Hubungi Kami

Sekiranya anda ingin bertanya atau memerlukan bantuan mengenai perkara berkaitan PKS, sila hubungi kami seperti berikut:-

Alamat

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
Tingkat 6, SME 1, Blok B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Hubungi Kami

Infoline: 1 300 30 6000
Faks: +6 03 2775 6312 / 6320

Borang Pertanyaan

Hubungi Kami

Sekiranya anda ingin bertanya atau memerlukan bantuan mengenai perkara berkaitan PKS,
sila hubungi kami seperti berikut:-

Alamat

Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia
Tingkat 6, SME 1, Blok B
Platinum Sentral
Jalan Stesen Sentral 2
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Hubungi Kami

Infoline: 1 300 30 6000
Faks: +6 03 2775 6312 / 6320

Borang Pertanyaan

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload