Eksport

Pelabuhan Di Malaysia

Pada masa ini, Malaysia mempunyai sebanyak tujuh (7) pelabuhan Persekutuan utama iaitu Pelabuhan Klang, Pelabuhan Johor, Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan Kuantan, Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Bintulu dan Pelabuhan Kemaman. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan di Sabah dan Sarawak adalah tertakluk kepada bidang kuasa Kerajaan-Kerajaan Negeri yang berkenaan.

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!