BANTUAN KEPADA PKS YANG TERKESAN OLEH COVID-19 & INFORMASI BERKAITAN

Bantuan kepada PKS yang Terkesan oleh COVID-19

Sejak Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan pada bulan Mac 2020, Kerajaan secara proaktif telah memperkenalkan beberapa inisiatif di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRIHATIN), Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA), Pakej Bantuan Perlindungan Ekonomi & Rakyat Malaysia (PERMAI), Program Strategik Memperkasa Rakyat & Ekonomi (PEMERKASA), Program Strategik Memperkasa Rakyat & Ekonomi Tambahan (PEMERKASA PLUS) dan Pakej Perlindungan Rakyat & Pemulihan Ekonomi (PEMULIH) yang bertujuan untuk mengurangkan impak COVID-19 dan membangunkan semula pertumbuhan ekonomi negara. Tumpuan juga diberikan kepada PKS yang terjejas dengan menawarkan bantuan kewangan dan pelbagai bentuk bantuan lain bagi mengekalkan operasi perniagaan mereka disamping mendorong pelaburan domestik dan melindungi pekerjaan. Antara langkah-langkah yang telah diperkenalkan termasuk:

  • Dana bagi Menyokong Perniagaan PKS;
  • Memperkasakan Rakyat;
  • National Technology and Innovation Sandbox (NTIS);
  • Pelepasan Cukai; dan
  • Program Latihan dan Peningkatan Kemahiran.
Inisiatif / Langkah-langkahMaklumatButiran Lanjut
1National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)RM80 juta untuk menggalakkan inovasi dan kreativiti yang boleh melonjakkan pendigitalan penyampaian perkhidmatan dan memacu perniagaan peringkat permulaan (start-up)
 1. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
  Emel: enquiry@mosti.gov.my
  https://sandbox.gov.my/

 2. Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
  No. Tel: 03-8324 4801
  Emel: sandbox@mymagic.my
  https://www.mymagic.my/
2Memperkasakan RakyatPelanjutan Program Subsidi Upah 3.0Pelanjutan selama tiga (3) bulan bagi sektor pelancongan, perdagangan borong dan runcit, serta perniagaan lain yang ditutup semasa PKP seperti pusat sukan gimnasium dan spaPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
3Memperkasakan RakyatElaun Pekerja CacatKenaikan elaun daripada RM1,200 kepada RM1,500 sebulanPengendalian permohonan di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara.
Maklumat lanjut: https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=akVMUTlrSU5mT0dCZys3bzFCendNdz09
4Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Bantuan dan Pemulihan BersasarÊSejumlah RM4 bilion bagi membantu PKS mendapatkan pinjaman bagi tujuan modal kerjaBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

21 Banks yang mengambil bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bangkok Bank Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank of China (Malaysia) Berhad;
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • HSBC Bank Malaysia Berhad / HSBC Amanah Malaysia Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Malayan Banking Berhad / Maybank Islamic Berhad;
 • MBSB Bank Berhad;
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad / OCBC Al-Amin Bank Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank);
 • Standard Chartered Bank Malaysia Berhad; and
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
5Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Automasi dan DigitalRM700 juta pada kadar pembiayaan sehingga 4% bertujuan untuk pembelian pembelian peralatan, mesin, perkakasan dan perisian komputer, penyelesaian dan perkhidmatan IT, perkhidmatan sokongan teknologi dan aset tidak ketara lain untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapanBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my
6Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim Pembiayaan Pembangunan Automasi, Digitalisasi dan Penggunaan Teknologi HijauDana berjumlah RM200 juta dengan pengurangan kadar faedah pinjaman dari 5% kepada 3% bagi tempoh 12 bulan, bermula 1 April 2021.Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) Berhad
Emel: gccir@midf.com.my
7Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahMARA PRIHATIN Peace of Mind 2.0
 • Moratorium pinjaman untuk peniaga sehingga 31 Mac 2021;
 • Program Penjadualan Semula Pembiayaan Perniagaan MARA; dan
 • 30% diskaun bagi penyewaan premis perniagaan MARA bagi tempoh enam bulan (November 2020 hingga April 2021)
Majlis Amanah Rakyat (MARA) MARA
Hotline: 03-2613 2000
Maklumat lanjut: https://apps.mara.gov.my/ebakiv2/FAQebaki.pdf
Emel: arazu@mara.gov.my / nazahiyah@mara.gov.my / norihan@mara.gov.my
8Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim Pembiayaan PKS PENJANA (PSF)Peruntukan RM2 bilion dengan saiz pinjaman maksimum RM500,000 bagi setiap PKS dengan kadar 3.5% bagi membantu PKS mengekalkan operasi perniagaan yang terjejas akibat COVID-19BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
Tel: 1300 88 5465
Fax: 03-2147 1515
Email: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my
9Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim SME GoDana RM1.6 bilion untuk membantu kontraktor yang telah ditawarkan kontrak oleh Kementerian, Jabatan atau Agensi Kerajaan Pusat atau Negeri. Kontrak akan dibiayai oleh SME Bank melalui:
 • MySMEBina untuk kontrak pembinaan atau infrastruktur dan/atau
 • MySMEBekal untuk kontrak pembekalan atau penyelenggaraan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my
https://www.smebank.com.my/en/smego

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Encik Hamdan Mohd Habibollah
Ketua, Program & Stakeholder Management
No. Tel: 03-2615 2084
H/P: 019-669 6227
10Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahTabung Infrastruktur PelanconganProses kelulusan bagi Tabung Infrastruktur Pelancongan bernilai RM1.5 bilion akan dipercepatkanTabung Infrastruktur Pelancongan Kementerian Pelancongan,
Kesenian dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC)
Tel: 03-8891 7480 /7492 /7469
Emel: danapelancongan@motac.gov.my
Garis Panduan: http://insentif.motac.gov.my/
Borang permohonan: http://www.motac.gov.my/program/tabung-insentif/tabung-infrastruktur-pelancongan

Untuk khidmat nasihat, terma & syarat pembiayaan, sila hubungi:
Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)
Menara Bank Pembangunan Bandar Wawasan,
No 1016, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2611 3888
Emel: feedback@bpmb.com.my
11Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana PENJANA NasionalRM1.2 bilion untuk menyokong digitalisasi yang merangkumi peruntukan berjumlah RM600 juta daripada Kerajaan dan dipadankan dengan RM600 juta daripada pelabur domestik dan antarabangsaBagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Kementerian Kewangan, Putrajaya
No. Tel: 03-8882 4666
Emel: penjana@treasury.gov.my
https://penjana.treasury.gov.my/
12Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahPembiayaan Pelancongan PENJANARM 1 bilion untuk menyokong PKS di sektor pelancongan dengan membantu mereka menbuat pelaburan yang diperlukan agar tetap berdaya maju pada pasca-COVID-19 Pembiayaan sehingga RM300,000 bagi setiap PKS dengan kadar pembiayaan hingga 3.5% p.a. (termasuk yuran jaminan)BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

12 Banks yang Mengambil Bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Maybank Islamic Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
13Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan AgroMakananRM1 bilion pada kadar pembiayaan 3.75% BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

12 Banks yang Mengambil Bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Maybank Islamic Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
14Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana Transformasi Teknologi PKSRM500 juta dengan amaun pembiayaan antara RM100,000 sehingga RM3.0 juta. Tempoh pembiayaan sehingga sepuluh (10) tahun pada kadar pembiayaan 4.0% setahun (termasuk yuran jaminan)Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my
https://www.smebank.com.my/en/sttf

Nama Pegawai :
En. Hamdan Mohd Habibollah
Ketua, Program & Stakeholder Management
No. Tel: 03-26152084
H/P: 019-6696227
15Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim BizMula-i dan BizWanita-iPembiayaan sehingga RM300,000 kepada PKS yang beroperasi kurang daripada empat (4) tahun Maklumat lanjut: https://imsme.com.my/portal/bizjamin-special-relief-facility/
Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui: https://imsme.com.my/

Pusat Khidmat Pelanggan CGC
No. Tel: 03-7880 0088
Faks: 03-7803 0077
Emel: csc@cgc.com.my
16Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Perusahaan Mikro (MEF)Dana berjumlah RM410 juta kepada perusahaan mikro atau usahawan mikro Malaysia termasuk individu yang bekerja sendiri, pekerja sambilan (gig workers) yang menggunakan platform digital dan peserta program i-TEKAD, bertujuan meningkatkan akses kepada pembiayaan tanpa cagaran bagi pembiayaan mikro. Saiz pembiayaan sehingga RM50,000 bagi setiap perusahaan / usahawan mikro dengan kadar faedah pembiayaan yang akan ditentukan oleh institusi kewangan yang mengambil bahagian Tempoh permohonan: Bermula 1 Disember 2020 BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

11 Banks yang mengambil bahagian:
 • AmBank (M) Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad;
 • Malayan Banking Berhad;
 • Public Bank Berhad and
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
17Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSME Revitalisation SchemeRM50 juta bagi pembiayaan sehingga RM250,000 pada kadar faedah serendah 3%SME Corp. Malaysia
Info Line: 1300 30 6000
Fax Line: 03-2775 6001
Emel: info@smecorp.gov.my

MIDF Business Advisory Unit
Hotline: 1-300-88-6433
Emel: GrowYourBusiness@midf.com.my
Website: www.GrowYourBusiness.com.my
18Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroTEKUN MobilepreneurPembiayaan membaik pulih atau membeli motosikal baharu dengan had sehingga RM10,000. TEKUN Nasional
Pemohonan Online: https://tekunfin.tekun.gov.my/login
Maklumat lanjut: https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/soalan-lazim-tekun-mobilepreneur/
19Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroTEKUN POS-preneurBantuan pembiayaan diberikan sehingga RM20,000 untuk tujuan baik pulih kenderaan sehingga RM50,000 untuk pembelian van atau loriTEKUN Nasional
No. Tel: 03 9059 8888
Emel: mailbox@tekun.gov.my
20Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Informal TEKUNDana tambahan sebanyak RM60 juta terutamanya untuk Skim Pembiayaan Informal dengan had pembiayaan sehingga RM5,000 bagi perniagaan secara kecil-kecilan daripada rumah, pasar malam dan pasar tamuTEKUN Nasional
No. Tel: 03 9059 8888
Emel: mailbox@tekun.gov.my
21Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroBSN Micro PEMERKASARM300 juta kemudahan pinjaman mikro untuk memberi bantuan dan menyokong pemulihan perniagaan mikro dengan had pembiayaan hingga RM50,000 dan penurunan kadar faedah dari 3.5% kepada 3.0% Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
Maklumat lanjut: https://www.bsn.com.my/BusinessBanking/Products/pemerkasa?lang=ms-MY
Borang permohonan: https://www.bsn.com.my/cms/upload/pdf/forms/micro.pdf
22Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Mikrokredit ISTIMEWARM25 juta bagi golongan OKU menceburi bidang perniagaan dengan had pembiayaan sehingga RM50,000 dan kadar faedah serendah 3%.Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
23Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Mikro PEMERKASA-BELIADana dengan kadar serendah 3% untuk membolehkan belia menceburi bidang perniagaan mendapatkan pembiayaan sehingga RM50,000Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
24Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Mikro PEMERKASA-NITARM50 juta untuk memberi galakan usahawanita menceburi bidang perniagaanBank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
25Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Perniagaan Prihatin MikroPeruntukan RM50 juta dengan pembiayaan hingga RM50,000 pada kadar faedah 3%, dengan sasaran 1,000 PKS mikro BumiputeraMajlis Amanah Rakyat (MARA) MARA
Hotline: 03-2613 2000
26Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroPembiayaan Kredit MikroRM390 juta oleh Bank Simpanan Nasional, RM350 juta oleh Agrobank dan RM295 juta oleh TEKUN bertujuan untuk membantu aliran tunai PKS
Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
 • Encik Sirajul Yusran Bin Hasan
  No. Tel: +603-26142658
  Email: yusran@agrobank.com.my

 • Puan Nurhazlin Binti Jalaluddin
  No. Tel: +603-26142688
  Email: nurhazlinj@agrobank.com.my

 • TEKUN Nasional
  Tel: 03 9059 8888
  Emel : mailbox@tekun.gov.my
  Borang permohonan: https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/borang/
27Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroCovid-19 Relief Financing (CRF-i) Program (ÒRECURVEÓ)Perbadanan Nasional Berhad (PNS) memperuntukkan bantuan kewangan RM20 juta di bawah Program Covid-19 Relief Financing (CRF-i) (ÒRECURVEÓ). Program ini dirancang untuk membantu pelanggan sedia ada untuk mengekalkan perniagaan mereka setelah terkesan dengan wabak Covid-19. Pembiayaan meliputi:
 1. Perbelanjaan Sewa & Utiliti
 2. Perbelanjaan gaji
 3. Inventori
 4. Pemasaran Digital Syarat pembiayaan adalah seperti berikut:
  i. Amaun pembiayaan: RM10,000 - RM500,000
  ii. Kadar: 3.5% - 4.0%
  iii. Tempoh: sehingga 5 tahun
Maklumat lanjut, sila layari:
Website: https://www.pns.com.my/

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
 1. En Muhammad Shafiq Abd Halim
  No. Tel: +603-2082 7891 / +6017-3350652
  Emel: shafiq.halim@pns.com.my

 2. Puan Julia Md. Zain
  No. Tel: +603-2082 7986 / +6012-4281900
  Emel: julia.zain@pns.com.my

 3. En Azri Bin Jusnaidi
  No. Tel: +603-2082 7887 / +6019-4252195
  Emel: azri.jusnaidi@pns.com.my

 4. Cik Siti Nurain Zarfullah
  No. Tel: +603-2082 7884 / +6017-3162711
  Emel: nurain.zarfullah@pns.com.my
28Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroProgram Kewangan Sosial kepada Usahawan B40Sumbangan kewangan sosial akan disalurkan dalam bentuk modal permulaan untuk perusahaan mikro menggunakan dana zakat dan dipadankan dengan pembiayaan mikro pada kadar yang berpatutanUntuk maklumat lanjut, sila hubungi:
 1. Bank Islam Malaysia Berhad
  No. Tel: 03-2088 8000 / 03-2690 0900
  Emel: contactcenter@bankislam.com.my / sadaqahouse@bankislam.com.my
 2. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
  No. Tel: 03-4047 9444
  Faks: 03-4044 9444
  Emel: promaiwp@maiwp.gov.my
  https://www.maiwp.gov.my
29Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Khas Prihatin 3.0RM1,000 bagi setiap PKS Bagi sebarang pertanyaan: Hasil Care Line (HCL) Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump= 2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
30Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaBantuan tunai secara kepada pengusaha homestay yang berdaftar dengan MOTACOne-off sebanyak RM600Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) http://www.motac.gov.my/PermaiMotac2021
Email: info@motac.gov.my
31Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Bantuan Khas kepada agensi pelancongan yang berdaftar dengan MOTACOne-off sebanyak RM3,000Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) http://www.motac.gov.my/PermaiMotac2021
Email: info@motac.gov.my
32Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaTunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE)RM10 juta bagi menggalakkan sejumlah 250 belia Bumiputera baharu untuk menceburi bidang perniagaanSME Corp. Malaysia
Info Line: 1300 30 6000
Fax Line: 03-2775 6001
Emel: info@smecorp.gov.my
Maklumat lanjut: https://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-10-03-39/tunas-usahawan-belia-bumiputera-tube-programme
33Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Automasi PintarRM50 juta untuk PKS dan Syarikat Tahap Pertengahan (Mid-Tier Companies) untuk meningkatkan kecekapan operasi dan pembuatanMalaysian Investment Development Authority (MIDA)
Website: www.mida.gov.my
Tel: 03 - 2267 3633
Fax: 03 - 2273 4208
Emel : investmalaysia@mida.gov.my
Permohonan atas talian: https://www.mida.gov.my/forms-and-guidelines/
Garis panduan: https://mida.gov.my/wp-content/uploads/2020/12/20201207120655_GD-SmartAutoGrant_20201204.pdf
34Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Pembangunan PasaranSiling peruntukan dinaikkan daripada RM300 ribu kepada RM500 ribu bagi menyertai platform pameran antarabangsa.Unit Geran Pembangunan Pasaran (MDG), MATRADE
Tel: 03-6207 7593
Fax: 03-6203 7252
Emel: mdg@matrade.gov.my
35Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaKemudahan pendaftaran perniagaan percuma dan memperbaharui perniagaanHanya kepada golongan OKU, kumpulan B40 dan pelajar IPT sepenuh masa untuk mendorong mereka menceburkan diri dalam perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
Tel: 03-7721 4000
Fax: 03-7721 4001
E-mail : enquiry@ssm.com.my

Maklumat pejabat SSM peringkat negeri: https://www.ssm.com.my/Pages/contact-us.aspx
36Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaKempen e-Dagang PKS dan PKS Mikro dan kempen Shop Malaysia OnlineUntuk menyokong golongan usahawan termasuk usahawan wanita dan perniagaan untuk menjana pendapatan melalui jualan dalam talian atau platform e-dagangMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
37Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Bersamaan untuk Digitalisasi PKSPeruntukan berjumlah RM100 juta Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
38Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Pemasaran dan Promosi Digital RM50 juta bagi promosi digital, terhad kepada RM5,000 setiap acaraMyCreative Ventures
No. Tel: 03-7712 7212
Emel: mycreativedmg@mycreative.com.my
Maklumat lanjut:
39Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran bersamaan untuk mempromosikan platform e-dagangRM10 juta geran untuk mempromosi penjualan produk dengan RM1,000 bagi setiap perniagaanDigital Inclusion Division Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
40Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Pemadanan Impak SosialPeruntukan berjumlah RM10 juta Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
No. Tel: 03-8324 4801
Emel: enquiries@mymagic.my
https://www.mymagic.my/
41Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanDana jaminan PRIHATIN di bawah Danajamin Nasional Berhad
 • Meningkatkan pembiayaan maksimum dari RM500 juta kepada RM1 bilion;
 • Memperluaskan skop pembiayaan kepada perbelanjaan modal dengan tempoh jaminan sehingga 10 tahun; dan
 • Membenarkan syarikat milik asing yang beroperasi di Malaysia untuk mendapat jaminan SJPD dengan syarat jumlah pekerja tempatan syarikat adalah sekurang-kurangnya 75%
Danajamin Nasional Berhad
No. Tel: 03-2265 0800
Fax: 03-2265 0900
https://www.danajamin.com
Emel: communications@danajamin.com.my
Hotline: 03-2265 0847
42Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanSkim Rehabilitasi Sewa Beli Bas dan Teksi di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP)Jaminan sebanyak RM1 bilion disediakan untuk:
 • 50% jaminan ke atas pinjaman bagi bas terpilih seperti bas persiaran dan teksi daripada syarikat sewa beli dan pajakan; dan
 • Moratorium selama 12 bulan dan pembayaran balik bulanan yang lebih rendah untuk pengusaha bas dan teksi
Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
No. Tel: 03-2096 5000
Faks: 03-2096 8981
Emel: esjpp@prokhas.com.my
43Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanPeningkatan kadar jaminan di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP)Kadar jaminan ditingkatkan daripada 70% kepada 80% untuk PKSSyarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
No. Tel: 03-2096 5000
Faks: 03-2096 8981
Emel: esjpp@prokhas.com.my

Maklumat berkenaan Skim Jaminan - PRIHATIN (GGS-PRIHATIN): https://www.sjpp.com.my/index.php/schemes/ggs-prihatin
44Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSModal TerokaDana Pelaburan Bersama RM2 bilion untuk syarikat peringkat permulaan dan pertumbuhan. Bermula 3 April sehingga 30 September 2020, MyCIF akan melabur dalam kempen ECF dan P2P berasaskan nisbah 1:2, dengan MyCIF akan melabur RM1 untuk setiap RM2 yang berjaya dikumpul daripada pelabur swasta di platform MyCIF. Selaras dengan peningkatan nisbah sementara ini, pelaburan maksimum MyCIF dalam setiap kempen ECF dan P2P adalah terhad kepada RM1 jutaBagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Corporate Affairs Department Securities Commission Malaysia
No. Tel: 03-6204 8777
Faks: 03-6201 5078
Emel: cau@seccom.com.my

Bagi pertanyaan berkaitan pelaburan, sila hubungi:
Consumer & Investor Office
No. Tel: 03-6204 8999
Faks: 03-6204 8991
Emel: mycif@seccom.com.my
45Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainYuran penyenaraian di papan / pasaran LEAP & ACEPengecualian yuran penyenaraian selama satu (1) tahunBursa Malaysia 2U
No. Tel: 03-2732 0067
Faks: 03-2026 4122
Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Encik Harrison Lay Hock Guan / Puan Hanita Othman
No. Tel: 03-2034 7159 / 03-2034 7282
Emel: harrisonlay@bursamalaysia.com / hanita@bursamalaysia.com
46Pelepasan CukaiPengecualian cukai perkhidmatan 6% untuk industri perhotelanDilanjutkan sehingga 31 Disember 2021Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
Hotline: 1300 888 500

Maklumat mengenai pengecualian 6% SST: http://mysst.customs.gov.my/assets/document/Service%20Policy/STP%2009-2020%20amendment%206-3-2020.pdf
Borang SST-02 boleh dimuat turun melalui: https://mysst.customs.gov.my/SSTForms
47Pelepasan CukaiPengecualian cukai pelancongan Dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
48Pelepasan CukaiPenangguhan pembayaran ansuran cukai untuk industri pelancongan dan industri terpilih seperti panggung wayang dan spaMulai 1 April 2021 sehingga 31 Disember 2021Hasil Recovery Call Centre (HRCC), Cyberjaya
No. Tel: 03-8751 1000
www.hasil.gov.my

Borang permohonan: http://lampiran1.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/Borang_Permohonan_Penangguhan_Bayaran_Anggaran_Cukai_05032020_1.pdf

Borang yang telah lengkap boleh dikemukakan secara serahan tangan kepada:
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Bahagian Pengurusan Rekod dan Maklumat Percukaian
Jabatan Operasi Cukai Menara Hasil Bangi,
Aras 7 No. 3, Jalan 9/10, Seksyen 9
43650 Bandar Baru Bangi
Selangor Darul Ehsan
Tel: 03-8913 3800
Faks: 03-8922 1801
Pegawai Perhubungan Awam:
Encik Norshazreen Shamsuz Zaman
Ext: 120250
Emel: norshazreen @hasil.gov.my
49Pelepasan CukaiGalakan cukai kepada syarikat pengendali pelanconganDilanjutkan sehingga tahun tafsiran 2022Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
50Pelepasan CukaiPengecualian duti hiburan ke atas bayaran kemasukan ke tempat hiburanTaman tema, persembahan pentas, acara sukan dan pertandingan serta tayangan filem pawagam di semua Wilayah PersekutuanJabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
Hotline: 1300 888 500
Laman web SST : https://mysst.customs.gov.my
Emel: ccc@customs.gov.my

Maklumat lanjut: https://mysst.customs.gov.my/assets/document/Industry%20Guides/GI/Panduan%20Taman%20Hiburan.pdf
51Pelepasan CukaiPotongan cukai tambahan bagi bagi syarikat yang telah lulus audit pematuhan Safe@WorkSehingga RM50,000 bagi setiap syarikat yang berdaftar dengan MITI. Syarikat boleh mendaftar mulai 1 April 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
52Pelepasan CukaiPotongan cukai tambahan bagi kos ujian COVID-19Untuk perbelanjaan sehingga 31 Disember 2021 Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
53Pelepasan CukaiPotongan khas bersamaan dengan pengurangan 30% sewa untuk PKSDilanjutkan sehingga 30 Jun 2021 untuk pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan sewa premis perniagaan kepada PKSBagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
54Pelepasan CukaiRebat cukai pendapatan untuk PKS yang baru ditubuhkanSehingga RM20,000 setahun untuk tiga (3) tahun taksiran antara 1 Julai 2020 hingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
55Pelepasan CukaiPotongan cukai untuk kos pengubahsuaian dan baik pulihSehingga RM300,000 bagi perbelanjaan yang dilakukan dari 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021. Potongan ini tidak akan diberi jika perbelanjaan itu dituntut sebagai elaun di bawah Jadual 2 atau Jadual 3 Akta Cukai Pendapatan 1967Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
56Pelepasan CukaiPengecualian duti import dan cukai jualan ke atas pengimportan atau pembelian tempatan bagi mesin dan peralatan yang digunakan untuk operasi di pelabuhan Untuk tempoh tiga (3) tahun, bermula 1 April 2020Permohonan pengecualian perlu dikemukakan kepada Kementerian Kewangan mulai 1 April 2020 hingga 31 Mac 2023

Sebarang maklumat lanjut, sila hubungi:
Kementerian Kewangan, Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8000
Faks: 03-8882 3893 / 03-8882 3894
Emel: pro@treasury.gov.my
57Pelepasan CukaiElaun Modal Dipercepat untuk tempoh dua (2) tahun ke atas perbelanjaan mesin dan kelengkapan, termasuk ICTBerkuat kuasa untuk perbelanjaan modal bagi tempoh 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
MIDA Sentral, KL Sentral
No. Tel: 03-2267 3633
Faks: 03-2274 7970
Emel: investmalaysia@mida.gov.my
www.mida.gov.my

Untuk permohonan, sila hubungi Pejabat Wilayah MIDA di seluruh negara: https://www.mida.gov.my/home/mida-state-offices/posts/
58Pelepasan CukaiPengecualian duti setem untuk PKS bagi setiap instrumen yang dilaksanakan untuk Penggabungan dan Pengambilalihan (M&A)Untuk tempoh antara 1 Julai 2020 sehingga 30 Jun 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
59Pelepasan CukaiPelepasan cukai pendapatan individu untuk perbelanjaan berkaitan pelancongan domestikSehingga RM1,000 untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan pelancongan domestik mulai 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No. Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
60Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPenjanaKerjayaProgram perantisan di bawah PenjanaKerjaya ditambah baik dan dilanjutkan untuk tempoh enam (6) bulan, di mana pelatih yang mengikuti program ini akan diberi insentif sebanyak RM800 Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
61Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPenjanaKerjaya 2.0RM300 juta bagi insentif pengambilan yang merangkumi pekerjaan sementara dan pekerjaan gig:
 • RM600 sebulan selama tempoh maksimum enam (6) bulan; dan
 • Bagi majikan yang menawarkan pekerjaan jangka pendek ataupun platform penyedia perkhidmatan gig yang berdaftar dengan PERKESO, mereka akan menerima RM200 bagi setiap pekerja yang ditempatkan
Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
62Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPengecualian pembayaran levi Tabung Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) bagi syarikat sektor pelancongan dan peruncitan yang terjejas Pengecualian pembayaran levi untuk tempoh sehingga Jun 2021Pembangunan Sumber Manusia Berhad
No. Tel: 1800 88 4800
Faks: 03-2096 4999
Emel: support@hrdf.com.my

For any inquiry, please contact:
 • https://penjanahrdf.com.my/contact-us/
  Emel: strategicinitiatives@hrdf.com.my
  Hotline: 1800 88 4800

 • Muhammad Atiq bin Mukhtar
  No. Tel: 03-2096 4804
  Email: matiqizzat@ hrdf.com.my

 • Nur Fadzilah binti Mat Yusof
  No. Tel: 03-2096 4956
  Email: nurfadzilah@hrdf.com.my Atau
 • Hubungi Pejabat Wilayah PSMB di seluruh negara: https://www.hrdf.com.my/contacts-us/
63Program Latihan dan Peningkatan KemahiranProgram Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar (PEKB)Program bertujuan untuk mendorong penyertaan belia bandar dalam projek keusahawanan melalui latihan dan peralatan keusahawanan percumaBahagian Kesejahteraan Bandar, KPKT
No. Tel: 03-8891 5051
No. Fax: 03-8891 5547
64Program Latihan dan Peningkatan KemahiranNew Gen Entrepreneur Online Bootcamp programmeMeningkatkan kebolehpasaran dan memupuk kemahiran keusahawanan dalam kalangan belia melalui latihan atas talian serta bimbingan perniagaan oleh Business Coach kepada 2,000 orang usahawan beliaInstitut Keusahawanan Negara (INSKEN)
No. Tel: 03-8314 8800
Fax: 03-8314 8900
Emel: insken@insken.gov.my
Maklumat lanjut: https://www.insken.gov.my/new-gen-entrepreneurship-online-bootcamp-n-gene/
65Program Latihan dan Peningkatan Kemahiran(i) Platform UpskillMalaysia (ii) e-LATiH portalPlatform dalam talian yang bersepadu bagi mewujudkan ekosistem yang memupuk peningkatan kemahiran berterusan dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan tenaga kerja MalaysiaPembangunan Sumber Manusia Berhad
Maklumat lanjut:

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi Pejabat Wilayah PSMB di seluruh negara:
https://www.hrdf.com.my/contacts-us/
No. Tel: 1800 88 4800
Faks: 03-2096 4999
Emel: support@hrdf.com.my
66Program Latihan dan Peningkatan KemahiranMelonggarkan syarat permohonan bagi program Sistem Insurans PekerjaanPekerja yang tidak memenuhi caruman minimum, ataupun tidak dilanjutkan kontrak perkhidmatan setelah pembaharuan dibuat sekurang-kurangnya 3 kali, sekarang dibenarkan untuk memohon bantuan kewangan SIP PRIHATIN sebanyak 30% daripada gaji mereka selama tiga (3) bulanPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
67Program Latihan dan Peningkatan KemahiranInisiatif PENJANA HRDFRM250 juta meliputi skim berikut:

 1. Place and Train
 2. B40 Development
 3. Gerak Insan Gemilang (GIG)
Maklumat lanjut, sila layari: https://penjanahrdf.com.my/

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
 • https://penjanahrdf.com.my/contact-us/
  Emel: strategicinitiatives@hrdf.com.my
  Hotline: 1800 88 4800

 • Muhammad Atiq bin Mukhtar
  No. Tel: 03-2096 4804
  Emel: matiqizzat@hrdf.com.my

 • Nur Fadzilah binti Mat Yusof
  No. Tel: 03-2096 4956
  Emel: nurfadzilah@hrdf.com.my
Inisiatif / Langkah-langkahMaklumatButiran Lanjut
1National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)National Technology and Innovation Sandbox (NTIS)RM80 juta untuk menggalakkan inovasi dan kreativiti yang boleh melonjakkan pendigitalan penyampaian perkhidmatan dan memacu perniagaan peringkat permulaan (start-up)
 1. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI)
  Emel: enquiry@mosti.gov.my
  https://sandbox.gov.my/

 2. Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
  No. Tel: 03-8324 4801
  Emel: sandbox@mymagic.my
  https://www.mymagic.my/
2Memperkasakan RakyatPelanjutan Program Subsidi UpahPelanjutan selama satu bulan bagi semua sektor ekonomi yang terkesan dengan had 500 pekerja bagi setiap permohonanPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
3Memperkasakan RakyatElaun Pekerja CacatKenaikan elaun daripada RM1,200 kepada RM1,500 sebulanPengendalian permohonan di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian di seluruh negara.
Maklumat lanjut: https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=akVMUTlrSU5mT0dCZys3bzFCendNdz09
4Memperkasakan RakyatBantuan Khas Golongan OKUBantuan kewangan RM500 seorang untuk tempoh 3 bulan bagi individu OKU yang hilang/tiada pekerjaanJabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

Maklumat lanjut: https://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/submenu&id=QWFkTUtUU2s0T0tKWDhUcHd3YmdVZz09
5Memperkasakan RakyatProgram Subsidi Upah 4.0Subsidi upah sebanyak RM600 bagi setiap pekerja (had maksima 500 orang pekerja/syarikat) untuk tempoh 4 bulan tanpa had upah ditetapkanPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
Hotline: 1-300-22-8000
Maklumat Lanjut: www.eaduansip.perkeso.gov.my
Emel: perkeso@perkeso.gov.my
6Memperkasakan RakyatInisiatif Place and Train Inisiatif bawah program
Janapreneur kepada belia lepasan sekolah dan graduan untuk mengikuti program latihan kemahiran dengan jaminan pekerjaan setelah tamat latihan.
Maklumat lanjut, sila layari:
https://hrdcorp.gov.my/

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Emel: support@hrdcorp.gov.my
Hotline: 1800 88 4800
4Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Bantuan dan Pemulihan BersasarSejumlah RM4 bilion bagi membantu PKS mendapatkan pinjaman bagi tujuan modal kerjaBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

21 Banks yang mengambil bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bangkok Bank Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank of China (Malaysia) Berhad;
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • HSBC Bank Malaysia Berhad / HSBC Amanah Malaysia Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Malayan Banking Berhad / Maybank Islamic Berhad;
 • MBSB Bank Berhad;
 • OCBC Bank (Malaysia) Berhad / OCBC Al-Amin Bank Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank);
 • Standard Chartered Bank Malaysia Berhad; and
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
5Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Automasi dan DigitalRM700 juta pada kadar pembiayaan sehingga 4% bertujuan untuk pembelian pembelian peralatan, mesin, perkakasan dan perisian komputer, penyelesaian dan perkhidmatan IT, perkhidmatan sokongan teknologi dan aset tidak ketara lain untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapanBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my
6Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim Pembiayaan Pembangunan Automasi, Digitalisasi dan Penggunaan Teknologi HijauDana berjumlah RM200 juta dengan pengurangan kadar faedah pinjaman dari 5% kepada 3% bagi tempoh 12 bulan, bermula 1 April 2021.Malaysian Industrial Development Finance (MIDF) Berhad
Emel: gccir@midf.com.my
7Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Bantuan dan Pemulihan BersasarRM2 billion peruntukan dana dengan kadar pinjaman serendah 3.5% bagi perusahaan PKS yang terjejasBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

11 Banks yang mengambil bahagian:
 • AmBank (M) Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad;
 • Malayan Banking Berhad;
 • Public Bank Berhad;
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
7Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan pinjaman moratorium Penangguhan bayaran balik pinjaman selama 3 bulan atau penjadualan semula bayaran balik pembiayaan dengan memanjangkan tempoh pembiayaan sehingga 36 bulan kepada usahawan MARAMajlis Amanah Rakyat (MARA)
MARA Hotline: 03-2613 2000
Maklumat lanjut: https://apps.mara.gov.my/ebakiv2/FAQebaki.pdf
Emel:
arazu@mara.gov.my / nazahiyah@mara.gov.my / norihan@mara.gov.my
8Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim Pembiayaan PKS PENJANA (PSF)Peruntukan RM2 bilion dengan saiz pinjaman maksimum RM500,000 bagi setiap PKS dengan kadar 3.5% bagi membantu PKS mengekalkan operasi perniagaan yang terjejas akibat COVID-19Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Kementerian Kewangan, Putrajaya
No. Tel: 03-8882 4666
Emel: penjana@treasury.gov.my
https://penjana.treasury.gov.my/
9Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim SME GoDana RM1.6 bilion untuk membantu kontraktor yang telah ditawarkan kontrak oleh Kementerian, Jabatan atau Agensi Kerajaan Pusat atau Negeri. Kontrak akan dibiayai oleh SME Bank melalui:
 • MySMEBina untuk kontrak pembinaan atau infrastruktur dan/atau
 • MySMEBekal untuk kontrak pembekalan atau penyelenggaraan
Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my
https://www.smebank.com.my/en/smego

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Encik Hamdan Mohd Habibollah
Ketua, Program & Stakeholder Management
No. Tel: 03-2615 2084
H/P: 019-669 6227
10Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahTabung Infrastruktur PelanconganProses kelulusan bagi Tabung Infrastruktur Pelancongan bernilai RM1.5 bilion akan dipercepatkanTabung Infrastruktur Pelancongan Kementerian Pelancongan,
Kesenian dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC)
Tel: 03-8891 7480 /7492 /7469
Emel: danapelancongan@motac.gov.my
Garis Panduan: http://insentif.motac.gov.my/
Borang permohonan: http://www.motac.gov.my/program/tabung-insentif/tabung-infrastruktur-pelancongan

Untuk khidmat nasihat, terma & syarat pembiayaan, sila hubungi:
Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)
Menara Bank Pembangunan Bandar Wawasan,
No 1016, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2611 3888
Emel: feedback@bpmb.com.my
11Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana PENJANA NasionalRM1.2 bilion untuk menyokong digitalisasi yang merangkumi peruntukan berjumlah RM600 juta daripada Kerajaan dan dipadankan dengan RM600 juta daripada pelabur domestik dan antarabangsaBagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Kementerian Kewangan, Putrajaya
No. Tel: 03-8882 4666
Emel: penjana@treasury.gov.my
https://penjana.treasury.gov.my/
12Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahPembiayaan Pelancongan PENJANARM 1 bilion untuk menyokong PKS di sektor pelancongan dengan membantu mereka menbuat pelaburan yang diperlukan agar tetap berdaya maju pada pasca-COVID-19 Pembiayaan sehingga RM300,000 bagi setiap PKS dengan kadar pembiayaan hingga 3.5% p.a. (termasuk yuran jaminan)BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

12 Banks yang Mengambil Bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Maybank Islamic Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
13Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan AgroMakananRM1 bilion pada kadar pembiayaan 3.75% BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

12 Banks yang Mengambil Bahagian:
 • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
 • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
 • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
 • Maybank Islamic Berhad;
 • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
 • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
 • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank)
14Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahDana Transformasi Teknologi PKSRM500 juta dengan amaun pembiayaan antara RM100,000 sehingga RM3.0 juta. Tempoh pembiayaan sehingga sepuluh (10) tahun pada kadar pembiayaan 4.0% setahun (termasuk yuran jaminan)Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my
https://www.smebank.com.my/en/sttf

Nama Pegawai :
En. Hamdan Mohd Habibollah
Ketua, Program & Stakeholder Management
No. Tel: 03-26152084
H/P: 019-6696227
15Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahSkim BizMula-i dan BizWanita-iPembiayaan sehingga RM300,000 kepada PKS yang beroperasi kurang daripada empat (4) tahun Maklumat lanjut: https://www.cgc.com.my/direct-lending/

Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui: https://imsme.com.my/

Pusat Khidmat Pelanggan CGC
No. Tel: 03-7880 0088
Faks: 03-7803 0077
Emel: csc@cgc.com.my
16Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSPinjaman MudahKemudahan Perusahaan Mikro (MEF)Dana berjumlah RM410 juta kepada perusahaan mikro atau usahawan mikro Malaysia termasuk individu yang bekerja sendiri, pekerja sambilan (gig workers) yang menggunakan platform digital dan peserta program i-TEKAD, bertujuan meningkatkan akses kepada pembiayaan tanpa cagaran bagi pembiayaan mikro. Saiz pembiayaan sehingga RM50,000 bagi setiap perusahaan / usahawan mikro dengan kadar faedah pembiayaan yang akan ditentukan oleh institusi kewangan yang mengambil bahagian Tempoh permohonan: Bermula 1 Disember 2020 BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

11 Banks yang mengambil bahagian:
 • AmBank (M) Berhad;
 • Alliance Bank Malaysia Berhad;
 • Bank Islam Malaysia Berhad;
 • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
 • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
 • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
 • Bank Simpanan Nasional;
 • CIMB Bank Berhad;
 • Malayan Banking Berhad;
 • Public Bank Berhad and
 • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
17Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroDana untuk PKS dan Usahawan Mikro Tambahan bantuan kewangan di bawah dana oleh BNM untuk PKSBNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Fax: 03-2147 1515
Email: bnmtelelink@bnm.gov.my
https://www.bnm.gov.my/covid19
18Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroTEKUN MobilepreneurPembiayaan membaik pulih atau membeli motosikal baharu dengan had sehingga RM10,000. TEKUN Nasional
Pemohonan Online: https://tekunfin.tekun.gov.my/login
Maklumat lanjut: https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/soalan-lazim-tekun-mobilepreneur/
19Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroTEKUN POS-preneurBantuan pembiayaan diberikan sehingga RM20,000 untuk tujuan baik pulih kenderaan sehingga RM50,000 untuk pembelian van atau loriTEKUN Nasional
No. Tel: 03 9059 8888
Emel: mailbox@tekun.gov.my
20Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Informal TEKUNDana tambahan sebanyak RM60 juta terutamanya untuk Skim Pembiayaan Informal dengan had pembiayaan sehingga RM5,000 bagi perniagaan secara kecil-kecilan daripada rumah, pasar malam dan pasar tamuTEKUN Nasional
No. Tel: 03 9059 8888
Emel: mailbox@tekun.gov.my
21Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroBSN Micro PEMERKASARM300 juta kemudahan pinjaman mikro untuk memberi bantuan dan menyokong pemulihan perniagaan mikro dengan had pembiayaan hingga RM50,000 dan penurunan kadar faedah dari 3.5% kepada 3.0% Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
Maklumat lanjut: https://www.bsn.com.my/BusinessBanking/Products/pemerkasa?lang=ms-MY
Borang permohonan: https://www.bsn.com.my/cms/upload/pdf/forms/micro.pdf
22Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Mikrokredit ISTIMEWARM25 juta bagi golongan OKU menceburi bidang perniagaan dengan had pembiayaan sehingga RM50,000 dan kadar faedah serendah 3%.Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
23Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Mikro PEMERKASA-BELIADana dengan kadar serendah 3% untuk membolehkan belia menceburi bidang perniagaan mendapatkan pembiayaan sehingga RM50,000Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
24Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Mikro PEMERKASA-NITARM50 juta untuk memberi galakan usahawanita menceburi bidang perniagaanBank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my
25Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroSkim Pembiayaan Perniagaan Prihatin MikroPeruntukan RM50 juta dengan pembiayaan hingga RM50,000 pada kadar faedah 3%, dengan sasaran 1,000 PKS mikro BumiputeraMajlis Amanah Rakyat (MARA) MARA
Hotline: 03-2613 2000
26Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroPembiayaan Kredit MikroTambahan peruntukan RM500 juta oleh Bank Simpanan Nasional dan Agrobank manakala RM100 juta oleh TEKUN bertujuan untuk membantu aliran tunai PKS
Sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
 • Encik Sirajul Yusran Bin Hasan
  No. Tel: +603-26142658
  Email: yusran@agrobank.com.my

 • Puan Nurhazlin Binti Jalaluddin
  No. Tel: +603-26142688
  Email: nurhazlinj@agrobank.com.my

 • TEKUN Nasional
  Tel: 03 9059 8888
  Emel : mailbox@tekun.gov.my
  Borang permohonan: https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/borang/
27Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroCovid-19 Relief Financing (CRF-i) Program ("RECURVE")Perbadanan Nasional Berhad (PNS) memperuntukkan bantuan kewangan RM20 juta di bawah Program Covid-19 Relief Financing (CRF-i) ("RECURVE"). Program ini dirancang untuk membantu pelanggan sedia ada untuk mengekalkan perniagaan mereka setelah terkesan dengan wabak Covid-19. Pembiayaan meliputi:
 1. Perbelanjaan Sewa & Utiliti
 2. Perbelanjaan gaji
 3. Inventori
 4. Pemasaran Digital Syarat pembiayaan adalah seperti berikut:
  i. Amaun pembiayaan: RM10,000 - RM500,000
  ii. Kadar: 3.5% - 4.0%
  iii. Tempoh: sehingga 5 tahun
Maklumat lanjut, sila layari:
Website: https://www.pns.com.my/

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
 1. En Muhammad Shafiq Abd Halim
  No. Tel: +603-2082 7891 / +6017-3350652
  Emel: shafiq.halim@pns.com.my

 2. Puan Julia Md. Zain
  No. Tel: +603-2082 7986 / +6012-4281900
  Emel: julia.zain@pns.com.my

 3. En Azri Bin Jusnaidi
  No. Tel: +603-2082 7887 / +6019-4252195
  Emel: azri.jusnaidi@pns.com.my

 4. Cik Siti Nurain Zarfullah
  No. Tel: +603-2082 7884 / +6017-3162711
  Emel: nurain.zarfullah@pns.com.my
28Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroProgram Kewangan Sosial kepada Usahawan B40Sumbangan kewangan sosial akan disalurkan dalam bentuk modal permulaan untuk perusahaan mikro menggunakan dana zakat dan dipadankan dengan pembiayaan mikro pada kadar yang berpatutanUntuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Bank Islam Malaysia Berhad
No. Tel: 03-2088 8000 / 03-2690 0900
Emel: contactcenter@bankislam.com.my
sadaqahouse@bankislam.com.my

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
No. Tel: 03-4047 9444
Faks: 03-4044 9444
Emel: promaiwp@maiwp.gov.my
https://www.maiwp.gov.my
    30Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSKredit MikroProgram Jaringan Inisiatif Umum (JITU) Peruntukan RM20 juta bagi bantuan asas modal perniagaan dan bimbingan kepada golongan OKU dan gelandangan dalam perniagaanKementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
    No 55, Persiaran Perdana Presint 4,
    62100 Putrajaya,
    MALAYSIA.

    Tel: +603-8000 8000
    Faxs: +603-8323 2000
    info@kpwkm.gov.my
    29Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Khas PrihatinRM1,500 bagi setiap PKSBagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump= 2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
    32Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Khas Prihatin 4.0Tambahan RM1,000 kepada PKS termasuk usahawan mikro. Penyaluran RM500 pada September 2021 manakala baki pada November 2021.Bagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
    http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=
    30Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaBantuan tunai secara kepada pengusaha homestay yang berdaftar dengan MOTACOne-off sebanyak RM600Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)
    http://www.motac.gov.my/PermaiMotac2021
    Email: info@motac.gov.my
    31Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Bantuan Khas kepada agensi pelancongan yang berdaftar dengan MOTACOne-off sebanyak RM3,000Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)
    http://www.motac.gov.my/PermaiMotac2021
    Email: info@motac.gov.my
    32Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaTunas Usahawan Belia Bumiputera (TUBE)RM10 juta bagi menggalakkan sejumlah 250 belia Bumiputera baharu untuk menceburi bidang perniagaanSME Corp. Malaysia
    Info Line: 1300 30 6000
    Fax Line: 03-2775 6001
    Emel: info@smecorp.gov.my
    Maklumat lanjut: https://www.smecorp.gov.my/index.php/en/programmes1/2015-12-21-10-03-39/tunas-usahawan-belia-bumiputera-tube-programme
    33Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Automasi PintarRM50 juta untuk PKS dan Syarikat Tahap Pertengahan (Mid-Tier Companies) untuk meningkatkan kecekapan operasi dan pembuatanMalaysian Investment Development Authority (MIDA)
    Website: www.mida.gov.my
    Tel: 03 - 2267 3633
    Fax: 03 - 2273 4208
    Emel : investmalaysia@mida.gov.my
    Permohonan atas talian: https://www.mida.gov.my/forms-and-guidelines/
    Garis panduan: https://mida.gov.my/wp-content/uploads/2020/12/20201207120655_GD-SmartAutoGrant_20201204.pdf
    34Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Pembangunan PasaranSiling peruntukan dinaikkan daripada RM300 ribu kepada RM500 ribu bagi menyertai platform pameran antarabangsa.Unit Geran Pembangunan Pasaran (MDG), MATRADE
    Tel: 03-6207 7593
    Fax: 03-6203 7252
    Emel: mdg@matrade.gov.my
    35Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaKemudahan pendaftaran perniagaan percuma dan memperbaharui perniagaanHanya kepada golongan OKU, kumpulan B40 dan pelajar IPT sepenuh masa untuk mendorong mereka menceburkan diri dalam perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
    Tel: 03-7721 4000
    Fax: 03-7721 4001
    E-mail : enquiry@ssm.com.my

    Maklumat pejabat SSM peringkat negeri: https://www.ssm.com.my/Pages/contact-us.aspx
    36Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaKempen e-Dagang PKS dan PKS Mikro dan kempen Shop Malaysia OnlineLanjutan program untuk menyokong usahawan mikroMalaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
    No. Tel: 1 800 88 8338
    Emel: clic@mdec.com.my
    Untuk maklumat lanjut, sila layari: https://mdec.my/go-ecommerce
    37Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Bersamaan untuk Digitalisasi PKSPeruntukan berjumlah RM100 juta Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
    No. Tel: 1 800 88 8338
    Emel: clic@mdec.com.my
    41Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaProgram Pemerkasaan Pendigitalan Usahawan Kecil atau PUPUK
    • RM5,000 /PKS di bawah SME Digitalisation Grant bagi PKS bagi pembelian/langganan sistem digital
    • Lanjutan program Shop Malaysia Online and Kempen Go e-commerce Onboarding Continuation of Shop Malaysia Online and Go e-commerce Onboarding bagi usahawan mikro; dan
    • Program Digitalisasi dan Transformasi Sektor Pertanian oleh MDEC dan usahasama Pertubuhan Peladang Kwasan untuk usahawan agro
    Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
    No. Tel: 1 800 88 8338
    Email: clic@mdec.com.my
    Untuk maklumat lanjut, sila layari:
    https://mdec.my/eladang
    https://mdec.my/go-ecommerce
    https://mdec.my/erezeki
    38Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Pemasaran dan Promosi Digital RM50 juta bagi promosi digital, terhad kepada RM5,000 setiap acaraMyCreative Ventures
    No. Tel: 03-7712 7212
    Emel: mycreativedmg@mycreative.com.my
    Maklumat lanjut:
    39Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran bersamaan untuk mempromosikan platform e-dagangRM10 juta geran untuk mempromosi penjualan produk dengan RM1,000 bagi setiap perniagaanDigital Inclusion Division Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
    No. Tel: 1 800 88 8338
    Emel: clic@mdec.com.my
    40Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Pemadanan Impak SosialPeruntukan berjumlah RM10 juta Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)
    No. Tel: 03-8324 4801
    Emel: enquiries@mymagic.my
    https://www.mymagic.my/
    45Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSGeran BersamaGeran Prihatin Industri Sukan (GPIS)RM3,000 one off kepada pengusaha Pusat Sukan. Berkuatkuasa sehingga 31 Ogos 2021Sekretariat Geran Prihatin Industri Sukan
    Bahagian Pembangunan Sukan
    Kementerian Belia dan Sukan
    Aras 13, Menara KBS
    No 27 Persiaran Perdana, Presint 4
    62570 Putrajaya

    Tel : 03-8871 3585 / 03-8871 3246
    Emel : gpis@kbs.gov.my
    Maklumat lanjut:
    http://www.kbs.gov.my/geran-prihatin-industri-sukan-gpis.html

    Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui: http://gpis.kbs.gov.my/makluman.php
    41Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanDana jaminan PRIHATIN di bawah Danajamin Nasional Berhad
    • Meningkatkan pembiayaan maksimum dari RM500 juta kepada RM1 bilion;
    • Memperluaskan skop pembiayaan kepada perbelanjaan modal dengan tempoh jaminan sehingga 10 tahun; dan
    • Membenarkan syarikat milik asing yang beroperasi di Malaysia untuk mendapat jaminan SJPD dengan syarat jumlah pekerja tempatan syarikat adalah sekurang-kurangnya 75%
    Danajamin Nasional Berhad
    No. Tel: 03-2265 0800
    Fax: 03-2265 0900
    https://www.danajamin.com
    Emel: communications@danajamin.com.my
    Hotline: 03-2265 0847
    42Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanSkim Rehabilitasi Sewa Beli Bas dan Teksi di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP)Jaminan sebanyak RM1 bilion disediakan untuk:
    • Moratorium selama 12 bulan dan lanjutan tempoh pinjaman sehingga 36 bulan untuk pengusaha bas dan teksi
    Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)
    No. Tel: 03-2096 5000
    Faks: 03-2096 8981
    Emel: esjpp@prokhas.com.my
    48Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSSkim JaminanPeningkatan had siling skim jaminan kerajaan di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad (SJPP)Had jaminan skim ditingkatkan sebanyak RM20 bilion, daripada RM36.5 bilion kepada RM56.5 bilionSila layari laman web SJPP : www.sjpp.com.my atau

    Emel: esjpp@prokhas.com.my untuk butiran lanjut.

    Untuk memohon, sila hubungi institusi kewangan berdekatan yang mengambil bahagian untuk mengetahui skim-skim jaminan yang sedia ada dan proses permohonan.
    44Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSModal TerokaDana Pelaburan Bersama
    • RM2 bilion untuk syarikat peringkat permulaan dan pertumbuhan.
    • Bermula 3 April sehingga 30 September 2020, MyCIF akan melabur dalam kempen ECF dan P2P berasaskan nisbah 1:2, dengan MyCIF akan melabur RM1 untuk setiap RM2 yang berjaya dikumpul daripada pelabur swasta di platform MyCIF.
    • Selaras dengan peningkatan nisbah sementara ini, pelaburan maksimum MyCIF dalam setiap kempen ECF dan P2P adalah terhad kepada RM1 juta.
    Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
    Corporate Affairs Department Securities Commission Malaysia
    No. Tel: 03-6204 8777
    Faks: 03-6201 5078
    Emel: cau@seccom.com.my

    Bagi pertanyaan berkaitan pelaburan, sila hubungi:
    Consumer & Investor Office
    No. Tel: 03-6204 8999
    Faks: 03-6204 8991
    Emel: mycif@seccom.com.my
    45Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainYuran penyenaraian di papan / pasaran LEAP & ACEPengecualian yuran penyenaraian selama satu (1) tahunBursa Malaysia 2U
    No. Tel: 03-2732 0067
    Faks: 03-2026 4122
    Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
    Encik Harrison Lay Hock Guan / Puan Hanita Othman
    No. Tel: 03-2034 7159 / 03-2034 7282
    Emel: harrisonlay@bursamalaysia.com / hanita@bursamalaysia.com
    46Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainKemudahan pinjaman moratorium Kelulusan 6 bulan moratorium secara automatik bagi golongan B40, M40, T20 dan usahawan mikro. Manakala permohonan PKS yang terjejas adalah berdasarkan penilaian dan kelulusan bank.BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
    No. Tel: 1300 88 5465
    Faks: 03-2147 1515
    Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
    www.bnm.gov.my

    21 Banks yang mengambil bahagian:
    • Affin Bank Berhad / Affin Islamic Bank Berhad;
    • Alliance Bank Malaysia Berhad / Alliance Islamic Bank Berhad;
    • AmBank (M) Berhad / AmBank Islamic Berhad;
    • Bangkok Bank Berhad;
    • Bank Islam Malaysia Berhad;
    • Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad (Bank Rakyat);
    • Bank Muamalat Malaysia Berhad;
    • Bank of China (Malaysia) Berhad;
    • Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank);
    • Bank Simpanan Nasional;
    • CIMB Bank Berhad / CIMB Islamic Bank Berhad;
    • HSBC Bank Malaysia Berhad / HSBC Amanah Malaysia Berhad;
    • Hong Leong Bank Berhad / Hong Leong Islamic Bank;
    • Malayan Banking Berhad;
    • Maybank Islamic Berhad;
    • MBSB Bank Berhad;
    • OCBC Bank (Malaysia) Berhad / OCBC Al-Amin Bank Berhad;
    • Public Bank Berhad / Public Islamic Bank Berhad;
    • RHB Bank Berhad / RHB Islamic Bank Berhad;
    • Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank);
    • Standard Chartered Bank Malaysia Berhad;
    • United Overseas Bank (Malaysia) Berhad
    47Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainBantuan Khas one-off RM500 Bantuan khas kepada pemandu pelancong, pemandu teksi, pemandu bas sekolah dan persiaran serta pemandu kereta sewa dan e-hailing melalui Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (APAD) pada Julai 2021The Land Public Transport Agency (APAD)
    Aras G, M dan 20 Menara Tun Ismail Mohamed Ali,
    No. 25 Jalan Raja Laut,
    50350 Kuala Lumpur
    03 - 2303 6600
    48Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainPengecualian bayaran lewat untuk pembaharuan lessen perniagaan oleh SSMBerkuatkuasa sehingga 31 Disember 2021 bagi perusahaan mikro, pemilik tunggal dan perkongsianSuruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
    Tel: 03-7721 4000
    Fax: 03-7721 4001
    E-mail : enquiry@ssm.com.my

    Maklumat pejabat SSM peringkat negeri:
    https://www.ssm.com.my/Pages/contact-us.aspx
    49Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainPeruntukan moratorium denda oleh SSM bagi penghantaran lewat dokumen berkanunBerkuatkuasa sehingga 31 Disember 2021 bagi perusahaan mikro, pemilik tunggal dan perkongsianSuruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
    Tel: 03-7721 4000
    Fax: 03-7721 4001
    E-mail : enquiry@ssm.com.my

    Maklumat pejabat SSM peringkat negeri:
    https://www.ssm.com.my/Pages/contact-us.aspx
    55Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainBantuan Kewangan Industri Seni dan Kreatif Tempatan Peruntukan RM100 juta dalam bentuk kemudahan pembiayaan kepada pengiat seniKementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia
    Lot 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4,
    Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
    62100 Putrajaya, Malaysia.

    Tel : 03-80008000
    Fax : 03-89115183
    E-mel: webmaster@kkmm.gov.my
    56Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainPembiayaan Intervensi Pemulihan Ekonomi Koperasi Peruntukan 20 juta ringgit bagi membolehkan usahawan menjalankan aktiviti ekonomi secara berkumpulan melalui koperasi, termasuk memasarkan produk melalui platform dalam talian serta menggalakkan pembelian barangan di kedai koperasi.Pengarah Bahagian Pembangunan Koperasi
    Suruhanjaya Koperasi Malaysia
    Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia
    Changkat Semantan, Off Jalan Semantan,
    Bukit Damansara, 50490 KUALA LUMPUR
    Website: http://skm.gov.my
    E-mel: amran@skm.gov.my
    Tel: 03-20834004

    Pengarah Bahagian Statutori dan Pendaftaran
    Suruhanjaya Koperasi Malaysia
    Bahagian Pembangunan Koperasi
    Suruhanjaya Koperasi Malaysia
    Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia
    Changkat Semantan, Off Jalan Semantan,
    Bukit Damansara, 50490 KUALA LUMPUR
    Website: http://skm.gov.my
    E-mel: azyati@skm.gov.my
    Tel: 03-20834032

    Pengarah Pejabat SKM Wilayah Persekutuan
    Tingkat 1, Menara Suruhanjaya Koperasi Malaysia
    Changkat Semantan, Off Jalan Semantan,
    Bukit Damansara, 50490 KUALA LUMPUR
    Website: http://skm.gov.my
    E-mel: jaafar@skm.gov.my
    Tel: 03-20834200
    57Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainBantuan tunai kepada Syarikat Pengendali Pelancongan yang berlesen di bawah MOTACOne-off sebanyak RM3,000Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)
    http://www.motac.gov.my/
    Email: info@motac.gov.my
    58Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainLanjutan 30% diskaun sewaan premis perniagaan MARALanjutan diskaun ke atas sewaan premis perniagaan MARA sehingga Disember 2021Majlis Amanah Rakyat (MARA)
    MARA Hotline: 03-2613 2000 / 03-2613 4329 / 03-2613 4330
    59Dana bagi Menyokong Perniagaan PKSLain-lainBantuan Khas TaskaRM3,000 bantuan one-off kepada lebih 4,400 pengusaha taska seliaan KPWKM dan lebih 8 ribu pengusaha tadika swasta seliaan KPMKementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
    No 55, Persiaran Perdana Presint 4,
    62100 Putrajaya,
    MALAYSIA.

    Tel: +603-8000 8000
    Faxs: +603-8323 2000
    info@kpwkm.gov.my
    46Pelepasan CukaiPengecualian cukai perkhidmatan 6% untuk industri perhotelanDilanjutkan sehingga 31 Disember 2021Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
    Hotline: 1300 888 500

    Maklumat mengenai pengecualian 6% SST: http://mysst.customs.gov.my/assets/document/Service%20Policy/STP%2009-2020%20amendment%206-3-2020.pdf

    Borang SST-02 boleh dimuat turun melalui: https://mysst.customs.gov.my/SSTForms
    47Pelepasan CukaiPengecualian cukai pelancongan Dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
    48Pelepasan CukaiPenangguhan pembayaran ansuran cukai untuk industri pelancongan dan industri terpilih seperti panggung wayang dan spaMulai 1 April 2021 sehingga 31 Disember 2021Hasil Recovery Call Centre (HRCC), Cyberjaya
    No. Tel: 03-8751 1000
    www.hasil.gov.my

    Borang permohonan: http://lampiran1.hasil.gov.my/pdf/pdfborang/Borang_Permohonan_Penangguhan_Bayaran_Anggaran_Cukai_05032020_1.pdf

    Borang yang telah lengkap boleh dikemukakan secara serahan tangan kepada:
    Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
    Bahagian Pengurusan Rekod dan Maklumat Percukaian
    Jabatan Operasi Cukai Menara Hasil Bangi,
    Aras 7 No. 3, Jalan 9/10, Seksyen 9
    43650 Bandar Baru Bangi
    Selangor Darul Ehsan
    Tel: 03-8913 3800
    Faks: 03-8922 1801

    Pegawai Perhubungan Awam:
    Encik Norshazreen Shamsuz Zaman
    Ext: 120250
    Emel: norshazreen@hasil.gov.my
    49Pelepasan CukaiGalakan cukai kepada syarikat pengendali pelanconganDilanjutkan sehingga tahun tafsiran 2022Bagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
    50Pelepasan CukaiPengecualian duti hiburan ke atas bayaran kemasukan ke tempat hiburanTaman tema, persembahan pentas, acara sukan dan pertandingan serta tayangan filem pawagam di semua Wilayah PersekutuanJabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
    Hotline: 1300 888 500
    Laman web SST : https://mysst.customs.gov.my
    Emel: ccc@customs.gov.my

    Maklumat lanjut: https://mysst.customs.gov.my/assets/document/Industry%20Guides/GI/Panduan%20Taman%20Hiburan.pdf
    51Pelepasan CukaiPotongan cukai tambahan bagi bagi syarikat yang telah lulus audit pematuhan Safe@WorkSehingga RM50,000 bagi setiap syarikat yang berdaftar dengan MITI. Syarikat boleh mendaftar mulai 1 April 2021Bagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
    52Pelepasan CukaiPotongan cukai tambahan bagi kos ujian COVID-19Untuk perbelanjaan sehingga 31 Disember 2021 Bagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
    53Pelepasan CukaiPotongan khas bersamaan dengan pengurangan 30% sewa untuk PKS dan bukan PKSDilanjutkan sehingga 31 Disember 2021 untuk pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan sewa premis perniagaan kepada PKS dan bukan PKSBagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
    54Pelepasan CukaiRebat cukai pendapatan untuk PKS yang baru ditubuhkanSehingga RM20,000 setahun untuk tiga (3) tahun taksiran antara 1 Julai 2020 hingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
    55Pelepasan CukaiPotongan cukai untuk kos pengubahsuaian dan baik pulihSehingga RM300,000 bagi perbelanjaan yang dilakukan dari 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021. Potongan ini tidak akan diberi jika perbelanjaan itu dituntut sebagai elaun di bawah Jadual 2 atau Jadual 3 Akta Cukai Pendapatan 1967Bagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
    56Pelepasan CukaiPengecualian duti import dan cukai jualan ke atas pengimportan atau pembelian tempatan bagi mesin dan peralatan yang digunakan untuk operasi di pelabuhan Untuk tempoh tiga (3) tahun, bermula 1 April 2020Permohonan pengecualian perlu dikemukakan kepada Kementerian Kewangan mulai 1 April 2020 hingga 31 Mac 2023

    Sebarang maklumat lanjut, sila hubungi:
    Kementerian Kewangan, Putrajaya
    No. Tel: 03-8000 8000
    Faks: 03-8882 3893 / 03-8882 3894
    Emel: pro@treasury.gov.my
    57Pelepasan CukaiElaun Modal Dipercepat untuk tempoh dua (2) tahun ke atas perbelanjaan mesin dan kelengkapan, termasuk ICTBerkuat kuasa untuk perbelanjaan modal bagi tempoh 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
    MIDA Sentral, KL Sentral
    No. Tel: 03-2267 3633
    Faks: 03-2274 7970
    Emel: investmalaysia@mida.gov.my
    www.mida.gov.my

    Untuk permohonan, sila hubungi Pejabat Wilayah MIDA di seluruh negara:
    https://www.mida.gov.my/contactus
    59Pelepasan CukaiPelepasan cukai pendapatan individu untuk perbelanjaan berkaitan pelancongan domestikSehingga RM1,000 untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan pelancongan domestik mulai 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021Bagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam: http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1
    60Pelepasan CukaiPertimbangan rayuan pengenaan penalti dan penangguhan bayaran penaltiPertimbangan rayuan pengenaan penalti dan penangguhan pembayaran penalti ke tahun 2022 serta penyediaan penjadualan semula bayaran cukai tertunggak bagi pembayar cukai dan perniagaan yang terjejasBagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
    http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=
    61Pelepasan CukaiPotongan cukai khas kepada pemilik bangunan dan ruangan perniagaanPotongan khas cukai kepada pemilik bangunan dan
    ruang perniagaan yang menawarkan pengurangan sewa sekurang-kurangnya 30
    peratus kepada peniaga dalam tempoh sehingga 31 Disember 2021
    mendapat potongan khas cukai.
    Bagi sebarang pertanyaan:
    Hasil Care Line (HCL)
    Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
    No. Tel: 03-8911 1000

    Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
    http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=
    60Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPenjanaKerjayaProgram perantisan di bawah PenjanaKerjaya ditambah baik dan dilanjutkan untuk tempoh enam (6) bulan, di mana pelatih yang mengikuti program ini akan diberi insentif sebanyak RM800 Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
    Hotline: 1-300-22-8000
    Maklumat Lanjut: https://www.perkeso.gov.my/en/pemerkasa.html 
    Emel: perkeso@perkeso.gov.my
    61Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPenjanaKerjaya 2.0RM300 juta bagi insentif pengambilan yang merangkumi pekerjaan sementara dan pekerjaan gig:
    • RM600 sebulan selama tempoh maksimum enam (6) bulan; dan
    • Bagi majikan yang menawarkan pekerjaan jangka pendek ataupun platform penyedia perkhidmatan gig yang berdaftar dengan PERKESO, mereka akan menerima RM200 bagi setiap pekerja yang ditempatkan

    Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
    Hotline: 1-300-22-8000
    Maklumat Lanjut: https://www.perkeso.gov.my/en/pemerkasa.html
    Emel: perkeso@perkeso.gov.my

    62Program Latihan dan Peningkatan KemahiranPengecualian pembayaran levi Tabung Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB) bagi syarikat yang tidak dapat beroperasi akibat PKPPengecualian levy bagi tempoh dua bulan secara automatik diberikan kepada syarikat yang tidak dapat beroperasi semasa PKP. Syarikat daripada sektor-sektor yang baharu dirangkumi ekoran peluasan Akta Perbadanan Sumber Manusia Berhad 2001 diberikan pelanjutan pengecualian levi sehingga 31 Disember 2021.Pembangunan Sumber Manusia Berhad
    No. Tel: 1800 88 4800
    Faks: 03-2096 4999
    Emel:
    support@hrdcorp.gov.my
    levysuppport@hrdcorp.gov.my

    Maklumat lanjut, sila hubungi:
    63Program Latihan dan Peningkatan KemahiranProgram Pemerkasaan Ekonomi Komuniti Bandar (PEKB)Program bertujuan untuk mendorong penyertaan belia bandar dalam projek keusahawanan melalui latihan dan peralatan keusahawanan percumaBahagian Kesejahteraan Bandar, KPKT
    No. Tel: 03-8891 5051
    No. Fax: 03-8891 5547
    64Program Latihan dan Peningkatan KemahiranNew Gen Entrepreneur Online Bootcamp programmeMeningkatkan kebolehpasaran dan memupuk kemahiran keusahawanan dalam kalangan belia melalui latihan atas talian serta bimbingan perniagaan oleh Business Coach kepada 2,000 orang usahawan beliaInstitut Keusahawanan Negara (INSKEN)
    No. Tel: 03-8314 8800
    Fax: 03-8314 8900
    Emel: insken@insken.gov.my
    Maklumat lanjut: https://www.insken.gov.my/new-gen-entrepreneurship-online-bootcamp-n-gene/
    65Program Latihan dan Peningkatan Kemahiran(i) Platform UpskillMalaysia (ii) e-LATiH portalPlatform dalam talian yang bersepadu bagi mewujudkan ekosistem yang memupuk peningkatan kemahiran berterusan dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat di kalangan tenaga kerja Malaysia melalui 400 modul dan kursus kemahiranPembangunan Sumber Manusia Berhad
    Maklumat lanjut:
    Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi Pejabat Wilayah PSMB di seluruh negara:
    https//: www.hrdcpr.com.my/contact-us
    No. Tel: 1800 88 4800
    Faks: 03-2096 4999
    Emel: support@hrdcorp.gov.my
    66Program Latihan dan Peningkatan KemahiranMelonggarkan syarat permohonan bagi program Sistem Insurans PekerjaanPekerja yang tidak memenuhi caruman minimum, ataupun tidak dilanjutkan kontrak perkhidmatan setelah pembaharuan dibuat sekurang-kurangnya 3 kali, sekarang dibenarkan untuk memohon bantuan kewangan SIP PRIHATIN sebanyak 30% daripada gaji mereka selama tiga (3) bulanPertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja (PERKESO)
    Hotline: 1-300-22-8000
    Maklumat Lanjut: https://eiscentre.perkeso.gov.my/ms/utama/
    Emel: perkeso@perkeso.gov.my
    67Program Latihan dan Peningkatan KemahiranInisiatif PENJANA HRDFRM250 juta meliputi skim berikut:
    a. Place and Train
    b. B40 Development
    c. Gerak Insan Gemilang (GIG)
    Maklumat lanjut, sila layari:
    https://hrdcorp.gov.my/penjana-hrd-corp/

    Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
    • https://penjanahrdf.com.my/contact-us/
     Emel: strategicinitiatives@hrdf.com.my
     Hotline: 1800 88 4800

    • Muhammad Atiq bin Mukhtar
     No. Tel: 03-2096 4804
     Emel: matiqizzat@hrdf.com.my

    • Nur Fadzilah binti Mat Yusof
     No. Tel: 03-2096 4956
     Emel: nurfadzilah@hrdf.com.my
    Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
    Apakah pendapat anda mengenai Portal SMEinfo?
    TERIMA KASIH!
    KERANA MENGHANTAR MAKLUMBALAS ANDA!
    terima kasih!
    kerana menghantar maklumbalas anda!
    SME Revitalisation Financing
    Pengumuman Terkini!
    SME Revitalisation FInancing
    Pengumuman Terkini!