Kenapa PKS penting di Malaysia

98.5% pertubuhan perniagaan di Malaysia adalah PKS … Meliputi keseluruhan saiz dan sektor perniagaan.
Terdapat 907,065 pertubuhan PKS di Malaysia.
PKS menyumbang 36.6% daripada KDNK Malaysia pada tahun 2016.

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!