Header Font Sizer

A- A A+

Header Color Change

     

Choose your language

Bantuan Kepada PKS Yang Terkesan oleh COVID-19

Bantuan Kepada PKS Yang Terkesan oleh COVID-19

Kerajaan telah mengumumkan Pakej Rangsangan Ekonomi (PRE) dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA)sebagai usaha mengurangkan kesan COVID-19 ke atas perniagaan serta untuk memperkukuh semula pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah bagi membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) mengekalkan operasi perniagaan adalah seperti berikut:

 No   Inisiatif / Langkah-langkah Butiran Lanjut:
 1.

RM5 bilion Kemudahan Bantuan Khas (SRF) untuk PKS pada kadar pembiayaan 3.5% (BNM)

BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
www.bnm.gov.my
Tel: 1300 88 5465
Fax: 03-2147 1515
Email: bnmtelelink@bnm.gov.my

Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui: https://imsme.com.my/

imSME adalah platform rujukan atas talian yang pertama di Malaysia bagi pinjaman/pembiayaan PKS yang diuruskan oleh Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad (CGC) dan disokong oleh Bank Negara Malaysia (BNM) serta bank-bank yang mengambil bahagian.

Pusat Khidmat Pelanggan CGC
Tel: 03-7880 0088
Fax: 03-7803 0077
E-mel: csc@cgc.com.my
www.cgc.com.my

Institusi Kewangan yang mengambil bahagian di seluruh negara:

BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

Permohonan boleh dibuat melalui Institusi Kewangan yang mengambil bahagian di seluruh negara, termasuk:


Institusi Kewangan Pembangunan

1. Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
     No Tel: 03-2603 7700
     Emel: customercare@smebank.com.my
     www.smebank.com.my

2. Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
     No Tel: 1 300 88 2476
     www.agrobank.com.my

3. Bank Simpanan Nasional
     No. Tel: 1 300 88 1900
     www.mybsn.com.my

     Pengurus:
     Encik Safirol Hisham Said
     No. Tel: 03-2162 3222 ext 15481
     Emel: safirol@bsn.com.my

4. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
     No. Tel: 1300-80-5454
     www.bankrakyat.com.my

   

Bank Perdagangan

5. Affin Bank Berhad
     www.affinbank.com.my

   
     Sila Hubungi:
     Corporate & Commercial Business
     No. Tel: 03-2055 9000
     Faks: 03-2032 1043

6. Alliance Bank Malaysia Berhad
     No. Tel: 03-5516 9988
     www.alliancebank.com.my

7. AmBank (M) Berhad
     www.ambank.com.my

     Sila Hubungi:
     Asset Financing and Small Business
     No. Tel: 03-2167 3000
     Faks: 03-2780 0020

8. Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
     www.sc.com/my

     Sila Hubungi:
     Business Banking Department
     No. Tel: 1300 888 111

9. CIMB Bank Berhad
     No. Tel: 1300 888 828
     www.cimbbank.com.my

     Sila Hubungi:
     SME Channel Department
     No. Tel: 03-2619 1188
     Fax: 03-2619 3168

10. Hong Leong Bank Berhad
        www.hlb.com.my

        Sila Hubungi:
        Group SME Banking
        No. Tel: 03-7661 7777
        Faks: 03-2081 8935

11. Malayan Banking Berhad
        No. Tel: 1 300 88 6688
        www.maybank2u.com.my

        Sila Hubungi:
        SME Department
        No. Tel: 03-2070 8833
        Fax: 03-2032 4031

12. OCBC Bank (Malaysia) Berhad
        No Tel: 1300 88 7000
        www.ocbc.com.my

        Sila Hubungi:
        Business Banking Commercial Service Centre
        No. Tel: 03-9317 5200
        Faks: 03- 8318 5699

13. Public Bank Berhad
        No. Tel: 03-2179 9999
        www.pbebank.com

        Sila Hubungi:
        Bahagian Perbankan Runcit, Bahagian Operasi Kredit
        No. Tel: 03-2176 6000
        Faks: 03-2163 9909

14. RHB Bank Berhad
        www.rhbgroup.com

        Sila Hubungi:
        Bahagian Perbankan Komersil
        No. Tel: 03-9287 8888
        Faks: 03-9200 3257

15. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
       www.uob.com.my

        Sila Hubungi:
        Bahagian Pinjaman Komersil
        No. Tel: 03-2772 6633 / 6691
        Faks: 03-2691 8418 / 2160

16. HSBC Malaysia

        Sila Hubungi:    
        HSBC Fusion Hotline: 1 300 801 998
        No. Tel: 03-8321 8888

17. Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank)
       
        Sila Hubungi:
        No. Tel: 03-2601 2000
        Emel: communications@exim.com.my

Perbankan Islam

18. Affin Islamic Bank Berhad
       www.affinislamic.com.my

        Sila Hubungi:
        SME Department
        No. Tel: 03-2055 9231 / 9256
        Faks: 03-2026 3969

19. AmBank Islamic Berhad
        www.ambankgroup.com

        Sila Hubungi:
        Asset Financing and Small Business
        No. Tel: 03-2167 3000
        Faks: 03-2780 0020

20. CIMB Islamic Bank Berhad
        www.cimbislamic.com.my

        Sila Hubungi:
        SME Channel Department
        No. Tel: 03-2619 1188
        Faks: 03-2619 3168

21. Bank Islam Malaysia Berhad
        www.bankislam.com.my

        Sila Hubungi:
        Commercial Banking Group
        No. Tel: 03-2726 7888
        Faks: 03-2726 7818

22. Bank Muamalat Malaysia Berhad
        www.muamalat.com.my

        Sila Hubungi:
        Head SME Banking Department
       No. Tel: 03-2059 1211/ 2615 7089/ 2698 8787
        Faks: 03-2070 7284/ 2692 6040

23. Maybank Islamic Berhad
        www.maybank.com/islamic
        No. Tel: 03-2070 8833
        Faks: 03-2026 1726

24. Standard Chartered Saadiq Berhad
        www.sc.com.my

        Sila Hubungi:
        Business Banking Department
        No. Tel: 1300 888 111

25. Public Islamic Bank Berhad
        www.publicislamicbank.com.my
        No. Tel: 03-2176 6000 / 6666
        Faks: 03- 2162 2224
    
26. OCBC Al-Amin Bank Berhad
        www.ocbc.com.my/ocbc_alamin
        No. Tel: 03-2034 5034
        Faks: 03-2698 4363

2 Pembiayaan sehingga RM300,000 kepada PKS yang beroperasi kurang daripada empat (4) tahun di bawah Skim BizMula-i dan BizWanita-i

Maklumat lanjut:
https://imsme.com.my/portal/bizjamin-special-relief-facility/

Permohonan boleh dibuat secara atas talian melalui: https://imsme.com.my/

Pusat Khidmat Pelanggan CGC
No. Tel: 03-7880 0088
Faks: 03-7803 0077
Emel: csc@cgc.com.my

3 Program Kewangan Sosial kepada usahawan B40. Sumbangan kewangan sosial akan disalurkan dalam bentuk modal permulaan untuk usahawan mikro menggunakan dana zakat dan dipadankan dengan pembiayaan mikro pada kadar yang berpatutan.

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Bank Islam Malaysia Berhad
No. Tel: 03-2088 8000 / 03-2690 0900
Emel: contactcenter@bankislam.com.my
https://www.facebook.com/BankIslamFB
https://www.instagram.com/bankislam/

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
No. Tel: 03-4047 9444
Faks : 03-4044 9444
Emel: promaiwp@maiwp.gov.my
https://www.maiwp.gov.my

4

RM2 bilion Skim Pembiayaan PKS PENJANA (PSF) dengan saiz pinjaman maksimum RM500,000 bagi setiap PKS dengan kadar 3.5% bagi membantu PKS yang terkesan akibat COVID-19 dalam mengekalkan operasi perniagaan.

BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)

Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

 
5

RM 1 bilion bagi SKIM Pembiayaan Pelancongan PENJANA untuk membiayai inisiatif transformasi PKS dalam sektor pelancongan agar terus berdaya maju dan berdaya saing dalam norma baru.

 

Nota: Perincian akan diumumkan oleh BNM pada Julai 2020.

BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)

Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

 
6

RM200 juta untuk Subsidi Penjagaan Kanak-kanak termasuk geran one-off sehingga RM5,000 bagi setiap pusat jagaan kanak-kanak yang berdaftar dengan Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat (sehingga 31 Disember 2020) untuk mematuhi SOP penjagaan kesihatan yang baru.

Sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM)

Puan Hartini Abd. Halim
No. Tel: 03-8323 2242
Emel: hartini_abdhalim@jkm.gov.my

Puan Siti Rahiel Che Rahim
No. Tel: 03-8323 2245
Emel: sitirahiel@jkm.gov.my

7

Pembiayaan berjumlah RM200 juta untuk modal kerja, perbelanjaan operasi, automasi sistem, peralatan dan perbelanjaan untuk melaksanakan amalan penjarakan sosial.

Pembiayaan sehingga 5 tahun pada kadar keuntungan 3.5% dengan moratorium sehingga 6 bulan dari pengeluaran.

Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB)

No Tel : 03-2785 1515
Khidmat Pelanggan: 1 300 13 7862
Emel: customerservice@punb.com.my
https://www.punb.com.my/

8 Pinjaman modal kerja berjumlah RM300 juta dengan faedah 3.5% untuk membantu usahawan Bumiputera yang terjejas termasuk kolej latihan. 

PMB Tijari Berhad
Level 20, 1 Sentral,
Jalan Rakyat, Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur.
No. Tel: 03-2785 9800
Aplikasi Whatapps: +6011-1099 0002
Emel: spimpenjana@pmbtijari.com.my
http://www.pmbtijari.com.my/spimpenjana

9

RM700 juta Skim Mikro Kredit dengan kadar faedah 0% tanpa cagaran kepada perniagaan yang telah beroperasi sekurang-kurangnya enam (6) bulan.

 

TEKUN Nasional
Borang permohonan:
https://www.tekun.gov.my/ms/inisiatif-tekun-covid19/borang/

Bagi sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Encik Mohd Yusri Mohd Yusob (012-551 6275); or
Encik Mohd Yusliezal Mohd Yusof (019-609 6251)

10 RM400 juta Pembiayaan Mikro PENJANA pada kadar faedah 3.5%, dihadkan pada RM50,000 setiap enterpris.

Catatan:
Sebanyak RM50 juta diperuntukkan untuk usahawan wanita 

Bank Simpanan Nasional (BSN)
Hotline: 1300 88 1900
www.mybsn.com.my

TEKUN Nasional
www.tekun.gov.my

Sebarang pertanyaan lanjut,sila hubungi:
Encik Mohd Yusri Mohd Yusob (012-551 6275) /Encik Mohd Yusliezal Mohd Yusof (019-609 6251) / Encik Muhammad Adib Fitrie Mukhtar (017-901 8535)

11

RM350 juta Pembiayaan Kredit Mikro  bagi memberi sokongan kepada sektor pertanian dan makanan pada kadar faedah 3.5%.

Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
No. Tel: 1 300 88 2476
www.agrobank.com.my
Email: enquiry.customercare@agrobank.my 

https://www.agrobank.com.my/announcements/notice-micro-credit-financing-scheme-rm350-million/

12

RM80 juta Inovasi Teknologi Sandbox untuk menggalakkan inovasi dan kreativiti yang boleh melonjakkan sektor pendigitalan perkhidmatan penghantaran pembelian dalam talian dan memacu perniagaan start-up.

National Technology Sandbox Information (NTIS) Secretariat,
c/o Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC).

No. Tel: 03-8324 4829
Email: ntis.enquiries@sandbox.gov.my
https://www.sandbox.gov.my

13 Geran Bersamaan RM10 juta untuk menyokong Perusahaan Sosial 

Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC)

No. Tel: 03-8324 4801
Email: enquiries@mymagic.my
www.mymagic.my

14 Proses kelulusan bagi Tabung Infrastruktur Pelancongan bernilai RM1.5 bilion akan dipercepatkan.

Tabung Infrastruktur Pelancongan
Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia
(MOTAC), Putrajaya
Tel: 03-8891 7480 /7492 /7469
Emel: danapelancongan@motac.gov.my

Garis panduan:
http://insentif.motac.gov.my/

Borang permohonan:
http://www.motac.gov.my/program/tabung-insentif/tabung-infrastruktur-pelancongan

Untuk khidmat nasihat, terma & syarat pembiayaan, sila hubungi:
Bank Pembangunan Malaysia Berhad (BPMB)
Menara Bank Pembangunan
Bandar Wawasan, No 1016, Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur
No. Tel: 03-2611 3888

15 RM500 juta geran padanan bagi promosi pelancongan.

Bagi urusan permohonan, sila hubungi:

Unit Perancangan Strategik
Bahagian Pengurusan Maklumat
Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Malaysia (MOTAC), Putrajaya
No. Tel: 03-8000 8000
Faks: 03-8891 7545

16 RM100 juta geran padanan latihan untuk sektor pelancongan dan sektor lain yang terjejas. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Human Resources Development Fund
Emel: support@hrdf.com.my or strategicinitiatives@hrdf.com.my
No. Tel: 1800 88 4800
17 RM50 juta untuk kursus jangka pendek dalam kemahiran digital dan  kursus berkemahiran tinggi Bagi sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi:
Human Resources Development Fund
Emel: support@hrdf.com.my or strategicinitiatives@hrdf.com.my
No. Tel: 1800 88 4800
18 Pengecualian pembayaran levi Tabung Pembangunan Sumber Manusia bagi semua sektor untuk tempoh enam (6) bulan mulai April 2020.

Permohonan secara atas talian:
https://apps.hrdf.com.my:8443/INDCERT_EMP/

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi Pejabat Wilayah PSMB di seluruh negara:
https://www.hrdf.com.my/contacts-us/

No. Tel: 1800 88 4800
Faks: 03-2096 4999
Emel: support@hrdf.com.my

19 Pengurangan bayaran levi pekerja asing sebanyak 25% kepada syarikat yang permit pekerjanya tamat antara 1 April sehingga 31 Disember 2020 tetapi tidak terpakai kepada pembantu rumah. Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi Jabatan Imigresen di seluruh negara:
https://www.imi.gov.my/index.php/en/contact-us/address-and-locations.html
20 Penangguhan pembayaran ansuran cukai untuk industri pelancongan hingga 31 Disember 2020

Hasil Recovery Call Centre (HRCC), Cyberjaya
No. Tel: 03-8751 1000
www.hasil.gov.my

Borang permohonan:
Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Anggaran Cukai

Borang yang telah lengkap boleh dikemukakan secara serahan tangan mulai Mac 2020 kepada:

Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Bahagian Pengurusan Rekod dan Maklumat Percukaian
Jabatan Operasi Cukai
Menara Hasil Bangi, Aras 7
No. 3, Jalan 9/10, Seksyen 9
43650 Bandar Baru Bangi
Selangor Darul Ehsan
No. Tel: 03-8913 3800
Faks: 03-8922 1801

Pegawai Perhubungan Awam:
Encik Norshazreen Shamsuz Zaman
Samb.: 120250
Emel: norshazreen@hasil.gov.my

21

Pengecualian cukai perkhidmatan 6% untuk industri perhotelan (Mac – 30 Jun 2021)

Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya
Hotline: 1300 888 500

Maklumat mengenai pengecualian 6% SST:
http://mysst.customs.gov.my/assets/document/Service%20Policy/STP%2009-2020%20amendment%206-3-2020.pdf

Borang SST-02 boleh dimuat turun melalui:
https://mysst.customs.gov.my/SSTForms

22

Potongan cukai berganda ke atas perbelanjaan bagi latihan berkaitan sektor pelancongan

Nota: Berkuatkuasa bagi tahun taksiran 2020.

Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1

23 Pengecualian cukai pelancongan untuk tempoh 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021 

Sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No Tel: 03-8911 1000

 Senarai Pegawai Khidmat Pelanggan:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1

24

Pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan sewa atau pengurangan penyewaan premis perniagaan yang terdiri daripada PKS akan dikenakan potongan khas bersamaan dengan pengurangan 30% sewa untuk PKS hingga 30 September 2020

Nota: Berkuatkuasa bagi tahun taksiran 2020.

Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1

25

Pelepasan cukai pendapatan individu  sehingga RM1,000 untuk perbelanjaan yang berkaitan dengan pelancongan domestik.

Nota: Perbelanjaan perjalanan domestik mulai 1 Mac 2020 sehingga 31 December 2021.

Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1

26 Rebat cukai pendapatan sehingga RM20,000 setahun untuk 3 tahun taksiran untuk PKS yang baru ditubuhkan antara 1 Julai 2020 hingga 31 Disember 2021. 

Sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Khidmat Pelanggan:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1

27 Pengecualian duti setem untuk PKS pada setiap instrumen yang dilaksanakan untuk Penggabungan dan Pengambilalihan (M&A), untuk tempoh antara 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021. 

Sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Khidmat Pelanggan:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1

28

Pelepasan cukai untuk perbelanjaan berkaitan COVID-19 seperti ujian COVID-19 dan pembelian PPE dan pengimbas terma.

Sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Khidmat Pelanggan:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1

29 RM1 bilion Kemudahan AgroMakanan pada kadar pembiayaan 3.75% (BNM)

BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

Permohonan boleh dibuat melalui Institusi Kewangan yang mengambil bahagian di seluruh negara, termasuk:

Institusi Kewangan Pembangunan

1. Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
     No Tel: 03-2603 7700
     Emel: customercare@smebank.com.my
     www.smebank.com.my

2. Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
     No Tel: 1 300 88 2476
     www.agrobank.com.my

3. Bank Simpanan Nasional
     No. Tel: 1 300 88 1900
     www.mybsn.com.my

     Pengurus:
     Encik Safirol Hisham Said
     No. Tel: 03-2162 3222 ext 15481
     Emel: safirol@bsn.com.my

4. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
     No. Tel: 1300-80-5454
     www.bankrakyat.com.my

   

Bank Perdagangan

5. Affin Bank Berhad
     www.affinbank.com.my

   
     Sila Hubungi:
     Corporate & Commercial Business
     No. Tel: 03-2055 9000
     Faks: 03-2032 1043

6. Alliance Bank Malaysia Berhad
     No. Tel: 03-5516 9988
     www.alliancebank.com.my

7. AmBank (M) Berhad
     www.ambank.com.my

     Sila Hubungi:
     Asset Financing and Small Business
     No. Tel: 03-2167 3000
     Faks: 03-2780 0020

8. Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
     www.sc.com/my

     Sila Hubungi:
     Business Banking Department
     No. Tel: 1300 888 111

9. CIMB Bank Berhad
     No. Tel: 1300 888 828
     www.cimbbank.com.my

     Sila Hubungi:
     SME Channel Department
     No. Tel: 03-2619 1188
     Fax: 03-2619 3168

10. Hong Leong Bank Berhad
        www.hlb.com.my

        Sila Hubungi:
        Group SME Banking
        No. Tel: 03-7661 7777
        Faks: 03-2081 8935

11. Malayan Banking Berhad
        No. Tel: 1 300 88 6688
        www.maybank2u.com.my

        Sila Hubungi:
        SME Department
        No. Tel: 03-2070 8833
        Fax: 03-2032 4031

12. OCBC Bank (Malaysia) Berhad
        No Tel: 1300 88 7000
        www.ocbc.com.my

        Sila Hubungi:
        Business Banking Commercial Service Centre
        No. Tel: 03-9317 5200
        Faks: 03- 8318 5699

13. Public Bank Berhad
        No. Tel: 03-2179 9999
        www.pbebank.com

        Sila Hubungi:
        Bahagian Perbankan Runcit, Bahagian Operasi Kredit
        No. Tel: 03-2176 6000
        Faks: 03-2163 9909

14. RHB Bank Berhad
        www.rhbgroup.com

        Sila Hubungi:
        Bahagian Perbankan Komersil
        No. Tel: 03-9287 8888
        Faks: 03-9200 3257

15. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
       www.uob.com.my

        Sila Hubungi:
        Bahagian Pinjaman Komersil
        No. Tel: 03-2772 6633 / 6691
        Faks: 03-2691 8418 / 2160

16. HSBC Malaysia

        Sila Hubungi:
        HSBC Fusion Hotline: 1 300 801 998
        No. Tel: 03-8321 8888

17. Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank)

        Sila Hubungi:
        No. Tel: 03-2601 2000
        Emel: communications@exim.com.my

Perbankan Islam

18. Affin Islamic Bank Berhad
       www.affinislamic.com.my

        Sila Hubungi:
        SME Department
        No. Tel: 03-2055 9231 / 9256
        Faks: 03-2026 3969

19. AmBank Islamic Berhad
        www.ambankgroup.com

        Sila Hubungi:
        Asset Financing and Small Business
        No. Tel: 03-2167 3000
        Faks: 03-2780 0020

20. CIMB Islamic Bank Berhad
        www.cimbislamic.com.my

        Sila Hubungi:
        SME Channel Department
        No. Tel: 03-2619 1188
        Faks: 03-2619 3168

21. Bank Islam Malaysia Berhad
        www.bankislam.com.my

        Sila Hubungi:
        Commercial Banking Group
        No. Tel: 03-2726 7888
        Faks: 03-2726 7818

22. Bank Muamalat Malaysia Berhad
        www.muamalat.com.my

        Sila Hubungi:
        Head SME Banking Department
       No. Tel: 03-2059 1211/ 2615 7089/ 2698 8787
        Faks: 03-2070 7284/ 2692 6040

23. Maybank Islamic Berhad
        www.maybank.com/islamic
        No. Tel: 03-2070 8833
        Faks: 03-2026 1726

24. Standard Chartered Saadiq Berhad
        www.sc.com.my

        Sila Hubungi:
        Business Banking Department
        No. Tel: 1300 888 111

25. Public Islamic Bank Berhad
        www.publicislamicbank.com.my
        No. Tel: 03-2176 6000 / 6666
        Faks: 03- 2162 2224
    
26. OCBC Al-Amin Bank Berhad
        www.ocbc.com.my/ocbc_alamin
        No. Tel: 03-2034 5034
        Faks: 03-2698 4363

30

RM20 juta bagi Program Perkhidmatan e-Dagang Setempat (PeDAS)

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No.Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my

PeDAS boleh didapati di sepuluh Pusat Internet Luar Bandar. Butiran lanjut adalah seperti senarai di bawah:https://www.go-ecommerce.my/campaign/perkhidmatan-edagang-setempat

31 RM10 juta geran untuk mempromosi penjualan produk di platform e-dagang (RM1,000/perniagaan).

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Digital Inclusion Division
Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
No. Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my

32

RM70 juta Kempen e-Commerce Mikroentrepris dan PKS untuk menggalakkan penggunaan e-dagang.

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my

33  RM100 juta Geran Bersamaan untuk Digitalisasi PKS. Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my
34  Dana Transformasi Teknologi PKS bernilai RM500 juta.

Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
No. Tel: 03-2603 7700
Emel: customercare@smebank.com.my
www.smebank.com.my/en/sttf

35  Geran Automasi Pintar RM100 juta.

Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
No. Tel: 03-2267 3633
Email: investmalaysia@mida.gov.my
www.mida.gov.my

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)

No. Tel : 1 800 88 8338
Email: clic@mdec.com.my

Further Info:
https://mdec.my/digital-economy-initiatives/for-the-industry/smart-automation-grant/

36 RM100 juta Pinjaman mudah dengan kadar faedah 3.5% dan geran RM30 juta untuk industri kreatif, acara dan pameran. 

MyCreative Ventures
No. Tel: 03-7712 7212
Emel: enquiry@mycreative.com.my
 

Maklumat lanjut:
http://www.mycreative.com.my/industry

Permohonan atas talian:
http://mycreative.com.my/penjana

Komunikasi atas talian boleh dijadualkan melalui: 
www.mycreative.com.my 
37

Pemasaran digital bernilai RM50 juta diperoleh daripada Geran Pemasaran dan Promosi Digital RM10 juta dengan had RM5,000 setiap acara.

 

MyCreative Ventures
No. Tel: 03-7712 7212
Emel: enquiry@mycreative.com.my
 

Maklumat lanjut:
http://www.mycreative.com.my/industry

http://mycreative.com.my/assets/files/news/MyCreative_DMG_FAQS_Dwibahasa.pdf

38

RM35 million Dana Kandungan Digital  untuk projek di sektor kreatif dengan fokus kepada animasi dan kesan visual

Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC)
Tel: 1 800 88 8338
Emel: clic@mdec.com.my 

39 Caruman KWSP pekerja dikurangkan sebanyak 4% iaitu daripada 11% kepada 7% berkuatkuasa 1 April sehingga 31 Disember 2020.

Program Khidmat Rundingan yang merangkumi pilihan untuk penangguhan bayaran, penstrukturan semula dan penjadualan semula sumbangan majikan turut disediakan. 

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
EPF Contact Management Centre

Tel: 03-8922 6000
Faks:03-8922 6222
https://www.kwsp.gov.my

Senarai pejabat/kiosk:
https://www.kwsp.gov.my/reach-us/offices-kiosks

40 Sistem Insurans Pekerjaan (SIP) akan meningkatkan kos latihan yang boleh dituntut dari RM4,000 kepada RM6,000 untuk sektor yang terjejas. Elaun latihan harian sebanyak RM30/sehari juga akan disediakan kepada pelatih di bawah SIP.

Maklumat lanjut berkenaan SIP:
https://www.perkeso.gov.my/index.php/en/benefits-of-eis/how-to-apply

Permohonan secara atas talian:
https://eis.perkeso.gov.my/eisportal/insured/apply/instruction

Bagi sebarang pertanyaan lajut, sila hubungi:
Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
No. Tel: 1 300 22 8000
Emel: eis@perkeso.gov.my

41

Program Subsidi Upah untuk membantu majikan mengekalkan pekerja.

Catatan: Dilanjutkan untuk 3 bulan lagi (Jun - September 2020) dengan subsidi RM600 / pekerja untuk semua majikan yang layak.

Bagi sebarang maklumat lanjut:
https://www.perkeso.gov.my/index.php/en/wage-subsidy-programme

Permohonan oleh majikan melalui:
http://prihatin.perkeso.gov.my/

42

1.5 bilion di bawah PERKESO bagi Pengambilan dan Bantuan Latihan untuk Perniagaan. Insentif yang disediakan untuk mendorong pengambilan pengangguran seperti berikut:

 • Belia: RM600 / bulan untuk perantis lepasan sekolah dan siswazah sehingga 6 bulan
 • Pekerja yang menganggur:
  • < 40 tahun: RM800 / bulan untuk pekerjaan kepada penganggur sehingga 6 bulan
  • < Berumur ≥40 tahun: RM1,000 / bulan untuk pekerjaan kepada penganggur sehingga 6 bulan
  • Elaun Latihan RM4,000 / individu akan turut diberi kepada mereka yang diberhentikan kerja tetapi tidak dilindungi di bawah Sistem Insurans Kerja (EIS).
    

Maklumat lanjut:
https://www.perkeso.gov.my/index.php/ms/pelan-jana-semula-ekonomi-negara-penjana

Talian Khas Bilik Gerakan Program Pengambilan Pekerja (PENJANA PEKERJA)
Hotline: 03-8091 5300
Email: penjanakerja@perkeso.gov.my 

PSMB PENJANA

Maklumat lanjut:
https://penjanahrdf.com.my

Tel: 1800 88 4800
Email: strategicinitiatives@hrdf.com.my

 

43 RM2 bilion Dana Pelaburan Bersama untuk syarikat Malaysia di peringkat awal dan pertumbuhan.

Nota: Dari 3 April sehingga 30 September 2020, MyCIF akan melabur dalam kempen ECF dan P2P berasaskan nisbah 1:2, dengan MyCIF akan melabur RM1 untuk setiap RM2 yang berjaya dikumpul daripada pelabur swasta di platform MyCIF. Selaras dengan peningkatan nisbah sementara ini, pelaburan maksimum MyCIF dalam setiap kempen ECF dan P2P adalah terhad kepada RM1 juta.

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Corporate Affairs Department
Securities Commission Malaysia
No. Tel: 03-6204 8777
Faks: 03-6201 5078
Emel: cau@seccom.com.my

Bagi pertanyaan berkaitan pelaburan, sila hubungi:
Consumer & Investor Office
No. Tel: 03-6204 8999
Faks: 03-6204 8991
Emel: mycif@seccom.com.my

44 RM300 juta Kemudahan Automasi dan Digital PKS pada kadar pembiayaan 3.75% (BNM)

BNM Laman Informasi Nasihat dan Khidmat (BNMLINK)
No. Tel: 1300 88 5465
Faks: 03-2147 1515
Emel: bnmtelelink@bnm.gov.my
www.bnm.gov.my

Permohonan boleh dibuat melalui Institusi Kewangan yang mengambil bahagian di seluruh negara, termasuk:

 

Institusi Kewangan Pembangunan

1. Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank)
     No Tel: 03-2603 7700
     Emel: customercare@smebank.com.my
     www.smebank.com.my

2. Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank)
     No Tel: 1 300 88 2476
     www.agrobank.com.my

3. Bank Simpanan Nasional
     No. Tel: 1 300 88 1900
     www.mybsn.com.my

     Pengurus:
     Encik Safirol Hisham Said
     No. Tel: 03-2162 3222 ext 15481
     Emel: safirol@bsn.com.my

4. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad
     No. Tel: 1300-80-5454
     www.bankrakyat.com.my

   

Bank Perdagangan

5. Affin Bank Berhad
     www.affinbank.com.my

   
     Sila Hubungi:
     Corporate & Commercial Business
     No. Tel: 03-2055 9000
     Faks: 03-2032 1043

6. Alliance Bank Malaysia Berhad
     No. Tel: 03-5516 9988
     www.alliancebank.com.my

7. AmBank (M) Berhad
     www.ambank.com.my

     Sila Hubungi:
     Asset Financing and Small Business
     No. Tel: 03-2167 3000
     Faks: 03-2780 0020

8. Standard Chartered Bank Malaysia Berhad
     www.sc.com/my

     Sila Hubungi:
     Business Banking Department
     No. Tel: 1300 888 111

9. CIMB Bank Berhad
     No. Tel: 1300 888 828
     www.cimbbank.com.my

     Sila Hubungi:
     SME Channel Department
     No. Tel: 03-2619 1188
     Fax: 03-2619 3168

10. Hong Leong Bank Berhad
        www.hlb.com.my

        Sila Hubungi:
        Group SME Banking
        No. Tel: 03-7661 7777
        Faks: 03-2081 8935

11. Malayan Banking Berhad
        No. Tel: 1 300 88 6688
        www.maybank2u.com.my

        Sila Hubungi:
        SME Department
        No. Tel: 03-2070 8833
        Fax: 03-2032 4031

12. OCBC Bank (Malaysia) Berhad
        No Tel: 1300 88 7000
        www.ocbc.com.my

        Sila Hubungi:
        Business Banking Commercial Service Centre
        No. Tel: 03-9317 5200
        Faks: 03- 8318 5699

13. Public Bank Berhad
        No. Tel: 03-2179 9999
        www.pbebank.com

        Sila Hubungi:
        Bahagian Perbankan Runcit, Bahagian Operasi Kredit
        No. Tel: 03-2176 6000
        Faks: 03-2163 9909

14. RHB Bank Berhad
        www.rhbgroup.com

        Sila Hubungi:
        Bahagian Perbankan Komersil
        No. Tel: 03-9287 8888
        Faks: 03-9200 3257

15. United Overseas Bank (Malaysia) Bhd
       www.uob.com.my

        Sila Hubungi:
        Bahagian Pinjaman Komersil
        No. Tel: 03-2772 6633 / 6691
        Faks: 03-2691 8418 / 2160

16. HSBC Malaysia

        Sila Hubungi:
        HSBC Fusion Hotline: 1 300 801 998
        No. Tel: 03-8321 8888

17. Export-Import Bank of Malaysia Berhad (EXIM Bank)

        Sila Hubungi:
        No. Tel: 03-2601 2000
        Emel: communications@exim.com.my

Perbankan Islam

18. Affin Islamic Bank Berhad
       www.affinislamic.com.my

        Sila Hubungi:
        SME Department
        No. Tel: 03-2055 9231 / 9256
        Faks: 03-2026 3969

19. AmBank Islamic Berhad
        www.ambankgroup.com

        Sila Hubungi:
        Asset Financing and Small Business
        No. Tel: 03-2167 3000
        Faks: 03-2780 0020

20. CIMB Islamic Bank Berhad
        www.cimbislamic.com.my

        Sila Hubungi:
        SME Channel Department
        No. Tel: 03-2619 1188
        Faks: 03-2619 3168

21. Bank Islam Malaysia Berhad
        www.bankislam.com.my

        Sila Hubungi:
        Commercial Banking Group
        No. Tel: 03-2726 7888
        Faks: 03-2726 7818

22. Bank Muamalat Malaysia Berhad
        www.muamalat.com.my

        Sila Hubungi:
        Head SME Banking Department
       No. Tel: 03-2059 1211/ 2615 7089/ 2698 8787
        Faks: 03-2070 7284/ 2692 6040

23. Maybank Islamic Berhad
        www.maybank.com/islamic
        No. Tel: 03-2070 8833
        Faks: 03-2026 1726

24. Standard Chartered Saadiq Berhad
        www.sc.com.my

        Sila Hubungi:
        Business Banking Department
        No. Tel: 1300 888 111

25. Public Islamic Bank Berhad
        www.publicislamicbank.com.my
        No. Tel: 03-2176 6000 / 6666
        Faks: 03- 2162 2224
    
26. OCBC Al-Amin Bank Berhad
        www.ocbc.com.my/ocbc_alamin
        No. Tel: 03-2034 5034
        Faks: 03-2698 4363

45 Pengecualian yuran penyenaraian selama satu (1) tahun di papan LEAP & ACE.

Bursa Malaysia 2U
No. Tel: 03-2732 0067
Faks: 03-2026 4122

Bagi sebarang pertanyaan, sila hubungi:
Encik Harrison Lay Hock Guan / Puan Hanita Othman
Tel: 03-20347159 / 03-20347282
Email: harrisonlay@bursamalaysia.com / hanita@bursamalaysia.com

46

Elaun Modal Dipercepat (Accelerated Capital Allowances) untuk tempoh dua (2) tahun ke atas perbelanjaan mesin dan kelengkapan, termasuk ICT.

Nota: Berkuat kuasa untuk perbelanjaan modal yang dilakukan dari 1 Mac 2020 sehingga 31 Disember 2021.

Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
MIDA Sentral, KL Sebtral
No. Tel: 03-2267 3633
Faks: 03-2274 7970
Emel: investmalaysia@mida.gov.my
www.mida.gov.my

Untuk permohonan, sila hubungi Pejabat Wilayah MIDA di seluruh negara:
https://www.mida.gov.my/home/mida-state-offices/posts/

47

Potongan cukai sehingga RM300,000 untuk kos pengubahsuaian dan baik pulih.

Nota: Hanya bagi perbelanjaan yang dilakukan dari 1 Mac sehingga 31 Disember 2021. Potongan ini tidak akan diberi jika perbelanjaan itu dituntut sebagai elaun di bawah Jadual 2 atau Jadual 3 Akta Cukai Pendapatan 1967.

Bagi sebarang pertanyaan:
Hasil Care Line (HCL)
Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
No Tel: 03-8911 1000

Senarai Pegawai Perhubungan Awam:
http://www.hasil.gov.my/bt_goindex.php?bt_kump=2&bt_skum=5&bt_posi=1&bt_unit=3&bt_sequ=1

48 Pengecualian duti import dan cukai jualan ke atas pengimportan atau pembelian tempatan bagi mesin dan peralatan yang digunakan untuk operasi pelabuhan bermula 1 April 2020.

Permohonan pengecualian perlu dikemukakan kepada Kementerian Kewangan mulai 1 April 2020 hingga 31 Mac 2023.

Kementerian Kewangan, Putrajaya
No Tel: 03-8000 8000
Faks: 03-8882 3893 / 03-8882 3894
Emel: pro@treasury.gov.my

Nota: Maklumat mungkin berubah dari semasa ke semasa berdasarkan maklumat terkini oleh pihak berkuasa/ sumber yang berkenaan


Inisiatif Tambahan dari Pakej Rangsangan 2020

 1. Kadar jaminan ditingkatkan daripada 70% kepada 80% untuk PKS di bawah Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan (SJPP);
 2. Skim jaminan sehingga 80% daripada jumlah pinjaman dengan saiz minimum pinjaman bernilai RM20 juta bagi membiayaai keperluan modal kerja mulai 1 Mei sehingga 31 Disember 2020;
 3. Peningkatan saiz dana sebanyak RM1 bilion kepada RM6.8 bilion di bawah Kemudahan Semua Sektor Ekonomi bagi meningkatkan akses pembiayaan kepada PKS;
 4. RM5 bilion pembidaan janakuasa tenaga solar 1,400MW;
 5. RM3 bilion Pelan Gentian Optik dan Kesalinghubungan Negara (NFCP);
 6. RM13 bilion nilai pelaburan oleh GLC pada tahun 2020, termasuk mempercepat projek seperti lampu jalan LED, grid transmisi dan pemasangan panel bumbung solar;
 7. RM2 bilion peruntukan untuk pelaksanaan segera bagi penyelenggaraan dan pembaikan infrastruktur kecil di seluruh negara terutamanya di kawasan luar bandar;
 8. RM2 bilion bagi pelaksanaan beberapa projek kecil seperti menambah baik jalan, menaik taraf sekolah daif di Sabah dan Sarawak, membersihkan rumah ibadat dan balai polis, serta meningkatkan kemudahan pelancongan yang akan memanfaatkan kontraktor kelas G1 hingga G4.
 9. RM1.2 bilion Dana Penjana Nasional, dana pelaburan untuk menyokong digitalisasi;
 10. Moratorium, penstrukturan semula dan penjadualan semula pinjaman oleh bank untuk perniagaan yang terjejas;
 11. Moratorium secara automatik selama 30 hari daripada tarikh akhir Perintah Kawalan Gerak (PKP) untuk syarikat mengemukakan dokumen berkanun. Tempoh serahan simpan penyata kewangan syarikat juga dilanjutkan selama tiga (3) bulan daripada tarikh terakhir PKP. Kelonggaran ini diberikan kepada syarikat yang mempunyai tahun kewangan berakhir 30 September sehingga 31 Disember 2019. Tiada fi penghantaran lewat akan dikenakan atas permohonan berkenaan.
 12. RM800 juta untuk pelaksanaan Waktu Bekerja Fleksi (WBF) termasuk potongan cukai tambahan bagi majikan yang melaksanakan WBF atau mengusahakan untuk penambahbaikan WBF mereka yang sedia ada (berkuatkuasa 1 Julai 2020);
 13. 50% penghapusan penalti untuk pembayaran lewat cukai jualan & cukai perkhidmatan yang perlu dibayar (dibayar dari 1 Julai hingga 30 September 2020);
 14. Pengecualian sewaan selama enam (6) bulan untuk semua premis milik Kerajaan Persekutuan yang juga merangkumi semua premis yang dimiliki oleh agensi dan Badan Berkanun Kerajaan Persekutuan;
 15. Pengecualian sewaan atau diskaun untuk peniaga runcit PKS di premis yang dimiliki oleh Syarikat Berkaitan Kerajaan.
 16. Diskaun dan pengurangan sewa bagi premis dalam industri pelancongan;
 17. Baucar digital untuk pelancongan domestik sehingga RM100/seorang untuk penerbangan domestik, kereta api dan penginapan di hotel berlesen;
 18. Rebat sewa bagi premis di lapangan terbang oleh Malaysia Airports Holdings Berhad (MAHB);
 19. Kelonggaran garis panduan sedia ada yang menghadkan penggunaan hotel oleh agensi Kerajaan;
 20. Diskaun ke atas bil elektrik bulanan:
  • Diskaun 15% untuk hotel, agensi pelancongan, syarikat penerbangan, pusat membeli-belah, pusat pameran dan konvensyen (Pengumuman pada 27 Feb 2020)
  • Diskaun 2% untuk pelanggan komersil, perindustrian dan pertanian mulai 1 April sehingga 30 September 2020 (Pengumuman pada 16 Mac 2020)
  • Diskaun berperingkat sebanyak 15% sehingga 50% ke atas penggunaan elektrik dengan had maksimum 600 kilowatt sebulan (Pengumuman pada 27 Mac 2020)
 1. RM70 juta untuk "Shop Malaysia Online"untuk kegunaan dalam talian untuk menggalakkan penggunaan pengguna dalam talian melalui baucar e-dagang;
 2. RM5 juta untuk MyAssist MSME One Stop untuk memberi panduan dan mempermudah proses pemulihan bagi Syarikat Mikro dan PKS melalui dalam talian untuk meningkatkan jangkauan Hab PKS fizikal yang ada;
 3. Internet percuma kepada semua pelanggan perkhidmatan telekomunikasi bermula 1 April 2020 selama tempoh pelaksanaan PKP;
 4. RM1 bilion Dana Jaminan Makanan untuk petani, penternak dan nelayan termasuk dalam bentuk input pertanian, ternakan dan perikanan;(Prihatin 1)
 5. RM100 juta bagi penyediaan kemudahan infrastruktur untuk penyimpanan dan pengedaran makanan serta program integrasi tanaman;(Prihatin 1)
 6. RM 64.4 juta kepada Pertubuhan Peladang Kawasan dan Pertubuhan Nelayan Kawasan yang berdaya maju untuk membangunkan projek agromakanan jangka pendek yang boleh mengeluarkan hasil dalam tempoh tiga (3) hingga enam (6) bulan;(Prihatin 1)
 7. RM10 juta untuk menyediakan kemudahan penyimpanan makanan dalam usaha untuk membantu mengurangkan harga makanan (FAMA);
 8. Bantuan kewangan sebanyak RM600 setiap pekerja pada setiap bulan bermula 1 Mac 2020 sehingga maksimum enam (6) bulan kepada pekerja yang bercuti tanpa gaji;
 9. Sukuk PRIHATIN akan dikeluarkan pada S3 2020 dengan hasil yang akan digunakan untuk program pembangunan khusus seperti penyambungan sekolah (terutama di kawasan luar bandar), pembiayaan untuk perusahaan mikro (tertumpu kepada pengusaha wanita) dan geran penyelidikan untuk penyakit berjangkit;
 10. Syarat pembayaran yang dipercepat untuk rantaian bekalan GLC dan syarikat besar oleh Axiata dan TM (dari 45 hari hingga 14 hari), TNB (proses pembayaran 7 hari) dan PETRONAS (Program Pembiayaan Vendor dengan kerjasama sembilan bank untuk memudahkan pengesahan vendor dan mengurangkan masa kelulusan);
 11. Rundingan antara majikan dan pekerja mengenai terma pekerjaan, termasuk pilihan pemotongan gaji dan pemberian cuti tanpa gaji dalam tempoh PKP. Kedua-dua pihak boleh merujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja.
       Dikemaskini: 12 Jun 2020
       Sumber: Pengumuman Kerajaan pada 27 Februari 2020, 16 Mac 2020, 27 Mac 2020 dan 6 April 2020 dan 5 Jun 2020

Footer Logo - BM

Lawatan hari ini:

Jumlah lawatan: