PROGRAM PEMBANGUNAN PMKS

Program Keusahawanan & Pembangunan PMKS

Kementerian/Agensi UtamaAgensi PelaksanaNama ProgramObjektif ProgramSkop BantuanMenyediakan Bantuan KewanganSektor Yang DiliputiKumpulan SasaranInfo ProgramSila HubungiLaman Web
1Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)Ikhtiar Financing SchemeMengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia dengan memberikan pembiayaan kepada isi rumah miskin supaya mereka boleh menjalankan kegiatan ekonomi yang boleh menambahkan pendapatan isi rumah melalui pembiayaan i-Mesra, i-Srikandi, dan i-Wibawa.Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.aim.gov.my/skim_pembiayaan/spiAmanah Ikhtiar MalaysiaMenara
Amanah Ikhtiar, No 3 Jalan Cempaka SD 12/1A
Bandar Sri Damansara PJU9
52200 Kuala Lumpur
No. Telefon: +603 6274 8810 / 8809
Hotline: 1 300 88 8246
Emel: [email protected]
https://www.aim.gov.my/
2Bank Negara Malaysia (BNM)Bank Negara Malaysia (BNM)Bank Negara Malaysia's Fund for Small and Medium Enterprises (BNM 's Fund for SMEs)Untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan kos berpatutan bagi PKS.Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.bnm.gov.my/sme-financingBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
Bank Negara Malaysia
Blok D, Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300 88 5465
https://www.bnm.gov.my/
3Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)BNM Fund for SMEs 1. Targeted Relief & Recovery Facility (TRRF) (BNM Fund for SMEs)Menyediakan bantuan dan sokongan pemulihan untuk PKS dalam sektor perkhidmatan yang terjejas berikutan perlaksanaan semula langkah-langkah pembendungan sejak bulan Jun 2020Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSCredit Guarantee Corporation
97, Jalan SS 7/2, Ss 7
47301 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7880 0088
https://www.cgc.com.my/
4Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Financing Schemes (Private Fund):
 1. BizMula-i;
 2. BizWanita-i;
 3. BizBina-i; and
 4. BizMikro (Financing schemes)
 • Pembiayaan kepada yang ingin memulakan perniagaan. Untuk menggalak dan mengasuh perniagaan yang mempunyai wawasan perniagaan yang baik dan mempunyai daya keusahawan yang tinggi;
 • Membantu usahawanita yang ingin mengembangkan perniagaan mereka;
 • Bertujuan untuk menyediakan bantuan pembiayaan kepada pelanggan CGC sedia ada yang terkesan akibat bencana alam; 
 • Ditujukan untuk perusahaan mikro yang kurang mendapat perhatian, yang baru beroperasi seawal 12 bulan
Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorBumiputera, Wanita, Perusahaan MikroCredit Guarantee Corporation
97, Jalan SS 7/2, Ss 7
47301 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7880 0088
https://www.cgc.com.my/
5Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Guarantee Schemes:
 1. Portfolio Guarantee/ Wholesale Guarantee;
 2. BizJamin (previously as Credit Enhancer);
 3. BizJamin Bumi (previously as Enhancer Bumi);
 4. BizMaju (previously as Enhancer Excel);
 5. BizSME; 
 6. Flexi Guarantee Scheme; and 
 7. Francise Financing Scheme. (Guarantee Schemes)
Menyediakan skim jaminan untuk membantu PKS mendapatkan kemudahan kredit dari institusi kewangan melalui CGC.Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSCredit Guarantee Corporation
97, Jalan SS 7/2, Ss 7
47301 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7880 0088
https://www.cgc.com.my/
6Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Tabung Projek Usahawan Bumiputera - i (TPUB-i) Menyediakan pembiayaan kepada PKS Bumiputera yang telah diberi kontrak tetapi gagal untuk mendapat pembiayaan dari institusi kewangan.Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorBumiputeraCredit Guarantee Corporation
97, Jalan SS 7/2, Ss 7
47301 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7880 0088
https://www.cgc.com.my/
7Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Latihan Memperkasa UsahawanKursus / bengkel untuk kumpulan sasaran berdasarkan permintaan mereka untuk meningkatkan kemahiran mereka, untuk memperoleh pengetahuan dan untuk meningkatkan produktiviti serta untuk mengembangkan daya saing di kalangan usahawan. Latihan akan dilaksanakan oleh Wilayah FELDA dan juga melalui kerjasama dengan agensi lain.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSLembaga Kemajuan Tanah Persekutuan
Menara FELDA Platinum Park
No. 11 Persiaran KLCC
50088 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2191 2223
https://felda.gov.my/
8Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Program Vendor SAWARI (PVS)Promosi dan pemasaran produk usahawan FELDA ke outlet SAWARI melalui Program Vendor SAWARI (PVS)Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.felda.gov.my/peneroka/sumbangan-sosioekonomi/usahawanLembaga Kemajuan Tanah Persekutuan
Menara FELDA Platinum Park
No. 11 Persiaran KLCC
50088 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2191 2223
https://felda.gov.my/
9Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani (BIMAT)Program Pembangunan Usahawan:
 1. Program Geran Pemadanan High Impact Product (HIP)
 2. Program Geran Pemadanan Change Upgrade Product (CUP)
 3. Program Pembangunan Modal Insan
 4. Pembangunan Pusat Pemprosesan, Pembungkusan dan Pemasaran
 • Program Geran Pemadanan High Impact Product (HIP) (bagi usahawan industri makanan dan asas tani dengan nilai jualan RM300,000 hingga RM5 juta);
 • Program Geran Pemadanan Change Upgrade Product (CUP) (bagi usahawan industri makanan dan asas tani dengan nilai jualan di bawah RM300,000);
 • Pembangunan Pusat Pemprosesan, Pembungkusan dan Pemasaran; dan
 • Program pembangunan modal insan bagi usahawan industri makanan dan asas tani
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, InfrastrukturYaPertanianTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pertanian dan Industri Makanan
Bahagian Industri Makanan
Wisma Tani, No. 28, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya
https://www.mafi.gov.my/
10Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani (BIMAT)Program Agropreneur Muda 2.0Program Agropreneur Muda 2.0 merupakan program khusus untuk generasi muda berumur 18 hingga 40 tahun. Pendekatan program ini adalah bagi membantu dan menggalakkan penglibatan generasi muda dalam bidang keusahawanan berasaskan aktiviti pertanian merangkumi semua aktiviti di dalam rantaian nilai industri pertanian seperti tanaman, ternakan, perikanan, dan industri makanan.Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaPertanianTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mafi.gov.my/agropreneur-mudaKementerian Pertanian dan Industri Makanan
Bahagian Industri Makanan
Wisma Tani, No. 28, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya
https://www.mafi.gov.my/
11Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani (BIMAT)Program Geran Agropelancongan (membina & menaiktaraf infrastruktur dan kualiti perkhidmatan)Program geran Agropelancongan (membina dan menaiktaraf infrastruktur dan kualiti perkhidmatan di pusat agropelancongan seliaan jabatan/agensi selain pusat-pusat agropelancongan milikan swasta)Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, InfrastrukturYaPertanianTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pertanian dan Industri Makanan
Bahagian Industri Makanan
Wisma Tani, No. 28, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya
https://www.mafi.gov.my/
12Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Bahagian Industri Makanan dan Asas Tani (BIMAT)Program Rezeki TaniProgram peningkatan pendapatan golongan berpendapatan rendah melalui projek-projek ekonomi yang melibatkan aktiviti pengeluaran/pemprosesan/pengedaran/pemasaran berkaitan pertanian, penternakan dan perikanan.Akses kepada PembiayaanYaPertanianTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mafi.gov.my/program-rezeki-taniKementerian Pertanian dan Industri Makanan
Bahagian Industri Makanan
Wisma Tani, No. 28, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya
https://www.mafi.gov.my/
13Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Bank Pertanian Malaysia Berhad (AGROBANK)Dana Pembiayaan Agromakanan (DPA)Menjadi pemboleh atau enabler kepada pembangunan sektor pertanian dan industri makanan, selaras dengan dasar serta strategi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Akses kepada PembiayaanYaPertanianTerbuka kepada Semua PKSBank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
Leboh Pasar Besar 50726
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2731 1600
https://www.agrobank.com.my/
14Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Pakej Pembekalan AgroSedia - Pengukuhan Institusi Peruncitan
 1. Gerai Buah-buahan Segar (GBBS) (15)
 2. Medan Gerai Buah-buahan Segar (GBBS) (2)
 3. Karavan Tani (20)
 4. Medan Food Truck (3) 
 5. Agrobazaar Rakyat (15)
Membangunkan saluran pemasaran serta menggalakkan penyertaan usahawan tani memasarkan hasil-hasil pertanian mereka sendiri terus kepada pengguna.Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanPerusahaan Mikro, B40http://www.fama.gov.my/gerai-buah-buahan-segarLembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
Ibu Pejabat FAMA
Bangunan FAMA Point Lot 17304
Jalan Persiaran 1 Bandar Baru Selayang
68100 Batu Caves
Selangor Darul Ehsan.
Tel:03-6126 2020
Fax:03-6138 5200
https://www.fama.gov.my
15Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)Program Dana Nelayan dan Usahawan Perikanan
 • Pembelian peralatan batu atau mengganti kulit bot, enjin, pukat dan lain-lain peralatan untuk meningkatkan keupayaan bot dan produktiviti tangkapan.
 • Modal pusingan pemasaran Persatuan Nelayan (PN).
 • Modal pusingan untuk operasi penangkapan ikan. 
 • Peralatan ternakan akuakultur, peralatan dan mesin memproses hasil-hasil perikanan serta peralatan untuk perniagaan ikan.
Akses kepada PembiayaanYaPertanianBumiputera, Belia, Luar Bandar, B40Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
Wisma LKIM, Jalan Desaria Pulau Meranti
47120 Puchong
Selangor
No. Tel: 03-8064 9000
https://www.lkim.gov.my/
16Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)Pembangunan Pasar Nelayan
 • mendorong keusahawanan untuk mengurangkan kebergantungan pada 'orang tengah';
 • meluaskan akses pasaran;
 • membolehkan nelayan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, 
 • membolehkan pengguna mendapatkan bekalan ikan segar dan berkualiti dengan harga yang berpatutan; dan
 • menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
InfrastrukturYaPertanianTerbuka kepada Semua PKShttp://www.lkim.gov.my/pembangunan-pemasaran/Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
Wisma LKIM, Jalan Desaria Pulau Meranti
47120 Puchong
Selangor
No. Tel: 03-8064 9000
https://www.lkim.gov.my
17Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)Pusat Pengumpulan dan Pengedaran Akuakultur (CCDC)
 • mengenal pasti dan mengembangkan infrastruktur dan menyediakan logistik pemasaran; dan
 • mendorong penyertaan Persatuan Nelayan / usahawan sebagai nelayan akuakultur.
Infrastruktur, Akses kepada PasaranYaPertanianTerbuka kepada Semua PKShttp://www.lkim.gov.my/en/infrastructure-development/Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
Wisma LKIM, Jalan Desaria Pulau Meranti
47120 Puchong
Selangor
No. Tel: 03-8064 9000
https://www.lkim.gov.my
18Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)Program Pemerkasaan Usahawan Peladang (RISE UP)
 • Meningkatkan pendapatan bersih usahawan melebihi RM4000 sebulan dan
 • Melahirkan usahawan baru yang mampu menjalankan pengeluaran pertanian, pemprosesan dan perkhidmatan berskala besar dan produk yang berkualiti
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaPertanianTerbuka kepada Semua PKSLembaga Pertubuhan Peladang
Ibu Pejabat LPP Menara LPP
No. 20 , Jalan Sultan Salahuddin
50480 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2610 9600
https://www.lpp.gov.my/
19Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)Agriprentice (Agriprentice)
 • Meningkatkan pendapatan bersih usahawan melebihi RM4000 sebulan
 • Melahirkan usahawan baru yang mampu menjalankan pengeluaran pertanian, pemprosesan dan perkhidmatan berskala besar dan produk yang berkualiti
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaPertanianTerbuka kepada Semua PKSLembaga Pertubuhan Peladang
Ibu Pejabat LPP Menara LPP
No. 20 , Jalan Sultan Salahuddin
50480 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2610 9600
https://www.lpp.gov.my/
20Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)Pemerkasaan Teknopreneur Agromakanan Yang Progresif dan Kompetitif Melalui Pemindahan Teknologi dan Inovasi MARDI
 • Perkhidmatan teknikal kepada usahawan yang telah disasarkan.
 • Perkhidmatan teknikal sekali beri kepada bakal usahawan dan bakal pelanggan.
 • Usahawan dan bakal usahawan mendapat manfaat daripada aktiviti pengaplikasian teknologi dan inovasi produk melalui perkhidmatan profesional di Test Bed, Inkubator, Ladang Contoh dan Kompleks Latihan.
 • Peningkatan kualiti produk usahawan menggunakan teknik yang sesuai dan teknologi pembungkusan yang tepat dalam memenuhi permintaan pasaran dan peraturan.
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanTidakPertanianTerbuka kepada Semua PKSInstitut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia
Ibu Pejabat MARDI
Persiaran MARDI-UPM
43400 Serdang
Selangor
No. Tel: 03-8953 6000
https://www.mardi.gov.my/
21Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Malaysian Bioeconomy Development Corporation (BIOECONOMY)Agro-Based Venture Fund (AGVF)
 • Menawarkan pembiayaan bagi syarikat Bioteknologi dan bidang tumpuan berasaskan bio
 • Melengkapi dana dari sektor awam dan swasta yang sedia ada dengan menawarkan kemudahan pembiayaan yang mudah
Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPertanianTerbuka kepada Semua PKSMalaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd
Corporate Office Level 16
Menara Atlan 161B Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2116 5445
http://www.bioeconomycorporation.my/
22Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)Dana Teknologi Inovasi Untuk Globalisasi (TIG)Insentif untuk menggalakkan pembangunan produk sehingga ke peringkat pengkomersilan untuk:
 • menerajui pembangunan produk & perkhidmatan yang inovatif & berdaya maju secara komersial;
 • menambah bilangan IP yang berdaya maju secara komersial; dan
 • meningkatkan daya saing syarikat untuk membolehkan mereka pergi ke peringkat global.
Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPerkhidmatanPerusahaan MikroMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC) Sdn Bhd
2360 Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 1-800-88-8338 / 03-8315 3000
https://mdec.my/
23Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)Program Penerimagunaan e-DagangMemupuk penerimagunaan e-dagang dan internet ekonomi di kalangan kumpulan sasar bagi mempercepat pertumbuhan keseluruhan KDNK e-dagang negaraAkses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC) Sdn Bhd
2360 Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 1-800-88-8338 / 03-8315 3000
https://mdec.my/
24Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)Program Transformasi Pendigitalan PMKS
 • Menyediakan PKS dengan rangsangan ke arah yang betul dalam penerimagunaan penyelesaian digital
 • Menyediakan panduan praktikal langkah demi langkah dalam penerimagunaan penyelesaian digital
 • Menyediakan cadangan langkah seterusnya untuk PKS meningkatkan operasi perniagaan dan meningkatkan rantaian nilai teknologi
Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC) Sdn Bhd
2360 Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 1-800-88-8338 / 03-8315 3000
https://mdec.my/
25Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)Skim Insentif Penyelidikan Bagi Perusahaan / Research Incentive Scheme For Enterprises (RISE)Insentif kewangan kepada:
 • menggalakkan penyelidikan dalam bidang strategik;
 • meningkatkan pembangunan aktiviti penyelidikan & inovasi yang berdaya saing tinggi; dan
 • menambah baik bekalan bakat berkebolehan & berpengetahuan saintifik.
Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPerkhidmatanPerusahaan MikroMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC) Sdn Bhd
2360 Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 1-800-88-8338 / 03-8315 3000
https://mdec.my/
26Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) MYNIC Berhad (MYNIC)PRIME - Entrepreneurs Digital Enablement Training
 • Menganjurkan sesi Webinar PERCUMA untuk menggalakkan & meningkatkan kefahaman tentang kepentingan pendigitalan perniagaan. Peserta juga ditawarkan:
           -Nama domain BIZ.MY PERCUMA (kepada 20,000 MSMEs)
           -Aplikasi pemasaran digital GO2 percuma.

 • Memberi latihan intensif pemasaran digital (media sosial, Google Ads & SEO) & pembangunan laman web ecommerce berserta 3 bulan bimbingan selepas latihan.
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSMYNIC Berhad
Level 3, Tower 2
Menara Cyber Axis Jalan Impact
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 03 8008 2002
https://mynic.my/
27Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) MYNIC Berhad (MYNIC)Program Realisasi Impian Ekonomi Digital (PRIME): Digital Branding through
 1. BIZ.MY (free registration) &
 2. GO2 Brand Standard
 3. other domain categories (PRIME)
Peruntukan 20,000 unit nama domain BIZ.MY digabungkan dengan GO2 Brand Standard (aplikasi pemasaran digital) PERCUMA untuk tahun pertama kepada semua MSME yang baru didaftarkan dan sedia ada dengan objektif utama:
 • Untuk mendapatkan lebih banyak MSME menggunakan .MY dan bukannya domain luar lain seperti .COM
 • Untuk mendidik & memberi kesedaran tentang pentingnya kehadiran dalam talian yang betul
 • Untuk mendidik & memberi kesedaran tentang pentingnya mendapatkan nama domain mereka sebagai penjenamaan digital.
Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSMYNIC Berhad
Level 3, Tower 2
Menara Cyber Axis Jalan Impact
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 03 8008 2002
https://mynic.my/
28Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)Program Pembangunan Kapasiti SDSI Fasa 2 Tahun 2022Program ini bertujuan untuk melonjakkan produk setempat sebagai industri yang berdaya maju seiring dengan pembangunan usahawan yang berdaya saing. Program ini juga membantu usahawan dalam pembangunan peningkatan kualiti melalui penambahbaikan pembungkusan dan pelabelan, inovasi produk baharu, pensijilan, pemasaran dan pengiklanan serta bimbingan teknikal yang diperlukan dari masa ke semasaPenerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorBumiputeraKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
29Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)Program Business Matching JAKM (PADANIAGA)Memberi ruang kepada PMKS memasarkan produk dan perkhidmatan; dan membantu PMKS dalam meluaskan pasaran.Akses kepada PasaranTidakSemua SektorBumiputera, Perusahaan MikroKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
30Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)PKPKS - Program CARE 2.0: Capable And Reliable Entrepreneur (PKPKS - CARE 2.0)
 • Membudaya dan memperluaskan minda keusahawanan dalam kalangan orang kelainan upaya (OKU).
 • Memperkasakan keusahawanan dalam kalangan OKU menerusi latihan dan geran perniagaan bagi meningkatkan pendapatan isi rumah.
Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorBumiputeraKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
31Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)Program Pembangunan Kapasiti SDSI Fasa 1 Tahun 2022Kajian tentang industri di sesebuah daerah terhadap keseluruhan ekosistem termasuk rantaian bekalan dan keboleh pasaran produk untuk mengenal pasti jurang yang ada dan merangka pelan pemasaran yang komprehensif bagi memberi impak kepada komuniti setempatPenerapan Inovasi dan TeknologiTidakSemua SektorBumiputeraKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
32Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)Program Pemerkasaan Usahawan Wanita (Puan) - Latihan dan Bimbingan Kejuruteraan MenuMemperkasakan usahawan wanita B40 yang menjalankan perniagaan dalam sektor makanan dan minuman ke arah pendigitalan menerusi latihan dan geran perniagaan.Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaPerkhidmatanWanita, B40Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
33Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)Entrepreneur Intellectual Property Awareness ProgramProgram rintis bersama MyIPO yang bertujuan untuk mewujudkan kesedaran kepada usahawan mikro, kecil dan sederhana mengenai kepentingan harta intelek.Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorBumiputera, Perusahaan MikroKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
34Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)PKPKS - Program Akses Kepada Peluang Pembiayaan
 • Memberikan kesedaran berkenaan peluang pembiayaan perniagaan serta meningkatkan akses dan peluang pembiayaan perniagaan kepada usahawan untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan kepada usahawan PMKS.
 • Membantu usahawan PMKS memulih dan memulakan semula perniagaan khususnya yang terjejas akibat penularan COVID-19
Akses kepada PembiayaanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
35Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)PKPKS - Program Intervensi Peluang Kedua Kepada UsahawanMelaksanakan program intervensi peluang kedua bagi membantu usahawan yang tidak berjaya dan mengurangkan risiko muflis serta memberi bimbingan kepada usahawan PMKS agar mereka dapat terus bertahanPembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
36Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Francais and Vendor (BPFV)Halal Technology Transformation Program (HTTP)Meningkatkan keupayaan usahawan dalam memenuhi permintaan pasaran dan mengukuhkan rantaian bekalan dalam ekosistem keusahawanan halal tempatan menerusi transformasi teknologi sebagai intervensi dalam proses pembuatan produk halal melalui geran pembiayaan bagi .Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorPerusahaan MikroKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
37Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Francais and Vendor (BPFV)Halal Outreach Program for Entrepreneurship (HOPE)Meningkatkan bilangan usahawan yang mempunyai sijil halal melalui:
 • latihan pegawai mengenai proses pensijilan halal sebagai Pegawai Pembangunan Halal (HDO)
 • bimbingan HDO kepada pengusaha dalam mendapatkan sijil halal.
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
38Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Francais and Vendor (BPFV)Program Penjenamaan HalalMempromosikan kepentingan pensijilan halal dikalangan usahawan melalui penyediaan pelan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran usahawan.Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
39Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Francais and Vendor (BPFV)Product Transformation Program (PUTRA)Meningkatkan kapasiti produk usahawan agar lebih kompetetif dan mempunyai nilai komersil pasaran dalam menghadapi persaingan dengan produk halal luar negara melalui penyediaan geran pembiayaan.Akses kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranYaSemua SektorPerusahaan MikroKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
40Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Francais and Vendor (BPFV)Program Pengantarabangsaan Usahawan Halal - Massive: International Trade Expo [iTEX]Menyediakan geran pembiayaan untuk penglibatan usahawan dan koperasi di pameran dan ekspo perdagangan di luar negara.Akses kepada PasaranYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
41Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Francais and Vendor (BPFV)Geran Inovasi dan Pengkomersilan Vendor (GIPV)
 •  Menggalakkan penghasilan produk/ perkhidmatan baharu oleh syarikat vendor Bumiputera yang fokus terhadap kehendak pasaran. 
 • Menambahbaik produk/ perkhidmatan dan proses di syarikat vendor Bumiputera untuk mengoptimumkan produktiviti syarikat
Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPembuatan & PerkhidmatanBumiputeraKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
42Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Francais and Vendor (BPFV)Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV)Meningkatkan kapasiti dan keupayaan syarikat vendor Bumiputera agar lebih berdaya saing dan berdaya tahan Meningkatkan peluang syarikat vendor Bumiputera menembusi pasaran domestik dan antarabangsa melalui akreditasi, pensijilan dan akses pasaran dan pembiayaanAkses kepada Pembiayaan,Akses kepada PasaranYaPembuatan & PerkhidmatanBumiputeraKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.kuskop.gov.my/
43Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia (BKRM)SME FinancingMeningkatkan pertumbuhan sektor PKS dan menggalakkan penglibatan usahawan dalam menaik taraf ekosistem PKS selaras dengan matlamat DKN2030Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSBank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Menara Kembar Bank Rakyat
33, Jalan Rakyat, Brickfields
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 1-300-80-5454
https://www.bankrakyat.com.my/
44Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Business Licensing Electronic Support System (BLESS)Development and Implementation of Business Licensing Electronic Support System (BLESS) Menyediakan perkhidmatan permohonan lesen secara atas talianInfrastrukturTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.bless.gov.my/
45Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Latihan Asas Kewangan (Perniaga Kecil, Syarikat Kecil, Sdn / Bhd) (LAK)Membantu usahawan dan bakal usahawan dalam mendalami ilmu asas kewangan sebelum memulakan perniagaan.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.insken.gov.my/pendaftaran/Institut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN, CoPlace 1
2270, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
46Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)INSKEN Bumiputera Business Coaching Programme (IBBC) Menyediakan kemahiran & pengetahuan keusahawanan yang komprehensif dalam mengembangkan perniagaan lestari melalui pembangunan perniagaan, latihan, perundingan dan pemudahcaraan.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBumiputerahttps://www.insken.gov.my/business-coaching/Institut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN, CoPlace 1
2270, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
47Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)INSKEN Consultancy Programme (INSKEN BizClinic)Sesi perundingan dan konsultasi ‘one-to-one’ dengan menyediakan ruangan/tempat yang sesuai kepada pengusaha/usahawan untuk mendapatkan input penting berkaitan perniagaan daripada pakar-pakar BisKaunselor dan memberi cadangan latihan, bimbingan atau kewangan yang bersesuaian.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSInstitut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN, CoPlace 1
2270, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
48Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Latihan Asas Bisnes (KAK & INBT)Latihan (2 hari) ini yang menumpukan kepada pengenalan secara praktikal kepada peserta mengenai pengurusan operasi (sumber manusia), operasi perniagaan, pemasaran dan kewangan termasuk ujian psikometri melihat kecenderungan keusahawanan secara individu. dan latihan teknikal oleh pemain industri bagi memberi pendedahan untuk menceburi industri perniagaan berdasarkan industri.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.insken.gov.my/pendaftaran/Institut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN, CoPlace 1
2270, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
49Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Program Bertemu Usahawan (INSKEN Outreach)Memberi panduan, langkah demi langkah secara teknikal serta penambahbaikan kepada usahawan yang menceburi bidang perniagaanPembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSInstitut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN, CoPlace 1
2270, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
50Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Program Bimbingan Alumni (ADP, SEED, CIP) Inisiatif daripada INSKEN untuk membantu usahawan dalam menguasai penggunaan bahasa inggeris dan perisian perakaunan dalam bisnes untuk kegunaan perniagaan dan harian serta dapat membuat rancangan teliti untuk perkembangan pemasaran untuk setiap persona pelanggan.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSInstitut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN, CoPlace 1
2270, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
51Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Program Bimbingan Asas Bisnes (Start-Up Coaching)Memberi akses untuk belajar dan menimba pengalaman daripada tokoh industri selama 4 bulan. Matlamat utama adalah untuk membantu meningkatkan kemahiran anda sambil meningkatkan pertumbuhan dan prestasi perniagaan.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.insken.gov.my/pendaftaran/Institut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN, CoPlace 1
2270, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
52Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Program Latihan Perkembangan Bisnes (IBT & BFTP) Latihan (2 hari) ini untuk menumpukan pada pengetahuan teknikal dengan tujuan untuk membimbing pengusaha membangun & memperkuat perniagaan mereka sehari-hari termasuk tadbir urus perniagaan, pengurusan kewangan, operasi pemasaran & penggunaan teknologi untuk membantu usahawan beroperasi dengan cekap dan berkesan.Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSInstitut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN, CoPlace 1
2270, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
53Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Program Pembangunan Produk / Pembangunan Menu (PDME) Bimbingan dan konsultansi kepada usahawan khususnya pembangunan produk (produk-produk IKS tempatan) serta cadangan secara bersasar kepada produk/ usahawan berdasarkan keperluan semasa usahawan.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSInstitut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN, CoPlace 1
2270, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
54Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)PERNAS Financing Scheme:
 1. Franchisee Financing;
 2. Mikro Franchisee (SPKF);
 3. Pre-Franchise / Pre-Franchisor; 
 4. Franchisor; 
 5. Pre-Franchisee B.I.T ; 
 6. Pre-Franchisor B.I.T; 
 7. Food truck; and 
 8. PS 2.0
 9. Sweet 
 10. Younity (PERNAS Financing Scheme)
Membangunkan dan mempromosikan usahawan Bumiputera khususnya perniagaan francais melalui pembiayaan perniagaan bagi tujuan pengembangan perniagaan ke arah francais serta untuk syarikat francais baharu.Akses kepada PembiayaanYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://pernas.my/en/homepage/franchise/franchisee/franchise-financing-scheme/Perbadanan Nasional Berhad
Ibu Pejabat Aras 13A, Menara Pernas
Tower 7, Avenue 7, Bangsar South City
No. 8, Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2082 7788
Faks 03-2082 7787
https://pernas.my/ms/laman-utama/
55Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs (PROTEGE)New Gen Entrepreneur Online Bootcamp (N-GENE)Meningkatkan potensi kebolehpasaran serta membudayakan kemahiran keusahawanan melalui latihan dalam talian serta bimbingan perniagaan bermodul bersama Business CoachPembangunan Modal InsanYaSemua SektorBelia, Perusahaan Mikro, B40Professional Training & Education For Growing Entrepreneurs (Protege)
Aras 2, Blok E4/5, Parcel E
Kementerian Pembangunan Usahawan
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668, Putrajaya
Telefon : 03-8883 6407 / 6272 (Syarikat & Tender Kerajaan) 03-8883 6274 / 6416 (Umum)
http://www.protege.my/
56Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs (PROTEGE)Program Usahawan Perantis (SPACE)Melatih mahasiswa di lnstitusi Pengajian Tinggi yang masih dalam pengajian pada masa yang sama mempunyai perniagaan terutama mereka yang memiliki produk sendiri.Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorBelia, Perusahaan Mikro, Luar Bandar, B40Professional Training & Education For Growing Entrepreneurs (Protege)
Aras 2, Blok E4/5, Parcel E
Kementerian Pembangunan Usahawan
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668, Putrajaya
Telefon : 03-8883 6407 / 6272 (Syarikat & Tender Kerajaan) 03-8883 6274 / 6416 (Umum)
http://www.protege.my/
57Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs (PROTEGE)Graduate Capacity & Employability Enhancement Program (GRACE)Peningkatan kebolehpasaran melalui latihan kemahiran dan pensijilan profesional.Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorBelia, Luar Bandar, B40Professional Training & Education For Growing Entrepreneurs (Protege)
Aras 2, Blok E4/5, Parcel E
Kementerian Pembangunan Usahawan
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668, Putrajaya
Telefon : 03-8883 6407 / 6272 (Syarikat & Tender Kerajaan) 03-8883 6274 / 6416 (Umum)
http://www.protege.my/
58Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs (PROTEGE)Reach-Out, Awareness and Development (ROAD)Program kesedaran, pembudayaan dan latihan jangka pendek berkaitan ekosistem keusahawanan serta peningkatan kebolehpasaran kepada pelajar dan graduan melalui kaedah penganjuran road show, seminar & latihan, pameran & klinik usahawan, temu duga pekerjaan dan lain-lainPembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBeliaProfessional Training & Education For Growing Entrepreneurs (Protege)
Aras 2, Blok E4/5, Parcel E
Kementerian Pembangunan Usahawan
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668, Putrajaya
Telefon : 03-8883 6407 / 6272 (Syarikat & Tender Kerajaan) 03-8883 6274 / 6416 (Umum)
http://www.protege.my/
59Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs (PROTEGE)Ready-to-WorkMeningkatkan potensi kebolehpasaran graduan menganggur melalui latihan kemahiran insaniah dan juga penempatan latihan bersama syarikat yang mengambil bahagianPembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBelia, Luar Bandar, B40Professional Training & Education For Growing Entrepreneurs (Protege)
Aras 2, Blok E4/5, Parcel E
Kementerian Pembangunan Usahawan
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668, Putrajaya
Telefon : 03-8883 6407 / 6272 (Syarikat & Tender Kerajaan) 03-8883 6274 / 6416 (Umum)
http://www.protege.my/
60Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME BANK)Business Exports Program (BEP) 2021
 • Menyokong inisiatif kerajaan dalam meningkatkan pertumbuhan nilai eksport usahawan PKS.
 • Membangunkan pengeksport Bumiputera melalui program intervensi berstruktur.
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranYaSemua SektorBumiputeraSmall Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad
Menara SME Bank. Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2603 7700
https://www.smebank.com.my/
61Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME BANK)Financing to SMEs (Financing to SMEs)Menyediakan akses untuk kemudahan pembiayaan kepada PKS yang terlibat dalam sektor yang disokong/ digalakkan oleh kerajaan.Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSSmall Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad
Menara SME Bank. Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2603 7700
https://www.smebank.com.my/
62Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME BANK)i-SMART / Skim Anjakan Usahawan (i-SMART)Untuk pengembangan perniagaan PKS Bumiputera melalui pembiayaan Skim Anjakan Usahawan (SAU) dengan terma yang kompetitif.Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorBumiputeraSmall Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad
Menara SME Bank. Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2603 7700
https://www.smebank.com.my/
63Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME BANK)Creation of TITAN Companies (TITAN)Untuk melahirkan pemain industri utama dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dan sosial negara.Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSSmall Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad
Menara SME Bank. Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2603 7700
https://www.smebank.com.my/
64Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME BANK)Upward Migration (Upward Migration)Program pembangunan keusahawanan melalui initiative Business Coaching , ‘Mentoring” dan Latihan serta lain lain pendekatan berwajaran yang dilaksanakan bagi tujuan untuk membantu syarikat mencapai objektif atau sasaran tertentu perniagaan dalam satu tempoh masa yang ditetapkan.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSSmall Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad
Menara SME Bank. Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2603 7700
https://www.smebank.com.my/
65Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME CORP.)Bumiputera Enterprise Enhancement Programme (BEEP) Membangunkan PKS Bumiputera yang berpotensi di semua negeri melalui pakej bantuan komprehensif kepada PKS Bumiputera meliputi bantuan kewangan dan khidmat nasihat.Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorBumiputera, Wanita, Belia, Perusahaan Mikro, Luar Bandarhttps://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-10-03-39/bumiputera-enterprise-enhancement-programme-beepSME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
66Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME CORP.)Program Pembangunan Perniagaan Usahawan Mikro (BizMe) Program ini bertujuan untuk menyediakan kemudahan bantuan tahap awal untuk Perusahaan Mikro menubuhkan dan menjalankan perniagaan secara lebih cekap serta melatih komuniti inklusif seperti wanita, belia, B40, orang asli, OKU dan lain-lain untuk memperoleh kemahiran baharu bagi menjana pendapatan menerusi aktiviti keusahawanan.Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranYaSemua SektorWanita, Belia, Perusahaan Mikro, Luar Bandar, B40https://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-09-53-14/micro-connector-programmeSME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
67Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME CORP.)Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE) PEMERKASAProgram ini secara langsung menyokong dasar pembangunan belia negara yang mana keusahawanan merupakan antara bidang tumpuan utama untuk belia maju ke hadapan. Program ini menyasarkan golongan belia Bumiputera yang berumur di antara 18 - 30 tahun yang mempunyai minat yang mendalam untuk melibatkan diri dalam bidang keusahawanan, khususnya belia yang mempunyai sijil kemahiran asas daripada institusi latihan atau pusat kemahiran tempatan. Objektif utama program ini adalah untuk:

 • Memupuk dan menanam semangat keusahawanan di kalangan belia
 • Anjakan paradigma belia dari pencari pekerjaan kepada pemilik atau pengusaha perniagaan; serta
 • Membentuk daya tahan dan jati diri di kalangan belia dalam mengendalikan perniagaan sendiri
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorBumiputera, BeliaSME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
68Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME CORP.)Inclusive SME Ecosystem (i-SEE)Untuk memperkasa kumpulan 40% terendah dalam piramid pendapatan dengan memanfaatkan inovasi. Program akan menggalakkan transformasi komuniti, termasuk perusahaan mikro di kawasan luar bandar menerusi bimbingan dan penyediaan sokongan teknikal dan bantuan kewanganAkses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-09-53-14/inclusive-sme-ecosystem-i-seeSME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
69Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME CORP.)SME Revitalisation Financing (SMERF)
 • Membantu PKS akses kepada pembiayaan untuk keluar dari krisis dengan kadar faedah yang rendah
 • Membantu aliran tunai PKS untuk memulihkan dan memperkukuhkan perniagaan teras (core business), membina kapasiti & keupayaan dan meningkatkan produktiviti
Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-09-53-14/sme-revitalisation-financing-smerfSME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
70Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME CORP.)Business Accelerator Programme (BAP3.0) Program bersepadu dengan liputan menyeluruh untuk mengembangkan dan memupuk PKS yang dinamik, kompetitif dan berdaya tahan melalui SCORE, peningkatan keupayaan, khidmat nasihat dan sokongan teknikal serta kewangan.Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-09-53-14/business-accelerator-programme-bap-3-0SME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
71Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME CORP.)PRESTIGE: Electrical & Electronics Initiative (EEI)Objektif program ini adalah untuk membangunkan firma pertumbuhan tinggi dalam sektor E&E dan menjadi juara tempatan dengan memupuk dan menyepadukan mereka ke dalam rantaian bekalan industri elektrik dan elektronik. Program ini juga selaras dengan Dasar Keusahawanan Negara 2030 (DKN2030) untuk membangunkan PKS dalam bentuk pembinaan kapasiti dan pemudah cara untuk menembusi pasaran baharu dan mewujudkan hubungan dengan pemain utama dalam industri E&E.Akses kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-09-53-14/prestigeSME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
72Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) TEKUN Nasional (TEKUN)Pemasaran Online TEKUN (TEKUN Online Marketing)
 • Meningkatkan ilmu dan kemahiran penggunaan platform digital dikalangan usahawan untuk pemasaran produk perniagaan.
 • Membangunkan produk usahawan agar mampu bersaing di pasaran yang lebih luas melalui platform digital.
 • Menyediakan kemudahan akses pasaran produk usahawan khususnya melalui platform digital.
Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBumiputera, Perusahaan Mikro, B40Ibu Pejabat TEKUN Nasional
Menara 5 Jalan Lingkaran Tengah
Lingkaran Maju ( Maju Link )
57000 Bandar Tasik Selatan
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-9059 8888
https://www.tekun.gov.my/
73Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) TEKUN Nasional (TEKUN)TEKUN Financing (TEKUN Financing)
 • Menyediakan dana kepada PKS untuk pengembangan perniagaan;
 • Memberikan maklumat keusahawanan dan peluang perniagaan kepada peminjam TEKUN;
 • Memberi khidmat nasihat dan sokongan kepada pemimjam TEKUN;
 • Membangunkan komuniti keusahawanan TEKUN yang cekap, inovatif dan progresif;
 • Menanam budaya usahawan di kalangan peserta; dan
 • Menyediakan kemudahan pembiayaan mikro untuk keperluan modal kerja untuk membantu usahawan Bumiputera kecil dalam memulakan perniagaan dan pelaksanaan projek.
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorPerusahaan Mikro, B40Ibu Pejabat TEKUN Nasional
Menara 5 Jalan Lingkaran Tengah
Lingkaran Maju ( Maju Link )
57000 Bandar Tasik Selatan
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-9059 8888
https://www.tekun.gov.my/
74Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)Angsana Virtual Mall (Program Insentif Usahawan UDA)Usahawan akan ditawarkan berniaga di atas talian dengan menggunakan platform yang telah disediakan Iaitu laman sesawang ’’Angsan Virtual Mall” yang menggunakan aplikasi ’’YEZZA”Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
75Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)Malaysia Entrepreneur Hub - Morten Walk (Program Insentif Usahawan UDA)Mengukuhkan pusat pemasaran produk bumiputera, usahawan tempatan dan koperasi bagi melahirkan usahawan di bawah kategori mikro, kecil & sederhana.Infrastruktur, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSUDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
76Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)UDA Bizznita - UDA Bizznita Promo Space - UDA Bizznita Fashion Street (Program Insentif Usahawan UDA)Membantu usahawan PMKS wanita dengan menyediakan platform yang sesuai kepada usahawan untuk jangka pendek atau panjang agar usahawan ini terus kekal berada di pasaran.Akses kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
77Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)UDA 4 Youth - UDA 4 Youth Promo Space - UDA 4 Youth Fashion Street (Program Insentif Usahawan UDA)Membantu usahawan PMKS belia dengan menyediakan platform yang sesuai kepada usahawan untuk jangka pendek atau panjang agar usahawan ini terus kekal berada di pasaran.Akses kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
78Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)Malaysian Entrepreneur Hub - KL Heritage Walk (Program Insentif Usahawan UDA)Mengukuhkan pusat pemasaran produk bumiputera, usahawan tempatan dan koperasi bagi melahirkan usahawan di bawah kategori mikro, kecil & sederhana.Infrastruktur, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
79Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)UDA Craft Corner (KIRANA) (Program Insentif Usahawan UDA)Penyedian 13 outlet di Malaysia Grand Bazaar, Bukit Bintang city Centre sebagai hub memasarkan dan mempamerkan Produk-produk oleh pengusaha yang berorientasikan pelancongan dari setiap negeri yang berkonsepkan “Satu Daerah,Satu Industri”.Akses kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
80Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)UDA Preneur Trainee (Program Insentif Usahawan UDA)
 • Meningkatkan potensi kebolehpasaran dan membangunkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan belia.
 • Melahirkan lebih ramai usahawan yang kompetitif dan bersedia ke pasaran global.
 • Mengurangkan kadar pengangguran graduan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dengan memfokus program latihan dan bimbingan bersama industri.
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
81Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)UDA One Stop Retail Center (MARI) (Program Insentif Usahawan UDA)Penyediaan outlet perniagaan dan khidmat operator di lokasi stategik ( Mall milik UDA Holding Berhad) yang dijadikan sebagai hub pemasaran dan jualan bagi produk-produk usahawan tempatan mengikut piawaian, garis panduan mutu dan kualiti produk.Akses kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
82Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)UDA Preneur (Program Insentif Usahawan UDA)Meningkatkan bilangan usahawan yang berkelayakan, berdaya maju dan berdaya tahan serta meningkatkan keupayaan usahawan tempatan, terutamanya sektor PMKS.Akses kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanBumiputera, Perusahaan Mikrohttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
83Kementerian Pengajian Tinggi (MOHE)Kementerian Pengajian Tinggi (MOHE)Public - Private Research Network (PPRN)
 • Memperkasakan hubungan jaringan awam-swasta melalui penyediaan penyelesaian (providing solution) dari IPT dan PRI kepada industri; 
 • Meningkatkan produktiviti melalui inovasi atau teknologi yang bersesuaian; dan
 • menggalakkan penyertaan penyelidik untuk memberikan penyelesaian berasaskan permintaan industri.
Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pengajian Tinggi
No. 2, Menara 2 Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya
No. Tel: 03-8870 6875 / 5101 / 5095 / 5111
https://www.mohe.gov.my/
84Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)Bahagian Kesejahteraan Komuniti (BSK)Program Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar (Program PEKB)Meningkatkan kemahiran kumpulan sasar (B40 di kawasan bandar) supaya mampu mengusahakan perniagaan (Keusahawanan) yang boleh memberi pendapatan yang lebih tinggi seterusnya meningkatkan kualiti hidup dan keluar daripada kemiskinan.Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanB40Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
51, Persiaran Perdana, Presint 4
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8000
https://www.kpkt.gov.my/
85Kementerian Sumber Manusia (KSM)Pembangunan Sumber Manusia Berhad (HRD Corp.)RiSE4WRD
 •  Menyediakan satu platform bagi PKS yang telah melalui proses Readiness Assessment (RA) serta mengenalpasti keperluan latihan / kepakaran yang bersesuian. 
 • Membantu PKS dalam menyediakan dana latihan yang telah dikenal pasti melalui RA. 
 • Memastikan kesediaan modal insan sebelum proses adaptasi teknologi dilaksanakan
Pembangunan Modal InsanYaPembuatanTerbuka kepada Semua PKShttps://hrdcorp.gov.my/ms/rise4wrd-untuk-industry4wrd/Perbadanan Sumber Manusia Berhad
Wisma Beringin, Jalan Semantan Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
No. Tel: 1800-88-4800
https://hrdcorp.gov.my/
86Kementerian Sumber Manusia (KSM)Pembangunan Sumber Manusia Berhad (HRD Corp.)SME Skills 2022
 • Membolehkan kumpulan PKS tempatan untuk menambah baik kemahiran bagi menaik taraf kemahiran ,
 • Bagi menyokong Pengusaha PKS untuk lebih sistematik dan melatih pekerja mereka untuk menaiktaraf keupayaan mereka,
 • Bagi menghasilkan pekerja PKS yang berkeupayaan tinggi, lebih mantap serta mampu bertahan dalam pemasaran global.
Pembangunan Modal InsanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSPerbadanan Sumber Manusia Berhad
Wisma Beringin, Jalan Semantan
Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
No. Tel: 1800-88-4800
https://hrdcorp.gov.my/
87Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakAnjung Usahawan Lawas
 • Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan pusat latihan PKS dan premis perniagaan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
88Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakAnjung Usahawan Limbang
 • Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan pusat latihan PKS dan premis perniagaan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
89Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakAnjung Usahawan Sundar
 • Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan pusat latihan PKS dan premis perniagaan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
90Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakAnjung Usahawan Telok Melano
 • Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan pusat latihan PKS dan premis perniagaan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
91Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakBau Industrial Park Phase 1
 • Menyediakan tanah lot perindustrian dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
92Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakSri Aman Industrial Park
 • Menyediakan tanah lot perindustrian dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
93Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakAnjung Pembangunan Usahawan Gedong
 • Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan pusat latihan PKS dan premis perniagaan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur.
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
94Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakSamalaju SME Cluster Phase 1 & Phase 2
 • Menyediakan tanah lot perindustrian dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
95Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakBetong Industrial Park Phase 1
 • Menyediakan tanah lot perindustrian dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
96Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakSematan Industrial Park :-
 1. Sematan Industrial Park Phase 1
 2. Anjung Usahawan Sematan
 • Sematan Industrial Park Phase 1:
          i. Menyediakan tanah lot perindustrian dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan terancang.
          ii. Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur.
          iii. Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.

 • Anjung Usahawan Sematan:
         i. Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan pusat latihan PKS dan premis perniagaan                        terancang.
        ii. Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur.
        iii. Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
97Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakSibu Industrial Park
 • Menyediakan tanah lot perindustrian dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
98Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakDomestic and International Trade Fair and ExposMembantu usahawan mempromosikan produk mereka dipameran antarabangsa / domestikAkses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
99Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakEntrepreneurship Development in selected areas:
 • Food handling, processing and technology
 • Exploring Opportunities Programme in Commercial and Industrial Sectors Programme
 • Workshop (Food Industry, Basic Entrepreneurship, ICT and Digital Entrepreneurship) (ED)
 • meningkatkan keusahawanan, pengetahuan teknikal dan kemahiran sama ada dalam kalangan usahawan yang sedia ada, berpotensi atau baru menjalani latihan;
 • menyebarkan maklumat berkenaan peluang perniagaan, bantuan kewangan, kemudahan infrastruktur dan program terkini yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri; 
 • berkongsi peluang pelaburan baru; 
 • meningkatkan kapasiti dan keupayaan usahawan tempatan; 
 • menyokong komuniti perniagaan; • mempromosikan pelaburan domestik;
 • meneroka program peluang di Sektor Komersial dan Industri;
 • mendorong penyertaan pengusaha tempatan dalam industri; 
 • membantu prosedur pendaftaran, pelesenan dan tender kepada syarikat Sarawak;
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
100Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakGraduan Ke Arah Keusahawanan (GERAK)
 • Untuk menggalakkan graduan memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka; 
 • Untuk meningkatkan penyertaan siswazah dalam bidang keusahawanan;
 • Memperkasakan usahawan siswazah untuk mengembangkan perniagaan mereka; dan
 • Untuk mewujudkan peluang pekerjaan melalui pertubuhan perniagaan.
Akses kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
101Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakSarawak Micro Credit Scheme (SMCS) Untuk menyediakan kemudahan kredit kecil dalam bentuk pinjaman mudah kepada pengusaha B40, pemilik perniagaan mikro dan kecil untuk mengembangkan atau mempelbagaikan perniagaan dengan pada kadar faedah yang rendah (4% baki berkurangan).Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorPerusahaan Mikro, B40Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
102Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakUsahawan Teknikal dan Vokasional (USTEV)
 • Untuk menggalakkan para belia yang berkemahiran teknikal dan vokasional untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka;
 • Untuk meningkatkan penyertaan para belia yang berkemahiran teknikal dan vokasional dalam bidang keusahawanan; 
 • Memperkasakan usahawan siswazah untuk mengembangkan perniagaan mereka; dan
 • Untuk mewujudkan peluang pekerjaan melalui pertubuhan perniagaan.
Akses kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
103Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakShowcase UsahawanMenyediakan peluang perniagaan dan meningkatkan pendapatan usahawanAkses kepada PasaranTidakPerkhidmatanBumiputeraKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
104Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC)Small and Medium Scale Industry Financing Scheme (SPIKS)
 • Untuk menggalakkan penglibatan usahawan Bumiputera dalam bidang keusahawanan
 • Sebagai alternatif sumber kewangan kepada PKS Bumiputera dalam sektor pembuatan dan pengilangan, serta perkhidmatan di Sarawak. 
 • Meningkatkan kapasiti dan kapabiliti usahawan mikro dan PKS Bumiputera Sarawak.
 • Sebagai pemangkin kepada peningkatan taraf sosio-ekonomi usahawan Bumiputera di negeri Sarawak.
Akses kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak
Menara SEDC, Lot 2878
The Isthmus, Off Jalan Bako
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 082-551 555
https://www.sedc.com.my/
105Kementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan (MINTRED) SarawakBazar Rakyat Online Sarawakku Sayang (BROSS)
 • membantu usahawan memasarkan produk mereka secara atas talian sepanjang bulan Ramadhan; dan
 • membantu usahawan BROSS melalui latihan atas talian.
Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa,Industri, dan Pelaburan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
106Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Halal Development Corporation Berhad (HDC)Halal Home Grown Champion - Sourcing Partnership (HSPP)Membangunkan syarikat juara halal tempatan yang berdaya saing untuk memenuhi kualiti dan standard antarabangsaAkses kepada PasaranTidakPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSHalal Development Corporation Berhad
5.02, Level 5, KPMG Tower
First Avenue Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor
Tel : 03 - 7965 5555
https://www.hdcglobal.com/
107Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Halal Development Corporation Berhad (HDC)Malaysia Global Halal Show - Bridging Halal MarketsMembangunkan platform penyertaan syarikat halal Malaysia dalam aktiviti penggalakan perdagangan halal peringkat antarabangsa bagi pembinaan pasaran (market development) di rantau baharu dan penembusan pasaran (market penetration) di rantau yang sedia ada dengan mengambil pendekatan lebih bersasar dan fokus kepada demand-driven segmen/sektor/produk halal dikenalpasti.Akses kepada PasaranTidakPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSHalal Development Corporation Berhad
5.02, Level 5, KPMG Tower
First Avenue Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor
Tel : 03 - 7965 5555
https://www.hdcglobal.com/
108Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Halal Development Corporation Berhad (HDC)Program Latihan Industri HalalMemastikan bakat halal terlatih mencukupi di pasaran dan berupaya meningkat produktiviti industri.Pembangunan Modal InsanTidakPembuatan & PerkhidmatanBumiputera, Wanita, Belia, Perusahaan MikroHalal Development Corporation Berhad
5.02, Level 5, KPMG Tower
First Avenue Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor
Tel : 03 - 7965 5555
https://www.hdcglobal.com/
109Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Halal Development Corporation Berhad (HDC)Program Peningkatan Kebolehpasaran Produk Halal Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS)Penyediaan fasilitasi kebolehpasaran produk halal PMKS tempatan yang dipasarkan melalui pasaraya berangakaian antarabangsa bagi meningkatkan jumlah jualan dan prestasi sejurusnya mengurangkan jurang prestasi jualan dan permintaan produk halal PMKS tempatan berbanding produk halal keluaran syarikat besar dan produk halal luar negara.Akses kepada PasaranTidakSemua SektorPerusahaan MikroHalal Development Corporation Berhad
5.02, Level 5, KPMG Tower
First Avenue Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor
Tel : 03 - 7965 5555
https://www.hdcglobal.com/
110Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Halal Development Corporation Berhad (HDC)Program Penjenamaan Digital Produk Halal PMKSPenyediaan fasilitasi penjenamaan bagi produk halal PMKS yang melaksanakan penjualan secara atas talian (eCommerce) bagi meningkatkan capaian dan prestasi jualan dan mengatasi isu jurang visibiliti produk halal tempatan yang bersaing dengan produk halal luar negara kearah meningkatkan kemampanan pengeluaran produk halal tempatan.Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSHalal Development Corporation Berhad
5.02, Level 5, KPMG Tower
First Avenue Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor
Tel : 03 - 7965 5555
https://www.hdcglobal.com/
111Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii)Automotive Supplier Excellence Programme (ASEP) Mempertingkatkan daya saing vendor automotif sedia ada di sektor pembuatan komponen ke tahap 3 iaitu; kemampuan dalam pengembangan perkakas, seperti yang digariskan dalam Dasar Automotif Nasional 2014 melalui Program Kecemerlangan Pembekal Automotif (ASEP) dan Sistem Pengeluaran Lean (LPS) - Kemahiran pengurusanPembangunan Modal InsanTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii)
Block 2280, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000, Cyberjaya
Selangor
https://marii.my/
112Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii)Lean Production System (LPS) Memperkukuhkan daya saing vendor automotif yang ada di sektor pembuatan komponen ke tahap 3 iaitu kemampuan dalam pengembangan perkakas, seperti yang digariskan dalam Dasar Automotif Nasional 2014 melalui Automotive Supplier Excellence Program (ASEP) and Lean Production System (LPS) - Operational skillsPembangunan Modal InsanTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii)
Block 2280, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000, Cyberjaya
Selangor
https://marii.my/
113Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii)Entrepreneurship Transformation Programme (ETP) Meningkatkan daya saing bengkel automotif yang ada di seluruh negara dengan tujuan untuk meningkatkan tahap kepuasan pelanggan, penjualan, dan keuntungan perniagaan bengkel.Pembangunan Modal InsanTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii)
Block 2280, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000, Cyberjaya
Selangor
https://marii.my/
114Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii)Digital Engineering and Prototyping (DEP)
 • Untuk mempertingkatkan kemampuan reka bentuk dan kejuruteraan dalam industri Automotif, Aeroangkasa dan elektrik dan elektronik (E&E) di Malaysia.
 • Program Pensijilan CATIA V5 di bawah MARii DEP bertujuan untuk melatih para perancang design, jurutera reka bentuk dan pemodel 3D dan menganugerahkan mereka sijil peringkat antarabangsa dengan gelaran pakar dalam perisian CATIA.
Pembangunan Modal InsanTidakPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii)
Block 2280, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000, Cyberjaya
Selangor
https://marii.my/
115Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii)MITS
 • Inisiatif MARii Unlimited, yang membolehkan OEM domestik dan pengeluar komponen mengakses perisian Kejuruteraan Berbantukan Komputer dan menyelesaikan melalui skema penyewaan yang belum pernah terjadi sebelumnya
 • Banyak perkhidmatan tersedia untuk pengamal reka bentuk dan perkakas di Malaysia - yang merangkumi penyewaan (harian / mingguan / bulanan) kuasa pengkomputeran pemecah CAE, analisis produk & perkakas (untuk stamping), analisis struktur dan penyelesaian simulasi kemalangan. Pengurangan kos pengesahan reka bentuk adalah kunci untuk mencapai daya saing dalam industri automotif masa kini.
Pembangunan Modal InsanTidakPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Automotive Robotics and IoT Institute (MARii)
Block 2280, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000, Cyberjaya
Selangor
https://marii.my/
116Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Bumiputera Exporters Development Programme (BEDP)
 • Membantu syarikat-syarikat PKS (export ready) dalam kategori Bumiputera di Malaysia meneroka pasaran antarabangsa; dan 
 • Meningkatkan daya saing dikalangan kelompok syarikat-syarikat PKS menjadi lebih kompetetif dalam pasaran antarabangsa.
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranYaPembuatan & PerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
Menara MATRADE
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
https://www.matrade.gov.my/en/
117Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Women Exporters Development Programme (WEDP)
 • Membantu syarikat-syarikat PKS (export ready) dalam kategori Wanita di Malaysia meneroka pasaran antarabangsa; dan 
 • Meningkatkan daya saing dikalangan kelompok syarikat-syarikat PKS menjadi lebih kompetetif dalam pasaran antarabangsa.
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranYaPembuatan & PerkhidmatanWanitaPerbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
Menara MATRADE
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
https://www.matrade.gov.my/en/
118Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Youth Exporters Development Programme (YEDP)
 • Membantu syarikat-syarikat PKS (export ready) dalam kategori Belia di Malaysia meneroka pasaran antarabangsa; dan 
 • Meningkatkan daya saing dikalangan kelompok syarikat-syarikat PKS menjadi lebih kompetetif dalam pasaran antarabangsa.
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranYaPembuatan & PerkhidmatanBeliaPerbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
Menara MATRADE
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
https://www.matrade.gov.my/en/
119Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Market Development Grant (MDG)Geran Pembangunan Pasaran merupakan fasilitasi eksport berbentuk bayaran balik bagi membantu pengeksport Malaysia yang terdiri daripada Syarikat Perindustrian Kecil dan Sederhana (PKS), Persatuan Perdagangan dan Industri, Dewan Perniagaan, Badan Profesional dan Koperasi dalam menyertai aktiviti promosi perdagangan yang layakAkses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranYaSemua SektorBumiputera, Wanita, Belia, Luar Bandar, B40https://www.matrade.gov.my/en/export-to-the-world/trade-facilitation-page/market-development-grantPerbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
Menara MATRADE
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
https://www.matrade.gov.my/en/
120Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Exporters Training Programme (ET)Melengkapkan PKS dengan pengetahuan dan kemahiran untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengeksportPembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.matrade.gov.my/en/export-to-the-world/trade-facilitation-page/exporters-training-programmePerbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
Menara MATRADE
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
https://www.matrade.gov.my/en/
121Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) eTRADE Programme 2.0 (eTRADE 2.0)Menggalakkan eksport menerusi penglibatan syarikat Malaysia di dalam platform eDagang rentas sempadan secara berterusan disamping meneruskan galakan penggunaan eDagang kepada syarikat yang belum menggunakan eDagang untuk eksport.Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.matrade.gov.my/en/export-to-the-world/trade-facilitation-page/etrade-programmePerbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
Menara MATRADE
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
https://www.matrade.gov.my/en/
122Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Services Export Fund (SEF) 2022Dana Eksport Perkhidmatan (SEF) ialah kemudahan sokongan perdagangan yang membantu entiti Malaysia yang terlibat dalam industri perkhidmatan, seperti syarikat (Pembekal Perkhidmatan Malaysia atau MSP), Persatuan Perdagangan & Industri, Dewan Perniagaan, Badan Profesional, Syarikat Pelaburan Berkaitan Kerajaan. (GLIC), Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan Koperasi untuk menjalankan aktiviti berkaitan eksport di pasaran antarabangsa.Akses kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranYaPerkhidmatanBumiputera, Wanita, Beliahttps://www.matrade.gov.my/en/export-to-the-world/trade-facilitation-page/services-export-fundPerbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
Menara MATRADE
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
https://www.matrade.gov.my/en/
123Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)Industry 4WRD Readiness Assessment - RA AssessmentPenilaian RA
 • Untuk membantu firma dalam sektor pembuatan & perkhidmatan berkaitannya memahami keupayaan semasa & jurang mereka ke arah Revolusi Industri 4.0
 • Untuk memberikan cadangan mengenai strategi intervensi untuk menerima pakai Industri 4.0
Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPembuatan & PerkhidmatanBumiputerahttp://www.mpc.gov.my/industry4wrd/Malaysia Productivity Corporation
Jalan Sultan, PJS 52
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel: 03-7955 7266
http://www.mpc.gov.my/
124Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)Enterprise Productive
 • Membangunkan minda produktif dalam kalangan PKS untuk kelangsungan perniagaan.
 • Untuk meningkatkan kecekapan perniagaan PKS melalui pelaksanaan inovasi proses.
Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPembuatan & PerkhidmatanBumiputeraMalaysia Productivity Corporation
Jalan Sultan, PJS 52
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel: 03-7955 7266
http://www.mpc.gov.my/
125Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)Melaksanakan Inisiatif Pusat Produktiviti Peringkat Sektor (NEXUS) -Pembinaan dan Logistik
 • Mewujudkan Productivity Nexus bagi melaksanakan inisiatif dalam Malaysia Productivity Blueprint bagi memastikan pencapaian sasaran produktiviti.
 • Mewujudkan platform bagi memenuhi keperluan untuk memacu, melaksana dan memantau inisiatif sektor produktiviti yang khusus.
Pembangunan Modal InsanTidakPerkhidmatanPerusahaan MikroMalaysia Productivity Corporation
Jalan Sultan, PJS 52
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel: 03-7955 7266
http://www.mpc.gov.my/
126Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)Industry4WRD Outreach ProgramProgram Jangkauan
 • Untuk mempromosikan Program Penilaian Kesediaan Industri4WRD (RA).
 • Untuk mengukuhkan penggunaan teknologi
 • Untuk mengurangkan jurang Industri 4.0 di kalangan industri.
Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPembuatan & PerkhidmatanBumiputeraMalaysia Productivity Corporation
Jalan Sultan, PJS 52
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel: 03-7955 7266
http://www.mpc.gov.my/
127Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)e-Shared Prosperity Organisation (eSPO)Mengiktiraf organisasi yang mengamalkan penciptaan kekayaan bersama dan perkongsian kekayaan antara majikan dan pekerjaPembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakSemua SektorBumiputera, Perusahaan MikroMalaysia Productivity Corporation
Jalan Sultan, PJS 52
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel: 03-7955 7266
http://www.mpc.gov.my/
128Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)Soft Loan Scheme for Service Sector (SLSSS)Menyediakan bantuan pembiayaan untuk:-
 • syarikat yang baru bermula/perusahaan - usahawan perkhidmatan yang baharu; dan
 • perluasan / menaik taraf / pemodenan / kepelbagaian bagi perkhidmatan sedia ada ke dalam aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi dan meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam penyampaian perkhidmatan.
Akses kepada PembiayaanYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82,
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
129Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)Services Biz Financing (SBF)
 • Meningkatkan kapasiti syarikat-syarikat perkhidmatan untuk kekal berdaya saing;
 • Membantu syarikat-syarikat perkhidmatan dalam memperluas / menaik taraf / memoden / mempelbagai perkhidmatan sedia ada ke dalam aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi dan meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam penyampaian perkhidmatan; 
 • Membantu syarikat sedia ada dan baharu dalam sektor perkhidmatan bagi meningkatkan aliran tunai serta membantu mengurangkan kos menjalankan aktiviti perniagaan.; dan
 • Menggalakkan syarikat-syarikat perkhidmatan meluaskan pasaran di peringat tempatan dan global.
Akses kepada PembiayaanYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttp://www.midf.com.my/Malaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82,
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
130Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)Soft Financing for Digital and Technology (SFDT)
 • Membantu mempercepatkan penggunaan e-dagang di kalangan PKS tempatan;
 • Meningkatkan kebolehpasaran produk PKS tempatan di dalam pasaran antarabangsa; dan
 • Menggalakkan dan meningkatkan penggunaan teknologi digital di kalangan PKS sebagai satu cara untuk meningkatkan daya saing, kecekapan dan kebolehpasaran.
Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSMalaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82,
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
131Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)Soft Loan Scheme for Automation and Modernisation (SLSAM)
 • Menggalakkan syarikat dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan yang berkaitan perkilangan untuk memodenkan dan mengautomasi proses pembuatan dan perkhidmatan yang berkaitan;
 • Menaiktaraf keupayaan dan kapasiti pengeluaran syarikat;
 • Mempelbagaikan aktiviti nilai tambah dan perkhidmatan yang lebih tinggi.;
 • Mengurangkan kebergantungan kepada aktiviti intensif buruh dan pekerja asing; dan
 • Memanfaatkan teknologi komunikasi maklumat (ICT) sebagai satu cara untuk meningkatkan daya saing, kecekapan dan produktiviti serta meningkatkan keupayaan reka bentuk kejuruteraan dan pengkomersialan produk baharu di pasaran tempatan dan antarabangsa.
Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82,
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
132Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)Soft Loan Scheme for Bumiputera Automotive Entrepreneur (SLBAE) Memudahkan dan membantu pemegang AP Terbuka (Open Approved Permit) untuk mengembangkan dan mempelbagaikan perniagaan lain yang berkaitan dengan automotif dan/atau tidak berkaitan automotif yang melibatkan perniagaan sedia ada/baru; dan mengekalkan dan meningkatkan penyertaan Bumiputera di dalam industri automotif.Akses kepada PembiayaanYaPembuatanBumiputeraMalaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82,
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
133Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)Soft Loan Scheme for SMEs (SLSME)
 • Memberikan bantuan pembiayaan kepada syarikat sedia ada dan baharu dari segi pembiayaan projek, pembelian aset tetap dan modal kerja syarikat
 • Membantu PKS yang beroperasi dalam premis tidak berlsesen kepada kawasan perindustri atau premis yang sah; dan
 • Membantu PKS dalam meningkatkan daya saing, produktiviti dan kecekapan operasi melalui adaptasi teknologi dalam pengurusan perniagaan dan operasi.
Akses kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82,
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
134Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)Sustainable and Green Biz Financing (SGBF)
 • Menggalakkan dan meningkatkan penggunaan teknologi hijau dan kecekapan tenaga di kalangan syarikat-syarikat tempatan; 
 • Meningkatkan kebolehpasaran syarikat-syarikat yang menggunakan teknologi hijau dan kecekapan dalam pasaran tempatan & antarabangsa;
 • Menggalakkan penggunaan sistem kecekapan tenaga (energy efficiency) dan penggunaan proses pembuatan 'hijau' (greener manufacturing processes) yang mengurangkan penggunaan air dan bahan mentah seterusnya meminimumkan pencemaran udara, sisa pepejal dan penjanaan air buangan.; dan
 • Membantu syarikat-syarikat tempatan yang menggunakan teknologi hijau dalam meningkatkan aliran tunai dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan.
Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://belanjawan2021.treasury.gov.my/manfaat/index.php/en/pemerkasa-sgbf-enMalaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82,
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
135Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)Industry4WRD Intervention Fund
 • Meningkatkan produktiviti syarikat:
 • Mempercepat pertumbuhan perniagaan melalui penggunaan teknologi dan proses Industri 4.0; dan
 • Meningkatkan tahap pemarkahan semasa berdasarkan pelaksanaan Industry4WRD RA
Pembangunan Modal InsanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mida.gov.my/forms-and-guidelines/industry-4-0-industry4wrd-incentives/industry4wrd-intervention-fund/Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia
MIDA Sentral, No. 5
Jalan Stesen Sentral 5 KL Sentral
50470 Kuala Lumpur
Tel: 603 2267 3633
https://www.mida.gov.my/
136Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)SME Investment Desk (SME Desk)Bertindak sebagai pusat sehenti untuk membantu PKS bagi memudahkan transformasi PKS dari segi pembinaan kapasiti dan produktiviti. Melalui inisiatif ini, syarikat tempatan, khususnya PKS akan berpeluang untuk memudahcara pelaksanaan projek.Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranTidakPembuatan & PerkhidmatanBumiputera, Wanita, Luar BandarLembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia
MIDA Sentral, No. 5
Jalan Stesen Sentral 5 KL Sentral
50470 Kuala Lumpur
Tel: 603 2267 3633
https://www.mida.gov.my/
137Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)Seminar / Exhibition and Engagement for Domestic Stakeholders (SEEDS)
 • Memaklumkan kemudahan dan fasilitasi pelaburan yang disediakan oleh kerajaan untuk membangunkan syarikat domestik, khususnya PKS dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan terpilih;
 • Untuk menggalakkan syarikat domestik membangunkan produk yang kompleks, menggalakkan penyelidikan dan pembangunan produk tempatan, berinovasi dan seterusnya meningkatkan jangkauan ke pasaran nilai tambah yang tinggi;
 • Untuk meningkatkan penggunaan teknologi dan inovasi sebagai asa pemangkin asas pertumbuhan produktiviti dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan; 
 • Membantu mendapatkan dan membangunkan bakat tempatan bagi memenuhi keperluan ekonomi yang semakin berkembang; 
 • Untuk menyokong peluang pembiayaan alternatif bagi syarikat dan pelabur yang mempelbagaikan dan mengembangkan portfolio pelaburan mereka; dan
 • Untuk menggalak dan mempromosi Environmental, Social, and Governance (ESG) bagi memacu peningkatan dalam jangka panjang.
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranTidakPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSLembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia
MIDA Sentral, No. 5
Jalan Stesen Sentral 5 KL Sentral
50470 Kuala Lumpur
Tel: 603 2267 3633
https://www.mida.gov.my/
138Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)SIRIM Berhad (SIRIM)Product and Quality Enhancement ProgrammeMemupuk, membimbing dan meningkatkan usahawan mikro ke tahap kecil dan sederhana bagi pengembangan pasaran.Akses kepada PasaranTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKSSIRIM Berhad 
1, Persiaran Dato' Menteri
P.O. Box 7035, Section 2
40700 Shah Alam
Selangor
Tel: 03 5544 6000
Fax: 03 5544 6694
Email: [email protected]
https://www.sirim.my/
139Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)SIRIM Berhad (SIRIM)Conformity Assessment ProgrammeSokongan terhadap PKS dalam mematuhi Piawaian Nasional/Antarabangsa dan menembusi pasaran globalAkses kepada PasaranTidakPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSSIRIM Berhad 
1, Persiaran Dato' Menteri
P.O. Box 7035, Section 2
40700 Shah Alam
Selangor
Tel: 03 5544 6000
Fax: 03 5544 6694
Email: [email protected]
https://www.sirim.my/
140Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)SIRIM Berhad (SIRIM)Calibration and Measurement ServicesMemastikan semua perkhidmatan tentukuran dan pengukuran adalah tepat tepat dan diiktiraf di peringkat global bagi mematuhi piawaian kebangsaan dan antarabangsa di bawah keperluan CIPM-MRA / Perkhidmatan tentukuran, program Pengujian Kecekapan (PT) dan Kursus Latihan Metrologi.Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSSIRIM Berhad 
1, Persiaran Dato' Menteri
P.O. Box 7035, Section 2
40700 Shah Alam
Selangor
Tel: 03 5544 6000
Fax: 03 5544 6694
Email: [email protected]
https://www.sirim.my/
141Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Koko Malaysia (LKM)Pembangunan Usahawan Coklat
 • Meningkatkan Promosi Produk Coklat Usahawan coklat tempatan melalui penglibatan program-program promosi domestik disamping meningkatkan jualan usahawan coklat bimbingan LKM.
 • Memindahkan Teknologi Pembuatan Coklat Buatan Tangan yang betul sebagai kemahiran bagi menjana pendapatan sampingan 
 • Meningkatkan Pengeluaran Coklat melalui penggunaan mesin dan pembungkusan yang menarik bagi produk coklat melalui pemberian insentif kepada usahawan coklat terpilih
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranTidakPembuatanBumiputera, Wanita, Perusahaan Mikro, B40Lembaga Koko Malaysia
5th,6th & 7th Floor
Wisma SEDCO Locked Bag 211
88999 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-206 400 / 088-234 472 / 273 / 474 / 477
https://www.koko.gov.my/
142Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Lada Malaysia (MPB)Program Pemantapan Industri Hiliran Lada (Focus on Downstream Activities)Inisiatif untuk usahawan hiliran untuk menghasilkan produk berasaskan lada dan rempahAkses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranYaPembuatanBumiputera, Perusahaan MikroLembaga Lada Malaysia
Lot 1115, Jalan Utama
93450 Kuching
Sarawak
No. Tel: 082-331 811
https://www.mpb.gov.my/
143Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Lada Malaysia (MPB)Program Pembangunan Keusahawanan Lada (Program Agropreneur dan Program Pemerkasaan)Meningkatkan bilangan usahawan ladaPembangunan Modal InsanYaPembuatanBumiputera, Belia, Perusahaan Mikro, Luar BandarLembaga Lada Malaysia
Lot 1115, Jalan Utama
93450 Kuching
Sarawak
No. Tel: 082-331 811
https://www.mpb.gov.my/
144Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)Penerapan Pengurusan LEAN (LEAN Management)Meningkatkan produktiviti dan kecekapan PKS dalam pembuatan industri berasaskan kayu.Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPembuatanPerusahaan MikroLembaga Perindustrian Kayu Malaysia
Aras 13 - 17 Menara PGRM
No. 8, Jalan Pudu Ulu
Cheras 56100
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-9282 2235
https://www.mtib.gov.my/
145Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)Program Promosi Pasaran Tempatan dan AntarabangsaMeningkatkan jualan usahawan (PKS) di pasaran tempatan dan antarabangsaAkses kepada PasaranTidakPerkhidmatanBumiputera, Wanita, Perusahaan Mikro, B40https://www.mtib.gov.my/perkhidmatan/promosi/promosi-perdaganganLembaga Perindustrian Kayu Malaysia
Aras 13 - 17 Menara PGRM
No. 8, Jalan Pudu Ulu
Cheras 56100
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-9282 2235
https://www.mtib.gov.my/
146Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)Program Kenaf Untuk Rakyat Secara Berkelompok Bagi Pengeluaran Fiber Premium (Program Pembangunan Usahawan Kenaf)Meningkatkan bilangan usahawan berasaskan kenafAkses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPembuatanB40Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara
Kubang Kerian
16150 Kota Bharu
Kelantan
No. Tel : 09-766 8000
http://www.lktn.gov.my/
147Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)Program Tanaman Baru Kenaf (Program Promosi Pasaran Tempatan dan Antarabangsa)Meningkatkan hasil jualan produk berasaskan kenaf di pasaran tempatan dan antarabangsaAkses kepada PasaranTidakPembuatanBumiputera, Belia, Perusahaan Mikro, Luar Bandar, B40Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara
Kubang Kerian
16150 Kota Bharu
Kelantan
No. Tel : 09-766 8000
http://www.lktn.gov.my/
148Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Bahagian Pembangunan Ekonomi Komuniti (BPEK)[email protected]
 • Untuk meluaskan pasaran produk dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh usahawan luar bandar melalui platform e-dagang 
 • Untuk meningkatkan jumlah jualan produk dan perkhidmatan usahawan luar bandar antara 10-30% setahun
 • Untuk membantu usahawan luar bandar meningkatkan kualiti produk mereka sebelum memasuki platform e-dagang
Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanBumiputera, Luar Bandarhttps://desamall.my/Kementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8001
https://www.rurallink.gov.my/
149Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Bahagian Pembangunan Ekonomi Komuniti (BPEK)Program Desa Lestari (DL)
 • Meningkatkan pengupayaan komuniti dalam merancang serta menjayakan pelaksanaan projek pembangunan di kampung 
 • Memperkasa aktiviti ekonomi dan keusahawanan penduduk kampung dengan membuka peluang pekerjaan baru serta peluang peningkatan pendapatan kepada penduduk
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, InfrastrukturYaSemua SektorBumiputera, Luar Bandarhttps://www.rurallink.gov.my/desa-lestari-2/Kementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8001
https://www.rurallink.gov.my/
150Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (BPUD)Program Sokongan Pengukuhan Keusahawanan Luar Bandar (SPKLB)
 • Menjadi sumber kepada usahawan mendapatkan bantuan kewangan untuk mengembangkan perniagaan mereka
 • Menyediakan platform untuk pengusaha mendapatkan latihan yang berkaitan 
 • Membantu usahawan untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka 
 • Mendorong usahawan untuk mengembangkan produk dan perkhidmatan untuk pasaran eksport
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Infrastruktur, Akses kepada PasaranYaSemua SektorBumiputera, Luar Bandarhttps://www.rurallink.gov.my/program-sokongan-pengukuhan-keusahawanan-luar-bandar-spklb/Kementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8001
https://www.rurallink.gov.my/
151Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (BPUD)Rural Economy Funding Scheme (SPED)
 • Membangunkan usahawan Bumiputera luar bandar di dalam semua bidang ekonomi yang berdaya maju dan dibenarkan oleh undang-undang.
 • Menggalakkan penglibatan dan pembangunan usahawan Bumiputera bagi mewujudkan peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan serta perniagaan yang berdaya maju kepada masyarakat di luar bandar.
 • Memajukan sektor-sektor ekonomi yang berpotensi tinggi di luar bandar.
Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorBumiputera, Luar Bandarhttps://www.smebank.com.my/ms/financing/programmes/skim-pembiayaan-ekonomi-desa-spedKementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8001
https://www.rurallink.gov.my/
152Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (BPUD)Program Start Right ([email protected])
 • Memberi maklumat mengenai halatuju bidang keusahwanan yang ditawarkan oleh KPLB & Agensi;
 • Mewujudkan kumpulan peserta yang berpotensi untuk menjadi usahawan disamping mewujudkan peluang pekerjaan baru serta peluang peningkatan pendapatan.
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorBumiputera, Belia, Luar Bandar, B40Kementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8001
https://www.rurallink.gov.my/
153Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (BPUD)Rural Business Outlet ([email protected])
 • Menyediakan platform jualan yang tetap kepada usahawan terpilih
 • Mempromosikan produk usahawan desa ke peringkat nasional
 • Membantu usahawan untuk memajukan perusahaan dan meningkatkan hasil jualan produk keluaran usahawan desa
 • Menyediakan peluang kerja kepada warga tempatan secara tidak langsung dengan pertambahan pengeluaran produk
 • Membantu usahawan mengenalpasti potensi produk keluaran mereka dengan adanya bimbingan lanjutan dari program ini 
 • Membantu meningkatkan pendapatan usahawan desa
Infrastruktur, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorBumiputera, Luar BandarKementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8001
https://www.rurallink.gov.my/
154Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (BPUD)Rural Mobile Entrepreneur ([email protected])
 •  Mewujudkan kumpulan usahawan bergerak yang menjalankan perniagaan berasaskan perkhidmatan;
 • Membantu dan membimbing usahawan belia untuk meningkatkan pendapatan melalui bidang keusahawanan; dan 
 • Membolehkan usahawan menjalankan perkhidmatan bergerak sebagai kerjaya dan seterusnya memajukan kawasan luar bandar
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBumiputera, Belia, Luar Bandar, B40Kementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8001
https://www.rurallink.gov.my/
155Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (BPUD)Program Outreach Usahawan
 • Pempromosi dan menjadi salah satu medium untuk mewujudkan akses pasaran produk / perkhidmatan usahawan luar bandar kepada pemborong, pengedar dan pembeli
 • Meningkatkan daya saing dan kebolehpasaran produk luar bandar serta meneroka peluang pasaran baharu yang lebih besar; 
 • Menjadi platform untuk mempromosi kemudahan serta insentif yang disediakan oleh sektor awam dan swasta yang dapat membantu perkembangan perniagaan usahawan luar bandar.
Akses kepada PasaranTidakSemua SektorBumiputera, Luar BandarKementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8001
https://www.rurallink.gov.my/
156Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Bahagian Pembangunan Usahawan Desa (BPUD)Rural Economy Funding Scheme (SPED) NANOMenyediakan pembiayaan untuk usahawan luar bandar di dalam sektor pembuatan, perkhidmatan, pertanian dan pelancongan desaAkses kepada PembiayaanYaSemua SektorBumiputera, Perusahaan Mikro, Luar BandarKementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8001
https://www.rurallink.gov.my/
157Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)FELCRA Berhad (FELCRA)Program Perlengkapan Kampung: Premis PerniagaanMembantu usahawan dengan menyediakan Premis Perniagaan yang kondusif untuk tujuan meningkatkan pendapatan usahawan.InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSLembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah
Wisma FELCRA, Lot 4780 Jalan Rejang
Setapak Jaya Peti Surat 12254
50772 Kuala Lumpur
Phone: 603 - 4145 5000
https://felcra.com.my/
158Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)Program Asnaf BerdikariObjektif program ini adalah untuk:
 • Memberi peluang kepada golongan asnaf yang berminat dan layak menceburi diri dan mempelajari bidang kemahiran asas agar dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan kemahiran diri.
 • Melahirkan golongan asnaf yang terlatih dan boleh berdikari serta membantu menambah pendapatan keluarga dengan berniaga.
Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBumiputera, B40Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Aras 5-9, No 47, Persiaran Perdana
Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
https://www.kemas.gov.my/#
159Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)Program Pembangunan UsahawanObjektif kursus ini adalah untuk:
 • Memberi pendedahan dan pengetahuan asas kepada peserta dalam bidang keusahawanan 
 • Memberi pendedahan kepentingan mempunyai perniagaan yang sah serta mendaftar terus perniagaan masing-masing secara atas talian 
 • Memberi pendedahan berkaitan Penyediaan Rancangan Perniagaan atau Model Kanvas Perniagaan 
 • Memberi pendedahan pengurusan operasi dan model pengeluaran produk dan perkhidmatan 
 • Memberi pendedahan pengurusan kewangan dan percukaian perniagaan dengan sistematik 
 • Memberi pendedahan kepentingan jualan dan pemasaran berkesan dalam perniagaan
Pembangunan Modal InsanTidakPembuatan & PerkhidmatanBumiputera, Wanita, Belia, Luar Bandar, B40Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
Aras 5-9, No 47, Persiaran Perdana
Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
https://www.kemas.gov.my/#
160Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia (JAKOA)Bantuan Bimbingan Usahawan Orang AsliMemberi bantuan keusahawanan dari segi menyedia geran peralatan dan premis bangunan untuk meningkatkan pembangunan perniagaan usahawan Orang Asli.Akses kepada PembiayaanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSJabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia
Tingkat 3, West Block
Wisma Golden Eagle Realty
142-C, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2161 0577
https://www.jakoa.gov.my/
161Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia (JAKOA)Kursus dan Latihan KeusahawananMeningkatkan pengetahuan dan kemahiran di kalangan Orang Asli dalam bidang keusahawanan. Kursus, latihan kemahiran dan seminar dijalankan dengan kerjsama Jabatan/ Agensi Kerajaan dan konsultan latihan yang berdaftar,Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSJabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia
Tingkat 3, West Block
Wisma Golden Eagle Realty
142-C, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2161 0577
https://www.jakoa.gov.my/
162Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)Program Transformasi Kualiti ProdukMenggalakkan potensi produk usahawan dengan meningkatkan imej produk melalui transformasi kepada pembungkusan produk dan bahan promosi.Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPerkhidmatanBumiputera, Luar BandarLembaga Kemajuan Johor Tenggara
Bangunan Ibu Pejabat KEJORA
Jalan Dato' Hj. Hassan Yunus
81930 Bandar Penawar
Johor
No. Tel: 07-8843 000
http://www.kejora.gov.my/
163Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)Program Peningkatan Kualiti Produk
 • Meningkatkan kualiti produk usahawan luar bandar ke arah lebih mampan
 • Membentuk usahwan ke arah kreativiti dan inovasi dari aspek penjenamaan, pembungkusan dan perlabelan
 • Kolaborasi bersama pihak MPC
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSLembaga Kemajuan Kelantan Selatan
Bandar Baru Gua Musang
18300 Gua Musang
Kelantan
No. Tel: 09-9132 200
http://www.kesedar.gov.my/
164Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)Program Industri Kotej Bersepadu
 • Membantu meningkatkan daya saing dan daya maju serta menguruskan perniagaan dengan lebih yakin dan berkesan
 • Melahirkan usahawan baru serta meningkatkan bilangan usahawan dalam pelbagai kluster produk. 
 • Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan (mengurangkan kadar penggangguran di kalangan belia). 
 • Meningkatkan pendapatan usahawan sekurang-kurangnya 15% - 30% daripada pendapatan sedia ada.
 • Membantu usahawan meningkatkan kualiti dan produktiviti produk
 • Membantu memasarkan produk dan perkhidmatan usahawan melalui strategi pemasaran yang sistematik
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSLembaga Kemajuan Kelantan Selatan
Bandar Baru Gua Musang
18300 Gua Musang
Kelantan
No. Tel: 09-9132 200
http://www.kesedar.gov.my/
165Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)Program Ekonomi Komuniti KETENGAH
 • Meningkatkan pendapatan usahawan
 • Meningkatkan taraf hidup usahawan
 • Mewujudkan peluang pekerjaan iv. Meningkatkan ekonomi usahawan
Pembangunan Modal InsanTidakPertanianBumiputeraLembaga Kemajuan Terengganu Tengah
Karung Berkunci No 3
23409  Al Muktafi Billah Shah
Terengganu
No. Tel: 09 823 1000
https://www.ketengah.gov.my/
166Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)Program Pembangunan Perusahaan Batik /Jahitan Wilayah Tengah
 • Meningkatkan pendapatan usahawan
 • Meningkatkan taraf hidup usahawan 
 • Mewujudkan peluang pekerjaan
 • Meningkatkan ekonomi usahawan
Pembangunan Modal InsanTidakPembuatanBumiputeraLembaga Kemajuan Terengganu Tengah
Karung Berkunci No 3
23409  Al Muktafi Billah Shah
Terengganu
No. Tel: 09 823 1000
https://www.ketengah.gov.my/
167Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)Program Pemerkasaan Produk Dan Persijilan
 • Membantu usahawan dalam memperkasakan produk
 • Membantu usahawan dalam mendapat pensijilan
InfrastrukturTidakPembuatanBumiputeraLembaga Kemajuan Terengganu Tengah
Karung Berkunci No 3
23409  Al Muktafi Billah Shah
Terengganu
No. Tel: 09 823 1000
https://www.ketengah.gov.my/
168Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)Program Perkampungan Usahawan KETENGAH
 • Meningkatkan pendapatan usahawan
 • Mewujudkan peluang pekerjaan
 • Pengumpulan dan penempatan usahawan secara bersepadu.
 • Meningkatkan ekonomi keusahawanan desa.
InfrastrukturTidakPembuatanBumiputeraLembaga Kemajuan Terengganu Tengah
Karung Berkunci No 3
23409  Al Muktafi Billah Shah
Terengganu
No. Tel: 09 823 1000
https://www.ketengah.gov.my/
169Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)Program Keusahawanan Wanita di Wilayah KEDA (WOMEN BIZ)Meningkatkan taraf ekonomi setempat melalui platform keusahawanan kepada wanita Menyediakan pengetahuan serta teknik pemasaran yang terkini kepada kelompok usahawan wanita dalam pengurusan perniagaan sebagai business owner Memperkasakan industri produk luar bandar yang berpotensi untuk diketengahkan kepada pasaran yang lebih luas melalui penyertaan golongan wanita.Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Infrastruktur, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorWanitaLembaga Kemajuan Wilayah Kedah
Tingkat 2-5, Bangunan Tunku Jalan Tunku Ibrahim
Peti Surat 195
05720 Alor Setar
Kedah
No. Tel: 04-7205 300 / 04-7205 301
https://www.keda.gov.my/
170Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)Projek Naik Taraf IKS KEDAMeningkatkan taraf ekonomi setempat melalui kemudahan premis IKS yang lebih baik, kondusif dan selamat Mewujudkan persekitaran premis IKS KEDA yang bersih, indah, dan menarik. Memperkasakan industri produk luar bandar yang berpotensi untuk diketengahkan kepada pasaran yang lebih luas melalui kemudahan di premis IKS KEDAInfrastrukturTidakSemua SektorBumiputera, Perusahaan Mikro, B40Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah
Tingkat 2-5, Bangunan Tunku Jalan Tunku Ibrahim
Peti Surat 195
05720 Alor Setar
Kedah
No. Tel: 04-7205 300 / 04-7205 301
https://www.keda.gov.my/
171Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)KEDA Industrial Sosio Economic Hub (KESOC)
 • Menyediakan prasarana yang lebih baik dan tersusun kepada usahawan dan peniaga di daerah Langkawi supaya dapat ditingkatkan dari segi produktiviti dan daya saing
 • Menaikkan nilai tanah sedia ada yang berada di dalam radius kawasan yang mempunyai nilai yang tinggi disamping kemudahan akses yang terbaik
InfrastrukturTidakSemua SektorPerusahaan MikroLembaga Kemajuan Wilayah Kedah
Tingkat 2-5, Bangunan Tunku Jalan Tunku Ibrahim
Peti Surat 195
05720 Alor Setar
Kedah
No. Tel: 04-7205 300 / 04-7205 301
https://www.keda.gov.my/
172Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)Improvement on current infrastructures and facilities in Rural Community Centre (PKD Napoh)
 • Menambaik sistem persimpangan jalan sedia ada untuk urusan keluar masuk ke PKD Napoh khasnya dan keselesaan pengguna jalan raya yang lain secara amnya
 • Menambahkan lagi bilangan pengunjung ke PKD Napoh dengan akses yang lebih mudah dan selamat kepada pengguna terutama kepada kenderaan berat seperti lori dan bas
InfrastrukturTidakSemua SektorPerusahaan MikroLembaga Kemajuan Wilayah Kedah
Tingkat 2-5, Bangunan Tunku Jalan Tunku Ibrahim
Peti Surat 195
05720 Alor Setar
Kedah
No. Tel: 04-7205 300 / 04-7205 301
https://www.keda.gov.my/
173Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)Entrepreneurship Economic Development Transformation Program (EDEP)Meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran produk serta memberi latihan kemahiran kepada usahawan luar bandar agar berdaya saingAkses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorBumiputera, Wanita, Belia, Luar Bandar, B40Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah
Tingkat 2-5, Bangunan Tunku Jalan Tunku Ibrahim
Peti Surat 195
05720 Alor Setar
Kedah
No. Tel: 04-7205 300 / 04-7205 301
https://www.keda.gov.my/
174Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)KEDA Business Centre (KBC)
 • Memperkasa kumpulan usahawan bagi menjalankan perniagaan dengan lebih sistematik dan berpusat. Membuka peluang pemasaran kepada produk luar bandar untuk dipasarkan secara terus kepada pelanggan
 • Menambah nilai hartanah KEDA di lokasi strategik agar lebih memberikan manfaat kepada kumpulan sasar
InfrastrukturTidakSemua SektorPerusahaan MikroLembaga Kemajuan Wilayah Kedah
Tingkat 2-5, Bangunan Tunku Jalan Tunku Ibrahim
Peti Surat 195
05720 Alor Setar
Kedah
No. Tel: 04-7205 300 / 04-7205 301
https://www.keda.gov.my/
175Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)Program Sokongan & Pemerkasaan Usahawan Perda - Mentor Mentee Usahawan (Spear- Mmu)Melahirkan Usahawan Baru Yang Cekap Dan Terlatih Dari Golongan B40 Meningkatkan Tahap Pendapatan Isi Rumah Golongan B40Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBumiputera, B40https://www.perda.gov.my/index.php/perkhidmatan-kami/pembangunan-ekonomi/usahawanLembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
No. 1, Lorong Kampung Gajah 2,
Jalan Kampung Gajah
12200 Butterworth
Pulau Pinang
https://www.perda.gov.my/
176Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)Program Sokongan & Pemerkasaan Usahawan Perda - Rural Product Commercialization (Spear-Rpc)
 • Menghasilkan Produk Usahawan Luar Bandar Yang Berkualiti Tinggi Selaras Dengan Standard Piawaian Antarabangsa
 • Meningkat Kapasiti Penghasilan Produk Serta Produk Usahawan Luar Bandar Dalam Pasaran Komersial
Akses kepada PasaranTidakSemua SektorBumiputera, Perusahaan Mikro, Luar Bandar, B40Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
No. 1, Lorong Kampung Gajah 2, Jalan Kampung Gajah,
12200 Butterworth
Pulau Pinang
https://www.perda.gov.my/
177Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)Program Sokongan & Pemerkasaan Usahawan Perda- Business Transformation Training (Spear- B2t)
 • Memberi Pendedahan & Kefahaman Kepada Usahawan Baru Berhubung Aspek Asas Keusahawanan & Pengurusan Pernigaan 
 • Memberi Panduan Kepada Usahawan Sedia Ada Berhubung Teknik/Strategi Bagi Meningkatkan Tahap Kapasiti & Daya Pesaing Pernigaan Yang Sedang Diusahakan
Pembangunan Modal InsanTidakPembuatan & PerkhidmatanBumiputera, B40Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
No. 1, Lorong Kampung Gajah 2, Jalan Kampung Gajah
12200 Butterworth
Pulau Pinang
https://www.perda.gov.my/
178Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)MARA Business Financing ProgramMenyediakan kemudahan bantuan pembiayaan kepada 1,500 usahawan (Skim PROSPEC - Profesional, SPIKE - Pembiayaan Kontrak Ekspress dan MISA - Pembiayaan Smart Auto) bumiputera dalam tempoh 2021-2025.Akses kepada PembiayaanYaPerkhidmatanBumiputera, WanitaMajlis Amanah Rakyat
Tingkat 19 dan 20
Ibu Pejabat MARA No. 21, Jalan Mara
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2003
https://www.mara.gov.my/
179Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)Business Development Standard ProgramMenyediakan program pensijilan pembangunan standard kepada 1,650 usahawan bumiputera dalam tempoh 2021-2025.Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakSemua SektorBumiputera, WanitaMajlis Amanah Rakyat
Tingkat 19 dan 20
Ibu Pejabat MARA No. 21, Jalan Mara
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2003
https://www.mara.gov.my/
180Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)MARA Entrepreneurship Training ProgramMenyediakan bimbingan dan latihan keusahawanan kepada 35,000 usahawan bumiputera dalam tempoh 2021-2025.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mara.gov.my/en/index/entrepreneurship/entrepreneurship-development/program-latihan-berstruktur/Majlis Amanah Rakyat
Tingkat 19 dan 20
Ibu Pejabat MARA No. 21, Jalan Mara
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2003
https://www.mara.gov.my/
181Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)Gate to Global (GTG)Membangunkan 420 usahawan Bumiputera dari tahun 2021 hingga 2023 bagi menembusi pasaran global dengan menyediakan latihan pengurusan perniagaan global, menembusi pasaran global samada atas talian atau fizikal, penjenamaan produk dan menyertai pameran perniagaan antarabangsa termasuk menyertai padanan perniagaan antarabangsa.Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakSemua SektorBumiputera, WanitaMajlis Amanah Rakyat
Tingkat 19 dan 20
Ibu Pejabat MARA No. 21, Jalan Mara
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2003
https://www.mara.gov.my/
182Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)Business Digitalisation ProgramMembangunkan 1,800 usahawan Bumiputera dari tahun 2022 hingga 2025 bagi membantu meningkatkan kecekapan dalam operasi perniagaan dengan menggunakan kaedah pendigitalan.Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorBumiputera, WanitaMajlis Amanah Rakyat
Tingkat 19 dan 20
Ibu Pejabat MARA No. 21, Jalan Mara
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2003
https://www.mara.gov.my/
183Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)DanaNitaMenyediakan kemudahan bantuan pembiayaan kepada 2,500 usahawan wanita bumiputera dalam tempoh 2021-2025.Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mara.gov.my/bm/menu_keusahawanan/kemudahan-sokongan/pembiayaan-perniagaan/dananita/Majlis Amanah Rakyat
Tingkat 19 dan 20
Ibu Pejabat MARA No. 21, Jalan Mara
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2003
https://www.mara.gov.my/
184Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)MARA Young Entrepreneur ProgramMenyediakan kemudahan bantuan pembiayaan kepada 1,250 usahawan belia bumiputera (Skim Pembiayaan PUTEK - Usahawan Teknikal & PUTRA - Usahawan Lepasan Institusi Pendidikan MARA (IPMA)) dalam tempoh 2021-2025.Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSMajlis Amanah Rakyat
Tingkat 19 dan 20
Ibu Pejabat MARA No. 21, Jalan Mara
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2003
https://www.mara.gov.my/
185Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET):
 •  Skim Insentif Start-up
 • Skim Insentif Nano (AET)
 • Inisiatif untuk membantu usahawan menguruskan perniagaan pengeluaran produk / perkhidmatan berdasarkan pengurusan faktor kapasiti 
 • Membolehkan bantuan modal / insentif digunakan dengan cekap dan berkesan dalam mengembangkan perniagaan 
 • Melahirkan pengusaha pekebun kecil yang dapat menguruskan perniagaan mereka dengan cekap dan berkesan menggunakan sumber yang optimum
Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSPihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah
Bangunan RISDA Km 7
Jalan Ampang Karung Berkunci 11067
50990 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-4256 4022
https://www.risda.gov.my/
186Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Bahagian Dana (Dana)Research & Development Fund (R&D Fund)
 • Fasilitasi dalam membangunkan proses, teknologi, produk baru, penambahbaikan proses dan teknologi ke arah pengkomersialan; 
 • Mewujudkan persekitaran untuk mendorong tekno-preneurs; dan
 • Meningkatkan aplikasi teknologi inovatif di dalam komuniti sebagai tanggungjawab sosial.
Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSKementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Aras 1-7, Blok C4 & C5,Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62662, Putrajaya
No. Tel: 03-8885 8393 / 8324 / 8367 / 8704 / 8322
https://www.mosti.gov.my/
187Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Cradle Fund Sdn Bhd (CRADLE)CIP SPARKCIP SPARK ialah program pra-pengkomersialan yang menyediakan geran bersyarat sehingga RM150,000. Geran ini dikhaskan bagi semua usahawan, kumpulan dan syarikat syarikkat permulaan yang berasaskan teknologi untuk membangunkan lebih banyak idea yang berasaskan teknologi dan inovasi dalam menciptakan produk yang berdaya maju.Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.cradle.com.my/products/cip-spark/Cradle Fund Sdn Bhd
Level 20, Sunway Putra Tower
100 Jalan Putra
50350 Kuala Lumpur
No. Tel: 03 4045 8600
https://www.cradle.com.my/
188Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Cradle Fund Sdn Bhd (CRADLE)Angel Tax Incentive (ATI)Program ini dirangka bagi membantu syarikat pemula teknologi tempatan mendapat dana lanjutan daripada pelabur budiman melalui insentif cukai kepada pelabur budiman yang melabur ke dalam syarikat pemula teknologi tempatan.Akses kepada PembiayaanTidakSemua SektorBelia, Perusahaan Mikrohttps://www.cradle.com.my/products/angel-tax-incentive/Cradle Fund Sdn Bhd
Level 20, Sunway Putra Tower
100 Jalan Putra
50350 Kuala Lumpur
No. Tel: 03 4045 8600
https://www.cradle.com.my/
189Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Cradle Fund Sdn Bhd (CRADLE)CIP SPRINTCIP SPRINT ialah program pengkomersialan baru yang menyediakan geran boleh tukar yang bersyarat sehingga RM 600,000. Program ini adalah bagi syarikat syarikat permulaan yang berasaskan teknologi untuk membantu mereka mengkomersialkan teknologi produck mereka yang inovatif.Akses kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.cradle.com.my/products/cip-sprint/Cradle Fund Sdn Bhd
Level 20, Sunway Putra Tower
100 Jalan Putra
50350 Kuala Lumpur
No. Tel: 03 4045 8600
https://www.cradle.com.my/
190Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Kumpulan Modal Perdana Sdn Bhd (KMPSB)Electrical & Electronics and Renewable Energy Fund (E&E and RE Fund)Memberi pembiayaan modal teroka kepada syarikat berkaitan di sektor Elektrik dan Elektronik (E&E) dan tenaga boleh diperbaharui.Akses kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSKumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd.
L15-01-02 PJX HM Shah Tower
No. 16A Persiaran Barat
46050 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
No. Tel : 03 - 7964 5200
https://www.modalperdana.com/
191Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)MDV TACT and MDV Commercialisation FundMenyediakan pembiayaan l kepada syarikat-syarikat teknologi peringkat awal bagi pertumbuhan seterusnya, terutamanya untuk tujuan keperluan modal kerja, aset / pembelian peralatan dan pembangunan perniagaan.Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Debt Ventures
Level 5, Menara Bank Pembangunan
1016 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2617 2888
https://www.mdv.com.my/
192Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)Liquidity Financing For Technology Startups (LIFTS) - formerly known as Technology StartUps Funding Relief Facility (TSFRF)Menyediakan bantuan kewangan segera, berpatutan dan bersasar kepada syarikat-syarikat teknologi peringkat awal dengan sokongan daripada syarikat modal teroka (Venture Capital) atau daripada agensi kerajaan, terutamanya yang terkesan dengan impak pandemik COVID-19.Akses kepada PembiayaanYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Debt Ventures
Level 5, Menara Bank Pembangunan
1016 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2617 2888
https://www.mdv.com.my/
193Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)MDV Technology Venture Financing Microfund Guarantee Scheme (MDV-TECHVFMG)Mewujudkan dana pembiayaan bersama yang dikongsi sama rata antara Kerajaan dan pihak swasta yang menawarkan pembiayaan teroka kepada syarikat start-up berinovatif dan berasaskan teknologi yang berpotensi tinggi untuk tujuan keperluan modal kerja, aset / pembelian peralatan dan pembangunan perniagaan.Akses kepada PembiayaanYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Debt Ventures
Level 5, Menara Bank Pembangunan
1016 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2617 2888
https://www.mdv.com.my/
194Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysian Global Innovation and Creativity Centre (MaGIC)Global Market Fit Programme (GMP)Untuk menyediakan platform untuk Startups berinovatif dan yang mempunyai pertumbuhan tinggi untuk meneroka budaya, memahami cara perniagaan dan mendapatkan akses pasaran antarabangsa di negara-negara di luar ASEAN.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mymagic.my/gmpMalaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
Block 3730, Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 03-8324 4801
https://www.mymagic.my/
195Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysian Global Innovation and Creativity Centre (MaGIC)MyStartup Hub Programme (MSH)Untuk menarik dan memberikan fasilitasi kepada Startup antarabangsa yang berinovatif untuk mewujudkan hab perniagaan di MalaysiaPembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mymagic.my/mshMalaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
Block 3730, Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 03-8324 4801
https://www.mymagic.my/
196Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysian Global Innovation and Creativity Centre (MaGIC)National Technology & Innovation Sandbox (NTIS) - Capacity building (Industry Based Accelerator (IBA) programme) (NTIS - IBA)Untuk terus membangunkan bakat di ruang keusahawanan melalui program berteraskan keperluan industri yang dirangka untuk membantu syarikat [startups dan penyelidik (projek penyelidikan untuk pengkomersialan)] mengembangkan lagi perniagaan dan mempercepatkan pertumbuhan agar lebih berdaya saing dan boleh berkembang pesat.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSMalaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
Block 3730, Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 03-8324 4801
https://www.mymagic.my/
197Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)Halal Technology Development Fund
 • Membiayai dan membimbing industri kecil dan sederhana (IKS) di dalam industri halal bagi pertumbuhan jangka panjang yang berorientasikan eksport melalui aktiviti patuh syariah.
 • Dana ini merupakan dana padanan hibrid melalui Nota Janji boleh Tukar (CPN) dan geran.
Akses kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mtdc.com.my/business-funding/htdf/Malaysian Technology Development Corporation Sdn. Bhd.
Ground Floor, Menara Yayasan Tun Razak
Jalan Bukit Bintang
55100 Kuala Lumpur
Telephone : 03-2172 6000
https://www.mtdc.com.my/
198Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)MRANTI Corporation Sdn. Bhd (MRANTI)Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation (MRANTI) Business Enhancement Handholding ProgrammeMemupuk usahawan "Start-up" daripada idea kepada pengkomersialan produk dan perkhidmatan inovatif melalui program yang komprehensif dan bersepadu dengan bimbingan, latihan, mentor dan perundingan, melalui intervensi fizikal dan perkhidmatan inkubasi maya.Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPembuatan & PerkhidmatanPerusahaan MikroMRANTI Corporation Sdn. Bhd (MRANTI)
HIVE 5 (Enterprise 4)
Taman Teknologi MRANTI Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03 8998 2020
https://mranti.my/
199Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)MRANTI Corporation Sdn. Bhd (MRANTI)Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation (MRANTI) Business Capability Intervention ProgrammeMeningkatkan pertumbuhan syarikat "Start-up" dengan menyediakan Intervensi yang komprehensif dan bersepadu dalam bahagian yang perlu dititik beratkan iaitu akses kepada pasaran, pembiayaan, teknologi dan perkhidmatan pakar serta perkara yang berkaitan IP.Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPembuatan & PerkhidmatanPerusahaan MikroMRANTI Corporation Sdn. Bhd (MRANTI)
HIVE 5 (Enterprise 4)
Taman Teknologi MRANTI Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
Tel: 03 8998 2020
https://mranti.my/
200Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)NanoMalaysia Berhad (NMB)NanoMalaysia Energy Storage Technology InitiativeProjek penyimpanan tenaga yang menggunakan nanoteknologi untuk membekalkan tenaga elektrik kepada alat-alat atau peranti dan sistem elektronik seperti laptop, tablet dan telefon mudah-alih. Tujuan utama pembangunan projek ini adalah untuk:
 • Melalui NESTI, Malaysia memberi respons kepada permintaan yang sedang meningkat untuk sistem simpanan tenaga dari sektor tenaga diperbaharui (Fi, NEM dan Large Scale Solar), tenaga (power quality and stability), sektor ekonomi digital (MyDIGITAL, peranti dan sistem elektronik) dan juga pasaran baru muncul kenderaan elektrik di rantau ASEAN dan global.
Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSNanoMalaysia Berhad
A-2-2 & A-2-3
Level 2 157 Hampshire Place Office
No. 1 Jalan Mayang Sari
50450 Kuala Lumpur
Phone: +603 2166 8849
http://www.nanomalaysia.com.my/
201Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)NanoMalaysia Berhad (NMB)Program Pengkomersialan Nanoteknologi REVOLUTIoNT, RMKE-12 termasuk National Graphene Action Plan (Graphenovation) dan iNanovation
 • Pelaksanaan projek-projek kolaborasi berasaskan graphene dan nanoteknologi berkonsepkan quadruple helix dengan kerjasama di antara industri, pusat penyelidikan / universiti, rakyat dan kerajaan bermodalkan Venture Builder untuk membangunkan ekosistem 4IR nanoteknologi
 • Peruntukan sebanyak RM 1 juta bagi setiap projek pembangunan produk dan sebanyak RM 2 juta bagi setiap projek scale-up.
Akses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorPerusahaan Mikro, Luar Bandar, B40NanoMalaysia Berhad
A-2-2 & A-2-3
Level 2 157 Hampshire Place Office
No. 1 Jalan Mayang Sari
50450 Kuala Lumpur
Phone: +603 2166 8849
http://www.nanomalaysia.com.my/
202Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)NanoMalaysia Berhad (NMB)Program Scale Up Nanoteknologi - Hydrogen EcoNanoMY
 • Fasa 1 – Penskalaan Teknologi Penjanaan
 • Fasa 2 – Pembinaan Ekosistem
 • Fasa 3 – Pengkomersialan dan Pengindustrian
Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSNanoMalaysia Berhad
A-2-2 & A-2-3
Level 2 157 Hampshire Place Office
No. 1 Jalan Mayang Sari
50450 Kuala Lumpur
Phone: +603 2166 8849
http://www.nanomalaysia.com.my/
203Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)NanoMalaysia Berhad (NMB)Program Scale Up Nanoteknologi - Nanotech Remote Energy System (NREGs)
 • Pelaksanaan projek Nanotech Remote Energy System (NREgS) yang merangkumi penskalaan teknologi penuaian tenaga (energyharvesting) dengan penerapan bahan termaju bagi memantapkan prestasi peranti pengecas tanpa wayar berteraskan aplikasi yang memerlukan mobiliti seperti pengguna telefon mudah alih, peranti dan sistem digital seperti Internet of Nano Things, sektor pengangkutan serta bandar pintar sejajar dengan MyDIGITAL.
 • Projek ini juga bertujuan membina jaringan ekosistem yang kukuh di dalam menyokong fasa pengkomersilan dan perindustrian.
Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSNanoMalaysia Berhad
A-2-2 & A-2-3
Level 2 157 Hampshire Place Office
No. 1 Jalan Mayang Sari
50450 Kuala Lumpur
Phone: +603 2166 8849
http://www.nanomalaysia.com.my/
204Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)Homestay Entrepreneur Training and Skill Enhancement
 • Menerapkan semangat keusahawanan dikalangan pengusaha Homestay; dan
 • Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dikalangan pengusaha Homestay.
Pembangunan Modal InsanTidakPerkhidmatanLuar BandarKementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
No. 2, Menara 1
Jalan P5/6 Presint 5
62200 Putrajaya
No. Tel: 03 8000 8000
http://www.motac.gov.my/
205Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (Kraftangan)Program Pembangunan Kemahiran Komuniti KrafProgram pembangunan usahawan kraf yang berdaya maju dan berdaya saing serta menjadi pemangkin dalam pembangunan industri kraf.Pembangunan Modal InsanTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSPerbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
Kompleks Kraf Kuala Lumpur
Seksyen 63, Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2162 7459 / 03-2162 7536
https://www.kraftangan.gov.my/
206Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (Kraftangan)Program Pengkomersialan Kraf - Pemasaran Kraf Secara DigitalMempromosi dan memasarkan produk kraf tempatan secara dalam talian serta memaparkan maklumat berkaitan ekosistem dalam industri kraf negara. Ia berkonsepkan “Global Reach Local Identity”.Infrastruktur, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSPerbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
Kompleks Kraf Kuala Lumpur
Seksyen 63, Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2162 7459 / 03-2162 7536
https://www.kraftangan.gov.my/
207Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (Kraftangan)Program Pengkomersialan Kraf - Pemasaran Kraf Secara FizikalMeluaskan saiz pasaran produk kraf dengan melaksanakan aktiviti promosi dan pemasaran secara berkala dan konsisten melalui aktiviti kebolehcapaian pasaran serta komunikasi pemasaran bersepadu.Infrastruktur, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSPerbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
Kompleks Kraf Kuala Lumpur
Seksyen 63, Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2162 7459 / 03-2162 7536
https://www.kraftangan.gov.my/
208Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (Kraftangan)Program Reka Bentuk & Pembangunan KrafMemberi tumpuan kepada pembangunan rekaan produk baharu yang berkualiti dan berdaya saing bagi memenuhi kehendak pasaran dalam dan luar negara.Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSPerbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
Kompleks Kraf Kuala Lumpur
Seksyen 63, Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2162 7459 / 03-2162 7536
https://www.kraftangan.gov.my/
209Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)2 Years Exit Programme (2YEP)
 • Memberi peluang meningkatkan pendapatan kepada individu yang dikenal pasti dalam kalangan kumpulan sasar; dan
 • Memperkasakan kumpulan sasar untuk menjana pendapatan tambahan supaya dapat berdikari.
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=c3k1dnJpcVhZZXRYU2UxRk1zLzZTdz09Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat
Aras 6, 9-18, No 55
Persiaran Perdana Presint 4
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8000
http://www.jkm.gov.my/
210Kementerian Belia dan Sukan (KBS)Jabatan Belia dan Sukan Negara (JBSN)[email protected] ([email protected])Objektif program adalah seperti berikut:
 • Melatih belia berkenaan ciri - ciri keusahawanan; pembudayaan keusahawanan; serta penggalakan aktiviti keusahawanan sosial; 
 • Membimbing belia berkaitan pengurusan keusahawanan yang sistematik secara praktikal dan teori melibatkan asas keusahawanan; keusahawanan digital; keusahawanan kreatif; dan keusahawanan sosial;
 • Memantapkan ilmu dan kemahiran belia dalam bidang keusahawanan sosial yang boleh diteroka sebagai platform yang menyediakan peluang penciptaan pekerjaan baru; dan
 • Membantu belia mengembangkan potensi dan empayar perniagaan seterusnya meningkatkan hasil jualan mereka.
Pembangunan Modal InsanTidakPerkhidmatanBeliaKementerian Belia dan Sukan
Menara KBS, 27 Persiaran
Perdana Presint 3
62570 Putrajaya
No. Tel: 03-8871 3212/ 03-8871 3333 /03-8871 3004
http://www.kbs.gov.my/
211Kementerian Belia dan Sukan (KBS)Jabatan Belia dan Sukan Negara (JBSN)Social Entrepreneurship for Rural Youth (SERY)Objektif program adalah seperti berikut:
 • Menyediakan belia dengan ilmu dan kemahiran dalam keusahawanan sosial sebagai peluang penciptaan pekerjaan baru kepada belia;
 • Menggalakkan penyertaan dan penglibatan belia dalam menyelesaikan isu pembangunan komuniti dan sosioekonomi kawasan luar bandar;
 • Memberi kesedaran dan inspirasi kepada belia luar bandar tentang keusahawanan sosial dan potensinya untuk pemerkasaan individu dan komuniti; dan 
 • Mewujudkan impak sosial atau alam sekitar yang positif secara proaktif.
Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBumiputera, Belia, Perusahaan Mikro, Luar Bandar, B40Kementerian Belia dan Sukan
Menara KBS, 27 Persiaran
Perdana Presint 3
62570 Putrajaya
No. Tel: 03-8871 3212/ 03-8871 3333 /03-8871 3004
http://www.kbs.gov.my/
212Kementerian Belia dan Sukan (KBS)Jabatan Belia dan Sukan Negara (JBSN)Kursus Youth Agrotech
 • Meningkatkan pemahaman peserta mengenai:a) Amalan Pertanian Baik atau Good Agricultural Practice (GAP) b) Falsafah, konsep dan teknik asas pengurusan projek c) Kaedah pengiraan kos untung rugi sesuatu projek d) Kepentingan pengurusan kawalan penyakit dan perosak e) Penyediaan media tanaman dan sistem pengairan
 • Membina keyakinan dalam menghadapi cabaran dalam bidang keusahawanan tani; dan
 • Membina rangkaian perniagaan dalam kalangan peserta.
Pembangunan Modal InsanTidakPertanianBeliaKementerian Belia dan Sukan
Menara KBS, 27 Persiaran
Perdana Presint 3
62570 Putrajaya
No. Tel: 03-8871 3212/ 03-8871 3333 /03-8871 3004
http://www.kbs.gov.my/
213Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)Jom Jadi Perantis (JUMPER)
 • mempersiapkan graduan muda Bumiputera dan pemegang sijil dengan skil dan pengetahuan untuk menceburkan diri di dalam sektor runcit & perdagangan;
 • membantu graduan muda Bumiputera dan pemegang sijil untuk memulakan perniagaan di dalam sektor runcit & perdagangan melalui mekanisma yang berstruktur dan sistematik; dan
 • meningkatkan kebolehkerjaan para graduan.
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaPerkhidmatanBumiputera, Beliahttps://www.punb.com.my/ms/program-jumper-punbPerbadanan Usahawan Nasional Berhad
Level 10, Block 1B
Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2785 1515
https://www.punb.com.my/
214Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)Program Pembiayaan Keusahawanan PUNB
 • Membangunkan dan meningkatkan jumlah usahawan Bumiputera melalui program pembiayaan keusahawanan PUNB 
 • Meningkatkan kapasiti usahawan Bumiputera dengan pengetahuan melalui program latihan dan pembangunan serta pendedahan kepada pasaran (market exposure)
Pembuatan & PerkhidmatanYaPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Usahawan Nasional Berhad
Level 10, Block 1B
Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2785 1515
https://www.punb.com.my/
215Kerajaan Negeri SabahJabatan Hal Ehwal Wanita Sabah (JHEWA)Program Pembangunan Ibu Tunggal dan Wanita B40Menyediakan kursus kemahiran kepada ibu tunggal dan wanita B40 terutamanya di kawasan luar bandar bagi membantu mereka menjana pendapatan melalui keusahawanan.Pembangunan Modal InsanTidakPembuatan & PerkhidmatanWanita, Luar Bandar, B40Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah
Tingkat 3 & 4, Wisma Wanita KM. 3.5
Jalan Tuaran, Beg Berkunci 2082
88999 Kota Kinabalu
Sabah
https://jhewa-mpws.sabah.gov.my/
216Kerajaan Negeri SabahJabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan (JPPP)Bantuan IKS (BAIKS)Meningkatkan kapasiti dan keupayaan IKS melalui pemberian geran dalam kategori berikut:
 • Mesin dan peralatan
 • Pembungkusan produk
 • Pendigitalan Bisnes 
 • Francais
Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKSJabatan Pembangunan Perindustrian & Penyelidikan
1st, 5th, 7th & 8th Floor, Block C
Wisma Tun Fuad Stephens
88300 Kota Kinabalu
Sabah
No. Telefon : 6-088-214866, 215035
Nombor Faks : 6-088-257814, 216698
E-Mail : [email protected]
https://didr.sabah.gov.my/
217Kerajaan Negeri SabahJabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan (JPPP)SME Development CourseMeningkatkan kemahiran dan kapasiti dalam pelbagai bidangPembangunan Modal InsanTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKSJabatan Pembangunan Perindustrian & Penyelidikan
1st, 5th, 7th & 8th Floor, Block C
Wisma Tun Fuad Stephens
88300 Kota Kinabalu
Sabah
No. Telefon : 6-088-214866, 215035
Nombor Faks : 6-088-257814, 216698
E-Mail : [email protected]
https://didr.sabah.gov.my/
218Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Perindustrian (MID SABAH)Kursus Pembangunan UsahawanMelahirkan usahawan baru dalam pelbagai bidang keusahawananPembangunan Modal InsanTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKShttps://mid.sabah.gov.my/Kementerian Pembangunan Perindustrian
Tingkat Bawah, 3-6, Wisma Kewangan
Jalan Tunku Abdul Rahman
88593 Kota Kinabalu
Beg Berkunci No. 2037
88622 Kota Kinabalu
No. Tel: 088-255 055 / 264 360 / 264 361
https://mid.sabah.gov.my/
219Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Perindustrian (MID SABAH)Program Transformasi Usahawan Sabah (TRUS-MID)Meningkatkan kualiti pembungkusan bagi memenuhi pematuhan pensijilan Halal dan menembusi pasaran tempatan.Pembangunan Modal InsanTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKShttps://mid.sabah.gov.my/Kementerian Pembangunan Perindustrian
Tingkat Bawah, 3-6, Wisma Kewangan
Jalan Tunku Abdul Rahman
88593 Kota Kinabalu
Beg Berkunci No. 2037
88622 Kota Kinabalu
No. Tel: 088-255 055 / 264 360 / 264 361
https://mid.sabah.gov.my/
220Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah (KPLBS)ExhibitionsMembantu usahawan terpilih untuk mempromosikan dan menjual produk.Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanLuar Bandar, B40Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
Jalan Sanzac Sembulan, Peti Surat No. 11591
88817 Kota Kinabalu
Sabah Tel:088-224434/ 221556
https://kplb.sabah.gov.my/
221Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah (KPLBS)Local Handicraft Skills CourseMeningkatkan kualiti produk dan meningkatkan kepelbagaian produk berdasarkan sumber tempatan.Pembangunan Modal InsanTidakPerkhidmatanLuar Bandar, B40Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
Jalan Sanzac Sembulan, Peti Surat No. 11591
88817 Kota Kinabalu
Sabah Tel:088-224434/ 221556
https://kplb.sabah.gov.my/
222Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah (KPLBS)Pembangunan Usahawan Desa (PUD)Membina / menaik taraf infrastruktur Pusat Usahawan Desa (Pusat Keusahawanan Desa - PKD) / Tamuniaga / Pusat Pembelajaran Komuniti (CLC) dan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk usahawan beroperasi dan memulakan / mengembangkan perniagaan dan juga menaik taraf bangunan merekaInfrastrukturTidakPembuatanLuar Bandar, B40Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
Jalan Sanzac Sembulan, Peti Surat No. 11591
88817 Kota Kinabalu
Sabah Tel:088-224434/ 221556
https://kplb.sabah.gov.my/
223Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah (KPLBS)Program Khidmat Masyarakat (Projek Jahit Menjahit)Memberi bimbingan kepada wanita luar bandar untuk meningkatkan kemahiran jahitanPembangunan Modal InsanTidakPerkhidmatanWanitaKementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
Jalan Sanzac Sembulan, Peti Surat No. 11591
88817 Kota Kinabalu
Sabah Tel:088-224434/ 221556
https://kplb.sabah.gov.my/
224Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah (KPLBS)Satu Daerah Satu Produk (SDSP)Membina / menaik taraf infrastruktur dan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk usahawan beroperasi dan memulakan perniagaan di kampung terpilih.InfrastrukturTidakPembuatanB40Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
Jalan Sanzac Sembulan, Peti Surat No. 11591
88817 Kota Kinabalu
Sabah Tel:088-224434/ 221556
https://kplb.sabah.gov.my/
225Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)Development of Business Premises (SEDCO / EPU, JPM).

i. Taman Industri Kecil dan Sederhana SEDCO
Menyediakan premis industri ringan khas untuk usahawan IKS BumiputeraInfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
226Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)Development of Business Premises (SEDCO / EPU,JPM)

v. Pembinaan 12 unit 2 tingkat (Blok D & E) Fasa 2 di Pelantong, Beluran, Sabah
Penyediaan premis Perniagaan untuk Usahawan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
227Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)Development of Business Premises (SEDCO / EPU,JPM)

ii. Arked Perniagaan Pekan Muhibbah - Sg. Manila, Sandakan
Penyediaan premis Perniagaan untuk Usahawan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
228Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)Development of Business Premises (SEDCO / EPU,JPM)

iii. Bazaar Masjid Al-Kauthar, Tawau
Penyediaan premis Perniagaan untuk Usahawan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
229Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)Development of Business Premises (SEDCO / EPU,JPM)

iv. Premis Perniagaan Kg. Paris, Kinabatangan
mewujudkan usahawan melalui Program Penyediaan Premis Perniagaan. Usahawan merupakan salah satu agen penggerak ekonomi sesebuah kawasan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
230Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)development of Business Premises (SEDCO / MID)

viii. Kedai Kalabakan (12unit 2 tingkat)"
Penyediaan premis Perniagaan untuk Usahawan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
231Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)Development of Business Premises (SEDCO / MID)

vi. Kedai Sook Fasa V (4 unit 2 tingkat & 4 unit 3 tingkat)
Penyediaan premis Perniagaan untuk Usahawan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
232Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)Development of Business Premises (SEDCO / MID)

vii. Kedai Dan Hotel 2 Blok Bangunan (Bangunan Hotel 2 Tingkat & Bangunan Kedai 1 Tingkat) Pulau Bum Bum Semporna
Membantu dalam mempertingkatkan ekonomi usahawan Bumiputera agar lebih setanding dengan kaum bukan BumiputeraInfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
233Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)Training for Potential and New EntrepreneursMeliputi pelbagai aspek kompetensi keusahawanan termasuk pengurusan kewangan, pemasaran serta kursus pengkhususan bagi bidang tertentu yang dikenalpasti.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
234Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)Dana Pembangunan Usahawan Bumiputera Sarawak - SMART Community (DPUB Sarawak)SMART Community menyediakan platform baru untuk produk tempatan Bumiputera untuk bersaing dan menembusi pasaran Antarabangsa, selain itu program ini akan membantu memperbaiki dan memperluas program komuniti semasa. Program Objektif:
 • Platform yang membolehkan Bumiputera Sarawak (B40) mewujudkan pasaran baru dan standard baru dalam bidang keusahawanan, dan pada masa yang sama, memupuk pengetahuan mereka mengenai perniagaan juga di peringkat global; dan
 • SMART Community membantu mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat Bumiputera dengan memberi kesedaran serta ilmu / latihan perniagaan dan latihan pengurusan, modal perniagaan dan bimbingan.
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorBumiputera, Perusahaan Mikro, Luar Bandar, B40Unit Peneraju Agenda Bumiputera
Tingkat 13, Tower A, Suasana PjH
Jalan Tun Abdul Razak, Presint 2
62100 Putrajaya

No. Tel: 03-8090 3000
http://www.teraju.gov.my/
235Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)Dana Pembangunan Usahawan Bumiputera (DPUB) Sabah - Global Processing Entrepreneur Programme Centre (GLOPEC) (DPUB SABAH)Global Processing Entrepreneur Programme Centre (GLOPEC) menyediakan platform baru untuk produk tempatan Bumiputera untuk bersaing dan menembusi pasaran Antarabangsa, selain itu program ini akan membantu memperbaiki dan memperluas program komuniti semasa. Program Objektif:
 • Platform yang membolehkan Bumiputera Sabah (B40) mewujudkan pasaran baru dan standard baru dalam bidang keusahawanan, dan pada masa yang sama, memupuk pengetahuan mereka mengenai perniagaan juga di peringkat global; dan
 • GLOPEC membantu mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat Bumiputera dengan memberi kesedaran serta ilmu / latihan perniagaan dan latihan pengurusan, modal perniagaan dan bimbingan.
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorBumiputera, Perusahaan Mikro, Luar Bandar, B40Unit Peneraju Agenda Bumiputera
Tingkat 13, Tower A, Suasana PjH
Jalan Tun Abdul Razak, Presint 2
62100 Putrajaya

No. Tel: 03-8090 3000
http://www.teraju.gov.my/
Kementerian/Agensi UtamaAgensi PelaksanaNama ProgramObjektif ProgramSkop BantuanMenyediakan Bantuan KewanganSektor Yang DiliputiKumpulan SasaranInfo ProgramSila HubungiLaman Web
1Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM)Ikhtiar Financing SchemeMengurangkan kadar kemiskinan di Malaysia dengan memberikan pembiayaan kepada isi rumah miskin supaya mereka boleh menjalankan kegiatan ekonomi yang boleh menambahkan pendapatan isi rumah melalui pembiayaan i-Mesra, i-Srikandi, dan i-Wibawa.Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.aim.gov.my/skim_pembiayaan/spiAmanah Ikhtiar MalaysiaMenara
Amanah Ikhtiar, No 3 Jalan Cempaka SD 12/1A
Bandar Sri Damansara PJU9
52200 Kuala Lumpur
No. Telefon: +603 6274 8810 / 8809
Hotline: 1 300 88 8246
Emel: [email protected]
https://www.aim.gov.my/
2Bank Negara Malaysia (BNM)Bank Negara Malaysia (BNM)Bank Negara Malaysia's Fund for Small and Medium Enterprise (BNM 's Fund for SMEs)Untuk meningkatkan akses kepada pembiayaan kos berpatutan bagi PKS.Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.bnm.gov.my/sme-financingBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
Bank Negara Malaysia
Blok D, Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur
No. Tel: 1300 88 5465
https://www.bnm.gov.my/
3Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Guarantee Schemes:
1. Portfolio Guarantee/ Wholesale Guarantee;
2. BizJamin (previously as Credit Enhancer);
3. BizJamin Bumi (previously as Enhancer Bumi);
4. BizMaju (previously as Enhancer Excel);
5. BizSME;
6. Flexi Guarantee Scheme; and
7. Francise Financing Scheme.
Menyediakan skim jaminan untuk membantu PKS mendapatkan kemudahan kredit dari institusi kewangan melalui CGC.Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttp://www.cgc.com.my/conventional-schemes/Credit Guarantee Corporation
97, Jalan SS 7/2, Ss 7
47301 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7880 0088
https://www.cgc.com.my/
4Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)BNM Fund for SMEs
1. Targeted Relief & Recovery Facility (TRRF)
2. High Tech Facility (HTF)
3. Micro Enterprises Facility (MEF)
 • Menyediakan bantuan dan sokongan pemulihan untuk PKS dalam sektor perkhidmatan yang terjejas berikutan perlaksanaan semula langkah-langkah pembendungan sejak bulan Jun 2020;
 • Bantuan kepada PKS berteknologi tinggi dan dipacu inovasi serta selaras dengan matlamat pembangunan jangka panjang strategik yang terdapat dalam Aspirasi Pelaburan Nasional; dan
 • Meningkatkan akses kepada pembiayaan tanpa cagaran untuk perusahaan/ usahawan mikro, pada kos yang berpatutan.
Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSCredit Guarantee Corporation
97, Jalan SS 7/2, Ss 7
47301 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7880 0089
https://www.cgc.com.my/
5Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Financing Schemes (Private Fund):
1. BizMula-i;
2. BizWanita-i;
3. BizBina-I;
4.BizMikro; dan
5. BizSinar
 • Pembiayaan kepada yang ingin memulakan perniagaan. Untuk menggalak dan mengasuh perniagaan yang mempunyai wawasan perniagaan yang baik dan mempunyai daya keusahawan yang tinggi;
 • Membantu usahawanita yang ingin mengembangkan perniagaan mereka;
 • Bertujuan untuk menyediakan bantuan pembiayaan kepada pelanggan CGC sedia ada yang terkesan akibat bencana alam;
 • Ditujukan untuk perusahaan mikro yang kurang mendapat perhatian, yang baru beroperasi seawal 12 bulan; dan
 • Ditujukan untuk pasaran yang kurang mendapat perhatian dari pihak bank atau perniagaan yang tidak mencapai kriteria tertentu atau sasaran penilaian risiko institusi kewangan.
Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorBumiputerahttps://www.cgc.com.my/direct-financing/Credit Guarantee Corporation
97, Jalan SS 7/2, Ss 7
47301 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7880 0090
https://www.cgc.com.my/
6Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC)Tabung Projek Usahawan Bumiputera - i (TPUB-i)Menyediakan pembiayaan kepada PKS Bumiputera yang telah diberi kontrak tetapi gagal untuk mendapat pembiayaan dari institusi kewangan.Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.cgc.com.my/direct-financing/Credit Guarantee Corporation
97, Jalan SS 7/2, Ss 7
47301 Petaling Jaya
Selangor
No. Tel: 03-7880 0090
https://www.cgc.com.my/
7Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Latihan Memperkasa Usahawan Sedia Ada Kursus / bengkel untuk kumpulan sasaran berdasarkan permintaan mereka untuk meningkatkan kemahiran mereka, untuk memperoleh pengetahuan dan untuk meningkatkan produktiviti serta untuk mengembangkan daya saing di kalangan usahawan. Latihan akan dilaksanakan oleh Wilayah FELDA dan juga melalui kerjasama dengan agensi lain.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSLembaga Kemajuan Tanah Persekutuan
Menara FELDA Platinum Park
No. 11 Persiaran KLCC
50088 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2191 2223
https://felda.gov.my/
8Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA) Program SAWARIPromosi dan pemasaran produk usahawan FELDA ke outlet SAWARI melalui Program Vendor SAWARI (PVS) ..Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.felda.gov.my/peneroka/sumbangan-sosioekonomi/usahawanLembaga Kemajuan Tanah Persekutuan
Menara FELDA Platinum Park
No. 11 Persiaran KLCC
50088 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2191 2224
https://felda.gov.my/
9Kementerian Belia dan Sukan (KBS)Kementerian Belia dan Sukan (KBS)[email protected]Objektif program adalah seperti berikut:
 • Melatih belia berkenaan ciri - ciri keusahawanan; pembudayaan keusahawanan; serta penggalakan aktiviti keusahawanan sosial;
 • Membimbing belia berkaitan pengurusan keusahawanan yang sistematik secara praktikal dan teori melibatkan asas keusahawanan; keusahawanan digital; keusahawanan kreatif; dan keusahawanan sosial;
 • Memantapkan ilmu dan kemahiran belia dalam bidang keusahawanan sosial yang boleh diteroka sebagai platform yang menyediakan peluang penciptaan pekerjaan baru; dan
 • Membantu belia mengembangkan potensi dan empayar perniagaan seterusnya meningkatkan hasil jualan mereka.
Pembangunan Modal InsanTidakPerkhidmatan BeliaKementerian Belia dan Sukan
Menara KBS, 27 Persiaran
Perdana Presint 3
62570 Putrajaya
No. Tel: 03-8871 3212/ 03-8871 3333 /03-8871 3004
http://www.kbs.gov.my/
10Kementerian Belia dan Sukan (KBS)Kementerian Belia dan Sukan (KBS)Social Entrepreneurship for Rural Youth (SERY)Objektif program adalah seperti berikut:
 • Menyediakan belia dengan ilmu dan kemahiran dalam keusahawanan sosial sebagai peluang penciptaan pekerjaan baru kepada belia;
 • Menggalakkan penyertaan dan penglibatan belia dalam menyelesaikan isu pembangunan komuniti dan sosioekonomi kawasan luar bandar;
 • Memberi kesedaran dan inspirasi kepada belia luar bandar tentang keusahawanan sosial dan potensinya untuk pemerkasaan individu dan komuniti; dan
 • Mewujudkan impak sosial atau alam sekitar yang positif secara proaktif.
Pembangunan Modal InsanTidakPerkhidmatan BeliaKementerian Belia dan Sukan
Menara KBS, 27
Persiaran Perdana Presint 3
62570 Putrajaya
No. Tel: 03-8871 3212/ 03-8871 3333 /03-8871 3004
http://www.kbs.gov.my/
11Kementerian Belia dan Sukan (KBS)Kementerian Belia dan Sukan (KBS)Youth Agrotechi. untuk mengubah persepsi mengenai sektor pertanian; dan
ii. untuk memberi gambaran mengenai senario pertanian semasa.
Pembangunan Modal InsanTidakPertanian BeliaKementerian Belia dan Sukan
Menara KBS, 27
Persiaran Perdana, Presint 3
62570 Putrajaya
No. Tel: 03-8871 3212/ 03-8871 3333 /03-8871 3004
http://www.kbs.gov.my/
12Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) MYNIC BerhadMYDX.MY (PILOT)Sebuah Direktori Digital Malaysia yang akan menyenaraikan perniagaan yang sah (melalui pemilikan nama domain .MY) di semua sektor, dan menjadi portal sehenti untuk rakyat Malaysia dan antarabangsa untuk mencari syarikat, perniagaan dan tarikan yang bertempat di Malaysia. Inisiatif ini akan memberi manfaat kepada 320,000 pengguna .MY kiniInfrastruktur, Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSMYNIC Berhad
Level 3, Tower 2
Menara Cyber Axis Jalan Impact
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 03 8008 2000
https://mynic.my/
13Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) MYNIC BerhadPRIME - Entrepreneurs Digital Enablement Training
 • Menganjurkan sesi Webinar PERCUMA untuk menggalakkan & meningkatkan kefahaman tentang kepentingan pendigitalan perniagaan. Perserta juga ditawarkan: -Nama domain BIZ.MY PERCUMA (kepada 20,000 MSMEs) -Aplikasi pemasaran digital GO2 percuma.
 • Memberi latihan intensif pemasaran digital (media sosial, Google Ads & SEO) & pembangunan laman web ecommerce berserta 3 bulan bimbingan selepas latihan.
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSMYNIC Berhad
Level 3, Tower 2
Menara Cyber Axis Jalan Impact
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 03 8008 2001
https://mynic.my/
14Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) MYNIC BerhadProgram Realisasi Impian Ekonomi Digital (PRIME) - Digital Branding through BIZ.MY (free registration) & GO2 Brand Standard & other domain categories.Peruntukan 20,000 unit nama domain BIZ.MY digabungkan dengan GO2 Brand Standard (aplikasi pemasaran digital) PERCUMA untuk tahun pertama kepada semua MSME yang baru didaftarkan dan sedia ada dengan objektif utama:
 • Untuk mendapatkan lebih banyak MSME menggunakan .MY dan bukannya domain luar lain seperti .COM
 • Untuk mendidik & memberi kesedaran tentang pentingnya kehadiran dalam talian yang betul
 • Untuk mendidik & memberi kesedaran tentang pentingnya mendapatkan nama domain mereka sebagai penjenamaan digital.
Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSMYNIC Berhad
Level 3, Tower 2
Menara Cyber Axis Jalan Impact
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 03 8008 2002
https://mynic.my/
15Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) Malaysian Digital Economy Corporation (MDEC)Dana Teknologi Inovasi Untuk Globalisasi (TIG) Formerly Dana Pembangunan dan Pengkomersilan ProdukInsentif untuk menggalakkan pembangunan produk sehingga ke peringkat pengkomersilan untuk: 
 • menerajui pembangunan produk & perkhidmatan yang inovatif & berdaya maju secara komersial; 
 • menambah bilangan IP yang berdaya maju secara komersial; dan 
 • meningkatkan daya saing syarikat untuk membolehkan mereka pergi ke peringkat global.
Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC) Sdn Bhd
2360 Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 1-800-88-8338 / 03-8315 3000
https://mdec.my/
16Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) Malaysian Digital Economy Corporation (MDEC)Program Transformasi Pendigitalan PKS
 • Menyediakan PKS dengan rangsangan ke arah yang betul dalam penerimagunaan penyelesaian digital
 • Menyediakan panduan praktikal langkah demi langkah dalam penerimagunaan penyelesaian digital
 • Menyediakan cadangan langkah seterusnya untuk PKS meningkatkan operasi perniagaan dan meningkatkan rantaian nilai teknologi
Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC) Sdn Bhd
2360 Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 1-800-88-8338 / 03-8315 3001
https://mdec.my/
17Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) Malaysian Digital Economy Corporation (MDEC)Research Incentive Scheme For Enterprises (RISE)Insentif kewangan kepada: 
 • menggalakkan penyelidikan dalam bidang strategik; 
 • meningkatkan pembangunan aktiviti penyelidikan & inovasi yang berdaya saing tinggi; dan 
 • menambah baik bekalan bakat berkebolehan & berpengetahuan saintifik.
Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC) Sdn Bhd
2360 Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 1-800-88-8338 / 03-8315 3002
https://mdec.my/
18Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia (K-KOMM) Malaysian Digital Economy Corporation (MDEC)Program Penerimagunaan e-Dagang (Digital Empowered Business : Adoption - eCommerce)Memupuk penerimagunaan e-dagang dan internet ekonomi di kalangan kumpulan sasar bagi mempercepat pertumbuhan keseluruhan KDNK e-dagang negaraAkses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC) Sdn Bhd
2360 Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 1-800-88-8338 / 03-8315 3003
https://mdec.my/
19Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)Bahagian Kesejahteraan Bandar (KB)Program Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar Meningkatkan kemahiran kumpulan sasar (B40 di kawasan bandar) supaya mampu mengusahakan perniagaan (Keusahawanan) yang boleh memberi pendapatan yang lebih tinggi seterusnya meningkatkan kualiti hidup dan keluar daripada kemiskinan Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanB40Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
51, Persiaran Perdana, Presint 4
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8000
https://www.kpkt.gov.my/
20Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Bahagian Pembangunan Usahawan Desa Rural Economy Funding Scheme (SPED)menyediakan pembiayaan untuk usahawan luar bandar di dalam sektor pembuatan, perkhidmatan, pertanian dan pelancongan desaAkses Kepada PembiayaanYaSemua SektorBumiputera, Luar Bandarhttps://www.smebank.com.my/ms/financing/programmes/skim-pembiayaan-ekonomi-desa-spedKementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana, Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8001
https://www.rurallink.gov.my/
21Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah (FELCRA Berhad)Program Perlengkapan Kampung - Premis Perniagaan
 • Membina dan menaiktaraf premis perniagaan ke ruang perniagaan yang kondusif untuk meningkatkan produktiviti dan pengembangan produk
 • Mensasarkan sijil seperti Mesti, Halal, Buatan malaysia, GMP, HACCP dan perakuan bertauliah lain untuk produk pengusaha FELCRA
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSLembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah
Wisma FELCRA, Lot 4780 Jalan Rejang
Setapak Jaya Peti Surat 12254
50772 Kuala Lumpur
Phone: 603 - 4145 5000
https://felcra.com.my/
22Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)Bantuan Bimbingan UsahawanMemberi bantuan keusahawanan dari segi menyedia geran peralatan dan premis bangunan untuk meningkatkan pembangunan perniagaan usahawan Orang AsliAkses Kepada Pembiayaan, InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSJabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia
Tingkat 3, West Block
Wisma Golden Eagle Realty
142-C, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2161 0577
https://www.jakoa.gov.my/
23Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)Kursus dan Latihan KeusahawananMeningkatkan pengetahuan dan kemahiran di kalangan Orang Asli dalam bidang keusahawanan. Kursus, latihan kemahiran dan seminar dijalankan dengan kerjasama Jabatan/ Agensi Kerajaan dan konsultan latihan yang bedaftar.Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSJabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia
Tingkat 3, West Block
Wisma Golden Eagle Realty
142-C, Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2161 0577
https://www.jakoa.gov.my/
24Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)Pembangunan Premis Ekonomi Luar BandarMembina premis perniagaan untuk membantu usahawan luar bandar mengembangkan pernigaan merekaInfrastrukturTidakPembuatanBumiputera, Luar Bandarhttp://www.kejora.gov.my/perniagaan/perindustrian-dan-usahawan/pembangunan-premis-prasarana-perniagaan/Lembaga Kemajuan Johor Tenggara
Bangunan Ibu Pejabat KEJORA
Jalan Dato' Hj. Hassan Yunus
81930 Bandar Penawar
Johor
No. Tel: 07-8843 000
http://www.kejora.gov.my/
25Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)Program Transformasi Kualiti ProdukMenggalakkan potensi produk usahawan dengan meningkatkan imej produk melalui transformasi kepada pembungkusan produk dan bahan promosi.Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPerkhidmatanBumiputera, Luar BandarLembaga Kemajuan Johor Tenggara
Bangunan Ibu Pejabat KEJORA
Jalan Dato' Hj. Hassan Yunus
81930 Bandar Penawar
Johor
No. Tel: 07-8843 000
http://www.kejora.gov.my/
26Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)Industri Kotej Bersepadu
 • Membantu meningkatkan daya saing dan daya maju serta menguruskan perniagaan dengan lebih yakin dan berkesan
 • Melahirkan usahawan baru serta meningkatkan bilangan usahawan dalam pelbagai kluster produk
 • Mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan (mengurangkan kadar penggangguran di kalangan belia)
 • Meningkatkan pendapatan usahawan sekurang-kurangnya 15% - 30% daripada pendapatan sedia ada.
 • Membantu usahawan meningkatkan kualiti dan produktiviti produk
 • Membantu memasarkan produk dan perkhidmatan usahawan melalui strategi pemasaran yang sistematik
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSLembaga Kemajuan Kelantan Selatan
Bandar Baru Gua Musang
18300 Gua Musang
Kelantan
No. Tel: 09-9132 200
http://www.kesedar.gov.my/
27Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)Program Peningkatan kualiti dan Produktiviti
 • Meningkatkan kualiti produk usahawan luar bandar ke arah lebih mampan
 • Membentuk usahwan ke arah kreativiti dan inovasi dari aspek penjenamaan, pembungkusan dan perlabelan
 • Kolaborasi bersama pihak MPC
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSLembaga Kemajuan Kelantan Selatan
Bandar Baru Gua Musang
18300 Gua Musang
Kelantan
No. Tel: 09-9132 200
http://www.kesedar.gov.my/
28Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)Perkampungan Usahawan KETENGAHi. Meningkatkan pendapatan usahawan
ii. Mewujudkan peluang pekerjaan
iii. Pengumpulan dan penempatan usahawan secara bersepadu.
iv. Meningkatkan ekonomi keusahawanan desa.
Pembangunan Modal Insan, Infrastruktur, Akses kepada PasaranYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSLembaga Kemajuan Terengganu Tengah
Karung Berkunci No 3
23409  Al Muktafi Billah Shah
Terengganu
No. Tel: 09 823 1000
https://www.ketengah.gov.my/
29Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)Program Ekonomi Komuniti KETENGAHi. Meningkatkan pendapatan usahawan
ii. Meningkatkan taraf hidup usahawan
iii. Mewujudkan peluang pekerjaan
iv. Meningkatkan ekonomi usahawan
Pembangunan Modal Insan, Infrastruktur, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSLembaga Kemajuan Terengganu Tengah
Karung Berkunci No 3
23409 Al Muktafi Billah Shah
Terengganu
No. Tel: 09 823 1000
https://www.ketengah.gov.my/
30Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)Program Pembangunan Perusahaan Batik /Jahitan Wilayah Tengah i. Meningkatkan pendapatan usahawan
ii. Meningkatkan taraf hidup usahawan
iii. Mewujudkan peluang pekerjaan
iv. Meningkatkan ekonomi usahawan
Pembangunan Modal Insan, Infrastruktur, Akses kepada PasaranYaPembuatanTerbuka kepada Semua PKSLembaga Kemajuan Terengganu Tengah
Karung Berkunci No 3
23409 Al Muktafi Billah Shah
Terengganu
No. Tel: 09 823 1000
https://www.ketengah.gov.my/
31Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)Program Pemerkasaan Produk dan Persijilan i. Membantu usahawan dalam memperkasakan produk
ii. Membantu usahawan dalam mendapat pensijilan
Pembangunan Modal Insan, Infrastruktur, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSLembaga Kemajuan Terengganu Tengah
Karung Berkunci No 3
23409 Al Muktafi Billah Shah
Terengganu
No. Tel: 09 823 1000
https://www.ketengah.gov.my/
32Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah(KEDA)Entrepreneurship Economic Development Transformation Program (EDEP)Meningkatkan kualiti dan kuantiti pengeluaran produk serta memberi latihan kemahiran kepada usahawan luar bandar agar berdaya saingAkses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorBumiputera, Wanita, Belia, Luar bandar, B40Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah
Tingkat 2-5, Bangunan Tunku Jalan Tunku Ibrahim
Peti Surat 195
05720 Alor Setar
Kedah
No. Tel: 04-7205 300 / 04-7205 301
https://www.keda.gov.my/
33Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah(KEDA)Program Keusahawanan Wanita di Wilayah KEDA (Women Biz Entrepreneurship)Meningkatkan taraf ekonomi setempat melalui platform keusahawanan kepada wanita Menyediakan pengetahuan serta teknik pemasaran yang terkini kepada kelompok usahawan wanita dalam pengurusan perniagaan sebagai business owner Memperkasakan industri produk luar bandar yang berpotensi untuk diketengahkan kepada pasaran yang lebih luas melalui penyertaan golongan wanita.Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Infrastruktur, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorWanitaLembaga Kemajuan Wilayah Kedah
Tingkat 2-5, Bangunan Tunku Jalan Tunku Ibrahim
Peti Surat 195
05720 Alor Setar
Kedah
No. Tel: 04-7205 300 / 04-7205 301
https://www.keda.gov.my/
34Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah(KEDA)Program Keusahawanan Wanita di Wilayah KEDA (Women Biz Entrepreneurship) - BuildingMeningkatkan taraf ekonomi setempat melalui kemudahan premis IKS yang lebih baik, kondusif dan selamat Mewujudkan persekitaran premis IKS KEDA yang bersih, indah, dan menarik. Memperkasakan industri produk luar bandar yang berpotensi untuk diketengahkan kepada pasaran yang lebih luas melalui kemudahan di premis IKS KEDAInfrastrukturTidakSemua SektorBumiputeraLembaga Kemajuan Wilayah Kedah
Tingkat 2-5, Bangunan Tunku Jalan Tunku Ibrahim
Peti Surat 195
05720 Alor Setar
Kedah
No. Tel: 04-7205 300 / 04-7205 301
https://www.keda.gov.my/
35Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah(KEDA)Improvement on current infrastructures and facilities in Rural Community Centre (PKD Napoh)
 • Menambaik sistem persimpangan jalan sedia ada untuk urusan keluar masuk ke PKD Napoh khasnya dan keselesaan pengguna jalan raya yang lain secara amnya
 • Menambahkan lagi bilangan pengunjung ke PKD Napoh dengan akses yang lebih mudah dan selamat kepada pengguna terutama kepada kenderaan berat seperti lori dan bas
InfrastrukturTidakSemua SektorPerusahaan MikroLembaga Kemajuan Wilayah Kedah
Tingkat 2-5, Bangunan Tunku Jalan Tunku Ibrahim
Peti Surat 195
05720 Alor Setar
Kedah
No. Tel: 04-7205 300 / 04-7205 301
https://www.keda.gov.my/
36Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah(KEDA)KEDA Business Centre
 • Memperkasa kumpulan usahawan bagi menjalankan perniagaan dengan lebih sistematik dan berpusat. Membuka peluang pemasaran kepada produk luar bandar untuk dipasarkan secara terus kepada pelanggan
 • Menambah nilai hartanah KEDA di lokasi strategik agar lebih memberikan manfaat kepada kumpulan sasar
InfrastrukturTidakSemua SektorPerusahaan MikroLembaga Kemajuan Wilayah Kedah
Tingkat 2-5, Bangunan Tunku Jalan Tunku Ibrahim
Peti Surat 195
05720 Alor Setar
Kedah
No. Tel: 04-7205 300 / 04-7205 301
https://www.keda.gov.my/
37Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah(KEDA)KEDA Industrial Sosio Economic Hub (KESOC)
 • Menyediakan prasarana yang lebih baik dan tersusun kepada usahawan dan peniaga di daerah Langkawi supaya dapat ditingkatkan dari segi produktiviti dan daya saing
 • Menaikkan nilai tanah sedia ada yang berada di dalam radius kawasan yang mempunyai nilai yang tinggi disamping kemudahan akses yang terbaik
InfrastrukturTidakSemua SektorPerusahaan MikroLembaga Kemajuan Wilayah Kedah
Tingkat 2-5, Bangunan Tunku Jalan Tunku Ibrahim
Peti Surat 195
05720 Alor Setar
Kedah
No. Tel: 04-7205 300 / 04-7205 301
https://www.keda.gov.my/
38Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)DanaNitaMenyediakan kemudahan bantuan pembiayaan kepada 2,500 usahawan wanita bumiputera dalam tempoh 2021-2025.Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mara.gov.my/bm/menu_keusahawanan/kemudahan-sokongan/pembiayaan-perniagaan/dananita/Majlis Amanah Rakyat Tingkat
19 dan 20, Ibu Pejabat MARA
No. 21, Jalan Mara
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2000
https://www.mara.gov.my/
39Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)Gate to Global (GTG)Membangunkan 420 usahawan Bumiputera dari tahun 2021 hingga 2023 bagi menembusi pasaran global dengan menyediakan latihan pengurusan perniagaan global, menembusi pasaran global samada atas talian atau fizikal, penjenamaan produk dan menyertai pameran perniagaan antarabangsa termasuk menyertai padanan perniagaan antarabangsaPenerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorBumiputera, WanitaMajlis Amanah Rakyat Tingkat
19 dan 20, Ibu Pejabat MARA
No. 21, Jalan Mara
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2000
https://www.mara.gov.my/
40Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)MARA Entrepreneurship Training ProgramMenyediakan bimbingan dan latihan keusahawanan kepada 35,000 usahawan bumiputera dalam tempoh 2021-2025.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mara.gov.my/en/index/entrepreneurship/entrepreneurship-development/program-latihan-berstruktur/Majlis Amanah Rakyat
Tingkat 19 dan 20
Ibu Pejabat MARA No. 21, Jalan Mara
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2002
https://www.mara.gov.my/
41Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)MARA Business Financing ProgramMenyediakan kemudahan bantuan pembiayaan kepada 1,500 usahawan (Skim PROSPEC - Profesional, SPIKE - Pembiayaan Kontrak Ekspress dan MISA - Pembiayaan Smart Auto) bumiputera dalam tempoh 2021-2025.Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorBumiputera, WanitaMajlis Amanah Rakyat
Tingkat 19 dan 20
Ibu Pejabat MARA No. 21, Jalan Mara
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2003
https://www.mara.gov.my/
42Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)MARA Young Entrepreneur ProgramMenyediakan kemudahan bantuan pembiayaan kepada 1,250 usahawan belia bumiputera (Skim Pembiayaan PUTEK - Usahawan Teknikal & PUTRA - Usahawan Lepasan Institusi Pendidikan MARA (IPMA)) dalam tempoh 2021-2025.Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSMajlis Amanah Rakyat
Tingkat 19 dan 20
Ibu Pejabat MARA No. 21, Jalan Mara
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2004
https://www.mara.gov.my/
43Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)Business Development Standard ProgrammeMenyediakan program pensijilan pembangunan standard kepada 1,650 usahawan bumiputera dalam tempoh 2021-2025.Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakSemua SektorBumiputeraMajlis Amanah Rakyat
Tingkat 19 dan 20
Ibu Pejabat MARA No. 21
Jalan Mara, 50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2005
https://www.mara.gov.my/
44Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Majlis Amanah Rakyat (MARA)Business Digitalisation ProgramMembangunkan 1,800 usahawan Bumiputera dari tahun 2022 hingga 2025 bagi membantu meningkatkan kecekapan dalam operasi perniagaan dengan menggunakan kaedah pendigitalan.Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorBumiputera, WanitaMajlis Amanah Rakyat
Tingkat 19 dan 20, Ibu Pejabat MARA
No. 21, Jalan Mara
50609 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2613 2005
https://www.mara.gov.my/
45Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Desa Lestari (DL)
 • Meningkatkan pengupayaan komuniti dalam merancang serta menjayakan pelaksanaan projek pembangunan di kampung
 • Memperkasa aktiviti ekonomi dan keusahawanan penduduk kampung dengan membuka peluang pekerjaan baru serta peluang peningkatan pendapatan kepada penduduk
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, InfrastrukturYaSemua SektorBumiputera, Luar BandarKementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8000
https://www.rurallink.gov.my/
46Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)[email protected]
 • Memperluaskan pasaran produk serta perkhidmatan usahawan luar bandar melalui platform e-Dagang
 • Meningkatkan hasil jualan usahawan luar bandar kepada 10% sehingga 30% setahun melalui perniagaan dan pemasaran dalam talian
 • Membantu usahawan luar bandar menambahbaik mutu dan kualiti produk untuk kesediaan berniaga dalam talian (online business readiness)
Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanBumiputera, Luar Bandarhttps://www.rurallink.gov.my/desamall-online/Kementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8001
https://www.rurallink.gov.my/
47Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Program Rural Mobile Entrepreneur ([email protected]) Previously known as Mobilepreneur 2.0 (Rebranding programme)
 • Mewujudkan kumpulan usahawan bergerak yang menjalankan perniagaan berasaskan perkhidmatan
 • Membantu dan membimbing usahawan belia untuk meningkatkan pendapatan melalui bidang keusahawanan
 • Membolehkan usahawan menjalankan perkhidmatan bergerak sebagai kerjaya dan seterusnya memajukan kawasan luar bandar
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBumiputera, Belia, Luar Bandar, B40Kementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8002
https://www.rurallink.gov.my/
48Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Program Sokongan Pengukuhan Keusahawanan Luar Bandar
 • Menjadi sumber kepada usahawan mendapatkan bantuan kewangan untuk mengembangkan perniagaan mereka
 • Menyediakan platform untuk pengusaha mendapatkan latihan yang berkaitan
 • Membantu usahawan untuk mempromosikan produk dan perkhidmatan mereka
 • Mendorong usahawan untuk mengembangkan produk dan perkhidmatan untuk pasaran eksport
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Infrastruktur, Akses kepada PasaranYaSemua SektorBumiputera, Luar Bandarhttps://www.rurallink.gov.my/program-sokongan-pengukuhan-keusahawanan-luar-bandar-spklb/Kementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8003
https://www.rurallink.gov.my/
49Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Program Start Right
 • Memberi maklumat mengenai halatuju bidang keusahwanan yang ditawarkan oleh KPLB dan Agensi
 • Mewujudkan kumpulan peserta yang berpotensi untuk menjadi usahawan disamping mewujudkan peluang pekerjaan baru serta peluang peningkatan pendapatan
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBumiputera, Belia, Luar Bandar, B40Kementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8004
https://www.rurallink.gov.my/
50Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Rural Business Challenge 2.0
 • Menggalakkan golongan belia khususnya di luar bandar memilih keusahawanan sebagai kerjaya pilihan
 • Mewujudkan peluang pekerjaan baharu dan peluang peningkatan pendapatan kepada penduduk sekitar
 • Mewujudkan kawasan luar bandar yang menarik untuk didiami
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBumiputera, Belia, Luar BandarKementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8005
https://www.rurallink.gov.my/
51Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Rural Business Outlet ([email protected])
 • Menyediakan platform jualan yang tetap kepada usahawan terpilih
 • Mempromosikan produk usahawan desa ke peringkat nasional
 • Membantu usahawan untuk memajukan perusahaan dan meningkatkan hasil jualan produk keluaran usahawan desa
 • Menyediakan peluang kerja kepada warga tempatan secara tidak langsung dengan pertambahan pengeluaran produk
 • Membantu usahawan mengenalpasti potensi produk keluaran mereka dengan adanya bimbingan lanjutan dari program ini
 • Membantu meningkatkan pendapatan usahawan desa
Infrastruktur, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorBumiputera, Luar Bandarhttps://www.rurallink.gov.my/rural-business-outlet-rbokplb/Kementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8006
https://www.rurallink.gov.my/
52Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Karnival Usahawan Desa ([email protected])
 • Mempromosi dan menjadi salah satu medium untuk mewujudkan akses pasaran produk / perkhidmatan usahawan luar bandar kepada pemborong, pengedar dan pembeli
 • Meningkatkan daya saing dan kebolehpasaran produk luar bandar serta meneroka peluang pasaran baharu yang lebih besar
 • Menjadi platform untuk mempromosi kemudahan serta insentif yang disediakan oleh sektor awam dan swasta yang dapat membantu perkembangan perniagaan usahawan luar bandar
Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada semua PKSKementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8007
https://www.rurallink.gov.my/
53Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Rural Premium Gateway
 • Membolehkan usahawan luar bandar memasarkan produk mereka di platform premium dalam negara
 • Membantu usahawan untuk meningkatkan kapasiti produk yang berpotensi untuk mencapai piawaian yang ditetapkan oleh platform premium terpilih
Akses Kepada Pembiayaan, Infrastruktur, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorBumiputera, Luar Bandarhttps://www.rurallink.gov.my/rural-premium-gateway-rpgkplb/Kementerian Pembangunan Luar Bandar
No 47, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8008
https://www.rurallink.gov.my/
54Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB)Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)Aktiviti Ekonomi Tambahan (AET):
 • Skim Insentif Start-up
 • Skim Insentif Nano
 • Inisiatif untuk membantu usahawan menguruskan perniagaan pengeluaran produk / perkhidmatan berdasarkan pengurusan faktor kapasiti
 • Membolehkan bantuan modal / insentif digunakan dengan cekap dan berkesan dalam mengembangkan perniagaan
 • Melahirkan pengusaha pekebun kecil yang dapat menguruskan perniagaan mereka dengan cekap dan berkesan menggunakan sumber yang optimum
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSPihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah
Bangunan RISDA Km 7
Jalan Ampang Karung Berkunci 11067
50990 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-4256 4022
https://www.risda.gov.my/
55Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM)Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)2 Years Exit Programme (2YEP)
 • Memberi peluang meningkatkan pendapatan kepada individu yang dikenal pasti dalam kalangan kumpulan sasar;
 • Memperkasakan kumpulan sasar untuk menjana pendapatantambahan supaya dapat berdikari
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=c3k1dnJpcVhZZXRYU2UxRk1zLzZTdz09Ibu Pejabat Jabatan Kebajikan Masyarakat
Aras 6, 9-18, No 55
Persiaran Perdana Presint 4
62100 Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8000
http://www.jkm.gov.my/
56Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Bahagian Industri Makanan (IM)Program Geran Agropelancongan (membina & menaiktaraf infrastruktur dankualiti perkhidmatan)Program geran Agropelancongan (membina dan menaiktaraf infrastruktur dan kualiti perkhidmatan di pusat agropelancongan seliaan jabatan/agensi selain pusat-pusat agropelancongan milikan swasta)Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, InfrastrukturYaPertanianTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mafi.gov.my/geran-interaktifKementerian Pertanian dan Industri Makanan
Bahagian Industri Makanan
Wisma Tani, No. 28, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya
https://www.mafi.gov.my/
57Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Bahagian Industri Makanan (IM)Program Pembangunan Usahawan:
a) Program Geran Pemadanan High Impact Product (HIP);
b) Program Geran Pemadanan Change Upgrade Product (CUP);
c) Program pembangunan modal insan; dan
d) Pembangunan Pusat Pemprosesan, Pembungkusan dan Pemasaran.
 • Program Geran Pemadanan High Impact Product (HIP) (bagi usahawan industri makanan dan asas tani dengan nilai jualan RM300,000 hingga RM5 juta);
 • Program Geran Pemadanan Change Upgrade Product (CUP) (bagi usahawan industri makanan dan asas tani dengan nilai jualan di bawah RM300,000); 
 • Pembangunan Pusat Pemprosesan, Pembungkusan dan Pemasaran; dan
 • Program pembangunan modal insan bagi usahawan industri makanan dan asas tani
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, InfrastrukturYaPertanianTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mafi.gov.my/geran-pemadananKementerian Pertanian dan Industri Makanan
Bahagian Industri Makanan
Wisma Tani, No. 28, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya
https://www.mafi.gov.my/
58Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Bahagian Industri Makanan (IM)Program Rezeki TaniProgram peningkatan pendapatan golongan berpendapatan rendah melalui projek-projek ekonomi yang melibatkan aktiviti pengeluaran/pemprosesan/pengedaran/pemasaran berkaitan pertanian, penternakan dan perikanan.Akses Kepada PembiayaanYaPertanianTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mafi.gov.my/program-rezeki-taniKementerian Pertanian dan Industri Makanan
Bahagian Industri Makanan
Wisma Tani, No. 28, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya
https://www.mafi.gov.my/
59Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan (ITTP)Projek Pemacu Pertanian: Produk Herba Bernilai TinggiSkim Geran Penyelidikan Herba (HRGS) kepada Syarikat PenerajuAkses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPertanianTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pertanian dan Industri Makanan
Bahagian Industri Makanan
Wisma Tani, No. 28, Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya
https://www.mafi.gov.my/
60Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)Dana Pembiayaan Agromakanan (DPA)Menjadi pemboleh atau enabler kepada pembangunan sektor pertanian dan industri makanan, selaras dengan dasar serta strategi Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Akses Kepada PembiayaanYaPertanianTerbuka kepada Semua PKSBank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
Leboh Pasar Besar 50726
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2731 1600
https://www.agrobank.com.my/
61Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI) Pemerkasaan Teknopreneur Agromakanan Yang Progresif dan Kompetetif Melalui Pemindahan Teknologi dan Inovasi MARDI
 • Perkhidmatan teknikal kepada usahawan yang telah disasarkan.
 • Perkhidmatan teknikal sekali beri kepada bakal usahawan dan bakal pelanggan 
 • Usahawan dan bakal usahawan mendapat manfaat daripada aktiviti pengaplikasian teknologi dan inovasi produk melalui perkhidmatan profesional di Test Bed, Inkubator, Ladang Contoh dan Kompleks Latihan. 
 • Peningkatan kualiti produk usahawan menggunakan teknik yang sesuai dan teknologi pembungkusan yang tepat dalam memenuhi permintaan pasaran dan peraturan.
Akses kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPertanianTerbuka kepada Semua PKSInstitut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia
Ibu Pejabat MARDI
Persiaran MARDI-UPM
43400 Serdang
Selangor
No. Tel: 03-8953 6000
https://www.mardi.gov.my/
62Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)Pembangunan Pasar Nelayan
 • menggalakkan keusahawanan mengurangkan kebergantungan kepada 'orang tengah';
 • meluaskan akses pasaran;
 • membolehkan nelayan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi;
 • membolehkan pengguna mendapatkan bekalan ikan segar dan berkualiti pada harga yang berpatutan; dan
 • menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat tempatan.
 • meluaskan akses pasaran; 
 • membolehkan nelayan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi,
 • membolehkan pengguna mendapatkan bekalan ikan segar dan berkualiti dengan harga yang berpatutan; dan
 • menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Infrastruktur, Akses kepada PasaranYaPertanianBumiputera, Wanita, Belia, Luar Bandar, B40http://www.lkim.gov.my/pembangunan-pemasaran/Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
Wisma LKIM, Jalan Desaria Pulau Meranti,
47120 Puchong
Selangor
No. Tel: 03-8064 9000
https://www.lkim.gov.my/
63Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)Pusat Pengumpulan dan Pengedaran Akuakultur (CCDC)
 • mengenal pasti dan membangunkan infrastruktur dan menyediakan logistik pemasaran; dan
 • menggalakkan penyertaan Persatuan Nelayan / usahawan sebagai nelayan akuakultur.
Infrastruktur, Akses kepada PasaranYaPertanianBumiputera, Wanita, Belia, Luar Bandar, B40http://www.lkim.gov.my/en/infrastructure-development/Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
Wisma LKIM, Jalan Desaria Pulau Meranti
47120 Puchong Selangor
No. Tel: 03-8064 9000
https://www.lkim.gov.my/
64Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)Program Dana Nelayan dan Usahawan Perikanan
 • membiayai kemudahan kredit kepada nelayan, pengusaha di sektor perikanan dan Persatuan Nelayan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan produktiviti mereka; dan
 • bantuan pembiayaan adalah sebagai berikut: - pembelian peralatan baru atau penggantian kapal, mesin, jaring dan peralatan lain untuk meningkatkan kapasiti kapal dan meningkatkan produktiviti.
Akses Kepada PembiayaanYaPertanianLuar Bandar, B40Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
Wisma LKIM, Jalan Desaria Pulau Meranti
47120 Puchong
Selangor
No. Tel: 03-8064 9000
https://www.lkim.gov.my/
65Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA) Pakej Pembekalan AgroSedia - Pengukuhan Institusi Peruncitan:
 • Gerai Buah-buahan Segar (GBBS) (10)
 • Medan Gerai Buah-buahan Segar (GBBS) (3)
 • Karavan Tani (19)
 • Medan Food Truck (4)
 • Agrobazaar Rakyat (14)
membangunkan saluran pemasaran serta menggalakkan penyertaan usahawan tani memasarkan hasil-hasil pertanian mereka sendiri terus kepada penggunaAkses kepada PasaranTidakPerkhidmatanPerusahaan Mikro, B40http://www.fama.gov.my/gerai-buah-buahan-segarLembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
Ibu Pejabat FAMA
Bangunan FAMA Point Lot 17304
Jalan Persiaran 1 Bandar Baru Selayang
68100 Batu Caves
Selangor Darul Ehsan.
Tel:03-6126 2020
Fax:03-6138 5200
https://www.fama.gov.my
66Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)Agriprentice
 • Meningkatkan pendapatan bersih usahawan melebihi RM4000 sebulan dan
 • melahirkan usahawan baru yang mampu menjalankan pengeluaran pertanian, pemprosesan dan perkhidmatan berskala besar dan produk yang berkualiti
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaPertanianTerbuka kepada Semua PKSLembaga Pertubuhan Peladang
Ibu Pejabat LPP Menara LPP
No. 20 , Jalan Sultan Salahuddin
50480 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2610 9600
https://www.lpp.gov.my/
67Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)Program Pemerkasaan Usahawan Peladang (Rise Up)
 • Meningkatkan pendapatan bersih usahawan melebihi RM4000 sebulan dan 
 • Melahirkan usahawan yang mampu menjalankan pengeluaran pertanian, pemprosesan dan perkhidmatan berskala besar dan produk yang berkualiti
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaPertanianTerbuka kepada Semua PKSLembaga Pertubuhan Peladang
Ibu Pejabat LPP Menara
LPP No. 20 , Jalan Sultan Salahuddin
50480 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2610 9600
https://www.lpp.gov.my/
68Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd (Bioeconomy Corp)Agro-based Venture Fund
 • Menyediakan pembiayaan untuk Bioteknologi, bidang tumpuan berasaskan bio serta pertanian; dan
 • Melengkapkan dana sektor awam dan swasta sedia ada dengan menyediakan akses yang lebih mudah kepada pembiayaan.
 • Selain daripada bantuan kewangan, pelanggan juga akan mendapat bantuan teknikal, rangkaian, pemasaran dan promosi, serta pembangunan modal insan dan bantuan pengambilan jika berkenaan dan tersedia.
Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd
Corporate Office Level 16
Menara Atlan 161B Jalan Ampang
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2116 5445
http://www.bioeconomycorporation.my/
69Kementerian Pertanian dan Industri Makanan (MAFI)Unit Agropreneur Muda (UAM)Program Agropreneur Muda 2.0Program Agropreneur Muda 2.0 merupakan program khusus untuk generasi muda berumur 18 hingga 40 tahun. Pendekatan program ini adalah bagi membantu dan menggalakkan penglibatan generasi muda dalam bidang keusahawanan berasaskan aktiviti pertanian merangkumi semua aktiviti di dalam rantaian nilai industri pertanian seperti tanaman, ternakan, perikanan, dan industri makanan.Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaPertanianTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mafi.gov.my/agropreneur-mudaKementerian Pertanian dan Industri Makanan
Unit Agropreneur Muda
Wisma Tani, No. 28
Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62624 Putrajaya
No. Tel: 03-8870 1375 / 1766
https://www.mafi.gov.my/
70Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)Program Bizzmatch (Business Matching) Satu Daerah Satu Industri (SDSI)Program padanan perniagaan melalui platform online Matchme yang bertujuan untuk memperluas pasaran dan rantaian perniagaan di antara usahawan SDSI dengan pembeli, pengedar, agen pemasaran, pengimport dan hypermatketAkses kepada PasaranTidakPembuatan & PerkhidmatanBumiputeraKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.medac.gov.my/
71Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)Program Kesedaran Harta Intelek UsahawanProgram rintis bersama MyIPO yang bertujuan untuk menggalakkan usahawan mikro, kecil dan sederhana untuk mendaftar cap dagangan melalui insentif yang disediakan. Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranTidakPembuatan & PerkhidmatanBumiputera Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.medac.gov.my/
72Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)Program CARE 2.0 : Capable And Reliable EntrepreneurMemperkasakan keusahawanan dalam kalangan OKU, khususnya pesakit-pesakit mental menerusi latihan dan geran perniagaan bagi meningkatkan pendapatan isi rumah mereka Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaPembuatan & PerkhidmatanBumiputera, Wanita, Belia, Luar bandar, B40Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.medac.gov.my/
73Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)Program Pembangunan Kapasiti SDSI 2022Untuk melonjakkan produk setempat sebagai industri yang berdaya maju seiring dengan pembangunan usahawan yang berdaya saing menerusi program pembangunan kapasiti, meliputi latihan, permentoran, pembangunan produk, pelabelan, penjenamaan dan pemasaran. Tumpuan program ini menjurus kepada 3 aspek seperti berikut: 
 • Usahawan Mewujudkan komuniti usahawan yang kreatif dan berinovasi melalui aktiviti sosioekonomi 
 • Industri - Mewujudkan industri bertaraf PKS yang diusahakan secara komersial berorientasikan model perniagaan yang berdaya tahan dan berdaya maju serta mempunyai rantaian nilai ekonomi.
 • Produk - Mewujudkan produk unik yang dapat memperkenalkan sesebuah daerah atau keistimewaan setempat yang memberikan identiti kepada daerah tersebut.
Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada Pasaran YaPembuatan & PerkhidmatanBumiputeraKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.medac.gov.my/
74Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)PKPKS - Program Women In Need (WIN) Memperkasakan keusahawanan dalam kalangan wanita B40 menerusi latihan dan geran perniagaan bagi meningkatkan pendapatan isi rumah mereka Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada semua PKSKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.medac.gov.my/
75Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)Program Akses Kepada Peluang Pembiayaan
 • Memberikan kesedaran berkenaan peluang pembiayaan perniagaan serta meningkatkan akses dan peluang pembiayaan perniagaan kepada usahawan untuk memulakan dan mengembangkan perniagaan kepada usahawan PMKS.
 • Membantu usahawan PMKS memulih dan memulakan semula perniagaan khususnya yang terjejas akibat penularan COVID-19
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat
Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.medac.gov.my/
76Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Ekosistem Keusahawanan (BPES)Program Pemerkasaan Usahawan Wanita (PUAN)Memperkasakan usahawan wanita B40 yang menjalankan perniagaan dalam sektor makanan dan minuman ke arah pendigitalan menerusi latihan dan geran perniagaan.Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYa PerkhidmatanBumiputera, Wanita, Perusahaan Mikro, B40Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.medac.gov.my/
77Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Francais & Vendor (BPFV)Halal Outreach Program for Entrepreneurship (HOPE)Meningkatkan bilangan usahawan yang mempunyai sijil halal melalui:
 • latihan pegawai mengenai proses pensijilan halal sebagai Pegawai Pembangunan Halal (HDO)
 • bimbingan HDO kepada pengusaha dalam mendapatkan sijil halal.
Pembangunan Modal insan, Akses kepada PasaranYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.medac.gov.my/
78Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Francais & Vendor (BPFV)Product Transformation Program (PUTRA)Meningkatkan kapasiti produk usahawan agar lebih kompetetif dan mempunyai nilai komersil pasaran dalam menghadapi persaingan dengan produk halal luar negara melalui penyediaan geran pembiayaan. Akses Kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.medac.gov.my/
79Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Francais & Vendor (BPFV)Program Penjenamaan Halal MEDACMempromosikan kepentingan pensijilan halal dikalangan usahawan melalui penyediaan pelan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran usahawan. Akses kepada PasaranYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.medac.gov.my/
80Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Francais & Vendor (BPFV)Geran Inovasi dan Pengkomersialan Vendor (GIPV)Menggalakkan penghasilan produk/ perkhidmatan baharu oleh syarikat vendor Bumiputera yang fokus terhadap kehendak pasaran. Menambahbaik produk/ perkhidmatan dan proses di syarikat vendor Bumiputera untuk mengoptimumkan produktiviti syarikatAkses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorBumiputeraKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.medac.gov.my/
81Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Francais & Vendor (BPFV)Program Pembangunan Kapasiti Vendor (PPKV)Meningkatkan kapasiti dan keupayaan syarikat vendor Bumiputera agar lebih berdaya saing dan berdaya tahan Meningkatkan peluang syarikat vendor Bumiputera menembusi pasaran domestik dan antarabangsa melalui akreditasi, pensijilan dan akses pasaran dan pembiayaanAkses Kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranYaSemua SektorBumiputeraKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.medac.gov.my/
82Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bahagian Pembangunan Francais & Vendor (BPFV)Halal Technology Transformation Program (HTTP)Meningkatkan keupayaan usahawan dalam memenuhi permintaan pasaran dan mengukuhkan rantaian bekalan dalam ekosistem keusahawanan halal tempatan menerusi transformasi teknologi sebagai intervensi dalam proses pembuatan produk halal melalui geran pembiayaan bagi . Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.medac.gov.my/
83Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (BKRM)MSME FinancingMeningkatkan pertumbuhan sektor PKS dan menggalakkan penglibatan usahawan dalam menaik taraf ekosistem PKS selaras dengan matlamat DKN2030Akses Kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSBank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
Menara Kembar Bank Rakyat
33, Jalan Rakyat, Brickfields
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 1-300-80-5454
https://www.bankrakyat.com.my/
84Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Business Licensing Electronic Support System (BLESS)Pembangunan dan Penyelenggaraan Business Licensing Electronic Support System (BLESS)Menyediakan perkhidmatan pelesenan perniagaan setempat (Business Licensing One Stop Centre) bagi menyokong inisiatif automasi pelesenan InfrastrukturTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi
Bahagian Pembangunan Francais & Vendor
Blok E4/5, Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668 Putrajaya
https://www.bless.gov.my/
85Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)INSKEN Bumiputera Business Coaching Programme (IBBC)Menyediakan kemahiran & pengetahuan keusahawanan yang komprehensif dalam mengembangkan perniagaan lestari melalui pembangunan perniagaan, latihan, perundingan dan pemudahcaraan.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBumiputerahttps://www.insken.gov.my/business-coaching/Institut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN, CoPlace 1
2270, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
86Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Latihan Asas Bisnes : -Kursus Asas Keusahawanan (KAK) -Kursus Asas Industri (INBT)Latihan (2 hari) ini yang menumpukan kepada pengenalan secara praktikal kepada peserta mengenai pengurusan operasi (sumber manusia), operasi perniagaan, pemasaran dan kewangan termasuk ujian psikometri melihat kecenderungan keusahawanan secara individu.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.insken.gov.my/pendaftaran/Institut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN, CoPlace 1
2270, Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
87Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Program Latihan Perkembangan Bisnes - INSKEN Business Training (IBT)
 • Sales & Marketing
 • Digital Marketing
 • Business Operation - Business Facilitator Training Programme (BFTP)
Latihan (2 hari) ini untuk menumpukan pada pengetahuan teknikal dengan tujuan untuk membimbing pengusaha membangun & memperkuat perniagaan mereka sehari-hari termasuk tadbir urus perniagaan, pengurusan kewangan, operasi pemasaran & penggunaan teknologi untuk membantu usahawan beroperasi dengan cekap dan berkesan.Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSInstitut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN
CoPlace 1, 2270
Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
88Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Latihan Asas Kewangan (Perniaga Kecil, Syarikat Kecil, Sdn / Bhd)Latihan (2hari) ini untuk membantu usahawan dan bakal usahawan dalam mendalami ilmu asas kewangan sebelum memulakan perniagaan. Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.insken.gov.my/pendaftaran/Institut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN
CoPlace 1, 2270,
Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
89Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Program Bertemu Usahawan (Outreach)Memberi panduan, langkah demi langkah secara teknikal serta penambahbaikan kepada usahawan yang menceburi bidang perniagaan Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSInstitut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN
CoPlace 1, 2270
Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
90Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Program Bimbingan Alumni: -Account Digitalization Programme (ADP) -Special English Enhancement Programme (SEED) -Consumer Intelligent Programme (CIP)Inisiatif daripada INSKEN untuk membantu usahawan dalam menguasai penggunaan bahasa inggeris dan perisian perakaunan dalam bisnes untuk kegunaan perniagaan dan harian serta dapat membuat rancangan teliti untuk perkembangan pemasaran untuk setiap persona pelanggan.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSInstitut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN
CoPlace 1, 2270
Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
91Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Program Bimbingan Asas Bisnes (Start-Up Coaching)Memberi akses untuk belajar dan menimba pengalaman daripada tokoh industri selama 4 bulan. Matlamat utama adalah untuk membantu meningkatkan kemahiran anda sambil meningkatkan pertumbuhan dan prestasi perniagaan.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.insken.gov.my/pendaftaran/Institut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN
CoPlace 1, 2270
Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
92Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)Program Pembangunan Produk / Pembangunan MenuBimbingan dan konsultansi kepada usahawan khususnya pembangunan produk (produk-produk IKS tempatan) serta cadangan secara bersasar kepada produk/ usahawan berdasarkan keperluan semasa usahawan.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSInstitut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN
CoPlace 1, 2270
Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
93Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Institut Keusahawanan Negara (INSKEN)INSKEN Consultancy Programme - INSKEN BizClinicMenyediakan sesi one-to one secara dalam talian (online) kepada usahawan untuk mendapatkan input berkaitan latihan, bimbingan, kewangan dan khidmat nasihat daripada BisKaunselor INSKENPembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSInstitut Keusahawanan Negara
Kampus INSKEN
CoPlace 1, 2270
Jalan Usahawan 2, Cyber 6
63000 Cyberjaya
Selangor
Tel: 03-8314 8800
https://www.insken.gov.my/
94Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)PERNAS Financing Scheme.
i) Franchisee Financing;
ii) Mikro Franchisee (SPKF);
iii) Pre-Franchise / Pre-Franchisor;
iv) Franchisor;
v) Pre-Franchisee B.I.T ;
vi) Pre-Franchisor B.I.T;
vii) Food truck; and
viii) PS 2.0
Membangunkan dan mempromosikan usahawan Bumiputera khususnya perniagaan francais melalui pembiayaan perniagaan bagi tujuan pengembangan perniagaan ke arah francais serta untuk syarikat francais baharu.Akses Kepada PembiayaanYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttp://www.pns.com.my/homepage/franchise/franchisor/pre-franchise-master-franchise-scheme/ http://www.pns.com.my/homepage/franchise/bit-pre-franchisor-payment-scheme/ http://www.pns.com.my/homepage/franchise/bit-pre-franchisee-payment-scheme/ http://www.pns.com.my/homepage/franchise/franchisor/franchisor-financing-scheme/ http://www.pns.com.my/homepage/franchise/franchisee/franchise-financing-scheme/ http://www.pns.com.my/homepage/franchise/food-truck-scheme/ijarah-food-truck-scheme/ http://www.pns.com.my/homepage/franchise/food-truck-scheme/2577-2/ http://www.pns.com.my/homepage/franchise/program-siswazah/Perbadanan Nasional Berhad
Ibu Pejabat Aras 13A, Menara Pernas
Tower 7, Avenue 7, Bangsar South City
No. 8, Jalan Kerinchi
59200 Kuala Lumpur
Tel : 03-2082 7788
Faks 03-2082 7787
https://pernas.my/ms/laman-utama/
95Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Profesional Training & Education for Growing Entrepreneurs (PROTÉGÉ)Graduate Capacity and Employability Enhancement Program (GRACE)Peningkatan kebolehpasaran melalui latihan kemahiran dan pensijilan profesional.Pembangunan Modal InsanYaSemua Sektor Belia, Luar Bandar, B40Professional Training & Education For Growing Entrepreneurs (Protege)
Aras 2, Blok E4/5, Parcel E
Kementerian Pembangunan Usahawan
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668, Putrajaya
Telefon : 03-8883 6407 / 6272 (Syarikat & Tender Kerajaan) 03-8883 6274 / 6416 (Umum)
http://www.protege.my/
96Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Profesional Training & Education for Growing Entrepreneurs (PROTÉGÉ)New Gen Entrepreneur Online Bootcamp (N-GENE)Meningkatkan potensi kebolehpasaran serta membudayakan kemahiran keusahawanan melalui latihan dalam talian serta bimbingan perniagaan bermodul bersama Business CoachPembangunan Modal InsanYaSemua Sektor Belia, Perusahaan Mikro, Luar Bandar, B40Professional Training & Education For Growing Entrepreneurs (Protege)
Aras 2, Blok E4/5, Parcel E
Kementerian Pembangunan Usahawan
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668, Putrajaya
Telefon : 03-8883 6407 / 6272 (Syarikat & Tender Kerajaan) 03-8883 6274 / 6416 (Umum)
http://www.protege.my/
97Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Profesional Training & Education for Growing Entrepreneurs (PROTÉGÉ)Ready-to-WorkMeningkatkan potensi kebolehpasaran graduan menganggur melalui latihan kemahiran insaniah dan juga penempatan latihan bersama syarikat yang mengambil bahagianPembangunan Modal InsanTidakSemua Sektor Belia, Luar Bandar, B40Professional Training & Education For Growing Entrepreneurs (Protege)
Aras 2, Blok E4/5, Parcel E
Kementerian Pembangunan Usahawan
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668, Putrajaya
Telefon : 03-8883 6407 / 6272 (Syarikat & Tender Kerajaan) 03-8883 6274 / 6416 (Umum)
http://www.protege.my/
98Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Profesional Training & Education for Growing Entrepreneurs (PROTÉGÉ)Reach-Out, Awareness and Development (ROAD)Program kesedaran, pembudayaan dan latihan jangka pendek berkaitan ekosistem keusahawanan serta peningkatan kebolehpasaran kepada pelajar dan graduan melalui kaedah penganjuran road show, seminar & latihan, pameran & klinik usahawan, temu duga pekerjaan dan lain-lainPembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBeliaProfessional Training & Education For Growing Entrepreneurs (Protege)
Aras 2, Blok E4/5, Parcel E
Kementerian Pembangunan Usahawan & Koperasi
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668, Putrajaya
Telefon : 03-8883 6407 / 6272 (Syarikat & Tender Kerajaan) 03-8883 6274 / 6416 (Umum)
http://www.protege.my/
99Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Profesional Training & Education for Growing Entrepreneurs (PROTÉGÉ)Student-Preneur And Biz Apprenticeship (SPACE)Latihan khusus bagi Pelajar IPT & ILKA termasuk daripada golongan B40 dan OKU yang telah menjalankan perniagaan semasa dalam pengajian atau yang berminat untuk berniaga.Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorBelia, Perusahaan Mikro, Luar bandar, B40Professional Training & Education For Growing Entrepreneurs (Protege)
Aras 2, Blok E4/5, Parcel E
Kementerian Pembangunan Usahawan
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62668, Putrajaya
Telefon : 03-8883 6407 / 6272 (Syarikat & Tender Kerajaan) 03-8883 6274 / 6416 (Umum)
http://www.protege.my/
100Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank) Business Exports Program (BEP) 2021
 • Menyokong inisiatif kerajaan dalam meningkatkan pertumbuhan nilai eksport usahawan PKS.
 • Membangunkan pengeksport Bumiputera melalui program intervensi berstruktur.
Akses Kepada Pembiayaan, Akses kepada Pasaran, Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorBumiputeraSmall Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad
Menara SME Bank. Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2603 7700
https://www.smebank.com.my/
101Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank) Financing to SMEsMenyediakan akses untuk kemudahan pembiayaan kepada PKS yang terlibat dalam sektor yang disokong/ digalakkan oleh kerajaan.Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSSmall Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad
Menara SME Bank, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2603 7700
https://www.smebank.com.my/
102Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank) i-SMART / Skim Anjakan UsahawanUntuk pengembangan perniagaan PKS Bumiputera melalui pembiayaan Skim Anjakan Usahawan (SAU) dengan terma yang kompetitif.Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorBumiputeraSmall Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad
Menara SME Bank, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2603 7700
https://www.smebank.com.my/
103Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank) Upward MigrationProgram pembangunan keusahawanan melalui initiative Business Coaching , Mentoring dan Latihan serta lain lain pendekatan berwajaran yang dilaksanakan bagi tujuan untuk membantu syarikat mencapai objektif atau sasaran tertentu perniagaan dalam satu tempoh masa yang ditetapkan.Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSSmall Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad
Menara SME Bank. Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2603 7700
https://www.smebank.com.my/
104Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME Corp.)Tunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE) PEMERKASA
 • Memupuk semangat keusahawanan
 • Anjakan paradigma belia dari pekerja kepada pemilik perniagaan
 • Membentuk daya tahan dalam mengendalikan perniagaan
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorBumiputera, BeliaSME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
105Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME Corp.)SME Revitalisation Fund (SMERF)
 • Membantu PKS akses kepada pembiayaan untuk keluar dari krisis dengan kadar faedah yang rendah 
 • Membantu aliran tunai PKS untuk memulihkan dan memperkukuhkan perniagaan teras (core business), membina kapasiti & keupayaan dan meningkatkan produktiviti
Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-09-53-14/sme-revitalisation-financing-smerfSME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
106Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME Corp.)Bumiputera Enterprise Enhancement Programme (BEEP).Membangunkan PKS Bumiputera yang berpotensi di semua negeri melalui pakej bantuan komprehensif kepada PKS Bumiputera meliputi bantuan kewangan dan khidmat nasihat. Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorBumiputera, Wanita, Belia, Perusahaan Mikro, Luar Bandarhttps://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-10-03-39/bumiputera-enterprise-enhancement-programme-beepSME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
107Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME Corp.)Business Accelerator Programme (BAP 3.0)Program bersepadu dengan liputan menyeluruh untuk mengembangkan dan memupuk PKS yang dinamik, kompetitif dan berdaya tahan melalui SCORE, peningkatan keupayaan, khidmat nasihat dan sokongan teknikal serta kewangan.Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-09-53-14/business-accelerator-programme-bap-3-0SME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
108Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME Corp.)Inclusive SME Ecosystem (I-see) Untuk memperkasa kumpulan 40% terendah dalam piramid pendapatan dengan memanfaatkan inovasi. Program akan menggalakkan transformasi komuniti, termasuk perusahaan mikro di kawasan luar bandar menerusi bimbingan dan penyediaan sokongan teknikal dan bantuan kewangan.Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorPerusahaan Mikro, Luar Bandar, B40https://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-09-53-14/inclusive-sme-ecosystem-i-seeSME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
109Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME Corp.)Program Pembangunan Perniagaan Usahawan Mikro (BizMe) Micro ConnectorMemberikan bantuan teknikal dan sokongan kepada Enterpris Mikro termasuk bantuan awal bagi menubuhkan dan mengembangkan perniagaan serta melatih komuniti inklusif bagi mendapatkan kemahiran baru untuk menjana pendapatan melalui keusahawanan.Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranYaSemua SektorWanita, Belia, Perusahaan Mikro, B40https://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-09-53-14/micro-connector-programmeSME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
110Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) SME Corporation Malaysia (SME Corp.)Programme for Enhancement of Strategic Industry and High Growth Enterprise (PRESTIGE) Memacu pertumbuhan PKS berpotensi tinggi di Malaysia berdasarkan sektor di kenalpasiti di bawah Dasar Keusahawanan Negara (DKN 2030 ) seperti aeroangkasa,automotif, rel, tenaga boleh diperbaharui, alat perubatan, bioteknologi serta industri pertumbuhan tinggi lainAkses Kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-09-53-14/prestigeSME Corporation Malaysia
Level 6, SME 1, Block B
Platinum Sentral, Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral 50470
KUALA LUMPUR
No. Tel: 1300-30-6000
https://www.smecorp.gov.my/
111Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) TEKUN Nasional (TEKUN)TEKUN Financing
 • Menyediakan dana kepada PKS untuk pengembangan perniagaan; 
 • Memberikan maklumat keusahawanan dan peluang perniagaan kepada peminjam TEKUN; 
 • Memberi khidmat nasihat dan sokongan kepada pemimjam TEKUN; 
 • Membangunkan komuniti keusahawanan TEKUN yang cekap, inovatif dan progresif; 
 • Menanam budaya usahawan di kalangan peserta; dan
 • Menyediakan kemudahan pembiayaan mikro untuk keperluan modal kerja untuk membantu usahawan Bumiputera kecil dalam memulakan perniagaan dan pelaksanaan projek.
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal InsanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSIbu Pejabat TEKUN Nasional
Menara 5 Jalan Lingkaran Tengah
Lingkaran Maju ( Maju Link )
57000 Bandar Tasik Selatan
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-9059 8888
https://www.tekun.gov.my/
112Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) TEKUN Nasional (TEKUN)Pemasaran Online TEKUN
 • Meningkatkan ilmu dan kemahiran penggunaan platform digital dikalangan usahawan untuk pemasaran produk perniagaan.
 • Membangunkan produk usahawan agar mampu bersaing di pasaran yang lebih luas melalui platform digital.
 • Menyediakan kemudahan akses pasaran produk usahawan khususnya melalui platform digital.
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSIbu Pejabat TEKUN Nasional
Menara 5 Jalan Lingkaran Tengah
Lingkaran Maju ( Maju Link )
57000 Bandar Tasik Selatan
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-9059 8888
https://www.tekun.gov.my/
113Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)UDA Bizznita
 • UDA Bizznita Promo Space
 • UDA Bizznita Fashion Street
Membantu usahawan PMKS wanita dengan menyediakan platform yang sesuai kepada usahawan untuk jangka pendek atau panjang agar usahawan ini terus kekal berada di pasaran.Akses Kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanWanitahttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
114Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)UDA 4 Youth
 • UDA 4 Youth Promo Space
 • UDA 4 Youth Fashion Street
Membantu usahawan PMKS belia dengan menyediakan platform yang sesuai kepada usahawan untuk jangka pendek atau panjang agar usahawan ini terus kekal berada di pasaran.Akses Kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanBeliahttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
115Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)UDA PreneurMeningkatkan bilangan usahawan yang berkelayakan, berdaya maju dan berdaya tahan serta meningkatkan keupayaan usahawan tempatan, terutamanya sektor PMKS.Akses Kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanBumiputerahttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
116Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)UDA Enterpreneurs Trainee
 • Meningkatkan potensi kebolehpasaran dan membangunkan kemahiran keusahawanan dalam kalangan belia.
 • Melahirkan lebih ramai usahawan yang kompetitif dan bersedia ke pasaran global.
 • Mengurangkan kadar pengangguran graduan dan mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dengan memfokus program latihan dan bimbingan bersama industri.
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanBumiputerahttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
117Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)UDA One Stop Retail Center (MARI)Penyediaan outlet perniagaan dan khidmat operator di lokasi stategik ( Mall milik UDA Holding Berhad) yang dijadikan sebagai hub pemasaran dan jualan bagi produk-produk usahawan tempatan mengikut piawaian, garis panduan mutu dan kualiti produk.Akses Kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanBumiputerahttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
118Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)UDA Craft Corner (KIRANA)Penyedian 13 outlet di Malaysia Grand Bazaar, Bukit Bintang city Centre sebagai hub memasarkan dan mempamerkan Produk-produk oleh pengusaha yang berorientasikan pelancongan dari setiap negeri yang berkonsepkan 'Satu Daerah,Satu Industri'.Akses Kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
119Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)Malaysia Entrepreneur HubMengukuhkan pusat pemasaran produk bumiputera, PKS tempatan dan koperasi bagi melahirkan usahawan di bawah kategori Mikro, Kecil & Sederhana.Akses Kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSUDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
120Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (KUSKOP) UDA Holdings Berhad (UDA)Angsana Virtual Mall Usahawan akan ditawarkan berniaga di atas talian dengan menggunakan platform yang telah disediakan Iaitu laman sesawang "Angsan Virtual Mall" yang menggunakan aplikasi "YEZZA"Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://udamalls.com.my/insentif-usahawan/UDA Holdings Berhad
Pertama Complex, Tower Block
Jalan Tuanku Abdul Rahman
50100 Kuala Lumpur
Tel: 03-2730 8500
https://www.uda.com.my/
121Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakBazar Rakyat Online Sarawakku Sayang (BROSS)
 • membantu usahawan memasarkan produk mereka secara atas talian sepanjang bulan Ramadhan; dan
 • membantu usahawan BROSS melalui latihan atas talian.
Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
122Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakDomestic & International Trade Fair & ExposMembantu usahawan mempromosikan produk di pameran antarabangsa / domestik.Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
123Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakShowcase Usahawan Bumiputera SarawakMenyediakan peluang perniagaan dan meningkatkan pendapatan usahawan.Akses kepada PasaranTidakSemua SektorBumiputeraKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
124Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakGraduan Ke Arah Keusahawanan (GERAK)
 • Untuk menggalakkan graduan memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka;
 • Untuk meningkatkan penyertaan siswazah dalam bidang keusahawanan;
 • Memperkasakan usahawan siswazah untuk mengembangkan perniagaan mereka; dan
 • Untuk mewujudkan peluang pekerjaan melalui pertubuhan perniagaan.
Akses Kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
125Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakUsahawan Teknikal dan Vokasional (USTEV)
 • Untuk menggalakkan para belia yang berkemahiran teknikal dan vokasional untuk memulakan atau mengembangkan perniagaan mereka;
 • Untuk meningkatkan penyertaan para belia yang berkemahiran teknikal dan vokasional dalam bidang keusahawanan;
 • Memperkasakan usahawan siswazah untuk mengembangkan perniagaan mereka; dan
 • Untuk mewujudkan peluang pekerjaan melalui pertubuhan perniagaan.
Akses Kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
126Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakSarawak Micro Credit Scheme (SMCS)Untuk menyediakan kemudahan kredit kecil dalam bentuk pinjaman mudah kepada pengusaha B40, pemilik perniagaan mikro dan kecil untuk mengembangkan atau mempelbagaikan perniagaan dengan pada kadar faedah yang rendah (4% baki berkurangan).Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
127Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakAnjung Pembangunan Usahawan Gedongi. Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan pusat latihan PKS dan premis perniagaan terancang.
ii. Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur.
iii. Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
128Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakAnjung Usahawan Lawasi. Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan pusat latihan PKS dan premis perniagaan terancang.
ii. Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur.
iii. Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor
Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 212
https://mintred.sarawak.gov.my/
129Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakAnjung Usahawan Limbang
 • Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan pusat latihan PKS dan premis perniagaan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 234
https://mintred.sarawak.gov.my/
130Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakAnjung Usahawan Sundar
 • Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan pusat latihan PKS dan premis perniagaan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 234
https://mintred.sarawak.gov.my/
131Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakAnjung Usahawan Telok Melano
 • Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan pusat latihan PKS dan premis perniagaan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. iii. Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 234
https://mintred.sarawak.gov.my/
132Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakBau Industrial Park Phase 1
 • Menyediakan tanah lot perindustrian dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 234
https://mintred.sarawak.gov.my/
133Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakBetong Industrial Park Phase 1
 • Menyediakan tanah lot perindustrian dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 234
https://mintred.sarawak.gov.my/
134Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakSamalaju SME Cluster Phase 1 & Phase 2i. Menyediakan tanah lot perindustrian dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan terancang. ii. Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. iii. Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 231
https://mintred.sarawak.gov.my/
135Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakSematan Industrial Park :-
 • i. Sematan Industrial Park Phase 1
 • ii. Anjung Usahawan Sematan
Sematan Industrial Park Phase 1:
 • Menyediakan tanah lot perindustrian dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.

Anjung Usahawan Sematan:
 •  Menyediakan kemudahan dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan pusat latihan PKS dan premis perniagaan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 231
https://mintred.sarawak.gov.my/
136Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakSibu Industrial Park
 • Menyediakan tanah lot perindustrian dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 234
https://mintred.sarawak.gov.my/
137Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakSri Aman Industrial Park
 • Menyediakan tanah lot perindustrian dan infrastruktur yang lebih baik melalui pembangunan terancang.
 • Mewujudkan persekitaran yang lebih kondusif bagi transformasi komuniti perniagaan tempatan secara beransur-ansur. 
 • Menggalakkan pertumbuhan PKS yang teratur serta mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi.
InfrastrukturTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 234
https://mintred.sarawak.gov.my/
138Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakKementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakEntrepreneurship Development in selected areas:
 • food handling, processing and technology; 
 • exploring Opportunities Programme in Commercial and Industrial Sectors Programme; 
 • workshop:
 • - Food Industry
         - Basic Entrepreneurship
         - ICT
         - Digital Entrepreneurship
 • meningkatkan keusahawanan, pengetahuan teknikal dan kemahiran sama ada dalam kalangan usahawan yang sedia ada, berpotensi atau baru menjalani latihan;
 • menyebarkan maklumat berkenaan peluang perniagaan, bantuan kewangan, kemudahan infrastruktur dan program terkini yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri; 
 • berkongsi peluang pelaburan baru; 
 • meningkatkan kapasiti dan keupayaan usahawan tempatan; 
 • menyokong komuniti perniagaan; 
 • mempromosikan pelaburan domestik; 
 • meneroka program peluang di Sektor Komersial dan Industri; 
 • mendorong penyertaan pengusaha tempatan dalam industri; 
 • membantu prosedur pendaftaran, pelesenan dan tender kepada syarikat Sarawak;
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakPembuatan & Perkhidmatan

Terbuka kepada Semua PKS

Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan Sarawak
2nd, 12th & 13th Floor Wisma Sumber Alam
Jalan Stadium, Petra Jaya
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 08-2313 234
https://mintred.sarawak.gov.my/
139Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian Dan Pembangunan Usahawan (MINTRED) SarawakPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC)Small and Medium Scale Industry Financing Scheme (SPIKS)
 • Untuk menggalakkan penglibatan usahawan Bumiputera dalam bidang keusahawanan
 • Sebagai alternatif sumber kewangan kepada PKS Bumiputera dalam sektor pembuatan dan pengilangan, serta perkhidmatan di Sarawak. 
 • Meningkatkan kapasiti dan kapabiliti usahawan mikro dan PKS Bumiputera Sarawak.
 • Sebagai pemangkin kepada peningkatan taraf sosio-ekonomi usahawan Bumiputera di negeri Sarawak.
Akses Kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak
Menara SEDC, Lot 2878
The Isthmus, Off Jalan Bako
93050 Kuching
Sarawak
No. Tel: 082-551 555
https://www.sedc.com.my/
140Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Halal Development Corporation (HDC)Malaysia Global Halal Show: Bridging Halal MarketsMemudahkan PKS halal Malaysia untuk mengeksport produk dan perkhidmatan halal dan menembusi ruang pasaran halal yang baru.Akses kepada PasaranTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKSHalal Development Corporation Berhad
5.02, Level 5, KPMG Tower
First Avenue Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor
Tel : 03 - 7965 5555
https://www.hdcglobal.com/
141Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Halal Development Corporation (HDC)Home Grown Halal Champion - Sourcing PartnershipMemudahkan PKS halal Malaysia ke arah kesediaan keupayaan untuk menjadi pemain dalam rantaian bekalan halal dan Juara Halal TempatanPenerapan Inovasi dan TeknologiTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKSHalal Development Corporation Berhad
5.02, Level 5, KPMG Tower
First Avenue Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor
Tel : 03 - 7965 5555
https://www.hdcglobal.com/
142Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Halal Development Corporation (HDC)Program Latihan Industri HalalMemudahkan PKS halal Malaysia terutamanya pekerja industri halal untuk meningkatkan daya saing dan integriti dalam pengeluaran produk halal melalui latihan bersijil.Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSHalal Development Corporation Berhad
5.02, Level 5, KPMG Tower
First Avenue Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor
Tel : 03 - 7965 5555
https://www.hdcglobal.com/
143Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Bumiputera Exporters Development Programme (BEDP)
 • Membantu syarikat-syarikat PKS (export ready) dalam kategori Bumiputera, Wanita dan Belia di Malaysia meneroka pasaran antarabangsa; dan
 • Meningkatkan daya saing di kalangan kelompok syarikat-syarikat PKS menjadi lebih kompetetif dalam pasaran antarabangsa.
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakPembuatan & PerkhidmatanBumiputerahttps://www.matrade.gov.my/en/25-malaysian-exporters/services-for-exporters/223-bumiputera-exporters-development-programme-bedpPerbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
Menara MATRADE, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
Tel: 603-6207 7077 / 1 800 88 7280
https://www.matrade.gov.my/
144Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) eTRADE Programme 2.0Menggalakkan eksport menerusi penglibatan syarikat Malaysia di dalam platform eDagang rentas sempadan secara berterusan disamping meneruskan galakan penggunaan eDagang kepada syarikat yang belum menggunakan eDagang untuk eksport. Akses Kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranYaPembuatan & PerkhidmatanBumiputera, Wanita, Belia, Perusahaan Mikrohttps://www.matrade.gov.my/en/malaysian-exporters/services-for-exporters/exporters-development/etrade-programmePerbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
Menara MATRADE, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
Tel: 603-6207 7077 / 1 800 88 7280
https://www.matrade.gov.my/
145Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Market Development Grant (MDG)Geran Pembangunan Pasaran merupakan fasilitasi eksport berbentuk bayaran balik bagi membantu pengeksport Malaysia yang terdiri daripada Syarikat Perindustrian Kecil dan Sederhana (PKS), Persatuan Perdagangan dan Industri, Dewan Perniagaan, Badan Profesional dan Koperasi dalam menyertai aktiviti promosi perdagangan yang layakAkses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranYaPembuatan & PerkhidmatanBumiputera, Wanita, Beliahttps://www.matrade.gov.my/en/malaysian-exporters/services-for-exporters/exporters-development/market-development-grant-mdgPerbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
Menara MATRADE, Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
Tel: 603-6207 7077 / 1 800 88 7280
https://www.matrade.gov.my/
146Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Services Export Fund (SEF)Dana bantuan kewangan kepada Penyedia Perkhidmatan Malaysia (MSPs), Pertubuhan Perdagangan dan Industri, Dewan Perniagaan (Chambers of Commerce) dan Badan-Badan Profesional dalam bentuk geran bayar balik dan (reimbursement grant) tertakluk kepada jenis geran yang dipohon bagi mengembangkan eksport dan menjalankan aktiviti-aktiviti penerokaan ke pasaran luar negara.Akses Kepada Pembiayaan, Akses kepada PasaranYaPerkhidmatanBumiputera, Wanita, Beliahttps://www.matrade.gov.my/en/malaysian-exporters/services-for-exporters/exporters-development/services-export-fund-sefPerbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
Menara MATRADE
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
Tel: 603-6207 7077 / 1 800 88 7281
https://www.matrade.gov.my/
147Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Women Exporters Development Programme (WEDP)
 • Membantu syarikat-syarikat PKS (export ready) dalam kategori Bumiputera, Wanita dan Belia di Malaysia meneroka pasaran antarabangsa; dan
 • Meningkatkan daya saing di kalangan kelompok syarikat-syarikat PKS menjadi lebih kompetetif dalam pasaran antarabangsa.
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakPembuatan & PerkhidmatanWanitahttps://www.matrade.gov.my/en/malaysia-exporters-section/224-etrade-programme--supporting-documentPerbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
Menara MATRADE
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
Tel: 603-6207 7077 / 1 800 88 7281
https://www.matrade.gov.my/
148Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Youth Exporters Development Programme (YEDP)
 • Membantu syarikat-syarikat PKS (export ready) dalam kategori Bumiputera, Wanita dan Belia di Malaysia meneroka pasaran antarabangsa; dan
 • Meningkatkan daya saing di kalangan kelompok syarikat-syarikat PKS menjadi lebih kompetetif dalam pasaran antarabangsa.
Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakPembuatan & Perkhidmatan Beliahttps://www.matrade.gov.my/en/25-malaysian-exporters/services-for-exporters/3784-youth-exporters-development-programmePerbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
Menara MATRADE
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
Tel: 603-6207 7077 / 1 800 88 7281
https://www.matrade.gov.my/
149Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) Export Training ProgrammeMelengkapkan PKS dengan pengetahuan dan kemahiran untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk mengeksport Pembangunan Modal InsanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.matrade.gov.my/en/malaysian-exporters/services-for-exporters/exporters-development/exporter-s-training-programme#Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia
Menara MATRADE
Jalan Sultan Haji Ahmad Shah
50480 Kuala Lumpur
Tel: 603-6207 7077 / 1 800 88 7281
https://www.matrade.gov.my/
150Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysia Productivity Corporation (MPC)Industry 4WRD Readiness Assessment
 • Untuk membantu firma di sektor pembuatan & perkhidmatan mengenalpasti tahap kesediaan & jurang perbezaan terhadap Revolusi Industri 4.0
 • Memberi cadangan strategi intervensi untuk menerapkan Industri 4.0
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPembuatanTerbuka kepada Semua PKShttp://www.mpc.gov.my/industry4wrd/Malaysia Productivity Corporation
Jalan Sultan, PJS 52
46200 Petaling Jaya
Selangor
Tel: 03-7955 7266
http://www.mpc.gov.my/
151Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance (MIDF)Sustainable and Green Biz Financing (SGBF)
 • Menggalakkan dan meningkatkan penggunaan teknologi hijau dan kecekapan tenaga di kalangan syarikat-syarikat tempatan.
 • Meningkatkan kebolehpasaran syarikat-syarikat yang menggunakan teknologi hijau dan kecekapan dalam pasaran tempatan & antarabangsa.
 • Menggalakkan penggunaan sistem kecekapan tenaga (energy efficiency) dan penggunaan proses pembuatan 'hijau' (greener manufacturing processes) yang mengurangkan penggunaan air dan bahan mentah seterusnya meminimumkan pencemaran udara, sisa pepejal dan penjanaan air buangan.
 • Membantu syarikat-syarikat tempatan yang menggunakan teknologi hijau dalam meningkatkan aliran tunai dan mengurangkan kos menjalankan perniagaan.
Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://belanjawan2021.treasury.gov.my/manfaat/index.php/en/pemerkasa-sgbf-enMalaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82,
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
152Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance (MIDF)Services Biz Financing (SBF)
 • Meningkatkan kapasiti syarikat-syarikat perkhidmatan untuk kekal berdaya saing
 • Membantu syarikat-syarikat perkhidmatan dalam memperluas / menaik taraf / memoden / mempelbagai perkhidmatan sedia ada ke dalam aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi dan meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam penyampaian perkhidmatan
 • Membantu syarikat sedia ada dan baharu dalam sektor perkhidmatan bagi meningkatkan aliran tunai serta membantu mengurangkan kos menjalankan aktiviti perniagaan.
 • Menggalakkan syarikat-syarikat perkhidmatan meluaskan pasaran di peringat tempatan dan global.
Akses Kepada PembiayaanYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
153Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance (MIDF)Soft Financing for Digital and Technology (SFDT)
 • Membantu mempercepatkan penggunaan e-dagang di kalangan PKS tempatan.
 • Meningkatkan kebolehpasaran produk PKS tempatan di dalam pasaran antarabangsa.
 • Menggalakkan dan meningkatkan penggunaan teknologi digital di kalangan PKS sebagai satu cara untuk meningkatkan daya saing, kecekapan dan kebolehpasaran.
Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82,
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
154Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance (MIDF)Soft Loan Scheme for Automation and Modernisation (SLSAM)
 • Menggalakkan syarikat dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan yang berkaitan perkilangan untuk memodenkan dan mengautomasi proses pembuatan dan perkhidmatan yang berkaitan.
 • Menaiktaraf keupayaan dan kapasiti pengeluaran syarikat.
 • Mempelbagaikan aktiviti nilai tambah dan perkhidmatan yang lebih tinggi.
 • Mengurangkan kebergantungan kepada aktiviti intensif buruh dan pekerja asing.
 • Memanfaatkan teknologi komunikasi maklumat (ICT) sebagai satu cara untuk meningkatkan daya saing, kecekapan dan produktiviti serta meningkatkan keupayaan reka bentuk kejuruteraan dan pengkomersialan produk baharu di pasaran tempatan dan antarabangsa.
Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82,
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
155Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance (MIDF)Soft Loan Scheme for Bumiputera Automative Entrepreneur (SLBAE)Memudahkan dan membantu pemegang AP Terbuka (Open Approved Permit) untuk mengembangkan dan mempelbagaikan perniagaan lain yang berkaitan dengan automotif dan/atau tidak berkaitan automotif yang melibatkan perniagaan sedia ada/baru; dan mengekalkan dan meningkatkan penyertaan Bumiputera di dalam industri automotifAkses Kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanBumiputeraMalaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82,
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
156Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance (MIDF)Soft Loan Scheme for Service Sector (SLSSS)Menyediakan bantuan pembiayaan untuk:-
 • Syarikat yang baru bermula/perusahaan - usahawan perkhidmatan yang baharu;
 • Perluasan / menaik taraf / pemodenan / kepelbagaian bagi perkhidmatan sedia ada ke dalam aktiviti nilai tambah yang lebih tinggi dan meningkatkan produktiviti dan kecekapan dalam penyampaian perkhidmatan.
Akses Kepada PembiayaanYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82,
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
157Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Malaysian Industrial Development Finance (MIDF)Soft Loan Scheme for SMEs (SLSME)
 • Memberikan bantuan pembiayaan kepada syarikat sedia ada dan baharu dari segi pembiayaan projek, pembelian aset tetap dan modal kerja syarikat;
 • Membantu PKS yang beroperasi dalam premis tidak berlsesen kepada kawasan perindustri atau premis yang sah; dan
 • Membantu PKS dalam meningkatkan daya saing, produktiviti dan kecekapan operasi melalui adaptasi teknologi dalam pengurusan perniagaan dan operasi.
Akses Kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysian Industrial Development Finance
Level 15, Menara MIDF 82,
Jalan Raja Chulan
50200 Kuala Lumpur
Tel: 603-2173 8888
http://www.midf.com.my/
158Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)Industry4WRD Intervention Fund
 • Meningkatkan produktiviti syarikat:
 • Mempercepat pertumbuhan perniagaan melalui penggunaan teknologi dan proses Industri 4.0; dan
 • Meningkatkan tahap pemarkahan semasa berdasarkan pelaksanaan Industry4WRD RA
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mida.gov.my/forms-and-guidelines/industry-4-0-industry4wrd-incentives/industry4wrd-intervention-fund/Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia
MIDA Sentral, No. 5
Jalan Stesen Sentral 5 KL Sentral
50470 Kuala Lumpur
Tel: 603 2267 3633
https://www.mida.gov.my/
159Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)SIRIM BerhadCalibration and Measurement ServicesMemastikan semua perkhidmatan tentukuran dan pengukuran adalah tepat tepat dan diiktiraf di peringkat global bagi mematuhi piawaian kebangsaan dan antarabangsa di bawah keperluan CIPM-MRA / Perkhidmatan tentukuran, program Pengujian Kecekapan (PT) dan Kursus Latihan Metrologi. Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://www.sirim.my/services/calibration-measurementSIRIM Berhad
1, Persiaran Dato' Menteri
P.O. Box 7035, Section 2
40700 Shah Alam
Selangor
Tel: 03-5544 6000 / 1-300-88-7035
https://www.sirim.my/
160Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)SIRIM BerhadConformity Assessment ProgrammeSokongan terhadap PKS dalam mematuhi Piawaian Nasional / Antarabangsa dan menembusi pasaran global.Akses kepada PasaranTidakPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttp://www.sirim-qas.com.my/our-services/product-certification/SIRIM Berhad
1, Persiaran Dato' Menteri
P.O. Box 7035, Section 2
40700 Shah Alam
Selangor
Tel: 03-5544 6000 / 1-300-88-7035
https://www.sirim.my/
161Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)SIRIM BerhadProduct and Quality Enhancement ProgrammeMemupuk, membimbing dan meningkatkan usahawan mikro ke tahap kecil dan sederhana bagi pengembangan pasaran.Akses kepada PasaranTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKShttp://www.sirim.my/services/packaging-security-designSIRIM Berhad
1, Persiaran Dato' Menteri
P.O. Box 7035, Section 2
40700 Shah Alam
Selangor
Tel: 03-5544 6000 / 1-300-88-7035
https://www.sirim.my/
162Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI)SIRIM BerhadSIRIM-Fraunhofer ProgrammePeningkatan produktiviti PKS dalam sektor pembuatan dan perkhidmatan berkaitan pembuatan (Manufacturing-related services, MRS) Aktiviti utama Program adalah:
 • Audit Teknologi/ Keterlibatan Industri
 • Pengurusan inovasi & teknologi
 • Peningkatan adaptasi teknologi
 • Memupuk pembangunan PKS & Perkongsian Pengetahuan
 • Akses Pasaran
 • Program cross-cutting .
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranYaPembuatan & PerkhidmatanBumiputera, Perusahaan Mikrohttps://www.sirim.my/innovation-by-programme/sirim-fraunhofer-programmeSIRIM Berhad
1, Persiaran Dato' Menteri
P.O. Box 7035, Section 2
40700 Shah Alam
Selangor
Tel: 03-5544 6000 / 1-300-88-7035
https://www.sirim.my/
163Kementerian Pengajian Tinggi (MOHE)Kementerian Pengajian Tinggi (MOHE)Public-Private Research Network (PPRN)
 • Memperkasakan hubungan jaringan awam-swasta melalui penyediaan penyelesaian (providing solution) dari IPT dan PRI kepada industri
 • Meningkatkan produktiviti melalui inovasi atau teknologi yang bersesuaian; dan
 • Menggalakkan penyertaan penyelidik untuk memberikan penyelesaian berasaskan permintaan industri.
Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mohe.gov.my/perkhidmatan/penyelidikan/pprnKementerian Pengajian Tinggi
No. 2, Menara 2 Jalan P5/6, Presint 5
62200 Putrajaya
No. Tel: 03-8870 6875 / 5101 / 5095 / 5111
https://www.mohe.gov.my/
164Kementerian Sumber Manusia (KSM)Perbadanan Sumber Manusia Berhad (HRD Corp)RiSE4WRD for Industry4WRD
 • Menyediakan satu platform bagi PKS yang telah melalui proses Readiness Assessment (RA) serta mengenalpasti keperluan latihan / kepakaran yang bersesuian. 
 • Membantu PKS dalam menyediakan dana latihan yang telah dikenal pasti melalui RA.
 • Memastikan kesediaan modal insan sebelum proses adaptasi teknologi dilaksanakan
Pembangunan Modal InsanTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKShttps://hrdcorp.gov.my/ms/rise4wrd-untuk-industry4wrd/Perbadanan Sumber Manusia Berhad
Wisma Beringin, Jalan Semantan Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
No. Tel: 1800-88-4800
https://hrdcorp.gov.my/
165Kementerian Sumber Manusia (KSM)Perbadanan Sumber Manusia Berhad (HRD Corp)SME Skills 2022Membolehkan kumpulan PKS tempatan untuk menambah baik kemahiran bagi menaik taraf kemahiran. Bagi menyokong Pengusaha PKS untuk lebih sistematik dan melatih pekerja mereka untuk menaiktaraf keupayaan mereka, Bagi menghasilkan pekerja PKS yang berkeupayaan tinggi, lebih mantap serta mampu bertahan dalam pemasaran global.Pembangunan Modal InsanTidakPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSPerbadanan Sumber Manusia Berhad
Wisma Beringin, Jalan Semantan
Bukit Damansara
50490 Kuala Lumpur
No. Tel: 1800-88-4800
https://hrdcorp.gov.my/
166Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Cradle Fund Sdn. Bhd. (Cradle)Angel Tax IncentiveProgram ini bagi membantu syarikat pemula teknologi tempatan mendapat dana lanjutan daripada pihak swasta khususnya pelabur mangkinAkses Kepada PembiayaanTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.cradle.com.my/products/angel-tax-incentive/Cradle Fund Sdn Bhd
Level 20, Sunway Putra Tower
100 Jalan Putra
50350 Kuala Lumpur
No. Tel: 03 4045 8600
https://www.cradle.com.my/
167Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Cradle Fund Sdn. Bhd. (Cradle)CIP SPARKCIP SPARK ialah program pra-pengkomersialan yang menyediakan geran bersyarat sehingga RM150,000. Geran ini dikhaskan bagi semua usahawan, kumpulan dan syarikat syarikkat permulaan yang berasaskan teknologi untuk membangunkan lebih banyak idea yang berasaskan teknologi dan inovasi dalam menciptakan produk yang berdaya maju. Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.cradle.com.my/products/cip-spark/Cradle Fund Sdn Bhd
Level 20, Sunway Putra Tower
100 Jalan Putra
50350 Kuala Lumpur
No. Tel: 03 4045 8600
https://www.cradle.com.my/
168Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Cradle Fund Sdn. Bhd. (Cradle)CIP SPRINT CIP SPRINT ialah program pengkomersialan baru yang menyediakan geran boleh tukar yang bersyarat sehingga RM 600,000. Program ini adalah bagi syarikat syarikat permulaan yang berasaskan teknologi untuk membantu mereka mengkomersialkan teknologi produck mereka yang inovatif. Akses Kepada PembiayaanYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.cradle.com.my/products/cip-sprint/Cradle Fund Sdn Bhd
Level 20, Sunway Putra Tower
100 Jalan Putra
50350 Kuala Lumpur
No. Tel: 03 4045 8600
https://www.cradle.com.my/
169Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Kumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd (KMPSB)Electronics & Electrical and Renewable Energy FundMemberi pembiayaan modal teroka kepada syarikat berkaitan di sektor Elektrik & Elektronik (E&E) dan Tenaga boleh Diperbaharui.Akses Kepada PembiayaanYaPembuatan & ServicesTerbuka kepada Semua PKSKumpulan Modal Perdana Sdn. Bhd.
L15-01-02 PJX HM Shah Tower
No. 16A Persiaran Barat
46050 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
No. Tel : 03 - 7964 5200
https://www.modalperdana.com/
170Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)Liquidity Financing For Technology Startups (LIFTS) - formerly known as Technology StartUps Funding Relief Facility (TSFRF)Menyediakan bantuan kewangan segera, berpatutan dan bersasar kepada syarikat-syarikat teknologi peringkat awal dengan sokongan daripada syarikat modal teroka (Venture Capital) atau daripada agensi kerajaan, terutamanya yang terkesan dengan impak pandemik COVID-19.Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Debt Ventures
Level 5, Menara Bank Pembangunan
1016 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2617 2888
https://www.mdv.com.my/
171Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)MDV TACT & MDV Commercialisation Fund v2.0Menyediakan pembiayaan kepada syarikat-syarikat teknologi peringkat awal bagi pertumbuhan seterusnya, terutamanya untuk tujuan keperluan modal kerja, aset / pembelian peralatan dan pembangunan perniagaan.Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Debt Ventures
Level 5, Menara Bank Pembangunan
1016 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2617 2888
https://www.mdv.com.my/
172Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysia Debt Ventures Berhad (MDV)MDV Technology Venture Financing Microfund Guarantee Scheme (MDV-TECHVFMG)Mewujudkan dana pembiayaan bersama yang dikongsi sama rata antara Kerajaan dan pihak swasta yang menawarkan pembiayaan teroka kepada syarikat start-up berinovatif dan berasaskan teknologi yang berpotensi tinggi untuk tujuan keperluan modal kerja, aset / pembelian peralatan dan pembangunan perniagaan.Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSMalaysia Debt Ventures
Level 5, Menara Bank Pembangunan
1016 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2617 2888
https://www.mdv.com.my/
173Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)Global Market Fit Programme (GMP)Untuk menyediakan platform untuk Startups berinovatif dan yang mempunyai pertumbuhan tinggi untuk meneroka budaya, memahami cara perniagaan dan mendapatkan akses pasaran antarabangsa di negara-negara di luar ASEAN.Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mymagic.my/gmpMalaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
Block 3730, Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 03-8324 4801
https://www.mymagic.my/
174Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)National Technology & Innovation Sandbox (NTIS) - Capacity building (Industry Based Accelerator (IBA) programme)Untuk terus membangunkan bakat di ruang keusahawanan dan sebagai persediaan ekonomi masa hadapan.Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSMalaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
Block 3730, Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 03-8324 4801
https://www.mymagic.my/
175Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)MyStartup Hub Programme (MSH)Untuk menarik Startups global yang berinovatif dari seluruh dunia untuk mewujudkan hab perniagaan di Malaysia.Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranTidakSemua SektorTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mymagic.my/mshMalaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
Block 3730, Persiaran APEC
63000 Cyberjaya
Selangor
No. Tel: 03-8324 4801
https://www.mymagic.my/
176Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Malaysian Technology Development Corporation (MTDC)Halal Technology Development FundMembiayai dan membimbing industri kecil dan sederhana (IKS) di dalam industri halal bagi pertumbuhan jangka panjang yang berorientasikan eksport melalui aktiviti patuh syariah. Dana ini merupakan dana padanan hibrid melalui Nota Janji boleh Tukar (CPN) dan geran. Akses Kepada PembiayaanYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mtdc.com.my/business-funding/htdf/Malaysian Technology Development Corporation Sdn. Bhd.
Ground Floor, Menara Yayasan Tun Razak
Jalan Bukit Bintang
55100 Kuala Lumpur
Telephone : 03-2172 6000
https://www.mtdc.com.my/
177Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)Research & Development Fund (R&D Fund)
 • Fasilitasi dalam membangunkan proses, teknologi, produk baru, penambahbaikan proses dan teknologi ke arah pengkomersialan;
 • Mewujudkan persekitaran untuk mendorong tekno-preneurs; dan
 • Meningkatkan aplikasi teknologi inovatif di dalam komuniti sebagai tanggungjawab sosial.
Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaPembuatan & PerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSKementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
Aras 1-7, Blok C4 & C5,Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62662, Putrajaya
No. Tel: 03-8885 8393 / 8324 / 8367 / 8704 / 8322
https://www.mosti.gov.my/
178Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)NanoMalaysia Berhad (NMB)Program Scale Up Nanoteknologi - Nanotech Remote Energy System (NREGs)
 • Fasa 1 - Penskalaan Teknologi Penjanaan
 • Fasa 2 - Pembinaan Ekosistem
 • Fasa 3 - Pengkomersialan dan Pengindustrian
Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSNanoMalaysia Berhad
A-2-2 & A-2-3
Level 2 157 Hampshire Place Office
No. 1 Jalan Mayang Sari
50450 Kuala Lumpur
Phone: +603 2166 8849
http://www.nanomalaysia.com.my/
179Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)NanoMalaysia Berhad (NMB)Program Scale Up Nanoteknologi - Hydrogen EcoNanoMY
 • Pelaksanaan projek Nanotech Remote Energy System (NREgS) yang merangkumi penskalaan teknologi penuaian tenaga (energyharvesting) dengan penerapan bahan termaju bagi memantapkan prestasi peranti pengecas tanpa wayar berteraskan aplikasi  yang memerlukan mobiliti seperti pengguna telefon mudah alih, peranti dan sistem digital seperti Internet of Nano Things, sektor pengangkutan serta bandar pintar sejajar dengan MyDIGITAL.
 • Projek ini juga bertujuan membina jaringan  ekosistem yang kukuh di dalam menyokong fasa pengkomersilan dan perindustrian.
Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSNanoMalaysia Berhad
A-2-2 & A-2-3
Level 2 157 Hampshire Place Office
No. 1 Jalan Mayang Sari
50450 Kuala Lumpur
Phone: +603 2166 8849
http://www.nanomalaysia.com.my/
180Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)NanoMalaysia Berhad (NMB)Program Pengkomersialan Nanoteknologi REVOLUTIoNT, RMKE-12 termasuk National Graphene Action Plan (Graphenovation) dan iNanovation
 • Pelaksanaan projek-projek kolaborasi berasaskan graphene dan nanoteknologi berkonsepkan quadrulple helix dengan kerjasama di antara industri, pusat penyelidikan / universiti, rakyat dan kerajaan bermodealkan Venture Builder untuk membangunkan ekosistem 4IR nanoteknologi
 • Peruntukan sebanyak RM 1 juta bagi setiap projek pembangunan produk dan sebanyak RM 2 juta bagi setiap projek scale-up.
Akses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiYaSemua SektorTerbuka kepada Semua PKSNanoMalaysia Berhad
A-2-2 & A-2-3
Level 2 157 Hampshire Place Office
No. 1 Jalan Mayang Sari
50450 Kuala Lumpur
Phone: +603 2166 8849
http://www.nanomalaysia.com.my/
181Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)Homestay Entrepreneur Training and Skill Enhancement
 • Menerapkan semangat keusahawanan dikalangan pengusaha Homestay; dan
 • Meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan dikalangan pengusaha Homestay.
Pembangunan Modal InsanTidakPerkhidmatanLuar BandarKementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia
No. 2, Menara 1
Jalan P5/6 Presint 5
62200 Putrajaya
No. Tel: 03 8000 8000
http://www.motac.gov.my/
182Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (Kraftangan)Program Pembangunan Kemahiran Komuniti KrafProgram pembangunan usahawan kraf yang berdaya maju dan berdaya saing serta menjadi pemangkin dalam pembangunan industri kraf. Pembangunan Modal InsanTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSPerbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
Kompleks Kraf Kuala Lumpur
Seksyen 63, Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2162 7459 / 03-2162 7536
https://www.kraftangan.gov.my/
183Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (Kraftangan)Program Reka Bentuk & Pembangunan KrafMemberi tumpuan kepada pembangunan rekaan produk baharu yang berkualilti dan berdaya saing bagi memenuhi kehendak pasaran dalam dan luar negara. Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSPerbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
Kompleks Kraf Kuala Lumpur
Seksyen 63, Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2162 7459 / 03-2162 7536
https://www.kraftangan.gov.my/
184Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (Kraftangan)Program Pengkomersialan Kraf - Pemasaran Kraf Secara DigitalMempromosi dan memasarkan produk kraf tempatan secara dalam talian serta memaparkan maklumat berkaitan ekosistem dalam industri kraf negara. Ia berkonsepkan "Global Reach Local Identity".Infrastruktur, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSPerbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
Kompleks Kraf Kuala Lumpur
Seksyen 63, Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2162 7459 / 03-2162 7536
https://www.kraftangan.gov.my/
185Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (Kraftangan)Program Pengkomersialan Kraf - Pemasaran Kraf Secara FizikalMeluaskan saiz pasaran produk kraf dengan melaksanakan aktiviti promosi dan pemasaran secara berkala dan konsisten melalui aktiviti kebolehcapaian pasaran serta komunikasi pemasaran bersepadu. Infrastruktur, Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKSPerbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
Kompleks Kraf Kuala Lumpur
Seksyen 63, Jalan Conlay
50450 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2162 7459 / 03-2162 7536
https://www.kraftangan.gov.my/
186Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Koko Malaysia (LKM)Pembangunan Usahawan Coklat :
 •  Program Promosi Domestik
 • Kursus Asas Pembangunan Usahawan Coklat Buatan Tangan
 • Pemberian Insentif
Meningkatkan Promosi Produk Coklat Usahawan coklat tempatan melalui penglibatan program-program promosi domestik disamping meningkatkan jualan usahawan coklat bimbingan LKM Memindahkan Teknologi Pembuatan Coklat Buatan Tangan yang betul sebagai kemahiran bagi menjana pendapatan sampingan Meningkatkan Pengeluaran Coklat melalui penggunaan mesin dan pembungkusan yang menarik bagi produk coklat melalui pemberian insentif kepada usahawan coklat terpilihAkses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranYaPembuatanBumiputera, Wanita, Belia, Perusahaan MikroLembaga Koko Malaysia
5th,6th & 7th Floor
Wisma SEDCO Locked Bag 211
88999 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-206 400 / 088-234 472 / 273 / 474 / 477
https://www.koko.gov.my/
187Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Lada Malaysia (MPB)Program Pemantapan Industri Hiliran Lada (Focus on Downstream Activities)Inisiatif untuk usahawan hiliran untuk menghasilkan produk berasaskan lada dan rempahAkses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan Teknologi, Akses kepada PasaranYaPembuatanBumiputera, Perusahaan MikroLembaga Lada Malaysia
Lot 1115, Jalan Utama
93450 Kuching
Sarawak
No. Tel: 082-331 811
https://www.mpb.gov.my/
188Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Lada Malaysia (MPB)Program Pembangunan Keusahawanan Lada (Program Agropreneur dan Program Pemerkasaan) Meningkatkan bilangan usahawan ladaPembangunan Modal InsanYaPembuatanBumiputera, Belia, Perusahaan Mikro, Luar bandarLembaga Lada Malaysia
Lot 1115, Jalan Utama
93450 Kuching
Sarawak
No. Tel: 082-331 811
https://www.mpb.gov.my/
189Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)Program Tanaman Baru Kenaf (Program Promosi Pasaran Tempatan dan Antarabangsa)Meningkatkan hasil jualan produk berasaskan kenaf di pasaran tempatan dan antarabangsaAkses Kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan Teknologi TidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKSLembaga Kenaf dan Tembakau Negara
Kubang Kerian
16150 Kota Bharu
Kelantan
No. Tel : 09-766 8000
http://www.lktn.gov.my/
190Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Kenaf dan Tembakau Negara (LKTN)Program Kenaf Untuk Rakyat Secara Berkelompok Bagi Pengeluaran Fiber Premium (Program Pembangunan Usahawan Kenaf)Meningkatkan bilangan usahawan berasaskan kenafAkses kepada Pembiayaan, Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKSLembaga Kenaf dan Tembakau Negara
Kubang Kerian
16150 Kota Bharu
Kelantan
No. Tel : 09-766 8000
http://www.lktn.gov.my/
191Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)Program Promosi Pasaran Tempatan dan AntarabangsaMeningkatkan jualan usahawan (PKS) di pasaran tempatan dan antarabangsaAkses kepada PasaranTidakPerkhidmatanTerbuka kepada Semua PKShttps://www.mtib.gov.my/perkhidmatan/promosi/promosi-perdaganganLembaga Perindustrian Kayu Malaysia
Aras 13 - 17 Menara PGRM
No. 8, Jalan Pudu Ulu
Cheras 56100
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-9282 2235
https://www.mtib.gov.my/
192Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC)Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)Penerapan Pengurusan LEAN (LEAN Management) Meningkatkan produktiviti dan kecekapan PKS dalam pembuatan industri berasaskan kayuPembangunan Modal Insan, Penerapan Inovasi dan TeknologiTidakPembuatanBumiputera, Perusahaan MikroLembaga Perindustrian Kayu Malaysia
Aras 13 - 17 Menara PGRM
No. 8, Jalan Pudu Ulu
Cheras 56100
Kuala Lumpur
No. Tel: 03-9282 2235
https://www.mtib.gov.my/
193Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)Jom Jadi Perantis (JUMPER)
 • mempersiapkan graduan muda Bumiputera dan pemegang sijil dengan skil dan pengetahuan untuk menceburkan diri di dalam sektor runcit & perdagangan; 
 • membantu graduan muda Bumiputera dan pemegang sijil untuk memulakan perniagaan di dalam sektor runcit & perdagangan melalui mekanisma yang berstruktur dan sistematik; dan
 • meningkatkan kebolehkerjaan para graduan.
Akses Kepada PembiayaanPembangunan Modal InsanYaPerkhidmatanBumiputera, Beliahttps://www.punb.com.my/ms/program-jumper-punbPerbadanan Usahawan Nasional Berhad
Level 10, Block 1B
Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2785 1515
https://www.punb.com.my/
194Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)Program Pembiayaan Keusahawanan PUNB
 • membangunkan dan meningkatkan bilangan usahawan Bumiputera di dalam sektor peruncitan & perdagangan dan pengedaran , perkhidmatan dan pembuatan di pelbagai sektor ekonomi;
 • menyediakan barang dan bahan kepada usahawan Bumiputera pada kos yang akan meningkatkan daya saing di dalam industri peruncitan;
 • pemerolehan jenama antarabangsa & pengukuhan jenama tempatan;
 • memupuk budaya keusahawanan di kalangan usahawan Bumiputera dengan menyediakan skil pengetahuan serta pengalaman; dan
 • meningkatkan penglibatan usahawan Bumiputera di dalam bidang perindustrian.
Akses Kepada PembiayaanPembangunan Modal InsanYaPembuatan & PerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Usahawan Nasional Berhad
Level 10, Block 1B
Plaza Sentral, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2785 1515
https://www.punb.com.my/
195Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO / EPU, JPM)Development of Business Premises (SEDCO / EPU, JPM).
i. Taman Industri Kecil dan Sederhana SEDCO
Penyediaan premis Perindustrian untuk Usahawan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
196Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO / EPU, JPM)Development of Business Premises (SEDCO / EPU,JPM)
ii. Arked Perniagaan Pekan Muhibbah - Sg. Manila, Sandakan.
Penyediaan premis Perindustrian untuk Usahawan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
197Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO / EPU, JPM)Development of Business Premises (SEDCO / EPU,JPM)
iii. Bazaar Masjid Al-Kauthar, Tawau.
Penyediaan premis Perindustrian untuk Usahawan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
198Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO / EPU, JPM)Development of Business Premises (SEDCO / EPU,JPM)
iv. Premis Perniagaan Kg. Paris, Kinabatangan
Penyediaan premis Perindustrian untuk Usahawan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
199Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO / EPU, JPM)Development of Business Premises (SEDCO / EPU,JPM)
v. Pembinaan 12 unit 2 tingkat (Blok D & E) Fasa 2 di Pelantong, Beluran, Sabah
Penyediaan premis Perindustrian untuk Usahawan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
200Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO / EPU, JPM)Development of Business Premises (SEDCO / MID)
vi. Kedai Sook Fasa V (4 unit 2 tingkat & 4 unit 3 tingkat)
Penyediaan premis Perindustrian untuk Usahawan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
201Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO / EPU, JPM)Development of Business Premises (SEDCO / MID)
vii. Kedai Dan Hotel 2 Blok Bangunan (Bangunan Hotel 2 Tingkat & Bangunan Kedai 1 Tingkat) Pulau Bum Bum Semporna
Penyediaan premis Perindustrian untuk Usahawan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
202Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO / EPU, JPM)Development of Business Premises (SEDCO / MID)
viii. Kedai Kalabakan (12unit 2 tingkat)
Penyediaan premis Perniagaan untuk Usahawan.InfrastrukturTidakPerkhidmatanBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
203Kerajaan Negeri SabahPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)Training for Potential and New EntrepreneursMeliputi pelbagai aspek kompetensi keusahawanan termasuk pengurusan kewangan, pemasaran, serta kursus pengkhususan bagi bidang perniagaaan tertentu yang dikenal pastiPembangunan Modal InsanTidakSemua SektorBumiputeraPerbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah (SEDCO)
Tingkat 8,9 & 10, Wisma SEDCO
Lorong Wawasan Plaza
88823 Kota Kinabalu
Sabah
No. Tel: 088-266777
http://www.sedco.com.my/
204Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Perindustrian (MID SABAH)Kursus Pembangunan UsahawanMelahirkan usahawan baru dalam pelbagai bidang keusahawananPembangunan Modal InsanTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Perindustrian
Tingkat Bawah, 3-6, Wisma Kewangan
Jalan Tunku Abdul Rahman
88593 Kota Kinabalu
Beg Berkunci No. 2037
88622 Kota Kinabalu
No. Tel: 088-255 055 / 264 360 / 264 361
https://www.sabah.gov.my/
205Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Perindustrian (MID SABAH)Program Transformasi Usahawan Sabah (TRUS-MID)Meningkatkan kualiti pembungkusan bagi memenuhi pematuhan pensijilan Halal dan menembusi pasaran tempatan.Akses kepada PasaranTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKSKementerian Pembangunan Perindustrian
Tingkat Bawah, 3-6, Wisma Kewangan
Jalan Tunku Abdul Rahman
88593 Kota Kinabalu
Beg Berkunci No. 2037
88622 Kota Kinabalu
No. Tel: 088-255 055 / 264 360 / 264 361
https://www.sabah.gov.my/
206Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) Sabah (KPLBS) Local Handicraft Skills CourseMeningkatkan kualiti dan kepelbagaian produk hasil sumber tempatanPembangunan Modal InsanTidakPerkhidmatanLuar Bandar, B40Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
Jalan Sanzac Sembulan, Peti Surat No. 11591
88817 Kota Kinabalu
Sabah Tel:088-224434/ 221556
https://kplb.sabah.gov.my/
207Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) Sabah (KPLBS) ExhibitionsMembantu usahawan terpilih untuk mempromosikan dan menjual produk mereka.Akses kepada PasaranTidakPerkhidmatanLuar Bandar, B40Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
Jalan Sanzac Sembulan, Peti Surat No. 11591
88817 Kota Kinabalu
Sabah Tel:088-224434/ 221556
https://kplb.sabah.gov.my/
208Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) Sabah (KPLBS) Pembangunan Usahawan Desa (PUD) Membina / menaik taraf infrastruktur untuk Pusat Usahawan Desa (Pusat Keusahawanan Desa - PKD) / Tamuniaga / Pusat Kemahiran Masyarakat (CLC) dan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk usahawan beroperasi dan memulakan / mengembangkan perniagaan dan juga menaik taraf bangunan merekaInfrastrukturTidakPembuatanLuar Bandar, B40Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
Jalan Sanzac Sembulan, Peti Surat No. 11591
88817 Kota Kinabalu
Sabah Tel:088-224434/ 221556
https://kplb.sabah.gov.my/
209Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) Sabah (KPLBS) Satu Daerah Satu Produk (SDSP)Membina / menaik taraf infrastruktur dan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk usahawan beroperasi dan memulakan perniagaan di kampung terpilih.InfrastrukturTidakPembuatanLuar Bandar, B40Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
Jalan Sanzac Sembulan, Peti Surat No. 11591
88817 Kota Kinabalu
Sabah Tel:088-224434/ 221556
https://kplb.sabah.gov.my/
210Kerajaan Negeri SabahKementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) Sabah (KPLBS) Program Khidmat Masyarakat (Kursus Jahit Menjahit)Membimbing wanita luar bandar untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam bidang jahitan.Pembangunan Modal InsanTidakPerkhidmatanWanitaKementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah
Jalan Sanzac Sembulan, Peti Surat No. 11591
88817 Kota Kinabalu
Sabah Tel:088-224434/ 221556
https://kplb.sabah.gov.my/
211Kerajaan Negeri SabahJabatan Pembangunan Perindustrian & Penyelidikan (JPPP)SME CourseMeningkatkan kualiti produk dan pelbagai produk berdasarkan sumber tempatan dan menambah kemahiran digital.Pembangunan Modal InsanTidakPembuatanTerbuka kepada Semua PKSJabatan Pembangunan Perindustrian & Penyelidikan
1st, 5th, 7th & 8th Floor, Block C
Wisma Tun Fuad Stephens
88300 Kota Kinabalu
Sabah
No. Telefon : 6-088-214866, 215035
Nombor Faks : 6-088-257814, 216698
E-Mail : [email protected]
https://didr.sabah.gov.my/
212Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) Dana Pembangunan Usahawan Bumiputera (DPUB) Sarawak - SMART CommunitySMART Community menyediakan platform baru untuk produk tempatan Bumiputera untuk bersaing dan menembusi pasaran Antarabangsa, selain itu program ini akan membantu memperbaiki dan memperluas program komuniti semasa. Program Objektif:
 • Platform yang membolehkan Bumiputera Sarawak (B40) mewujudkan pasaran baru dan standard baru dalam bidang keusahawanan, dan pada masa yang sama, memupuk pengetahuan mereka mengenai perniagaan juga di peringkat global; dan
 • SMART Community membantu mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat Bumiputera dengan memberi kesedaran serta ilmu / latihan perniagaan dan latihan pengurusan, modal perniagaan dan bimbingan.
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranYaSemua SektorBumiputera, Perusahaan Mikro, Luar Bandar, B40Unit Peneraju Agenda Bumiputera
Tingkat 13, Tower A, Suasana PjH
Jalan Tun Abdul Razak, Presint 2
62100 Putrajaya

No. Tel: 03-8090 3000
http://www.teraju.gov.my/
213Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU) Dana Pembangunan Usahawan Bumiputera (DPUB) Sabah - Global Processing Entrepreneur Programme Centre (GLOPEC)Global Processing Entrepreneur Programme Centre (GLOPEC) menyediakan platform baru untuk produk tempatan Bumiputera untuk bersaing dan menembusi pasaran Antarabangsa, selain itu program ini akan membantu memperbaiki dan memperluas program komuniti semasa. Program Objektif:
 • Platform yang membolehkan Bumiputera Sabah (B40) mewujudkan pasaran baru dan standard baru dalam bidang keusahawanan, dan pada masa yang sama, memupuk pengetahuan mereka mengenai perniagaan juga di peringkat global; dan
 • GLOPEC membantu mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat Bumiputera dengan memberi kesedaran serta ilmu / latihan perniagaan dan latihan pengurusan, modal perniagaan dan bimbingan.
Akses Kepada Pembiayaan, Pembangunan Modal Insan, Akses kepada PasaranYaSemua SektorBumiputera, Perusahaan Mikro, Luar Bandar, B40Unit Peneraju Agenda Bumiputera
Tingkat 13, Tower A, Suasana PjH
Jalan Tun Abdul Razak, Presint 2
62100 Putrajaya

No. Tel: 03-8090 3000
http://www.teraju.gov.my/
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload