Jenis-jenis Model Inovasi yang Berbeza

Memahami Jenis-Jenis Model Inovasi Yang Dikenali PKS

Memahami Jenis-jenis Model Inovasi yang dikenali PKS

Sila klik pada link di bawah untuk mengetahui dengan lebih lanjut jenis-jenis inovasi, model-model inovasi dan program yang ada untuk PKS tempatan.

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!