Francais

Model Francais

Secara Umumnya, Terdapat 3 Jenis Sistem Francais Yang Popular

> Francais Pengedaran Produk

Model francais pengedaran produk adalah sama dengan hubungan pembekal-penjual, namun, pemegang francais diperlukan untuk mematuhi beberapa garis panduan seperti bersetuju untuk menjual hanya jenama francaisor semata-mata.

Contohnya, sesebuah kedai mungkin bersetuju untuk menjual hanya produk tertentu di dalam kedainya dengan pengecualian beberapa produk lain. Lazimnya, pemegang francais hanya menjual produk francaisor itu. Walau bagaimanapun, jenis francais ini juga termasuk beberapa bentuk integrasi aktiviti perniagaan. Franchisee selalunya di beri kebebasan berbanding meanjalankan perniagaan francais.

Beberapa francais pengedaran produk terkenal ialah Coca-Cola, Ford Motor Company, Exxon, dan Osim. Francais pengedaran produk berurusan terutamanya dengan produk terkenal seperti automobil dan bahagian-bahagian pembaikan kereta, mesin layan diri, komputer dan beberapa inventori untuk kedai serbaneka.

> Format Perniagaan Francais

Dalam format perniagaan francais , integrasi perniagaan adalaah lebih lengkap. Francaisi mengedarkan produk dan perkhidmatan francaisor di bawah tanda perdagangan francaisor, serta melaksanakan format dan prosedur franchisor dalam menjalankan perniagaan.

Pengaturan itu diformalkan melalui kontrak yang sah. Ini terdiri daripada nama francais, muhibah, produk dan perkhidmatan, prosedur, manual dan piawaian, sistem pengendalian pemasaran dan kemudahan sokongan.

Format francais perniagaan adalah jenis sistem francais yang paling popular dan yang umumnya sering dirujuk ketika bercakap mengenai francais. Contoh terkenal Franchisi Format Perniagaan adalah seperti McDonalds, KFC, Famous Amos, Starbucks Coffee dan Dunkin ‘Donuts.

> Pengurusan Francais

Ia adalah satu bentuk perjanjian perkhidmatan di mana pemegang francais menyediakan kepakaran, format dan / atau prosedur pengurusan untuk menjalankan perniagaan. Beberapa contoh Francais Pengurusan adalah Hilton, American Idol dan UPS Store.

Soalan

Adakah jenama / logo syarikat dibenarkan diterbit di laman web?

– John Doe

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload