Penafian

Sila baca terma dan syarat berikut dengan teliti sebelum menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk patuh kepada terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di bawah.

Maklumat yang terkandung di dalam laman web ini disusun oleh Perusahaan Kecil Dan Sederhana Corporation Malaysia (SME Corp. Malaysia) untuk digunakan sebagai rujukan sahaja. Walaupun segala usaha telah dibuat untuk memastikan ketepatan maklumat yang disampaikan dalam laman web ini, SME Corp. Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kesilapan atau ketinggalan yang mungkin kekal.

Sebahagian daripada laman web ini mengandungi bahan-bahan yang disumbangkan oleh organisasi lain. SME Corp. Malaysia tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kesilapan, peninggalan atau salah nyataan dalam bahan-bahan tersebut.

Pengguna yang mengandungi pautan dari laman web ini ke laman web yang disediakan oleh organisasi lain hendaklah sedar bahawa maklumat di laman-laman web telah disusun dan dikeluarkan oleh pertubuhan-pertubuhan. SME Corp. Malaysia tidak bertanggungjawab untuk kandungan mana-mana laman web yang link hiperteks dari laman web ini menetapkan dan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian sekalipun (termasuk, tanpa batasan, ganti rugi bagi kehilangan keuntungan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat, pelanggaran hak cipta) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini.

Menggalakkan pengedaran yang lebih luas daripada Insentif, Dasar dan Kemudahan untuk PKS, SME Corp. Malaysia akan mempunyai sebarang halangan bagi pengguna untuk menyebarkan atau menghasilkan semula bahan-bahan atau sebahagian daripada bahan-bahan di laman web ini, dengan syarat bahawa SME Corp. Malaysia dijelaskan dan bahawa semula penyebaran atau pengeluaran semula adalah untuk tujuan bukan komersial (contohnya semua laman web yang berkaitan perlu membawa sebarang iklan yang bersifat komersial). Persetujuan tersebut tidak bagaimanapun terpakai kepada bahan-bahan yang dihasilkan oleh pertubuhan-pertubuhan atau laman web yang lain, yang memiliki hak cipta.

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload