecuali maklumat yang diberikan oleh anda melalui e-mel atau permohonan dalam talian.

  3. Apa yang akan berlaku jika saya membuat pautan ke laman web lain?
   Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya terpakai untuk laman web ini. Laman web yang terdapat dalam pautan mungkin mempunyai dasar privasi mereka sendiri yang berbeza daripada dasar dan pengguna dinasihatkan untuk membaca dan memahami dasar privasi bagi setiap laman web yang dilawati.

  4. Pindaan Dasar
   Sekiranya dasar privasi ini dipinda, pindaan akan dikemas kini untuk laman web ini. Semasa menyemak imbas melalui laman web ini, anda akan diperhatikan dengan maklumat yang berkaitan dikumpul, cara bahawa maklumat yang digunakan bergantung kepada keadaan, dan bagaimana maklumat dikongsi dengan orang lain.
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload