Pensijilan

Jenis-jenis Pensijilan

Di Mana Untuk Bermula….

Dengan terdapatnya pelbagai jenis standard, ianya boleh menimbulkan kesulitan untuk memilih pensijilan terbaik untuk perniagaan anda. Walaupun ada yang spesifik terhadap sesuatu industri, banyak piawaian yang paling popular adalahbersifat  generik dan ianya boleh dilaksanakan ke dalam seesuatu organisasi tanpa mengira jenis sektor. Sedikit panduan ringkas piawaian dan pensijilan yang popular seperti berikut:

> Sistem Pengurusan Kualiti

Piawaian MS ISO 9000 mewakili satu persetujuan antarabangsa mengenai amalan pengurusan kualiti yang baik. Ianya terdiri daripada piawaian dan garis panduan yang berkaitan dengan sistem pengurusan kualiti dan standard sokongan yang berkaitan.

MS ISO 9001: 2015 adalah piawaian yang menyediakan satu set keperluan piawai untuk sistem pengurusan kualiti, tanpa mengira organisasi pengguna, saiznya, atau sama ada di sektor swasta atau awam.

> Sistem Pengurusan Alam Sekitar

MS ISO 14000 menangani “Pengurusan Alam Sekitar”. Ini bermakna apa yang dilakukan oleh organisasi kepada:

    • Kurangkan kesan berbahaya terhadap alam sekitar yang disebabkan oleh kegiatannya, dan kepada
    • Mencapai peningkatan berterusan prestasi persekitarannya.

Piawaian MS ISO 14000 menangani pelbagai aspek pengurusan alam sekitar.

> Teknologi Maklumat

MS ISO / IEC 27001 adalah salah satu kumpula piawaian dari Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) yang menetapkan syarat-syarat ISMS.

MS ISO / IEC 27001: 2007 direka untuk memastikan pemilihan kawalan keselamatan yang mencukupi dan berkadar yang melindungi aset maklumat dan memberi keyakinan kepada pihak yang berminat yang bertujuan memastikan keselamatan dalam pemeliharaan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan maklumat; Di samping itu, sifat-sifat lain seperti keaslian, akauntabiliti, penolakan dan kebolehpercayaan juga boleh terlibat.

> Pengurusan Risiko

Malaysian Standards menyediakan prinsip dan garis panduan generik atau bersifat menyeluruh mengenai prinsip dan pelaksanaan pengurusan risiko. Piawaian ini boleh digunakan untuk mana-mana perusahaan awam, perusahaan persendirian atau komuniti, persatuan, kumpulan atau individu. Piawaian ini adalah menyeluruh dan tidak spesifik untuk mana-mana industri atau sektor tetapi tergunapakai kepada semua. Piawaian ini akan memudahkan agensi penguatkuasaan dan pihak-pihak berkepentingan lain untuk mematuhi, melaksana dan memperbaiki rangka kerja yang bertujuan untuk mengintegrasikan proses pengurusan risiko ke dalam keseluruhan tadbir urus, strategi dan perancangan, pengurusan, proses pelaporan, dasar, nilai dan budaya organisasi organisasi berkenaan.

> Sistem Pengurusan Tenaga

MS ISO 50001: 2011 menentukan keperluan untuk mewujudkan, melaksanakan, mengekalkan dan memperbaiki sesebuah sistem pengurusan tenaga, yang bertujuan untuk membolehkan organisasi terbabit mempelajari dan mengikuti pendekatan sistematik dalam mencapai peningkatan berterusan prestasi tenaga, termasuklah kecekapan serta penggunaan tenaga.

Piawaian ini menentukan keperluan yang berkaitan dengan penggunaan dan penggunaan tenaga, termasuk pengukuran, dokumentasi dan pelaporan, reka bentuk dan amalan perolehan untuk peralatan, sistem, proses dan kakitangan yang menyumbang kepada prestasi tenaga.

> Diod Pemancar Cahaya (LED)

Produk LED memerlukan standard yang tepat dan betul untuk memastikan keselamatan, dan mengukur prestasi gear kawalan LED, lampu, modul dan luminaires.

> Makanan Halal: Pengeluaran, Penyediaan, Pengendalian Dan Penyimpanan

MS 1500: 2009 mengandungi panduan praktikal bagi industri makanan mengenai penyediaan dan pengendalian makanan halal (termasuk penambah nutrien). Ia bertujuan untuk menetapkan peraturan tanah untuk produk makanan atau perniagaan makanan di Malaysia. Ia akan digunakan oleh JAKIM sebagai asas untuk pensijilan manakala keperluan lain juga akan diambil kira untuk menyelesaikan proses pensijilan.

> MESTI

MS ISO / IEC 27001 adalah salah satu piawaian dari Family Standard Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat (ISMS) yang menetapkan Syarat-syarat ISMS.

MS ISO / IEC 27001: 2007  telah direka untuk memastikan pemilihan kawalan kualiti yang mencukupi dalam melindungi maklumat penting dan memberi keyakinan kepada pihak yang berminat yang bertujuan memastikan keselamatan dalam pemeliharaan kerahsiaan, integriti dan ketersediaan maklumat; di samping itu perkara-perkara lain seperti keaslian, akauntabiliti, penolakan dan kebolehpercayaan juga boleh dilibatkan.

Source:

    1. Standards Malaysia
    2. Halal Malaysia Official Portal
    3. SIRIM QAS

PERLU TAHU

SIRIM-QAS International Sdn Bhd berperanan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti pensijilan, pemeriksaan dan pengujian. Sebagai badan pensijilan dan pengujian terkemuka di Malaysia, SIRIM QAS Sdn Bhd telah mencapai pengiktirafan yang luas di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Perkhidmatan syarikat ini memenuhi piawaian dan garis panduan antarabangsa.”

- SIRIM QAS
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload