Majlis Pembangunan Usahawan dan PKS Kebangsaan (MPUPK)

Majlis ini terdiri daripada 20 orang ahli yang berkaitan:

  • Perdana Menteri sebagai Pengerusi;
  • Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi;
  • Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi);
  • Menteri Kewangan;
  • Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri;
  • Menteri Pertanian dan Industri Makanan;
  • Menteri Sumber Manusia;
  • Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi;
  • Menteri Pembangunan Luar Bandar;
  • Menteri Pengajian Tinggi;
  • Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia;
  • Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna;
  • Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi;
  • Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat;
  • Menteri Komunikasi dan Multimedia;
  • Menteri Belia dan Sukan;
  • Menteri Perdagangan dan Perindustrian, Sabah;
  • Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak;
  • Ketua Setiausaha Negara; dan
  • Gabenor Bank Negara Malaysia
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
TERIMA KASIH!
KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
terima kasih!
kerana menghantar maklumbalas anda!
Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
Kemudahan Bantuan Bencana
Pengumuman Terkini!
Pengumuman Terkini!
Kemudahan Bantuan Bencana
SME Revitalisation Financing
Pengumuman Terkini!
SME Revitalisation FInancing
Pengumuman Terkini!

Thank you for your upload