Eksport

Panduan Permulaan Bagi Mengeksport

Sebelum meneroka pasaran eksport, PKS perlu mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

PENGELUARAN

 • Boleh mengembangkan kapasiti pengeluaran untuk memenuhi permintaan eksport (cth. Mesin baru)

KEWANGAN

 • Kedudukan kewangan yang kukuh
 • Akses kepada pembiayaan (komersial dan kerajaan)?
 • Memahami instrumen pembayaran

MODAL INSAN

 • Kakitangan yang boleh dilatih dan berpengetahuan (contoh: pengetahuan pasaran, prosedur kastam dan logistik)
 • Mempunyai pelbagai Kemahiran dan boleh bertutur dalam pelbagai bahasa

PEMASARAN

 • Cabang pemasaran yang mencukupi?
 • Akses kepada pelbagai saluran pengedaran?
 • Pengetahuan dalam strategi pasaran eksport (merujuk pelan pasaran eksport)

KEPERLUAN EKSPORT DAN PEMATUHAN

 • Mematuhi piawaian antarabangsa yang diwajibkan, akreditasi dan pensijilan
 • Mematuhi keperluan eksport dan import (permit, pelesenan dan kuota)
 • Mematuhi keperluan pembungkusan dan pelabelan negara pengimport

PERUNDANGAN

 • Mematuhi keperluan undang-undang antarabangsa
 • Memahami Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)
 • Kesedaran mengenai Hak Harta Intelek (IPR)
 • Kontrak Jualan Antarabangsa
 • Pengetahuan dalam perundangan timbang tara dan penyelesaian pertikaian

Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload