MENGURUS

Operasi Pengurusan Sumber Manusia

Kepentingan Sumber Manusia Dalam Perniagaan

Soalan berkaitan tingkah laku semasa sesi temu duga akan membantu anda menjangkakan prestasi calon pekerja apabila bekerja di syarikat anda. Berikut merupakan beberapa contoh soalan:

    •  Bagaimana anda meletakkan keutamaan dalam urusan harian?
    • Apakah pencapaian terbaik anda setakat ini?
    • Apa yang membuatkan anda paling marah di tempat kerja pada bulan lepas?
    • Apakah matlamat yang anda tetapkan pada tahun lepas
    • Brian De Haaff, CEO Aha!
4 Fungsi Asas Sumber Manusia dalam Perniagaan Peringkat Permulaan

Pengambilan. Pembayaran Gaji. Pengekalan. Pemberhentian.

Manfaat kepada Pekerja

Kekalkan Pekerja Terbaik Anda

Hak Pekerja

Tanggungjawab Majikan dan Pekerja

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload