Eksport

Memahami Perjanjian Perdagangan Bebas

Perjanjian Perdagangan Bebas (FTAs)

Sebagai sebuah negara perdagangan dengan pasaran domestik yang kecil, adalah penting bagi Malaysia untuk terus mengamalkan perdagangan dan pelaburan terbuka untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi dan mempromosikan pembangunan dan inovasi teknologi. Lebih-lebih lagi, melalui peningkatan pengantarabangsaan melalui perdagangan dan penyertaan dalam rantaian nilai global (GVCs) akan memberi peluang kepada PKS di Malaysia untuk mencapai berskala ekonomi, memperluaskan pasaran dan peningkatan produktiviti. Malaysia telahpun memulakan Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) bagi mencari peluang pasaran yang lebih baik untuk barangan dan perkhidmatan Malaysia. Oleh itu, PKS Malaysia digalakkan memanfaatkan FTA dan memahami peruntukan di bawah FTA yang akan memberi peluang untuk menembusi pasaran eksport. Penggunaan platform e-dagang juga sangat berguna untuk mencapai pasaran yang lebih luas.

Klik di sini untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana FTA boleh membantu perniagaan anda.

Sila layari di sini untuk maklumat lanjut tentang FTA Malaysia.

Sumber: MATRADE

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload