BANTUAN KEPADA PKS YANG TERKESAN OLEH COVID-19 & INFORMASI BERKAITAN

Bantuan kepada PKS yang Terkesan oleh COVID-19

Sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada bulan Mac 2020, Kerajaan secara proaktif telah memperkenalkan beberapa inisiatif di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRIHATIN), Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA), Pakej Bantuan Perlindungan Ekonomi & Rakyat Malaysia (PERMAI), Program Strategik Memperkasa Rakyat & Ekonomi (PEMERKASA), Program Strategik Memperkasa Rakyat & Ekonomi Tambahan (PEMERKASA PLUS) dan Pakej Perlindungan Rakyat & Pemulihan Ekonomi (PEMULIH) yang bertujuan untuk mengurangkan impak COVID-19 dan membangunkan semula pertumbuhan ekonomi negara. Tumpuan juga diberikan kepada PKS yang terjejas dengan menawarkan bantuan kewangan dan pelbagai bentuk bantuan lain bagi mengekalkan operasi perniagaan mereka disamping mendorong pelaburan domestik dan melindungi pekerjaan. Antara langkah-langkah yang telah diperkenalkan termasuk:

  • Dana bagi Menyokong Perniagaan PKS;
  • Memperkasakan Rakyat;
  • National Technology and Innovation Sandbox (NTIS);
  • Pelepasan Cukai; dan
  • Program Latihan dan Peningkatan Kemahiran.
Inisiatif / Langkah-langkahMaklumatButiran Lanjut
1National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)RM80 juta untuk menggalakkan inovasi dan kreativiti yang boleh melonjakkan pendigitalan penyampaian perkhidmatan dan memacu perniagaan peringkat permulaan (start-up)
 1. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
  Emel: enquiry@mosti.gov.my
  https://sandbox.gov.my/

 2. Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
  No. Tel: 03-8324 4801
  Emel: sandbox@mymagic.my
  https://www.mymagic.my/
2Memperkasakan RakyatPelanjutan Program Subsidi UpahPelanjutan selama satu bulan bagi semua sektor ekonomi yang terkesan dengan had 500 pekerja bagi setiap permohonanPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
3Memperkasakan RakyatElaun Pekerja CacatKenaikan elaun daripada RM1,200 kepada RM1,500 sebulanPengendalian permohonan di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara.
Maklumat lanjut: https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=akVMUTlrSU5mT0dCZys3bzFCendNdz09
4Memperkasakan RakyatBantuan Khas Golongan OKUBantuan kewangan RM500 seorang untuk tempoh 3 bulan bagi individu OKU yang hilang/tiada pekerjaanJabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

Maklumat lanjut: https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/submenu&id=QWFkTUtUU2s0T0tKWDhUcHd3YmdVZz09
5Memperkasakan RakyatProgram Subsidi Upah 4.0Subsidi upah sebanyak RM600 bagi setiap pekerja (had maksima 500 orang pekerja/syarikat) untuk tempoh 4 bulan tanpa had upah ditetapkanPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: www.eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
6Memperkasakan RakyatInisiatif Place and Train Inisiatif bawah program
Janapreneur kepada belia lepasan sekolah dan graduan untuk mengikuti program latihan kemahiran dengan jaminan pekerjaan setelah tamat latihan.
Maklumat lanjut, sila layari:
https://hrdcorp.gov.my/

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Emel: support@hrdcorp.gov.my
Hotline: 1800 88 4800
4Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Bantuan dan Pemulihan BersasarSejumlah RM8 billion bagi membantu PKS dalam sektor perkhidmatan mendapatkan pinjaman bagi tujuan modal kerja, dengan kadar faedah sebanyak 3.5%BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Maklumat lanjut: https://www.bnm.gov.my/covid19
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

21 Banks yang mengambil bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bangkok Bank Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank of China (Malaysia) Berhad;
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • HSBC Bank Malaysia Berhad / HSBC Amanah Malaysia Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Malayan Banking Berhad / Maybank Islamic Berhad;
 • MBSB Bank Berhad;
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad / OCBC Al-Amin Bank Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank);
 • Standard Chartered Bank Malaysia Berhad; and
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
5Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Automasi dan DigitalRM700 juta pada kadar pembiayaan sehingga 4% bertujuan untuk pembelian pembelian peralatan, mesin, perkakasan dan perisian komputer, penyelesaian dan perkhidmatan IT, perkhidmatan sokongan teknologi dan aset tidak ketara lain untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapanBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my
6Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim Pembiayaan Pembangunan Automasi, Digitalisasi dan Penggunaan Teknologi HijauDana berjumlah RM200 juta dengan pengurangan kadar faedah pinjaman dari 5% kepada 3% bagi tempoh 12 bulan, bermula 1 April 2021.Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) Berhad
Emel: gccir@midf.com.my
8Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim Pembiayaan PKS PENJANA (PSF)Peruntukan RM2 bilion dengan saiz pinjaman maksimum RM500,000 bagi setiap PKS dengan kadar 3.5% bagi membantu PKS mengekalkan operasi perniagaan yang terjejas akibat COVID-19Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Kementerian Kewangan, Putrajaya
No. Tel: 03-8882 4666
Emel: penjana@treasury.gov.my
https://penjana.treasury.gov.my/
9Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim SME GoDana RM1.6 bilion untuk membantu kontraktor yang telah ditawarkan kontrak oleh Kementerian, Jabatan atau Agensi Kerajaan Pusat atau Negeri. Kontrak akan dibiayai oleh SME Bank melalui:
 • MySMEBina untuk kontrak pembinaan atau infrastruktur dan/atau
 • MySMEBekal untuk kontrak pembekalan atau penyelenggaraan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my
https://www.smebank.com.my/en/smego

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Encik Hamdan Mohd Habibollah
Ketua, Program & Stakeholder Management
No. Tel: 03-2615 2084
H/P: 019-669 6227
10Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahTabung Infrastruktur PelanconganProses kelulusan bagi Tabung Infrastruktur Pelancongan bernilai RM1.5 bilion akan dipercepatkanTabung Infrastruktur Pelancongan Kementerian Pelancongan,
Kesenian dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC)
Tel: 03-8891 7480 /7492 /7469
Emel: danapelancongan@motac.gov.my
Garis Panduan: http://insentif.motac.gov.my/
Borang permohonan: http://www.motac.gov.my/program/tabung-insentif/tabung-infrastruktur-pelancongan

Untuk khidmat nasihat, terma & syarat pembiayaan, sila hubungi:
Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)
Menara Bank Pembangunan Bandar Wawasan,
No 1016, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2611 3888
Emel: feedback@bpmb.com.my
11Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana PENJANA NasionalRM1.2 bilion untuk menyokong digitalisasi yang merangkumi peruntukan berjumlah RM600 juta daripada Kerajaan dan dipadankan dengan RM600 juta daripada pelabur domestik dan antarabangsaBagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Kementerian Kewangan, Putrajaya
No. Tel: 03-8882 4666
Emel: penjana@treasury.gov.my
https://penjana.treasury.gov.my/
12Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahPembiayaan Pelancongan PENJANARM 1 bilion untuk menyokong PKS di sektor pelancongan dengan membantu mereka menbuat pelaburan yang diperlukan agar tetap berdaya maju pada pasca-COVID-19 Pembiayaan sehingga RM300,000 bagi setiap PKS dengan kadar pembiayaan hingga 3.5% p.a. (termasuk yuran jaminan)BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

12 Banks yang Mengambil Bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Maybank Islamic Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
13Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan AgroMakananRM1 bilion pada kadar pembiayaan 3.75% BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

12 Banks yang Mengambil Bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Maybank Islamic Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
14Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana Transformasi Teknologi PKSRM500 juta dengan amaun pembiayaan antara RM100,000 sehingga RM3.0 juta. Tempoh pembiayaan sehingga sepuluh (10) tahun pada kadar pembiayaan 4.0% setahun (termasuk yuran jaminan)Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my
https://www.smebank.com.my/en/sttf

Nama Pegawai :
En. Hamdan Mohd Habibollah
Ketua, Program & Stakeholder Management
No. Tel: 03-26152084
H/P: 019-6696227
15Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim BizMula-i dan BizWanita-iPembiayaan sehingga RM300,000 kepada PKS yang beroperasi kurang daripada empat (4) tahun Maklumat lanjut: https://www.cgc.com.my/direct-lending/

Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui: https://imsme.com.my/

Pusat Khidmat Pelanggan CGC
No. Tel: 03-7880 0088
Faks: 03-7803 0077
Emel: csc@cgc.com.my
16Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Perusahaan Mikro (MEF)Dana berjumlah RM500 juta kepada perusahaan mikro atau usahawan mikro Malaysia termasuk individu yang bekerja sendiri, pekerja sambilan (gig workers) yang menggunakan platform digital dan peserta program i-TEKAD, bertujuan meningkatkan akses kepada pembiayaan tanpa cagaran bagi pembiayaan mikro. Saiz pembiayaan sehingga RM50,000 bagi setiap perusahaan / usahawan mikro dengan kadar faedah pembiayaan yang akan ditentukan oleh institusi kewangan yang mengambil bahagian Tempoh permohonan: Bermula 1 Disember 2020BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

11 Banks yang mengambil bahagian:
 • AmBank (M) Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad;
 • Malayan Banking Berhad;
 • Public Bank Berhad and
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
17Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSME Revitalisation SchemeRM50 juta bagi pembiayaan sehingga RM250,000 pada kadar faedah serendah 3%SME Corp. Malaysia
Info Line: 1300 30 6000
Fax Line: 03-2775 6001
Emel: info@smecorp.gov.my

MIDF Business Advisory Unit
Hotline: 1-300-88-6433
Emel: GrowYourBusiness@midf.com.my
Website: www.GrowYourBusiness.com.my
18Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroTEKUN MobilepreneurPembiayaan membaik pulih atau membeli motosikal baharu dengan had sehingga RM10,000. TEKUN Nasional
Pemohonan Online: https://tekunfin.tekun.gov.my/login
Maklumat lanjut: https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/soalan-lazim-tekun-mobilepreneur/
21Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroBSN Micro PEMERKASARM300 juta kemudahan pinjaman mikro untuk memberi bantuan dan menyokong pemulihan perniagaan mikro dengan had pembiayaan hingga RM50,000 dan penurunan kadar faedah dari 3.5% kepada 3.0% Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
Maklumat lanjut: https://www.bsn.com.my/BusinessBanking/Products/pemerkasa?lang=ms-MY
Borang permohonan: https://www.bsn.com.my/cms/upload/pdf/forms/micro.pdf
22Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Mikrokredit ISTIMEWARM25 juta bagi golongan OKU menceburi bidang perniagaan dengan had pembiayaan sehingga RM50,000 dan kadar faedah serendah 3%.Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
23Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Mikro PEMERKASA-BELIADana dengan kadar serendah 3% untuk membolehkan belia menceburi bidang perniagaan mendapatkan pembiayaan sehingga RM50,000Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
24Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Mikro PEMERKASA-NITARM50 juta untuk memberi galakan usahawanita menceburi bidang perniagaanBank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
25Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Perniagaan Prihatin MikroPeruntukan RM50 juta dengan pembiayaan hingga RM50,000 pada kadar faedah 3%, dengan sasaran 1,000 PKS mikro BumiputeraMajlis Amanah Rakyat (MARA) MARA
Hotline: 03-2613 2000
26Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroPembiayaan Kredit MikroTambahan peruntukan RM500 juta oleh Bank Simpanan Nasional dan Agrobank manakala RM100 juta oleh TEKUN bertujuan untuk membantu aliran tunai PKS
Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
 • Encik Sirajul Yusran Bin Hasan
  No. Tel: +603-26142658
  Email: yusran@agrobank.com.my

 • Puan Nurhazlin Binti Jalaluddin
  No. Tel: +603-26142688
  Email: nurhazlinj@agrobank.com.my

 • TEKUN Nasional
  Tel: 03 9059 8888
  Emel : mailbox@tekun.gov.my
  Borang permohonan: https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/borang/
27Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroCovid-19 Relief Financing (CRF-i) Program ("RECURVE")Perbadanan Nasional Berhad (PNS) memperuntukkan bantuan kewangan RM20 juta di bawah Program Covid-19 Relief Financing (CRF-i) ("RECURVE"). Program ini dirancang untuk membantu pelanggan sedia ada untuk mengekalkan perniagaan mereka setelah terkesan dengan wabak Covid-19. Pembiayaan meliputi:
 1. Perbelanjaan Sewa & Utiliti
 2. Perbelanjaan gaji
 3. Inventori
 4. Pemasaran Digital Syarat pembiayaan adalah seperti berikut:
  i. Amaun pembiayaan: RM10,000 - RM500,000
  ii. Kadar: 3.5% - 4.0%
  iii. Tempoh: sehingga 5 tahun
Maklumat lanjut, sila layari:
Website: https://www.pns.com.my/

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
 1. En Muhammad Shafiq Abd Halim
  No. Tel: +603-2082 7891 / +6017-3350652
  Emel: shafiq.halim@pns.com.my

 2. Puan Julia Md. Zain
  No. Tel: +603-2082 7986 / +6012-4281900
  Emel: julia.zain@pns.com.my

 3. En Azri Bin Jusnaidi
  No. Tel: +603-2082 7887 / +6019-4252195
  Emel: azri.jusnaidi@pns.com.my

 4. Cik Siti Nurain Zarfullah
  No. Tel: +603-2082 7884 / +6017-3162711
  Emel: nurain.zarfullah@pns.com.my
28Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroProgram Kewangan Sosial kepada Usahawan B40Sumbangan kewangan sosial akan disalurkan dalam bentuk modal permulaan untuk perusahaan mikro menggunakan dana zakat dan dipadankan dengan pembiayaan mikro pada kadar yang berpatutanUntuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Bank Islam Malaysia Berhad
No. Tel: 03-2088 8000 / 03-2690 0900
Emel: contactcenter@bankislam.com.my
sadaqahouse@bankislam.com.my

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
No. Tel: 03-4047 9444
Faks: 03-4044 9444
Emel: promaiwp@maiwp.gov.my
https://www.maiwp.gov.my
    35Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaKemudahan pendaftaran perniagaan percuma dan memperbaharui perniagaanHanya kepada golongan OKU, kumpulan B40 dan pelajar IPT sepenuh masa untuk mendorong mereka menceburkan diri dalam perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
    Tel: 03-7721 4000
    Fax: 03-7721 4001
    E-mail : enquiry@ssm.com.my

    Maklumat pejabat SSM peringkat negeri: https://www.ssm.com.my/Pages/contact-us.aspx
    41Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaProgram Pemerkasaan Pendigitalan Usahawan Kecil atau PUPUK
    • RM5,000 /PKS di bawah SME Digitalisation Grant bagi PKS bagi pembelian/langganan sistem digital
    • Lanjutan program Shop Malaysia Online and Kempen Go e-commerce Onboarding Continuation of Shop Malaysia Online and Go e-commerce Onboarding bagi usahawan mikro; dan
    • Program Digitalisasi dan Transformasi Sektor Pertanian oleh MDEC dan usahasama Pertubuhan Peladang Kwasan untuk usahawan agro
    Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
    No. Tel: 1 800 88 8338
    Email: clic@mdec.com.my
    Untuk maklumat lanjut, sila layari:
    https://mdec.my/eladang
    https://mdec.my/go-ecommerce
    https://mdec.my/erezeki
    38Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Pemasaran dan Promosi Digital RM50 juta bagi promosi digital, terhad kepada RM5,000 setiap acaraMyCreative Ventures
    No. Tel: 03-7712 7212
    Emel: mycreativedmg@mycreative.com.my
    Maklumat lanjut:
    http://www.mycreative.com.my/industry
    http://mycreative.com.my/assets/files/news/MyCreative_DMG_FAQS_Dwibahasa.pdf
    39Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran bersamaan untuk mempromosikan platform e-dagangRM10 juta geran untuk mempromosi penjualan produk dengan RM1,000 bagi setiap perniagaanDigital Inclusion Division
    Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
    No. Tel: 1 800 88 8338
    Emel: clic@mdec.com.my
    42Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanSkim Rehabilitasi Sewa Beli Bas dan Teksi di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP)Jaminan sebanyak RM1 bilion disediakan untuk:
    • Moratorium selama 12 bulan dan lanjutan tempoh pinjaman sehingga 36 bulan untuk pengusaha bas dan teksi
    Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
    No. Tel: 03-2096 5000
    Faks: 03-2096 8981
    Emel: esjpp@prokhas.com.my
    48Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanPeningkatan had siling skim jaminan kerajaan di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)Had jaminan skim ditingkatkan sebanyak RM20 bilion, daripada RM36.5 bilion kepada RM56.5 bilionSila layari laman web SJPP : www.sjpp.com.my atau

    Emel: esjpp@prokhas.com.my untuk butiran lanjut.

    Untuk memohon, sila hubungi institusi kewangan berdekatan yang mengambil bahagian untuk mengetahui skim-skim jaminan yang sedia ada dan proses permohonan.
    45Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainYuran penyenaraian di papan / pasaran LEAP & ACEPengecualian yuran penyenaraian selama satu (1) tahunBursa Malaysia 2U
    No. Tel: 03-2732 0067
    Faks: 03-2026 4122
    Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
    Encik Harrison Lay Hock Guan / Puan Hanita Othman
    No. Tel: 03-2034 7159 / 03-2034 7282
    Emel: harrisonlay@bursamalaysia.com / hanita@bursamalaysia.com
    46Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainKemudahan pinjaman moratorium Kelulusan 6 bulan moratorium secara automatik bagi golongan B40, M40, T20 dan usahawan mikro. Manakala permohonan PKS yang terjejas adalah berdasarkan penilaian dan kelulusan bank.BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
    No. Tel: 1300 88 5465
    Faks: 03-2147 1515
    Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
    www.bnm.gov.my

    21 Banks yang mengambil bahagian:
    • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
    • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
    • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
    • Bangkok Bank Berhad;
    • Bank Islam Malaysia Berhad;
    • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
    • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
    • Bank of China (Malaysia) Berhad;
    • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
    • Bank Simpanan Nasional;
    • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
    • HSBC Bank Malaysia Berhad / HSBC Amanah Malaysia Berhad;
    • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
    • Malayan Banking Berhad;
    • Maybank Islamic Berhad;
    • MBSB Bank Berhad;
    • OCBC Bank (Malaysia) Berhad / OCBC Al-Amin Bank Berhad;
    • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
    • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
    • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank);
    • Standard Chartered Bank Malaysia Berhad;
    • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
    56Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainPembiayaan Intervensi Pemulihan Ekonomi Koperasi Peruntukan 20 juta ringgit bagi membolehkan usahawan menjalankan aktiviti ekonomi secara berkumpulan melalui koperasi, termasuk memasarkan produk melalui platform dalam talian serta menggalakkan pembelian barangan di kedai koperasi.Pengarah Bahagian Pembangunan Koperasi
    Suruhanjaya Koperasi Malaysia
    Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia
    Changkat Semantan, Off Jalan Semantan,
    Bukit Damansara, 50490 KUALA LUMPUR
    Website: http://skm.gov.my
    E-mel: amran@skm.gov.my
    Tel: 03-20834004

    Pengarah Bahagian Statutori dan Pendaftaran
    Suruhanjaya Koperasi Malaysia
    Bahagian Pembangunan Koperasi
    Suruhanjaya Koperasi Malaysia
    Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia
    Changkat Semantan, Off Jalan Semantan,
    Bukit Damansara, 50490 KUALA LUMPUR
    Website: http://skm.gov.my
    E-mel: azyati@skm.gov.my
    Tel: 03-20834032

    Pengarah Pejabat SKM Wilayah Persekutuan
    Tingkat 1, Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia
    Changkat Semantan, Off Jalan Semantan,
    Bukit Damansara, 50490 KUALA LUMPUR
    Website: http://skm.gov.my
    E-mel: jaafar@skm.gov.my
    Tel: 03-20834200
    58Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainLanjutan 30% diskaun sewaan premis perniagaan MARALanjutan diskaun ke atas sewaan premis perniagaan MARA sehingga Disember 2021Majlis Amanah Rakyat (MARA)
    MARA Hotline: 03-2613 2000 / 03-2613 4329 / 03-2613 4330
    49Pelepasan CukaiGalakan cukai kepada syarikat pengendali pelanconganDilanjutkan sehingga tahun tafsiran 2022Bagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
    50Pelepasan CukaiPengecualian duti hiburan ke atas bayaran kemasukan ke tempat hiburanTaman tema, persembahan pentas, acara sukan dan pertandingan serta tayangan filem pawagam di semua Wilayah PersekutuanJabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
    Hotline: 1300 888 500
    Laman web SST : https://mysst.customs.gov.my
    Emel: ccc@customs.gov.my

    Maklumat lanjut: https://mysst.customs.gov.my/assets/document/Industry%20Guides/GI/Panduan%20Taman%20Hiburan.pdf
    60Pelepasan CukaiPertimbangan rayuan pengenaan penalti dan penangguhan bayaran penaltiPertimbangan rayuan pengenaan penalti dan penangguhan pembayaran penalti ke tahun 2022 serta penyediaan penjadualan semula bayaran cukai tertunggak bagi pembayar cukai dan perniagaan yang terjejasBagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
    http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=
    65Program Latihan dan Peningkatan Kemahiran(i) Platform UpskillMalaysia (ii) e-LATiH portalPlatform dalam talian yang bersepadu bagi mewujudkan ekosistem yang memupuk peningkatan kemahiran berterusan dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan tenaga kerja Malaysia melalui 400 modul dan kursus kemahiranPembangunan Sumber Manusia Berhad
    Maklumat lanjut:
    Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi Pejabat Wilayah PSMB di seluruh negara:
    https//: www.hrdcpr.com.my/contact-us
    No. Tel: 1800 88 4800
    Faks: 03-2096 4999
    Emel: support@hrdcorp.gov.my
    66Program Latihan dan Peningkatan KemahiranMelonggarkan syarat permohonan bagi program Sistem Insurans PekerjaanPekerja yang tidak memenuhi caruman minimum, ataupun tidak dilanjutkan kontrak perkhidmatan setelah pembaharuan dibuat sekurang-kurangnya 3 kali, sekarang dibenarkan untuk memohon bantuan kewangan SIP PRIHATIN sebanyak 30% daripada gaji mereka selama tiga (3) bulanPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
    Hotline: 1-300-22-8000
    Maklumat Lanjut: https://eiscentre.perkeso.gov.my/ms/utama/
    Emel: perkeso@perkeso.gov.my
    Inisiatif / Langkah-langkahMaklumatButiran Lanjut
    1National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)RM80 juta untuk menggalakkan inovasi dan kreativiti yang boleh melonjakkan pendigitalan penyampaian perkhidmatan dan memacu perniagaan peringkat permulaan (start-up)
    1. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
     Emel: enquiry@mosti.gov.my
     https://sandbox.gov.my/

    2. Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
     No. Tel: 03-8324 4801
     Emel: sandbox@mymagic.my
     https://www.mymagic.my/
    2Memperkasakan RakyatPelanjutan Program Subsidi UpahPelanjutan selama satu bulan bagi semua sektor ekonomi yang terkesan dengan had 500 pekerja bagi setiap permohonanPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
    Hotline: 1-300-22-8000
    Maklumat Lanjut: eaduansip.perkeso.gov.my
    Emel: perkeso@perkeso.gov.my
    3Memperkasakan RakyatElaun Pekerja CacatKenaikan elaun daripada RM1,200 kepada RM1,500 sebulanPengendalian permohonan di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara.
    Maklumat lanjut: https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=akVMUTlrSU5mT0dCZys3bzFCendNdz09
    4Memperkasakan RakyatBantuan Khas Golongan OKUBantuan kewangan RM500 seorang untuk tempoh 3 bulan bagi individu OKU yang hilang/tiada pekerjaanJabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

    Maklumat lanjut: https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/submenu&id=QWFkTUtUU2s0T0tKWDhUcHd3YmdVZz09
    5Memperkasakan RakyatProgram Subsidi Upah 4.0Subsidi upah sebanyak RM600 bagi setiap pekerja (had maksima 500 orang pekerja/syarikat) untuk tempoh 4 bulan tanpa had upah ditetapkanPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
    Hotline: 1-300-22-8000
    Maklumat Lanjut: www.eaduansip.perkeso.gov.my
    Emel: perkeso@perkeso.gov.my
    6Memperkasakan RakyatInisiatif Place and Train Inisiatif bawah program
    Janapreneur kepada belia lepasan sekolah dan graduan untuk mengikuti program latihan kemahiran dengan jaminan pekerjaan setelah tamat latihan.
    Maklumat lanjut, sila layari:
    https://hrdcorp.gov.my/

    Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
    Emel: support@hrdcorp.gov.my
    Hotline: 1800 88 4800
    4Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Bantuan dan Pemulihan BersasarSejumlah RM8 billion bagi membantu PKS dalam sektor perkhidmatan mendapatkan pinjaman bagi tujuan modal kerja, dengan kadar faedah sebanyak 3.5%BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
    No. Tel: 1300 88 5465
    Faks: 03-2147 1515
    Maklumat lanjut: https://www.bnm.gov.my/covid19
    Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
    www.bnm.gov.my

    21 Banks yang mengambil bahagian:
    • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
    • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
    • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
    • Bangkok Bank Berhad;
    • Bank Islam Malaysia Berhad;
    • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
    • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
    • Bank of China (Malaysia) Berhad;
    • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
    • Bank Simpanan Nasional;
    • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
    • HSBC Bank Malaysia Berhad / HSBC Amanah Malaysia Berhad;
    • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
    • Malayan Banking Berhad / Maybank Islamic Berhad;
    • MBSB Bank Berhad;
    • OCBC Bank (Malaysia) Berhad / OCBC Al-Amin Bank Berhad;
    • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
    • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
    • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank);
    • Standard Chartered Bank Malaysia Berhad; and
    • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
    5Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Automasi dan DigitalRM700 juta pada kadar pembiayaan sehingga 4% bertujuan untuk pembelian pembelian peralatan, mesin, perkakasan dan perisian komputer, penyelesaian dan perkhidmatan IT, perkhidmatan sokongan teknologi dan aset tidak ketara lain untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapanBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
    Tel: 1300 88 5465
    Faks: 03-2147 1515
    Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
    www.bnm.gov.my
    6Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim Pembiayaan Pembangunan Automasi, Digitalisasi dan Penggunaan Teknologi HijauDana berjumlah RM200 juta dengan pengurangan kadar faedah pinjaman dari 5% kepada 3% bagi tempoh 12 bulan, bermula 1 April 2021.Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) Berhad
    Emel: gccir@midf.com.my
    7Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Bantuan dan Pemulihan BersasarRM2 billion peruntukan dana dengan kadar pinjaman serendah 3.5% bagi perusahaan PKS yang terjejasBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
    No. Tel: 1300 88 5465
    Faks: 03-2147 1515
    Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
    www.bnm.gov.my

    11 Banks yang mengambil bahagian:
    • AmBank (M) Berhad;
    • Alliance Bank Malaysia Berhad;
    • Bank Islam Malaysia Berhad;
    • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
    • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
    • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
    • Bank Simpanan Nasional;
    • CIMB Bank Berhad;
    • Malayan Banking Berhad;
    • Public Bank Berhad;
    • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
    7Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan pinjaman moratorium Penangguhan bayaran balik pinjaman selama 3 bulan atau penjadualan semula bayaran balik pembiayaan dengan memanjangkan tempoh pembiayaan sehingga 36 bulan kepada usahawan MARAMajlis Amanah Rakyat (MARA)
    MARA Hotline: 03-2613 2000
    Maklumat lanjut: https://apps.mara.gov.my/ebakiv2/FAQebaki.pdf
    Emel:
    arazu@mara.gov.my / nazahiyah@mara.gov.my / norihan@mara.gov.my
    8Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim Pembiayaan PKS PENJANA (PSF)Peruntukan RM2 bilion dengan saiz pinjaman maksimum RM500,000 bagi setiap PKS dengan kadar 3.5% bagi membantu PKS mengekalkan operasi perniagaan yang terjejas akibat COVID-19Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
    Kementerian Kewangan, Putrajaya
    No. Tel: 03-8882 4666
    Emel: penjana@treasury.gov.my
    https://penjana.treasury.gov.my/
    9Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim SME GoDana RM1.6 bilion untuk membantu kontraktor yang telah ditawarkan kontrak oleh Kementerian, Jabatan atau Agensi Kerajaan Pusat atau Negeri. Kontrak akan dibiayai oleh SME Bank melalui:
    • MySMEBina untuk kontrak pembinaan atau infrastruktur dan/atau
    • MySMEBekal untuk kontrak pembekalan atau penyelenggaraan
    Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
    No. Tel: 03-2603 7700
    Emel: customercare@smebank.com.my
    www.smebank.com.my
    https://www.smebank.com.my/en/smego

    Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
    Encik Hamdan Mohd Habibollah
    Ketua, Program & Stakeholder Management
    No. Tel: 03-2615 2084
    H/P: 019-669 6227
    10Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahTabung Infrastruktur PelanconganProses kelulusan bagi Tabung Infrastruktur Pelancongan bernilai RM1.5 bilion akan dipercepatkanTabung Infrastruktur Pelancongan Kementerian Pelancongan,
    Kesenian dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC)
    Tel: 03-8891 7480 /7492 /7469
    Emel: danapelancongan@motac.gov.my
    Garis Panduan: http://insentif.motac.gov.my/
    Borang permohonan: http://www.motac.gov.my/program/tabung-insentif/tabung-infrastruktur-pelancongan

    Untuk khidmat nasihat, terma & syarat pembiayaan, sila hubungi:
    Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)
    Menara Bank Pembangunan Bandar Wawasan,
    No 1016, Jalan Sultan Ismail
    50250 Kuala Lumpur
    No. Tel: 03-2611 3888
    Emel: feedback@bpmb.com.my
    11Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana PENJANA NasionalRM1.2 bilion untuk menyokong digitalisasi yang merangkumi peruntukan berjumlah RM600 juta daripada Kerajaan dan dipadankan dengan RM600 juta daripada pelabur domestik dan antarabangsaBagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
    Kementerian Kewangan, Putrajaya
    No. Tel: 03-8882 4666
    Emel: penjana@treasury.gov.my
    https://penjana.treasury.gov.my/
    12Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahPembiayaan Pelancongan PENJANARM 1 bilion untuk menyokong PKS di sektor pelancongan dengan membantu mereka menbuat pelaburan yang diperlukan agar tetap berdaya maju pada pasca-COVID-19 Pembiayaan sehingga RM300,000 bagi setiap PKS dengan kadar pembiayaan hingga 3.5% p.a. (termasuk yuran jaminan)BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
    No. Tel: 1300 88 5465
    Faks: 03-2147 1515
    Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
    www.bnm.gov.my

    12 Banks yang Mengambil Bahagian:
    • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
    • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
    • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
    • Bank Islam Malaysia Berhad;
    • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
    • Bank Simpanan Nasional;
    • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
    • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
    • Maybank Islamic Berhad;
    • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
    • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
    • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
    13Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan AgroMakananRM1 bilion pada kadar pembiayaan 3.75% BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
    No. Tel: 1300 88 5465
    Faks: 03-2147 1515
    Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
    www.bnm.gov.my

    12 Banks yang Mengambil Bahagian:
    • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
    • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
    • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
    • Bank Islam Malaysia Berhad;
    • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
    • Bank Simpanan Nasional;
    • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
    • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
    • Maybank Islamic Berhad;
    • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
    • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
    • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
    14Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana Transformasi Teknologi PKSRM500 juta dengan amaun pembiayaan antara RM100,000 sehingga RM3.0 juta. Tempoh pembiayaan sehingga sepuluh (10) tahun pada kadar pembiayaan 4.0% setahun (termasuk yuran jaminan)Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
    No. Tel: 03-2603 7700
    Emel: customercare@smebank.com.my
    www.smebank.com.my
    https://www.smebank.com.my/en/sttf

    Nama Pegawai :
    En. Hamdan Mohd Habibollah
    Ketua, Program & Stakeholder Management
    No. Tel: 03-26152084
    H/P: 019-6696227
    15Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim BizMula-i dan BizWanita-iPembiayaan sehingga RM300,000 kepada PKS yang beroperasi kurang daripada empat (4) tahun Maklumat lanjut: https://www.cgc.com.my/direct-lending/

    Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui: https://imsme.com.my/

    Pusat Khidmat Pelanggan CGC
    No. Tel: 03-7880 0088
    Faks: 03-7803 0077
    Emel: csc@cgc.com.my
    16Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Perusahaan Mikro (MEF)Dana berjumlah RM410 juta kepada perusahaan mikro atau usahawan mikro Malaysia termasuk individu yang bekerja sendiri, pekerja sambilan (gig workers) yang menggunakan platform digital dan peserta program i-TEKAD, bertujuan meningkatkan akses kepada pembiayaan tanpa cagaran bagi pembiayaan mikro. Saiz pembiayaan sehingga RM50,000 bagi setiap perusahaan / usahawan mikro dengan kadar faedah pembiayaan yang akan ditentukan oleh institusi kewangan yang mengambil bahagian Tempoh permohonan: Bermula 1 Disember 2020 BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
    No. Tel: 1300 88 5465
    Faks: 03-2147 1515
    Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
    www.bnm.gov.my

    11 Banks yang mengambil bahagian:
    • AmBank (M) Berhad;
    • Alliance Bank Malaysia Berhad;
    • Bank Islam Malaysia Berhad;
    • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
    • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
    • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
    • Bank Simpanan Nasional;
    • CIMB Bank Berhad;
    • Malayan Banking Berhad;
    • Public Bank Berhad and
    • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
    17Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSME Revitalisation SchemeRM50 juta bagi pembiayaan sehingga RM250,000 pada kadar faedah serendah 3%SME Corp. Malaysia
    Info Line: 1300 30 6000
    Fax Line: 03-2775 6001
    Emel: info@smecorp.gov.my

    MIDF Business Advisory Unit
    Hotline: 1-300-88-6433
    Emel: GrowYourBusiness@midf.com.my
    Website: www.GrowYourBusiness.com.my
    18Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroTEKUN MobilepreneurPembiayaan membaik pulih atau membeli motosikal baharu dengan had sehingga RM10,000. TEKUN Nasional
    Pemohonan Online: https://tekunfin.tekun.gov.my/login
    Maklumat lanjut: https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/soalan-lazim-tekun-mobilepreneur/
    21Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroBSN Micro PEMERKASARM300 juta kemudahan pinjaman mikro untuk memberi bantuan dan menyokong pemulihan perniagaan mikro dengan had pembiayaan hingga RM50,000 dan penurunan kadar faedah dari 3.5% kepada 3.0% Bank Simpanan Nasional (BSN)
    Hotline: 1300 88 1900
    www.mybsn.com.my
    Maklumat lanjut: https://www.bsn.com.my/BusinessBanking/Products/pemerkasa?lang=ms-MY
    Borang permohonan: https://www.bsn.com.my/cms/upload/pdf/forms/micro.pdf
    22Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Mikrokredit ISTIMEWARM25 juta bagi golongan OKU menceburi bidang perniagaan dengan had pembiayaan sehingga RM50,000 dan kadar faedah serendah 3%.Bank Simpanan Nasional (BSN)
    Hotline: 1300 88 1900
    www.mybsn.com.my
    23Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Mikro PEMERKASA-BELIADana dengan kadar serendah 3% untuk membolehkan belia menceburi bidang perniagaan mendapatkan pembiayaan sehingga RM50,000Bank Simpanan Nasional (BSN)
    Hotline: 1300 88 1900
    www.mybsn.com.my
    24Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Mikro PEMERKASA-NITARM50 juta untuk memberi galakan usahawanita menceburi bidang perniagaanBank Simpanan Nasional (BSN)
    Hotline: 1300 88 1900
    www.mybsn.com.my
    25Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Perniagaan Prihatin MikroPeruntukan RM50 juta dengan pembiayaan hingga RM50,000 pada kadar faedah 3%, dengan sasaran 1,000 PKS mikro BumiputeraMajlis Amanah Rakyat (MARA) MARA
    Hotline: 03-2613 2000
    26Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroPembiayaan Kredit MikroTambahan peruntukan RM500 juta oleh Bank Simpanan Nasional dan Agrobank manakala RM100 juta oleh TEKUN bertujuan untuk membantu aliran tunai PKS
    Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
    • Encik Sirajul Yusran Bin Hasan
     No. Tel: +603-26142658
     Email: yusran@agrobank.com.my

    • Puan Nurhazlin Binti Jalaluddin
     No. Tel: +603-26142688
     Email: nurhazlinj@agrobank.com.my

    • TEKUN Nasional
     Tel: 03 9059 8888
     Emel : mailbox@tekun.gov.my
     Borang permohonan: https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/borang/
    27Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroCovid-19 Relief Financing (CRF-i) Program ("RECURVE")Perbadanan Nasional Berhad (PNS) memperuntukkan bantuan kewangan RM20 juta di bawah Program Covid-19 Relief Financing (CRF-i) ("RECURVE"). Program ini dirancang untuk membantu pelanggan sedia ada untuk mengekalkan perniagaan mereka setelah terkesan dengan wabak Covid-19. Pembiayaan meliputi:
    1. Perbelanjaan Sewa & Utiliti
    2. Perbelanjaan gaji
    3. Inventori
    4. Pemasaran Digital Syarat pembiayaan adalah seperti berikut:
     i. Amaun pembiayaan: RM10,000 - RM500,000
     ii. Kadar: 3.5% - 4.0%
     iii. Tempoh: sehingga 5 tahun
    Maklumat lanjut, sila layari:
    Website: https://www.pns.com.my/

    Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
    1. En Muhammad Shafiq Abd Halim
     No. Tel: +603-2082 7891 / +6017-3350652
     Emel: shafiq.halim@pns.com.my

    2. Puan Julia Md. Zain
     No. Tel: +603-2082 7986 / +6012-4281900
     Emel: julia.zain@pns.com.my

    3. En Azri Bin Jusnaidi
     No. Tel: +603-2082 7887 / +6019-4252195
     Emel: azri.jusnaidi@pns.com.my

    4. Cik Siti Nurain Zarfullah
     No. Tel: +603-2082 7884 / +6017-3162711
     Emel: nurain.zarfullah@pns.com.my
    28Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroProgram Kewangan Sosial kepada Usahawan B40Sumbangan kewangan sosial akan disalurkan dalam bentuk modal permulaan untuk perusahaan mikro menggunakan dana zakat dan dipadankan dengan pembiayaan mikro pada kadar yang berpatutanUntuk maklumat lanjut, sila hubungi:

    Bank Islam Malaysia Berhad
    No. Tel: 03-2088 8000 / 03-2690 0900
    Emel: contactcenter@bankislam.com.my
    sadaqahouse@bankislam.com.my

    Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
    No. Tel: 03-4047 9444
    Faks: 03-4044 9444
    Emel: promaiwp@maiwp.gov.my
    https://www.maiwp.gov.my
       34Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Pembangunan PasaranSiling peruntukan dinaikkan daripada RM300 ribu kepada RM500 ribu bagi menyertai platform pameran antarabangsa.Unit Geran Pembangunan Pasaran (MDG), MATRADE
       Tel: 03-6207 7593
       Fax: 03-6203 7252
       Emel: mdg@matrade.gov.my
       35Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaKemudahan pendaftaran perniagaan percuma dan memperbaharui perniagaanHanya kepada golongan OKU, kumpulan B40 dan pelajar IPT sepenuh masa untuk mendorong mereka menceburkan diri dalam perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
       Tel: 03-7721 4000
       Fax: 03-7721 4001
       E-mail : enquiry@ssm.com.my

       Maklumat pejabat SSM peringkat negeri: https://www.ssm.com.my/Pages/contact-us.aspx
       36Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaKempen e-Dagang PKS dan PKS Mikro dan kempen Shop Malaysia OnlineLanjutan program untuk menyokong usahawan mikroMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
       No. Tel: 1 800 88 8338
       Emel: clic@mdec.com.my
       Untuk maklumat lanjut, sila layari: https://mdec.my/go-ecommerce
       37Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Bersamaan untuk Digitalisasi PKSPeruntukan berjumlah RM100 juta Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
       No. Tel: 1 800 88 8338
       Emel: clic@mdec.com.my
       41Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaProgram Pemerkasaan Pendigitalan Usahawan Kecil atau PUPUK
       • RM5,000 /PKS di bawah SME Digitalisation Grant bagi PKS bagi pembelian/langganan sistem digital
       • Lanjutan program Shop Malaysia Online and Kempen Go e-commerce Onboarding Continuation of Shop Malaysia Online and Go e-commerce Onboarding bagi usahawan mikro; dan
       • Program Digitalisasi dan Transformasi Sektor Pertanian oleh MDEC dan usahasama Pertubuhan Peladang Kwasan untuk usahawan agro
       Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
       No. Tel: 1 800 88 8338
       Email: clic@mdec.com.my
       Untuk maklumat lanjut, sila layari:
       https://mdec.my/eladang
       https://mdec.my/go-ecommerce
       https://mdec.my/erezeki
       38Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Pemasaran dan Promosi Digital RM50 juta bagi promosi digital, terhad kepada RM5,000 setiap acaraMyCreative Ventures
       No. Tel: 03-7712 7212
       Emel: mycreativedmg@mycreative.com.my
       Maklumat lanjut:
       http://www.mycreative.com.my/industry
       http://mycreative.com.my/assets/files/news/MyCreative_DMG_FAQS_Dwibahasa.pdf
       39Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran bersamaan untuk mempromosikan platform e-dagangRM10 juta geran untuk mempromosi penjualan produk dengan RM1,000 bagi setiap perniagaanDigital Inclusion Division
       Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
       No. Tel: 1 800 88 8338
       Emel: clic@mdec.com.my
       41Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanDana jaminan PRIHATIN di bawah Danajamin Nasional Berhad
       • Meningkatkan pembiayaan maksimum dari RM500 juta kepada RM1 bilion;
       • Memperluaskan skop pembiayaan kepada perbelanjaan modal dengan tempoh jaminan sehingga 10 tahun; dan
       • Membenarkan syarikat milik asing yang beroperasi di Malaysia untuk mendapat jaminan SJPD dengan syarat jumlah pekerja tempatan syarikat adalah sekurang-kurangnya 75%
       Danajamin Nasional Berhad
       No. Tel: 03-2265 0800
       Fax: 03-2265 0900
       https://www.danajamin.com
       Emel: communications@danajamin.com.my
       Hotline: 03-2265 0847
       42Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanSkim Rehabilitasi Sewa Beli Bas dan Teksi di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP)Jaminan sebanyak RM1 bilion disediakan untuk:
       • Moratorium selama 12 bulan dan lanjutan tempoh pinjaman sehingga 36 bulan untuk pengusaha bas dan teksi
       Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
       No. Tel: 03-2096 5000
       Faks: 03-2096 8981
       Emel: esjpp@prokhas.com.my
       48Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanPeningkatan had siling skim jaminan kerajaan di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)Had jaminan skim ditingkatkan sebanyak RM20 bilion, daripada RM36.5 bilion kepada RM56.5 bilionSila layari laman web SJPP : www.sjpp.com.my atau

       Emel: esjpp@prokhas.com.my untuk butiran lanjut.

       Untuk memohon, sila hubungi institusi kewangan berdekatan yang mengambil bahagian untuk mengetahui skim-skim jaminan yang sedia ada dan proses permohonan.
       44Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSModal TerokaDana Pelaburan Bersama
       • RM2 bilion untuk syarikat peringkat permulaan dan pertumbuhan.
       • Bermula 3 April sehingga 30 September 2020, MyCIF akan melabur dalam kempen ECF dan P2P berasaskan nisbah 1:2, dengan MyCIF akan melabur RM1 untuk setiap RM2 yang berjaya dikumpul daripada pelabur swasta di platform MyCIF.
       • Selaras dengan peningkatan nisbah sementara ini, pelaburan maksimum MyCIF dalam setiap kempen ECF dan P2P adalah terhad kepada RM1 juta.
       Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
       Corporate Affairs Department Securities Commission Malaysia
       No. Tel: 03-6204 8777
       Faks: 03-6201 5078
       Emel: cau@seccom.com.my

       Bagi pertanyaan berkaitan pelaburan, sila hubungi:
       Consumer & Investor Office
       No. Tel: 03-6204 8999
       Faks: 03-6204 8991
       Emel: mycif@seccom.com.my
       45Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainYuran penyenaraian di papan / pasaran LEAP & ACEPengecualian yuran penyenaraian selama satu (1) tahunBursa Malaysia 2U
       No. Tel: 03-2732 0067
       Faks: 03-2026 4122
       Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
       Encik Harrison Lay Hock Guan / Puan Hanita Othman
       No. Tel: 03-2034 7159 / 03-2034 7282
       Emel: harrisonlay@bursamalaysia.com / hanita@bursamalaysia.com
       46Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainKemudahan pinjaman moratorium Kelulusan 6 bulan moratorium secara automatik bagi golongan B40, M40, T20 dan usahawan mikro. Manakala permohonan PKS yang terjejas adalah berdasarkan penilaian dan kelulusan bank.BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
       No. Tel: 1300 88 5465
       Faks: 03-2147 1515
       Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
       www.bnm.gov.my

       21 Banks yang mengambil bahagian:
       • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
       • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
       • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
       • Bangkok Bank Berhad;
       • Bank Islam Malaysia Berhad;
       • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
       • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
       • Bank of China (Malaysia) Berhad;
       • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
       • Bank Simpanan Nasional;
       • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
       • HSBC Bank Malaysia Berhad / HSBC Amanah Malaysia Berhad;
       • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
       • Malayan Banking Berhad;
       • Maybank Islamic Berhad;
       • MBSB Bank Berhad;
       • OCBC Bank (Malaysia) Berhad / OCBC Al-Amin Bank Berhad;
       • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
       • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
       • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank);
       • Standard Chartered Bank Malaysia Berhad;
       • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
       47Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainBantuan Khas one-off RM500 Bantuan khas kepada pemandu pelancong, pemandu teksi, pemandu bas sekolah dan persiaran serta pemandu kereta sewa dan e-hailing melalui Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (APAD) pada Julai 2021The Land Public Transport Agency (APAD)
       Aras G, M dan 20 Menara Tun Ismail Mohamed Ali,
       No. 25 Jalan Raja Laut,
       50350 Kuala Lumpur
       03 - 2303 6600
       48Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainPengecualian bayaran lewat untuk pembaharuan lessen perniagaan oleh SSMBerkuatkuasa sehingga 31 Disember 2021 bagi perusahaan mikro, pemilik tunggal dan perkongsianSuruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
       Tel: 03-7721 4000
       Fax: 03-7721 4001
       E-mail : enquiry@ssm.com.my

       Maklumat pejabat SSM peringkat negeri:
       https://www.ssm.com.my/Pages/contact-us.aspx
       49Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainPeruntukan moratorium denda oleh SSM bagi penghantaran lewat dokumen berkanunBerkuatkuasa sehingga 31 Disember 2021 bagi perusahaan mikro, pemilik tunggal dan perkongsianSuruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
       Tel: 03-7721 4000
       Fax: 03-7721 4001
       E-mail : enquiry@ssm.com.my

       Maklumat pejabat SSM peringkat negeri:
       https://www.ssm.com.my/Pages/contact-us.aspx
       55Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainBantuan Kewangan Industri Seni dan Kreatif Tempatan Peruntukan RM100 juta dalam bentuk kemudahan pembiayaan kepada pengiat seniKementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia
       Lot 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4,
       Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
       62100 Putrajaya, Malaysia.

       Tel : 03-80008000
       Fax : 03-89115183
       E-mel: webmaster@kkmm.gov.my
       56Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainPembiayaan Intervensi Pemulihan Ekonomi Koperasi Peruntukan 20 juta ringgit bagi membolehkan usahawan menjalankan aktiviti ekonomi secara berkumpulan melalui koperasi, termasuk memasarkan produk melalui platform dalam talian serta menggalakkan pembelian barangan di kedai koperasi.Pengarah Bahagian Pembangunan Koperasi
       Suruhanjaya Koperasi Malaysia
       Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia
       Changkat Semantan, Off Jalan Semantan,
       Bukit Damansara, 50490 KUALA LUMPUR
       Website: http://skm.gov.my
       E-mel: amran@skm.gov.my
       Tel: 03-20834004

       Pengarah Bahagian Statutori dan Pendaftaran
       Suruhanjaya Koperasi Malaysia
       Bahagian Pembangunan Koperasi
       Suruhanjaya Koperasi Malaysia
       Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia
       Changkat Semantan, Off Jalan Semantan,
       Bukit Damansara, 50490 KUALA LUMPUR
       Website: http://skm.gov.my
       E-mel: azyati@skm.gov.my
       Tel: 03-20834032

       Pengarah Pejabat SKM Wilayah Persekutuan
       Tingkat 1, Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia
       Changkat Semantan, Off Jalan Semantan,
       Bukit Damansara, 50490 KUALA LUMPUR
       Website: http://skm.gov.my
       E-mel: jaafar@skm.gov.my
       Tel: 03-20834200
       58Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainLanjutan 30% diskaun sewaan premis perniagaan MARALanjutan diskaun ke atas sewaan premis perniagaan MARA sehingga Disember 2021Majlis Amanah Rakyat (MARA)
       MARA Hotline: 03-2613 2000 / 03-2613 4329 / 03-2613 4330
       59Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainBantuan Khas TaskaRM3,000 bantuan one-off kepada lebih 4,400 pengusaha taska seliaan KPWKM dan lebih 8 ribu pengusaha tadika swasta seliaan KPMKementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
       No 55, Persiaran Perdana Presint 4,
       62100 Putrajaya,
       MALAYSIA.

       Tel: +603-8000 8000
       Faxs: +603-8323 2000
       info@kpwkm.gov.my
       46Pelepasan CukaiPengecualian cukai perkhidmatan 6% untuk industri perhotelanDilanjutkan sehingga 31 Disember 2021Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
       Hotline: 1300 888 500

       Maklumat mengenai pengecualian 6% SST: http://mysst.customs.gov.my/assets/document/Service%20Policy/STP%2009-2020%20amendment%206-3-2020.pdf

       Borang SST-02 boleh dimuat turun melalui: https://mysst.customs.gov.my/SSTForms
       47Pelepasan CukaiPengecualian cukai pelancongan Dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
       Hasil Care Line (HCL)
       Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
       No. Tel: 03-8911 1000

       Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
       48Pelepasan CukaiPenangguhan pembayaran ansuran cukai untuk industri pelancongan dan industri terpilih seperti panggung wayang dan spaMulai 1 April 2021 sehingga 31 Disember 2021Hasil Recovery Call Centre (HRCC), Cyberjaya
       No. Tel: 03-8751 1000
       www.hasil.gov.my

       Borang permohonan: http://lampiran1.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/Borang_Permohonan_Penangguhan_Bayaran_Anggaran_Cukai_05032020_1.pdf

       Borang yang telah lengkap boleh dikemukakan secara serahan tangan kepada:
       Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
       Bahagian Pengurusan Rekod dan Maklumat Percukaian
       Jabatan Operasi Cukai Menara Hasil Bangi,
       Aras 7 No. 3, Jalan 9/10, Seksyen 9
       43650 Bandar Baru Bangi
       Selangor Darul Ehsan
       Tel: 03-8913 3800
       Faks: 03-8922 1801

       Pegawai Perhubungan Awam:
       Encik Norshazreen Shamsuz Zaman
       Ext: 120250
       Emel: norshazreen@hasil.gov.my
       49Pelepasan CukaiGalakan cukai kepada syarikat pengendali pelanconganDilanjutkan sehingga tahun tafsiran 2022Bagi sebarang pertanyaan:
       Hasil Care Line (HCL)
       Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
       No. Tel: 03-8911 1000

       Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
       50Pelepasan CukaiPengecualian duti hiburan ke atas bayaran kemasukan ke tempat hiburanTaman tema, persembahan pentas, acara sukan dan pertandingan serta tayangan filem pawagam di semua Wilayah PersekutuanJabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
       Hotline: 1300 888 500
       Laman web SST : https://mysst.customs.gov.my
       Emel: ccc@customs.gov.my

       Maklumat lanjut: https://mysst.customs.gov.my/assets/document/Industry%20Guides/GI/Panduan%20Taman%20Hiburan.pdf
       51Pelepasan CukaiPotongan cukai tambahan bagi bagi syarikat yang telah lulus audit pematuhan Safe@WorkSehingga RM50,000 bagi setiap syarikat yang berdaftar dengan MITI. Syarikat boleh mendaftar mulai 1 April 2021Bagi sebarang pertanyaan:
       Hasil Care Line (HCL)
       Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
       No. Tel: 03-8911 1000

       Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
       52Pelepasan CukaiPotongan cukai tambahan bagi kos ujian COVID-19Untuk perbelanjaan sehingga 31 Disember 2021 Bagi sebarang pertanyaan:
       Hasil Care Line (HCL)
       Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
       No. Tel: 03-8911 1000

       Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
       53Pelepasan CukaiPotongan khas bersamaan dengan pengurangan 30% sewa untuk PKS dan bukan PKSDilanjutkan sehingga 31 Disember 2021 untuk pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan sewa premis perniagaan kepada PKS dan bukan PKSBagi sebarang pertanyaan:
       Hasil Care Line (HCL)
       Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
       No. Tel: 03-8911 1000

       Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
       54Pelepasan CukaiRebat cukai pendapatan untuk PKS yang baru ditubuhkanSehingga RM20,000 setahun untuk tiga (3) tahun taksiran antara 1 Julai 2020 hingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
       Hasil Care Line (HCL)
       Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
       No. Tel: 03-8911 1000

       Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
       55Pelepasan CukaiPotongan cukai untuk kos pengubahsuaian dan baik pulihSehingga RM300,000 bagi perbelanjaan yang dilakukan dari 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021. Potongan ini tidak akan diberi jika perbelanjaan itu dituntut sebagai elaun di bawah Jadual 2 atau Jadual 3 Akta Cukai Pendapatan 1967Bagi sebarang pertanyaan:
       Hasil Care Line (HCL)
       Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
       No. Tel: 03-8911 1000

       Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
       56Pelepasan CukaiPengecualian duti import dan cukai jualan ke atas pengimportan atau pembelian tempatan bagi mesin dan peralatan yang digunakan untuk operasi di pelabuhan Untuk tempoh tiga (3) tahun, bermula 1 April 2020Permohonan pengecualian perlu dikemukakan kepada Kementerian Kewangan mulai 1 April 2020 hingga 31 Mac 2023

       Sebarang maklumat lanjut, sila hubungi:
       Kementerian Kewangan, Putrajaya
       No. Tel: 03-8000 8000
       Faks: 03-8882 3893 / 03-8882 3894
       Emel: pro@treasury.gov.my
       57Pelepasan CukaiElaun Modal Dipercepat untuk tempoh dua (2) tahun ke atas perbelanjaan mesin dan kelengkapan, termasuk ICTBerkuat kuasa untuk perbelanjaan modal bagi tempoh 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
       MIDA Sentral, KL Sentral
       No. Tel: 03-2267 3633
       Faks: 03-2274 7970
       Emel: investmalaysia@mida.gov.my
       www.mida.gov.my

       Untuk permohonan, sila hubungi Pejabat Wilayah MIDA di seluruh negara:
       https://www.mida.gov.my/contactus
       59Pelepasan CukaiPelepasan cukai pendapatan individu untuk perbelanjaan berkaitan pelancongan domestikSehingga RM1,000 untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan pelancongan domestik mulai 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
       Hasil Care Line (HCL)
       Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
       No. Tel: 03-8911 1000

       Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
       60Pelepasan CukaiPertimbangan rayuan pengenaan penalti dan penangguhan bayaran penaltiPertimbangan rayuan pengenaan penalti dan penangguhan pembayaran penalti ke tahun 2022 serta penyediaan penjadualan semula bayaran cukai tertunggak bagi pembayar cukai dan perniagaan yang terjejasBagi sebarang pertanyaan:
       Hasil Care Line (HCL)
       Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
       No. Tel: 03-8911 1000

       Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
       http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=
       61Pelepasan CukaiPotongan cukai khas kepada pemilik bangunan dan ruangan perniagaanPotongan khas cukai kepada pemilik bangunan dan
       ruang perniagaan yang menawarkan pengurangan sewa sekurang-kurangnya 30
       peratus kepada peniaga dalam tempoh sehingga 31 Disember 2021
       mendapat potongan khas cukai.
       Bagi sebarang pertanyaan:
       Hasil Care Line (HCL)
       Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
       No. Tel: 03-8911 1000

       Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
       http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=
       62Program Latihan dan Peningkatan KemahiranLanjutan program Penjana Kerjaya 3.0
       • Pengurangan had kelayakan gaji daripada 1,500 ringgit kepada 1,200 ringgit untuk program Malaysianisation.
       • Kelonggaran tempoh kontrak penggajian daripada 12 bulan kepada 6 bulan bagi kategori pekerja berusia 50 tahun ke atas, golongan OKU dan bekas banduan
       Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
       Hotline: 1-300-22-8000
       Maklumat Lanjut: https://penjanakerjaya.perkeso.gov.my/index.php
       Emel: perkeso@perkeso.gov.my
       62Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPengecualian pembayaran levi Tabung Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) bagi syarikat yang tidak dapat beroperasi akibat PKPPengecualian levy bagi tempoh dua bulan secara automatik diberikan kepada syarikat yang tidak dapat beroperasi semasa PKP. Syarikat daripada sektor-sektor yang baharu dirangkumi ekoran peluasan Akta Perbadanan Sumber Manusia Berhad 2001 diberikan pelanjutan pengecualian levi sehingga 31 Disember 2021.Pembangunan Sumber Manusia Berhad
       No. Tel: 1800 88 4800
       Faks: 03-2096 4999
       Emel:
       support@hrdcorp.gov.my
       levysuppport@hrdcorp.gov.my

       Maklumat lanjut, sila hubungi:
       65Program Latihan dan Peningkatan Kemahiran(i) Platform UpskillMalaysia (ii) e-LATiH portalPlatform dalam talian yang bersepadu bagi mewujudkan ekosistem yang memupuk peningkatan kemahiran berterusan dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan tenaga kerja Malaysia melalui 400 modul dan kursus kemahiranPembangunan Sumber Manusia Berhad
       Maklumat lanjut:
       Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi Pejabat Wilayah PSMB di seluruh negara:
       https//: www.hrdcpr.com.my/contact-us
       No. Tel: 1800 88 4800
       Faks: 03-2096 4999
       Emel: support@hrdcorp.gov.my
       66Program Latihan dan Peningkatan KemahiranMelonggarkan syarat permohonan bagi program Sistem Insurans PekerjaanPekerja yang tidak memenuhi caruman minimum, ataupun tidak dilanjutkan kontrak perkhidmatan setelah pembaharuan dibuat sekurang-kurangnya 3 kali, sekarang dibenarkan untuk memohon bantuan kewangan SIP PRIHATIN sebanyak 30% daripada gaji mereka selama tiga (3) bulanPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
       Hotline: 1-300-22-8000
       Maklumat Lanjut: https://eiscentre.perkeso.gov.my/ms/utama/
       Emel: perkeso@perkeso.gov.my
       Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
       Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
       TERIMA KASIH!
       KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
       terima kasih!
       kerana menghantar maklumbalas anda!
       Inisiatif SemarakNiaga Bajet 2022
       Pengumuman Terkini!
       SME Revitalisation FInancing
       Pengumuman Terkini!
       Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
       Pengumuman Terkini!
       Pengumuman Terkini!
       Bantuan Kewangan kepada PKS Mangsa Banjir oleh SME Corp.
       Kemudahan Bantuan Bencana
       Pengumuman Terkini!
       Pengumuman Terkini!
       Kemudahan Bantuan Bencana
       SME Revitalisation Financing
       Pengumuman Terkini!
       SME Revitalisation FInancing
       Pengumuman Terkini!

       Thank you for your upload