IMPORT

Pengenalan Kepada Import

Buku Panduan Mengenai Prosedur Eksport & Import Di Malaysia

Buku Panduan Berkenaan Prosedur Eksport & Pengimportan di Malaysia telahpun diterbitkan oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia dengan kerjasama PEMUDAH yang mengandungi maklumat komprehensif dan relevan mengenai perdagangan antarabangsa yang boleh diambil oleh para pengimport dan pengeksport dalam urusan seharian perdagangan antarabangsa mereka. Ia menyediakan prosedur langkah demi langkah berkenaan proses pengimportan dan pengeksportan, yang akan memberi gambaran berguna kepada PKS, tanpa mengira sama ada mereka mengeksport untuk kali pertama, atau telahpun menjalankan perniagaan perdagangan. Buku Panduan ini harus memberi para pengimport dan pengeksport satu pemahaman mengenai ciri utama, norma dan peraturan perdagangan antarabangsa.

Nota: hanya terdapat dalam Bahasa Inggeris

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload