MULA

Memulakan Perniagaan

Membentuk Perniagaan Yang Berjaya

Anda telah merekabentuk dan menganalisa model perniagaan yang bakal dijalankan, untuk dijadikan sebagai asas kepada pelan perniagaan anda. Secara umumnya, pelan perniagaan adalah versi yang lebih terperinci kepada model perniagaan anda. Ia terdiri daripada maklumat organisasi, model operasi, analisa kewangan, maklumat industri perniagaan, langkah perlaksanaan dan analisa risiko. Pelan perniagaan adalah penting bagi permulaan perniagaan. Anda disarankan untuk meneliti pelan perniagaan anda bersama-sama dengan pihak lain seperti kaunselor perniagaan, rakan kongsi atau kenalan.

Secara asasnya, pelan perniagaan dibina berdasarkan kepada teori 4Ws dan 1H (Who, What, Why, Where & How) (Siapa, Apa, Kenapa, Di Mana dan Bagaimana) dan teori 7Ps (Product, Price, Place, Promotion, People, Process & Physical) (Produk, Harga, Tempat, Promosi, Orang, Proses dan Fizikal). Kaedah mengenal pasti peluang yang ada berdasarkan teori-teori ini akan membantu anda bermula dari tempat yang betul.

Bersedia untuk Memulakan Langkah

Panduan Langkah Demi Langkah

Berniaga secara atas Talian

Bagaimana Untuk Memulakan Perniagaan Menjual Produk Secara Atas Talian Di Malaysia

Menjalankan Perniagaan Trak Makanan

Bagaimana Menjalankan Perniagaan Trak Makanan Di Malaysia

Format Pelan Perniagaan

Anda Sudah Memiliki Idea Perrniagaan?

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload