PERTUMBUHAN

Inovasi

Pengenalan

Inovasi dan teknologi seringkali diabaikan oleh PKS yang lebih menumpukan perhatian dalam memastikan operasi harian perniagaan mereka berjalan lancer. Namun demikian, teknologi terkini dan pembaharuan teknikal dan inovasi penting dalam memastikan pertumbuhan perniagaan mereka selain memastikan produk dan perkhidmatan mereka berbeza dari para pesaing.

Tetapi bagaimana dengan tahap inovasi di kalangan PKS di Malaysia, dan apakah yang boleh dilakukan untuk membantu mereka?

Kajian perbandingan menunjukkan bahawa tahap inovasi firma-firma Malaysia setanding atau lebih tinggi daripada negara-negara berpendapatan sederhana, tetapi jauh di bawah paras negara berpendapatan tinggi. Justeru, menyedari fakta bahawa penerapan inovasi dan teknologi adalah tuas prestasi yang paling penting, yang mempunyai impak yang paling tinggi ke atas jumlah keseluruhan produktiviti dan pertumbuhan pekerjaan, tumpuan Pelan Induk PKS (2012-2020) adalah untuk mempromosi produktiviti serta inovasi yang didorong untuk memacu PKS ke hadapan.

Oleh itu, Kerajaan Malaysia telah bertungkus lumus untuk menggalakkan PKS untuk menjadi sebahagian dari sistem inovasi kebangsaan melalui pelbagai program dan platform.

Sila klik pautan di bawah untuk bacaan lanjut:

Jenis-jenis Model Inovasi yang Berbeza

Memahami Jenis-Jenis Model Inovasi Yang Dikenali PKS

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload