Header Font Sizer

A- A A+

Header Color Change

     

Choose your language

step-start-business-bm.png
manage business
step-grow-business-bm.png
step-exit-business-bm.png
Semua yang perlu anda tahu

Dapatkan maklumat berkaitan program-program sokongan, bantuan kewangan, nasihat dan acara mengunakan carian ini.

Berita

PUTRAJAYA: Malaysia menyasarkan menjadi negara yang memiliki kuasa beli yang tinggi menjelang

...

KUALA LUMPUR: Peruntukan menggalakkan untuk mengaplikasi pendigitalan dalam Belanjawan 2020,

...

KUALA LUMPUR, Oct 13 – The Malaysia External Trade Development Corporation (MATRADE) has urged

...
baca-lagi-btn.png

Acara

semak-acara-btn.png
sme_qa.jpg

Syarikat anda PKS?

Memandangkan terdapat pelbagai pembangunan ekonomi sejak tahun 2005 seperti inflasi harga, perubahan struktur dan perubahan trend perniagaan, semakan definisi telah dilaksanakan pada tahun 2013 dan definisi PKS baru telah diluluskan  pada Mesyuarat MPPK yang ke-14 pada bulan Julai 2013.


Baca lagi
why_sme.jpg

Kenapa PKS penting di Malaysia

98.5% pertubuhan perniagaan di Malaysia adalah PKS ... merangkumi semua saiz & sektor. Terdapat 907,065 pertubuhan PKS di Malaysia. PKS menyumbang 36.6% daripada KDNK Malaysia pada tahun 2016.

Baca lagi
sme-council.jpg

Ketahui lebih lanjut mengenai Majlis Pembangunan PKS Kebangsaan

Objektif Majlis ini adalah untuk memastikan pembangunan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) yang komprehensif dan diselaras di semua sektor ekonomi.


Baca lagi

Program Pembangunan PKS

Akses kepada Pembiayaan, Pasaran, Teknologi, Modal Insan, Khidmat Nasihat & Maklumat dan Infrastruktur untuk merangsang pertumbuhan PKS di Malaysia

Institusi Sokongan PKS

Panel Penasihat Pakar PKS, Business Coach & Trainer, Jurulatih Berkelayakan dan Dewan Perniagaan, Persatuan Perdagangan dan Industri untuk menyokong PKS di Malaysia

Bantuan Kewangan

Geran Perniagaan, Skim Pinjaman, Modal Teroka, Skim Jaminan untuk membantu mengembangkan PKS di Malaysia.

Sumber Maklumat PKS

Sasaran Pelan Induk PKS, Buku Panduan & Laporan Tahunan PKS, Skim Pembiayaan PKS untuk PKS, Buku Panduan Insentif Cukai untuk PKS, Kit Panduan bagi Memulakan Perniagaan dan Siaran Akhbar
sme_tablet.jpg

Polisi dan Peraturan

Menuju ke arah mewujudkan persekitaran yang memboleh dan memperkasakan peringkat bawah untuk membuka sepenuhnya potensi komuniti PKS di Malaysia.

Inisiatif Pembangunan PKS Antarabangsa

Program Peningkatan Kualiti Produk dan Perkhidmatan (Groom Big) dilaksanakan untuk memupuk, mempelopori dan membangunkan usahawan untuk menjadi PKS yang kompetitif, berdaya tahan dan lestari di pasaran domestik dan global.

Kerjasama Awam Swasta

Perkongsian awam-swasta (PPP) adalah kerjasama antara dua atau lebih sektor awam dan swasta, biasanya bersifat jangka panjang.

Penarafan Daya Saing PKS untuk Peningkatan

Konsep Penilaian Daya Saing PKS untuk Peningkatan (SCORE), merupkan alat diagnostik yang digunakan untuk menilai dan meningkatkan daya saing PKS berdasarkan prestasi dan keupayaan mereka, mula dibangunkan dan diperkenalkan pada tahun 2007
peluang-tender-banner.jpg
imsmecgc.png

Footer Logo - BM

Lawatan hari ini:

Jumlah lawatan: